photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Perły nauki – program MEiN

czwartek 20.01.2022

Biuro Obsługi Nauki  uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego programu „Perły nauki”.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. 

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem projektów ramach programu „Perły nauki” uprzejmie prosimy o przekazanie przez EZD Formularza zgłoszeniowego projektu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji projektów krajowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Regulamin wraz z Formularzem przesyłam w załączeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie oraz treść komunikatu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

Formularz zgłoszeniowy

Kominikat_Ministra_Edukacji_i_Nauki_z_dnia_31122021_r

Załącznik_do_komunikatu_Ministra_Edukacji_i_Nauki_z_dnia_31122021_r

Poradnik_dla_Wnioskodawców_i_Beneficjentów_programu_pn_Perły_nauki

Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji projektów krajowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych