photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Zebranie PTNW

niedziela 12.05.2019

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział w Warszawie
http://warszawa.ptnw.pl/
https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 
w poniedziałek, 5 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 
w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat “African swine fever: working better for control”

wygłosi Dr. Marisa Arias

Director
Centro de Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria,
EU and FAO Reference Centre for ASF,
Valdeolmos, 28130 Madrid, Hiszpania

Przewodniczący Oddziału
Arkadiusz Orzechowski


Zebranie PTNW

niedziela 5.05.2019

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

 

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

w piątek, 24 maja 2019 r. o godz. 11:15

 

w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat pt.: Mykotoksyny – duży problem małych

dawek

 

wygłosi dr hab. Marta Mendel

 

z Katedry Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski

 


Zebranie PTNW

czwartek 28.03.2019

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział w Warszawie
http://warszawa.ptnw.pl/
https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

w środę, 17 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 
w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat

„Robaczyce płucne zwierząt na tle zarażenia nicieniami z rodzaju Dictyocaulus: aktualny stan wiedzy”

wygłosi dr hab. Anna Maria Pyziel

z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Przewodniczący Oddziału
Arkadiusz Orzechowski


Najlepsze prezentacje dorocznego przeglądu aktywności badawczej WMW

czwartek 14.02.2019

Wielce Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczam listę rankingową najlepszych prezentacji dorocznego przeglądu aktywności badawczej WMW 2018.

Arkadiusz Orzechowski
Prodziekan ds. nauki


Zebranie PTNW

czwartek 14.02.2019

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

 

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

w poniedziałek, 25 lutego 2019 r. o godz. 10:00

w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat

 

„Choroby serca u psów rasy jamnik, występowanie,

diagnostyka, przebieg choroby”

 

wygłosi

 

dr hab. Magdalena Garncarz

z 

Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski


Sesja sprawozdawcza WMW

wtorek 12.02.2019

Minął rok i trzeba powiedzieć „SPRAWDZAM”. To był dzień pełen wrażeń! W roku 2018 Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie poprawił naukowe loty o 1/3 w porównaniu do roku 2017. Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych zorganizowało po raz czwarty międzynarodową konferencję i zdobyło laury w dorocznym przeglądzie. Serdecznie dziękuję wszystkim za dotrwanie do końca sesji sprawozdawczej, która zajęła nam ponad 7 godzin + 30 min przerwy.

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski
Prodziekan ds. nauki
 

 


Zebranie naukowe PTNW o/Warszawa

wtorek 18.09.2018

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

oraz

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

 

zapraszają na zebranie naukowe, które odbędzie się

w poniedziałek, 8 października o godz. 10:00

w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat

„What is the One Health philosophy and how does it impact horse health and wellness?”

 

wygłosi

 dr Craig Carter

 

z University of Kentucky, College of Agriculture, Food and Environment, Director of Veterinary Diagnostic Laboratory

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski

 

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/


OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE (studia doktoranckie)

czwartek 6.09.2018

Warszawa, dnia 3 września 2018 r.

 

Dotyczy naboru na stacjonarne studia doktoranckie uruchamiane w latach 2018-2022 przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Zgodnie z uchwałą Nr 36 – 2013/2014 (§ 3) Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia informuję, że kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie pn.: „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” oraz „Weterynaryjne nauki kliniczne” przeprowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, budynek 24, 1 piętro).

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 


Konkurs dla młodych naukowców/doktorantów WMW SGGW 2018

sobota 21.07.2018

Konkurs dla młodych naukowców/doktorantów WMW SGGW 2018

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie dotację celową na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanej „dotacją dla młodych naukowców”. Wysokość dotacji przyznanej Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie wynosi 283 600 PLN.

Zgodnie z art. 13 ust. 1a pkt 1 z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) wymienione środki są dzielone w trybie konkursowym. Szczegółowe zasady wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w SGGW zostały przedstawione w załączniku „Regulamin Konkursu” (plik pdf) zatwierdzonym przez RW WMW w dniu 21 maja 2017 r. W skład Komisji Konkursowej do oceny wniosków na realizację zadania badawczego wchodzą trzej (3) członkowie, samodzielni pracownicy ze stopniem naukowym dr hab., przedstawiciel doktorantów (1) i przedstawiciel młodych pracowników naukowych (1). Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Dziekan lub Prodziekan ds. Nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Komisja Konkursowa będzie oceniała wnioski z uwzględnieniem następujących kryteriów: wartość naukowa/poznawcza i utylitarna proponowanego tematu i zakresu zadania badawczego, dorobek naukowy osoby składającej wniosek o finansowanie badań naukowych, zasadność planowanych kosztów w ramach zadania badawczego.

O środki finansowe na badania w wewnętrznym trybie konkursowym mogą ubiegać się młodzi naukowcy posiadający obywatelstwo polskie i będący pracownikami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (jako podstawowe miejsce pracy), a także uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Wnioski na realizację zadania badawczego, opracowane z wykorzystaniem załącznika nr 1 (Regulamin Konkursu) i załącznika nr 2 (Regulamin Konkursu), będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie do dnia 10 września 2018 r. do godz. 15.00. Załączniki w wersji do wypełnienie (pliki doc) są dostępne na stronie WMW w zakładce „Nauka”, „Granty wewnętrzne”.

Arkadiusz Orzechowski

Prodziekan ds. Nauki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

SGGW w Warszawie

Regulamin

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4


PTNW zaprasza

piątek 27.04.2018

Katedra Nauk Fizjologicznych

i

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zapraszają na zebrania naukowe,

które odbędą się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referaty

Basic concepts of the automatic control theory in physiology. Dynamic parameters of the automatic control system of some physiological systems”

07.05.2018 (poniedziałek) godz. 17:15 (Audytorium 3)
powtórzenie 10.05.2018 (czwartek) godz. 8:30 (Audytorium 7)

 

oraz

Application of the automatic control theory in physiology. Software-hardware system „Muscle – Tester”. Results of pilot study”

09.05.2018 (środa) godz. 8:15 (Audytorium 7)
powtórzenie 10.05.2018 (czwartek) godz. 14:15 (Audytorium 7)

 

wygłosi

 

Prof. Ekaterina Zubareva

 

z Katedry Weterynaryjnej i Sanitarnej Oceny Produktów Zwierzęcych i Higieny Zwierząt Gospodarskich, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Rolniczego w Omsku, Rosja

 

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych