photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Praca szuka człowieka

czwartek 16.07.2020

Pełny tekst ogłoszenia o pracę dostępny pod tym linkiem


Praca szuka człowieka (2 osoby)

środa 15.01.2020

https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=node/4832
https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=node/4833


Oferty pracy dla lek. wet.

czwartek 17.10.2019

ZATRUDNIMY LEKARZA WETERYNARII Z DOŚWIADCZENIEM/PRZYJMIEMY NA STAŻ LEKARZA WETERYNARII ABSOLWENTA

Centrum weterynaryjne Ossowscy” lecznica w Lesznie (Wielkopolska) z długoletnim doświadczeniem w leczeniu zwierząt towarzyszących szuka do pracy/ na staż lekarza weterynarii.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę

 • Mieszkanie na miejscu

 • Dofinansowanie do konferencji/ szkoleń

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Zdobywanie doświadczenia pod okiem cierpliwych i wyrozumiałych lekarzy weterynarii (pomoc też pod telefonem).

 • Naukę obsługi aparatu do morfologii, biochemii, naukę obsługiwania „Kliniki XP”, asystowanie przy zabiegach, wykonywanie zdjęć RTG i wykonywanie badania USG.

 • Pracę w zgranym i przyjaznym zespole

 • Wsparcie nie tylko w rozwoju zawodowym, ale także osobistym

Wymagamy:

 • Dyplomu lekarza weterynarii.

 • W przypadku zatrudnienia: czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Polski

 • Chęci i zaangażowania do pracy

Jeśli zainteresowała Ciebie nasza oferta to proszę o wysłanie CV na adres email: basiaoss@wp.pl Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 609 943 042, 603 947 415

W CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

strona www: http://www.klinika.note.pl/


Praca dla lekarzy weterynarii

poniedziałek 10.06.2019
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII W ŁODZI
 
poszukuje
 
LEKARZY WETERYNARII
 
do pracy na terenie województwa łódzkiego
 
Dane kontaktowe:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Łodzi – stanowisko ds. pracowniczych:
tel. 42 635 14 11

Praca w Bielsku

niedziela 18.02.2018

Zatrudnimy lekarzy weterynarii do pracy w przychodni weterynaryjnej w Bielsku (woj. mazowieckie). Przychodnia dobrze wyposażona w sprzęt diagnostyczny. Stanowiska pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ze zwierzętami towarzyszącymi. Wymagane zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca z możliwością rozwoju. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

przychodnia_bielsk@wp.pl

tel. 603694372; 509371587


Praca w Kielcach

niedziela 18.02.2018

GABINET WETERYNARYJNY ŁAJKA W KIELCACH ZATRUDNI LEKARZA

WETERYNARII.

Poszukujemy osoby młodej, ambitnej, która chce się rozwijać zawodowo.

Gwarantujemy zatrudnienie na pełen etat oraz atrakcyjne warunki pracy.

Kontakt gabinetlajka@gmail.com i nr telefonu 530903838


STAŻ- LEKARZ WETERYNARII

czwartek 11.01.2018

STAŻ- LEKARZ WETERYNARII

Lubelska klinika weterynaryjna poszukuje absolwentów Medycyny Weterynaryjnej chętnych do odbycia stażu.

Dajemy możliwość:

 • pracy w profesjonalnym i otwartym zespole

 • zdobycia cennego doświadczenia

 • uczestniczenia w wewnętrznych szkoleniach

 • kontynuowania współpracy po zakończeniu stażu.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres: marzena.stefaniak@lcmz.pl

plik


Schonisko na Paluchu

czwartek 5.10.2017

Paluch lek wetSchronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch zatrudni pracownika na stanowisku:
★★★LEKARZ WETERYNARII★★★
Wymagania:
• prawo wykonywania zawodu,
• co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z małymi zwierzętami, mile widziane specjalista chorób psów i kotów lub specjalista chorób małych zwierząt,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• dobra organizacja pracy,
• zdyscyplinowanie,
• wrażliwość na los zwierząt,
• odporność na stres.

CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w Schronisku, prosimy przesyłać na adres: info@napaluchu.waw.pl


Praca w łęczyckim

niedziela 26.03.2017

Gabinet weterynaryjny poszukuje lek wet do pracy przy bydle, mile widziana umiejętność inseminacji bydła. Dogodne warunki zatrudnienia: telefon, mieszkanie i samochód służbowy. Zapraszamy także absolwentów do odbycia stażu- praca w terenie, możliwość późniejszego zatrudnienia. woj, łódzkie, powiat łęczycki tel. 530-067-733


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zatrudni lek. wet.

sobota 13.08.2016

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo – dydaktyczny na czas nieokreślony
DZIEDZINA: nauki weterynaryjne

DATA OGŁOSZENIA: 11.08-2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-08-2016
LINKI DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
SŁOWA KLUCZOWE: biologiczna ocena żywności, doświadczenia na zwierzętach, opieka nad zwierzętarnią, analiza chemiczna materiału biologicznego i produktów spożywczych

Dodatkowe informacje:
OPIS: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).
Kandydat powinien posiadać dyplom lekarza weterynarii i stopnień naukowy doktora (lub otrzymać stopień naukowy doktora do końca 2016 roku) i być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych przede wszystkim w języku polskim, jak też i angielskim. Wymagane jest co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w obszarze badań dotyczących biologicznej oceny żywności i analizy żywności ze znajomością technik laboratoryjnych. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień i praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia doświadczeń na zwierzętach, w tym także w wykonywaniu sekcji zwierząt laboratoryjnych oraz umiejętność pobierania materiału doświadczalnego od zwierząt oraz utrzymania i kierowania zwierzętarnią. Dodatkowo wymagane jest posiadanie certyfikatów dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych oraz ich przeprowadzenie, dla osób wykonujących procedury z wykorzystaniem zwierząt, dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz ich dobrostan. Wskazane jest doświadczenie praktyczne w tych obszarach. Kandydat powinien być autorem lub współautorem minimum 5 publikacji z listy filadelfijskiej, wykazać się kierowaniem i udziałem w realizacji projektów badawczych NCN lub NCBiR, jak również mieć doświadczenie w upowszechnianiu wyników badań naukowych na konferencyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wymagana jest znajomość posługiwania się komputerem w zakresie programów OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, STATGRAPHICS).

Dodatkowe informacje: dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW, pok. 2110, tel. (+48 22) 59 37 125 lub prof. dr hab. Anna Brzozowska pok.2124, tel. (+48 22) 59 37 110, budynek nr 32, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. B2109 lub B2125 następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
– kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów, kopie certyfikatów
– wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji),
– oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

Ponadto osoby spoza uczelni:
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
– opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.08.2016


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych