photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Organizacja zajęć

wtorek 25.01.2022

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do komunikatu Prorektora ds. Dydaktyki, opublikowanego na stronie internetowej Uczelni pod adresem  https://www.sggw.edu.pl/komunikat-prorektora-ds-dydaktyki-w-sprawie-organizacji-zajec/ informuję, że zaliczenia semestralne i egzaminy, w trakcie których nie są weryfikowane praktyczne elementy uczenia się powinny być przeprowadzone w formie zdalnej.  

Powyższe wytyczne nie dotyczą przedmiotów/modułów, których założeniem jest przekazanie umiejętności praktycznych. Specyfika kierunku weterynaria, na którym kształcenie jest regulowane standardem, określającym także maksymalną liczbę punktów ECTS możliwych do uzyskania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, powoduje, że nie wszystkie efekty uczenia się mogą być weryfikowane w formie zdalnej. 

Podzielam Państwa obawy w związku z rosnącą liczbą zakażeń jednak wykształcenie lekarza weterynarii obejmuje zasób umiejętności praktycznych, których nie można opanować bez bezpośredniego kontaktu z preparatem, pacjentem lub aparaturą diagnostyczną realizowanego pod nadzorem doświadczonych nauczycieli akademickich.  

Niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, która wymaga od nas wszystkich ścisłego przestrzegania obowiązujących nakazów i ograniczeń. Odpowiedzialne zachowanie pozwala jednak ograniczać skutki pandemii dlatego chciałbym większości z Państwa gorąco podziękować za dotychczasową współpracę w zakresie przestrzegania przepisów sanitarnych oraz życzliwe i konstruktywne podejście do ciągle rodzących się problemów.  

 

dr hab. Michał Skibniewski

Dziekan 

  


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych