photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Praca dla lekarzy weterynarii

poniedziałek 10.06.2019
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII W ŁODZI
 
poszukuje
 
LEKARZY WETERYNARII
 
do pracy na terenie województwa łódzkiego
 
Dane kontaktowe:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Łodzi – stanowisko ds. pracowniczych:
tel. 42 635 14 11

Praca w Bielsku

niedziela 18.02.2018

Zatrudnimy lekarzy weterynarii do pracy w przychodni weterynaryjnej w Bielsku (woj. mazowieckie). Przychodnia dobrze wyposażona w sprzęt diagnostyczny. Stanowiska pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ze zwierzętami towarzyszącymi. Wymagane zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca z możliwością rozwoju. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

przychodnia_bielsk@wp.pl

tel. 603694372; 509371587


Praca w Kielcach

niedziela 18.02.2018

GABINET WETERYNARYJNY ŁAJKA W KIELCACH ZATRUDNI LEKARZA

WETERYNARII.

Poszukujemy osoby młodej, ambitnej, która chce się rozwijać zawodowo.

Gwarantujemy zatrudnienie na pełen etat oraz atrakcyjne warunki pracy.

Kontakt gabinetlajka@gmail.com i nr telefonu 530903838


STAŻ- LEKARZ WETERYNARII

czwartek 11.01.2018

STAŻ- LEKARZ WETERYNARII

Lubelska klinika weterynaryjna poszukuje absolwentów Medycyny Weterynaryjnej chętnych do odbycia stażu.

Dajemy możliwość:

  • pracy w profesjonalnym i otwartym zespole

  • zdobycia cennego doświadczenia

  • uczestniczenia w wewnętrznych szkoleniach

  • kontynuowania współpracy po zakończeniu stażu.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres: marzena.stefaniak@lcmz.pl

plik


Schonisko na Paluchu

czwartek 5.10.2017

Paluch lek wetSchronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch zatrudni pracownika na stanowisku:
★★★LEKARZ WETERYNARII★★★
Wymagania:
• prawo wykonywania zawodu,
• co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z małymi zwierzętami, mile widziane specjalista chorób psów i kotów lub specjalista chorób małych zwierząt,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• dobra organizacja pracy,
• zdyscyplinowanie,
• wrażliwość na los zwierząt,
• odporność na stres.

CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w Schronisku, prosimy przesyłać na adres: info@napaluchu.waw.pl


Praca w łęczyckim

niedziela 26.03.2017

Gabinet weterynaryjny poszukuje lek wet do pracy przy bydle, mile widziana umiejętność inseminacji bydła. Dogodne warunki zatrudnienia: telefon, mieszkanie i samochód służbowy. Zapraszamy także absolwentów do odbycia stażu- praca w terenie, możliwość późniejszego zatrudnienia. woj, łódzkie, powiat łęczycki tel. 530-067-733


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zatrudni lek. wet.

sobota 13.08.2016

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo – dydaktyczny na czas nieokreślony
DZIEDZINA: nauki weterynaryjne

DATA OGŁOSZENIA: 11.08-2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-08-2016
LINKI DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
SŁOWA KLUCZOWE: biologiczna ocena żywności, doświadczenia na zwierzętach, opieka nad zwierzętarnią, analiza chemiczna materiału biologicznego i produktów spożywczych

Dodatkowe informacje:
OPIS: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).
Kandydat powinien posiadać dyplom lekarza weterynarii i stopnień naukowy doktora (lub otrzymać stopień naukowy doktora do końca 2016 roku) i być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych przede wszystkim w języku polskim, jak też i angielskim. Wymagane jest co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w obszarze badań dotyczących biologicznej oceny żywności i analizy żywności ze znajomością technik laboratoryjnych. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień i praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia doświadczeń na zwierzętach, w tym także w wykonywaniu sekcji zwierząt laboratoryjnych oraz umiejętność pobierania materiału doświadczalnego od zwierząt oraz utrzymania i kierowania zwierzętarnią. Dodatkowo wymagane jest posiadanie certyfikatów dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych oraz ich przeprowadzenie, dla osób wykonujących procedury z wykorzystaniem zwierząt, dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz ich dobrostan. Wskazane jest doświadczenie praktyczne w tych obszarach. Kandydat powinien być autorem lub współautorem minimum 5 publikacji z listy filadelfijskiej, wykazać się kierowaniem i udziałem w realizacji projektów badawczych NCN lub NCBiR, jak również mieć doświadczenie w upowszechnianiu wyników badań naukowych na konferencyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wymagana jest znajomość posługiwania się komputerem w zakresie programów OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, STATGRAPHICS).

Dodatkowe informacje: dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW, pok. 2110, tel. (+48 22) 59 37 125 lub prof. dr hab. Anna Brzozowska pok.2124, tel. (+48 22) 59 37 110, budynek nr 32, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. B2109 lub B2125 następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
– kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów, kopie certyfikatów
– wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji),
– oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

Ponadto osoby spoza uczelni:
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
– opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.08.2016


Praca w Skwierzynie

piątek 12.08.2016

Przyjmę do pracy lekarza weterynarii do przychodni weterynaryjnej w Skwierzynie, woj. lubuskie

Praca z małymi zwierzętami. Przychodnia wyposażona jest we własne laboratorium, usg, aparat do hemodializy.

Zapraszam do współpracy, wprowadzę do zawodu.

e-mail: gabinetweterynaryjny2012(at)gmail.com


Praca na Suwalszczyźnie

niedziela 17.07.2016

Terenowa lecznica na Suwalszczyźnie zatrudni do pracy ze zwierzętami gospodarskimi, głównie bydło. Staż lub etat. Mieszkanie bez opłat. Kontakt: 500 473 608


Praca – drób

poniedziałek 16.05.2016

Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna obsługująca fermy drobiu i zakłady wylęgowe zatrudni lekarza weterynarii do pracy w terenie.
Rejon: Mińsk Maz.,Warszawa.
Wymagania: dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B
List motywacyjny oraz CV proszę kierować na adres kariera(at)ovovetica.pl


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych