photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Inauguracja on-line, zajęcia hybrydowe

poniedziałek 14.09.2020

Szanowni Państwo Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej będą prowadzone w formie hybrydowej, tzn. zarówno w postaci bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość. Informację na temat modelu kształcenia obowiązującego w nadchodzącym semestrze w SGGW znajdą Państwo na stronie:

 https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/organizacja-nauki-w-semestrze-zimowym-2020-2021

Zgodnie z wytycznymi zdalnie będą odbywały się wszystkie wykłady oraz zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania wykładowców i studentów oraz dostępu do laboratoriów bądź pacjentów. Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Moodle oraz aplikacji MS TEAMS. Obecnie trwają prace nad finalną wersją planów dla poszczególnych semestrów, które zostaną przedstawione na stronie internetowej Wydziału 18 września. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego semestry zostały podzielone na części, trakcie których będą realizowane zajęcia stacjonarne oraz części przeznaczone do zajęć zdalnych. Organizacja uwzględniająca wymienną obecność studentów poszczególnych semestrów na zajęciach stacjonarnych powoli zachować odpowiedni reżim sanitarny w częściach wspólnych budynków Wydziału. Zajęcia w formie kontaktowej od 1 października rozpoczną się na semestrach I, III, VII oraz XI natomiast studenci roku 3 i 5 (semestr V i IX) rozpoczną naukę w formie zdalnej. W 9. tygodniu semestru nastąpi zmiana. Wyjątkiem w tym zakresie jest rok pierwszy, który będzie odbywał zajęcia kontaktowe w trakcie całego semestru. Zwracam uwagę, że siatka zajęć w poszczególnych tygodniach może się różnić istotnie stąd zalecam uważne zapoznanie się z planem. W związku z obostrzeniami sanitarnymi nie dopuszcza się także zmian w składzie grup podczas zajęć kontaktowych.

Ze względów sanitarnych w Uczelni nie odbędą się inauguracje wydziałowe natomiast 30 września 2020 r. o godz.10.00 nastąpi uroczysta ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego, której transmisja będzie dostępna na platformie YouTube SGGW. W dniu 1 i 2 października zaplanowano spotkania studentów I roku z pracownikami Wydziału. Plan spotkań wraz z podziałem uczestników na poszczególne grupy zostanie umieszczony na stronie internetowej Wydziału w dniu 18 września. Osoby starające się o miejsca w Domach Studenckich powinny zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie http://adiss.sggw.pl .

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych