photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie polskim realizatorem projektu  NETPOULSAFE

środa 7.04.2021

Oficjalnie od 1 października 2020 r. w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” rozpoczęła się realizacja projektu „NETPOULSAFE – tworzenie sieci europejskich podmiotów zajmujących się drobiarstwem w celu zwiększenia efektywności środków biologicznej ochrony ferm na rzecz zrównoważonej produkcji”. Projekt pomoże poprawić efektywność w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w chowie drobiu poprzez opracowanie, walidację i udostępnianie środków wspierających, które pomagają w skutecznym wdrażaniu bioasekuracji.

Uruchomiony 1 października 2020 Projekt NETPOULSAFE ma na celu poprawę efektowności bezpieczeństwa biologicznego w chowie drobiu poprzez kompilację, walidację i udostępnianie praktyk wspierających bioasekurację w 7 dużych krajach produkujących drób (Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Belgia, Holandia i Polska), dzięki krajowym sieciom multi-aktorów skupiającym około 500 osób.

Praktyki wspierające definiuje się, jako wszelkie działania, które pomagają w skutecznym wdrażaniu bezpieczeństwa biologicznego ferm i które mogą być implementowane bezpośrednio przez producentów, doradców (w tym lekarzy weterynarii) i decydentów. Praktyki wspierające zostaną zebrane z terenu i piśmiennictwa naukowego oraz przeanalizowane z technicznego i społeczno-gospodarczego punktu widzenia, aby zostać ocenione w gospodarstwach pilotażowych lub bezpośrednio rozpowszechnione wśród producentów, zarządzających i doradców.

Odpowiednie działania będą szeroko rozpowszechniane dzięki opracowywanym w trakcie realizacji projektu materiałom (w tym materiałom audiowizualnym, arkuszom informacyjnym i modułom e-learningowym), które będą współtworzone z sieciami krajowymi w celu zapewnienia ich akceptacji i udostępniane za pośrednictwem najczęściej konsultowanych kanałów i dedykowanej platformy projektu, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych stron od wiosny 2021 roku.

Projekt finansowany z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 (H2020-RUR-2020-1) w ramach umowy o dotację nr 101000728, ma całkowity budżet w wysokości około 2 mln euro i będzie realizowany przez 3 lata, od października 2020 do września 2023 roku.

Sektor drobiarski jest jednym z głównych filarów produkcji zwierzęcej w Europie, dostarczając w roku 2018 – 15,2 mln ton mięsa drobiowego i ponad 7,5 mln ton jaj. Wartość obrotu mięsem drobiowym wynosiła 21,2 mld euro w 2015 roku i 960 mln euro w odniesieniu do jaj (dane za rok 2016).

Jest to również sektor bardzo wrażliwy na zagrożenia zdrowotne, które negatywnie wpływają na jego ekonomikę (np. dewastujące epizody grypy ptaków w latach 2015 i 2017) oraz patogeny przenoszone przez żywność (Salmonella, Campylobacter…), które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne. Bioasekuracja jest uznawana za właściwe rozwiązanie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób i ochronie konkurencyjnych i zrównoważonych ferm drobiu. Najlepsze praktyki bioasekuracyjne są znane w całej Europie, ale ich realizacja przez producentów i innych operatorów (np. transportu, wylęgarni…) wydaje się nie być optymalna. Należy wspierać zainteresowane strony, aby skutecznie wdrażały praktyki biobezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji drobiarskiej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia strony projektu  https://www.netpoulsafe.eu/

O nas

Projekt NETPOULSAFE jest koordynowany przez ITAVI (Francja) i gromadzi 13 dodatkowych partnerów z 7 krajów UE: Uniwersytet w Gent (Belgia), ZLTO (Holandia), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska), Uniwersytet w Padwie (Włochy), CECAV (Hiszpania), NAIK (Węgry), ANSES (Francja), SNGTV (Francja), INRAE (Francja), Vetworks (Belgia), EV-ILVO (Belgia), CESAC (Hiszpania) i Euroquality (Francja).

Projektem kieruje dr Anne-Christine Dufay-Lefort z paryskiego Instytutu Technologii Drobiarskich (ITAVI-Institut Technique de l’Aviculture). Za realizację polskiej części projektu odpowiedzialny jest Zespół prof. dr hab. Piotr Szeleszczuka z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, SGGW.

Kierownikiem krajowym NETPOULSAFE jest dr n. wet. Artur Żbikowski.

       
   

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji – Horyzont 2020, w ramach umowy grantowej nr 101000728 (NETPOULSAFE). Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autorów a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną oraz za sposób jej wykorzystania.

 

   
 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych