photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


ZAPISY NA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO semestr zimowy 2020/2021

poniedziałek 28.09.2020

Zapisy na zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego na semestr zimowy 2020/2021 odbędą się poprzez stronę internetową wf.sggw.pl w dniach 30 września, 1, 2 października 2020 roku do godz. 10.00 (zakładka: „zapisy”). Zapisy na WF dotyczą wszystkich kierunków semestrów, które w planie dydaktycznym mają przewidziane zajęcia WF niezależnie od formy prowadzenia zajęć (stacjonarne – zdalne).

Na zajęcia stacjonarne zapisują się tylko studenci I roku pierwszego semestru (studia licencjackie oraz jednolite (Weterynaria stacjonarna, Weterynaria wieczorowa). Zajęcia trwają 15 tygodni dydaktycznych, odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są na terenie obiektów sportowych. Pozostałe semestry (2,3 i 5) oraz wszystkie osoby z warunkiem, różnicami programowymi, zaliczają zajęcia WF online. W przypadku problemów z logowaniem prosimy kontaktować się bezpośrednio (na dyżur) lub mailowo z prowadzącym grupę dydaktyczną.

Przed zapisaniem się do grup, prosimy o upewnienie się w dziekanacie czy mają Państwo zajęcia WF w planie studiów, w rozpoczynającym się semestrze i w jakiej formie jest on realizowany.

Student ma możliwość wybrania dnia, godziny i rodzaju zajęć z WF – ilość miejsc w grupach ograniczona. W związku z sytuacją epidemiczną i ograniczeniami sanitarnymi zajęcia dydaktyczne z WF dedykowane są konkretnie do poszczególnych kierunków – patrz plan dydaktyczny. Prosimy o zapisywanie się tylko do tych grup.

Zajęcia WF stacjonarne zaczynają się od poniedziałku 05.10.2020 roku – punktualnie według podanych godzin, prosimy o wcześniejsze przybycie w celu przygotowania się (10 minut przed rozpoczęciem zajęć) – wymagana odzież sportowa oraz zmiana obuwia (grupy pływania – czepek, kostium pływacki, klapki). Zajęcia z dnia 01.10 oraz 02.10 zostaną odrobione pod koniec semestru (według planu studiów każdy student jest zobowiązany do odbycia w semestrze 30 godzin, tj. 15 zajęć). W zaistniałej epidemicznej sytuacji studenci proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebywania na terenie obiektów sportowych i samego uczestnictwa w zajęciach WF (informacja na stronie SWFiS w zakładce – zasady przebywania na terenie obiektów sportowych w trakcie zajęć WF).

Zajęcia online dla 2,3 i 5 semestru zaczynają się po utworzeniu grup w aplikacji MS TEAMS, w pierwszym tygodniu semestru. Sposób prowadzenia i zaliczania zajęć online ustala prowadzący grupę.

Studenci, którzy nie zapisali się w wyżej wymienionych dniach na WF, proszeni są o kontakt mailowy z prowadzącym grupę lub opiekunem kierunku. Wykładowca wskaże dalsze kroki postępowania.

Zapisy do grup osób niepełnosprawnych, rehabilitacyjnych oraz teoretycznych odbędą się u prowadzących w pierwszym tygodniu zajęć. W trakcie logowania przez internet lub MS TEAMS wysyłamy zwolnienie lekarskie lub dokumentację medyczną do wglądu prowadzącego. Imię i nazwisko prowadzącego umieszczone będzie w planie dydaktycznym.

Lista kierunków, które mają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

Semestr Zimowy 2020/2021

Studia I stopnia – inżynierskie, licencjackie

 • Rolnictwo (s.2) – zajęcia online
 • Rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności (s. 2) – zajęcia online
 • Inżynieria Ekologiczna (s.3) – zajęcia online
 • Biotechnologia (s. 1) – zajęcia stacjonarne – (utworzonych 6 grup)
 • Budownictwo (s. 3) – zajęcia online
 • Inżynieria i Gospodarka Wodna (s. 3) – zajęcia online
 • Leśnictwo (s. 3) – zajęcia online
 • Gospodarka Przestrzenna (s. 3) – zajęcia online
 • Ekonomia (s.1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (5)
 • Finanse i Rachunkowość (s. 1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (5)
 • Logistyka (s.1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (5)
 • Zarządzanie (s. 1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (4)
 • Turystyka i Rekreacja – studia I stopnia (s. 1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (3)
 • Turystyka i Rekreacja – studia II stopnia (s. 1) – zajęcia online
 • Turystyka i Rekreacja – studia zaoczne (s. 1) – zajęcia online
 • Informatyka (s.3) – zajęcia online
 • Informatyka i Ekonometria (s. 3) – zajęcia online
 • Pedagogika (s.3) – zajęcia online
 • Socjologia (s.1) – zajęcia stacjonarne (8)
 • Inżynieria Systemów Biotechnicznych (s. 3) – zajęcia online
 • Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (s.5) – zajęcia online
 • Weterynaria (s.1) – zajęcia stacjonarne (utworzonych 16 grup łącznie z #)
 • Weterynaria wieczorowe (s.1) – zajęcia stacjonarne #
 • Weterynaria anglojęzyczna (s. 1) – zajęcia stacjonarne (5)
 • Zootechnika (s.5) – zajęcia online
 • Hodowla i Ochronna Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (s. 3) – zajęcia online
 • Bioinżynieria Zwierząt (s. 3) – zajęcia online

UWAGA

Zajęcia dla kierunków Wydziału Ekonomicznego odbywają się stacjonarnie lub zdalnie.

Decyzją Dziekana Wydziału studenci pierwszego semestru dokonują wyboru formy zajęć WF (stacjonarnie lub online).

Deklaracja obowiązuje do końca semestru zimowego 2020/2021 i jest niezmienna.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych