photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Najlepsze prezentacje dorocznego przeglądu aktywności badawczej WMW

czwartek 14.02.2019

Wielce Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczam listę rankingową najlepszych prezentacji dorocznego przeglądu aktywności badawczej WMW 2018.

Arkadiusz Orzechowski
Prodziekan ds. nauki


Zebranie PTNW

czwartek 14.02.2019

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

 

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

w poniedziałek, 25 lutego 2019 r. o godz. 10:00

w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat

 

„Choroby serca u psów rasy jamnik, występowanie,

diagnostyka, przebieg choroby”

 

wygłosi

 

dr hab. Magdalena Garncarz

z 

Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski


Sesja sprawozdawcza WMW

wtorek 12.02.2019

Minął rok i trzeba powiedzieć „SPRAWDZAM”. To był dzień pełen wrażeń! W roku 2018 Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie poprawił naukowe loty o 1/3 w porównaniu do roku 2017. Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych zorganizowało po raz czwarty międzynarodową konferencję i zdobyło laury w dorocznym przeglądzie. Serdecznie dziękuję wszystkim za dotrwanie do końca sesji sprawozdawczej, która zajęła nam ponad 7 godzin + 30 min przerwy.

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski
Prodziekan ds. nauki
 

 


Zebranie naukowe PTNW o/Warszawa

wtorek 18.09.2018

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

oraz

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

 

zapraszają na zebranie naukowe, które odbędzie się

w poniedziałek, 8 października o godz. 10:00

w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat

„What is the One Health philosophy and how does it impact horse health and wellness?”

 

wygłosi

 dr Craig Carter

 

z University of Kentucky, College of Agriculture, Food and Environment, Director of Veterinary Diagnostic Laboratory

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski

 

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/


OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE (studia doktoranckie)

czwartek 6.09.2018

Warszawa, dnia 3 września 2018 r.

 

Dotyczy naboru na stacjonarne studia doktoranckie uruchamiane w latach 2018-2022 przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Zgodnie z uchwałą Nr 36 – 2013/2014 (§ 3) Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia informuję, że kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie pn.: „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” oraz „Weterynaryjne nauki kliniczne” przeprowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, budynek 24, 1 piętro).

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 


Konkurs dla młodych naukowców/doktorantów WMW SGGW 2018

sobota 21.07.2018

Konkurs dla młodych naukowców/doktorantów WMW SGGW 2018

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie dotację celową na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanej „dotacją dla młodych naukowców”. Wysokość dotacji przyznanej Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie wynosi 283 600 PLN.

Zgodnie z art. 13 ust. 1a pkt 1 z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) wymienione środki są dzielone w trybie konkursowym. Szczegółowe zasady wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w SGGW zostały przedstawione w załączniku „Regulamin Konkursu” (plik pdf) zatwierdzonym przez RW WMW w dniu 21 maja 2017 r. W skład Komisji Konkursowej do oceny wniosków na realizację zadania badawczego wchodzą trzej (3) członkowie, samodzielni pracownicy ze stopniem naukowym dr hab., przedstawiciel doktorantów (1) i przedstawiciel młodych pracowników naukowych (1). Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Dziekan lub Prodziekan ds. Nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Komisja Konkursowa będzie oceniała wnioski z uwzględnieniem następujących kryteriów: wartość naukowa/poznawcza i utylitarna proponowanego tematu i zakresu zadania badawczego, dorobek naukowy osoby składającej wniosek o finansowanie badań naukowych, zasadność planowanych kosztów w ramach zadania badawczego.

O środki finansowe na badania w wewnętrznym trybie konkursowym mogą ubiegać się młodzi naukowcy posiadający obywatelstwo polskie i będący pracownikami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (jako podstawowe miejsce pracy), a także uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Wnioski na realizację zadania badawczego, opracowane z wykorzystaniem załącznika nr 1 (Regulamin Konkursu) i załącznika nr 2 (Regulamin Konkursu), będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie do dnia 10 września 2018 r. do godz. 15.00. Załączniki w wersji do wypełnienie (pliki doc) są dostępne na stronie WMW w zakładce „Nauka”, „Granty wewnętrzne”.

Arkadiusz Orzechowski

Prodziekan ds. Nauki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

SGGW w Warszawie

Regulamin

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4


PTNW zaprasza

piątek 27.04.2018

Katedra Nauk Fizjologicznych

i

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zapraszają na zebrania naukowe,

które odbędą się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referaty

Basic concepts of the automatic control theory in physiology. Dynamic parameters of the automatic control system of some physiological systems”

07.05.2018 (poniedziałek) godz. 17:15 (Audytorium 3)
powtórzenie 10.05.2018 (czwartek) godz. 8:30 (Audytorium 7)

 

oraz

Application of the automatic control theory in physiology. Software-hardware system „Muscle – Tester”. Results of pilot study”

09.05.2018 (środa) godz. 8:15 (Audytorium 7)
powtórzenie 10.05.2018 (czwartek) godz. 14:15 (Audytorium 7)

 

wygłosi

 

Prof. Ekaterina Zubareva

 

z Katedry Weterynaryjnej i Sanitarnej Oceny Produktów Zwierzęcych i Higieny Zwierząt Gospodarskich, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Rolniczego w Omsku, Rosja

 

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski


Nagrody PTNW dla naszego Wydziału

wtorek 17.04.2018

Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

za piśmienniczą twórczość naukową w roku 2017

 

Kategorie prac oryginalnych

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda III stopnia

Szulc-Dąbrowska L, Struzik J, Cymerys J, Winnicka A, Nowak Z, Toka FN, Gieryńska M. The in Vitro Inhibitory Effect of Ectromelia Virus Infection on Innate and Adaptive Immune Properties of GM-CSF-Derived Bone Marrow Cells Is Mouse Strain-Independent. Frontiers in Microbiology 2017 19;8:2539. doi: 10.3389/fmicb.2017.02539. eCollection 2017. IF=4,076, MNiSW – 35 pkt.

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

Stefanie R. Bailey, Michelle H. Nelson, Kinga Majchrzak, Jacob S. Bowers, Megan M. Wyatt, Aubrey S. Smith, Lillian R. Neal, Keisuke Shirai, Carmine Carpenito, Carl H. June, Michael J. Zilliox, Chrystal M. Paulos. Human CD26high T cells elicit tumor immunity against multiple malignancies via enhanced migration and persistence. Nature Communications, 2017, Dec 6;8(1):1961. IF=12,124, MNiSW – 45 pkt.

Nagroda II stopnia

Bulkowska Małgorzata, Rybicka Agata, Senses Kerem M, Ulewicz Katarzyna, Witt Katarzyna, Szymańska Joanna, Taciak Bartłomiej, Klopfleisch Robert, Hellmen Eva, Dolka Izabella, Gure Ali O., Mucha Joanna, Mikow Mariusz, Giziński Sławomir, Król Magdalena. MicroRNA expression patterns in canine mammary cancer show significant differences between metastatic and non-metastatic tumours. BMC Cancer 2017; 17:728, DOI 10.1186/s12885-017-3751-1; IF=3,288, MNiSW – 30 pkt.

W kategorii za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

Nagroda II stopnia

1. Kielbik P, Kaszewski J, Rosowska J, Wolska E, Witkowski BS, Gralak MA, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Biodegradation of the ZnO:Eu nanoparticles in the tissues of adult mouse after alimentary application. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2017, Tom 13, strony: 843-852. IF=5,720, MNiSW – 40 pkt.

2. Jarosław Kaszewski, Emanuel Borgstrom, Bartłomiej S. Witkowski, Łukasz Wachnicki, Paula Kiełbik, Anna Slonska, Malgorzata A. Domino, Urszula Narkiewicz, Zdzislaw Gajewski, Jean-François Hochepied, Michał M. Godlewski, Marek Godlewski. Terbium content affects the luminescence properties of ZrO2:Tb nanoparticles for mammary cancer imaging in mice. Optical Materials, 2017, Tom 74, strony: 16-26. IF=2,238, MNiSW – 35 pkt.

3. Lipiński W, Kaszewski J, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Wide band-gap oxides nanoparticles as potential drug carriers. Medycyna Weterynaryjna, 2017, Tom 73(10), strony: 657-660. IF=0,161, MNiSW – 15 pkt.

4. Kiełbik P, Kaszewski J, Witkowski BS, Gajewski Z, Gralak MA, Godlewski MM. Cytometric analysis of Zn-based nanoparticles for biomedical applications. Rozdział w książce – “Microscopy and imaging science: practical approaches to applied research and education” Microscopy Book Series #7, 2017. Redakcja: A. Mendez-Vilas. Wydawca: Formatex Research Center (Hiszpania); strony: 89-96.

Kategorie prac przeglądowych

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Wyróżnienie

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, Autofagia, czyli wielkie sprzątanie. Kosmos (Problemy Nauk Biologicznych) 2017, 66: 153-166, MNiSW -12.

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie lub dla młodych naukowców

Nagroda I stopnia

Agata Anna Cisek, Iwona Dąbrowska, Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski. Phage Therapy in Bacterial Infections Treatment: One Hundred Years After the Discovery of Bacteriophages. Current Microbiology 2017; 74(2): 277-283. IF=1,322, MNiSW – 20 pkt.

Kategoria monografii

W kategorii za wyróżniającą się monografię naukową

Nagroda I stopnia

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, “Cytokines in Skeletal Muscle Growth and Decay” – Rozdział 5 w monografii naukowej zatytułowanej “The Plasticity of Skeletal Muscle. From Molecular Mechanisms to Clinical Applications”. Pod redakcją Ed. Kunihiro Sakuma, Springer Nature, 2017, 113-140, ISBN 978-981-10-3291-2, ISBN 978-981-10-3292-9 (eBook), DOI 10.1007/978-981-10-3292-9

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne:

Nagroda I stopnia

Izabella Dolka, Anna Gruk-Jurka, Piotr Jurka, Beata Dolka, Joanna Bonecka. Disseminated hyaline ring granuloma in the omentum of a dog. Acta Veterinaria Scandinavica 2017; 59: 25. IF=1,472; MNiSW – 35 pkt.

Wyróżnienie

Dolka I, Giżejewska A, Giżejewski Z, Kołodziejska-Lesisz J, Kluciński W. Pulmonary adiaspiromycosis in the Eurasian beaver (Castor fiber) inhabiting Poland. Polish Journal Veterinary Sciences 2017; 20(3): 615-617. IF=0.697; MNiSW – 20 pkt.


PTNW zaprasza

niedziela 25.03.2018

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe,

które odbędzie się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, sala Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, I piętro

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat

Anatomia kliniczna malformacji Chiariego u psów

w dniu 28.03.2018 r. (środa), godz. 10:00

wygłosi

 lek. wet. Norbert Czubaj

z Zakładu Anatomii Porównawczej i Klinicznej Katedry Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski


Komisji d/s Nauki i Rozwoju Kadr

wtorek 16.01.2018

Komisja do spraw Nauki i Rozwoju Kadr – kadencja 2016-2020

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 

Kierownicy Katedr

Dr hab. Kszysztof Anusz

 

(w kolejności alfabetycznej):

Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

 

 

Dr. Małgorzata Gieryńska

 

 

Dr hab. Piotr Jurka

 

 

Dr hab. Jaroław Kaba

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

 

Dr Michał Skibniewski

 

 

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

 

Członkowie

Dr hab. Małgorzata Gajewska

 

(w kolejności alfabetycznej):

Dr Magdalena Garncarz

 

 

Dr Sławomir Giziński

 

 

Dr Wojciech Karlik

 

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

 

 

Dr hab. Magdalena Król

 

 

Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
Prof. dr hab. Tomasz Stadejek

 

 

Dr Tomasz Sadkowski
Dr hab. Rafał Sapierzyński

 

 

Dr hab. Marcin Wiśniewski

 

 

Dr hab. Felix Toka

 

 

Dr Bernard Turek

 

 

Dr Katarzyna Zabielska-Koczywąs
Prof. dr hab. Romuald Zabielski

 

 

Dr Joanna Zarzyńska

 

Doktorant:                                        

Piotr Niewitecki

Opiekun Koła Naukowego                

Dr hab. Anna Cywińska

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Dr hab. Bartłomiej Bartyzel

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

inż. Anna Chmielewska

Przedstawiciel studentów:                              

Ada Rupińska


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych