photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 19.03 do 9.04 2021 r. w związku z COVID-19

czwartek 18.03.2021

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z uwagi na pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz ogłoszonymi przez rząd kolejnymi obostrzeniami, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, w okresie od 19.03 do 9.04 br. ograniczone do niezbędnego minimum zostają zajęcia stacjonarne prowadzone w siedzibie SGGW oraz w jednostkach organizacyjnych uczelni. 

Nieliczne wyjątki będą stanowiły wskazane przez Dziekanów Wydziałów zajęcia praktyczne, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny lub przeprowadzenie ich w późniejszym terminie. Informacje o tych zajęciach zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdanym realizowane są zgodnie z przyjętą organizacją roku akademickiego według obecnie obowiązujących planów zajęć, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe zmiany w organizacji kształcenia dotyczą zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach doktoranckich. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty SGGW.

Zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, szczególnie zaleceń GIS, kierując się dobrem społecznym, a także dobrem społeczności akademickiej SGGW. 

Zapewne sytuacja będzie zmieniać się dynamicznie, dlatego proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych i uaktualnianych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych SGGW.

Rektor SGGW 

prof. dr hab. Michał Zasada


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych