photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


ZAPOMOGI

piątek 23.10.2020

Na podstawie Art. 51b. ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1835) uprzejmie informuję, że w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, zapomoga jest przyznawana przez Rektora – dotyczy to zapomóg z różnych powodów, niezależnie od funkcjonowania Komisji Stypendialnej.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych