photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Staż w Kielcach

niedziela 22.02.2015

weterynarzCAŁODOBOWO LECZNICA WETERYNARYJNA PUPIL W KIELCACH PRZYJMIE NA STAŻ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA LEKARZA WETERYNARII.

KONTAKT 888329302

LUB lecznica.wet.pupil(at)op.pl


Praca w powiecie garwolińskim

czwartek 19.02.2015

weterynarzGabinet weterynaryjny przyjmie na staż z możliwością zatrudnienia lekarza weterynarii. Praca przy dużych zwierzętach bydło i trzoda chlewna. Gabinet mieści się w woj. Mazowieckim pow. Garwoliński.

Zapraszamy do kontaktu

lek. wet. Artur Różański

602 536 730

mail: arturrozanski5(at)wp.pl


Over Group

wtorek 25.11.2014

Firma OVER GROUP jest polskim producentem preparatów weterynaryjnych dla psów, kotów oraz krów mlecznych. W chwili obecnej poszukuje Product managera do działu eksportu.

Firma mieści się w Łasku, natomiast wchodzi w grę praca zdalna

pełna oferta


Praca na Białorusi

poniedziałek 1.09.2014

Szanowni Państwo,

Ferma drobiowa – ZAPADNAYA na terenie Białorusi, zaprasza do pracy lekarzy weterynarii i zootechników.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontrakt.

Zajmujemy się produkcją brojlerów kurzych, posiadamy 9 obiektów hodowlanych o powierzchni 1700m2 każdy. Ferma posiada własną ubojnię.

Zapewniamy zakwaterowanie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Z poważaniem

Marek Olech

+375 29 8058401


Совместное общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Западная»

ул. Ворошилова, д.  44,  д. Высокое, 225557, Столинский район, Брестская область

Р/с 3012000240320 в ЦБУ № 124 филиала №121 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Столин,
ул. Ленина, 9, МФО 150501854

УНП 290370279; ОКПО 29213136

Тел: +375 44 5837712

E – mail: marek.olech(at)incoga.net


Praca

wtorek 6.05.2014

Animal Pharma jest wiodącą polską firmą świadczącą usługi weterynaryjne w większości
regionów w Polsce. Zajmujemy się głównie opieką nad dużymi fermami drobiu (brojler, nioska,
reprodukcja). Nasz zespół to prawie 100 osób, w tym 40-stu lekarzy weterynarii.
W chwili obecnej prowadzimy rekrutację na stanowiska:

Terenowych Lekarzy Weterynarii w naszych lecznicach na terenie województw:
1. Mazowieckie (Żuromin)
2. Mazowieckie (Siedlce)
3. Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn)
4. Podlaskie (Białystok)
5. Lubelskie (Lublin)
6. Małopolskie (Kraków)
7. Podkarpackie (Rzeszów)
8. Opolskie (Opole).

Kandydaci na stanowisko Lekarza Terenowego powinni spełniać następujące wymagania:
• dyplom lekarza weterynarii;
• wiek 24 – 30 lat;
• chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
• ambicja i pracowitość;
• otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów;
• dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu;
• odporność na stres i gotowość do podejmowania nowych wyzwań;
• prawo jazdy kat. B i praktyka za kierownicą.

Naszym Pracownikom zapewniamy:
• wszechstronne, pogłębione szkolenie w leczeniu chorób drobiu;
• dobrze wyposażone miejsce pracy;
• atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z wynikami;
• możliwość (a nawet konieczność) ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
• możliwość kariery zawodowej w wyjątkowo interesującej dziedzinie weterynarii;
• możliwość ciągłego sprawdzania swoich umiejętności przy leczeniu dużych stad drobiu.

Nie wymagamy:
• doświadczenia zawodowego w leczeniu drobiu;
• własnego samochodu.

Oferujemy niezwykle ciekawą (acz nielekką) pracę w dynamicznym, młodym zespole (średnia wieku nie przekracza 34 lat). Poszukujemy kandydatów gotowych związać się z firmą na długi okres czasu. Chcemy, aby nasi nowi lekarze za kilka lat dołączyli do elity lekarzy weterynarii znających się na leczeniu drobiu. Korzystamy z najnowszych osiągnięć medycyny weterynaryjnej na świecie a naszym lekarzom staramy się zapewnić stały kontakt z wybitnymi europejskimi specjalistami w tej dziedzinie. Jesteśmy ambitni i tego samego oczekujemy od naszych pracowników.

Jeśli po przeczytaniu tego ogłoszenia czujecie, że jest ono skierowane właśnie do Was, prześlijcie swoje zgłoszenia wraz z CV na poniższy adres: rekrutacja@animal-pharma.com
W razie pytań proszę o kontakt:
Janusz Pieczkowski, tel. kom. 604 460 800


Praca dla absolwenta

wtorek 6.05.2014

Szanowni Państwo

Strona ta przeznaczona jest dla pracodawców, ogłoszenia prosimy przesyłać na adres: wet_admin(at)mail.sggw.pl

W temacie prosimy wpisać słowo – praca


Konkurs na stanowisko adiunkta

wtorek 15.10.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 (more…)


Praca – starszy wykładowca

piątek 7.06.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: straszy wykładowca (more…)


Konkurs na stanowisko adiunkta

wtorek 7.05.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: 02-776 Warszawa

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna weterynaryjna

DATA OGŁOSZENIA: 8.05.2013 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.05.2013 r.

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, epidemiologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): (zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm., ustawą z dnia z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz w statutem uczelni).

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt.9):

–          posiadają wykształcenie weterynaryjne i uzyskały na dyplomie ocenę nie niższą niż dobry,

–          posiadają stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych,

–          posiadają wykształcenie podyplomowe z zakresu statystyki,

–          są przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu biostatystyki i epidemiologii weterynaryjnej zarówno w języku polskim jak i angielskim i mogą wykazać się predyspozycjami pedagogicznymi popartymi co najmniej 3-letnim doświadczeniem,

–          posiadają dorobek naukowy z zakresu epidemiologii weterynaryjnej:

–          autorstwo lub współautorstwo minimum 10 publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie PubMed,

–          łączny współczynnik wpływu Impact Factor (IF) publikacji (zgodny z rokiem publikacji) wynosi nie mniej niż 5,

–          łączna liczba punktów za publikacje naukowe (zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r.) wynosi nie mniej niż 150,

–          indeks H wynosi nie mniej niż 2,

–          posiadają doświadczenie praktyczne w obszarze epidemiologii weterynaryjnej,

–          wymagana jest płynna znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego, poświadczona certyfikatem British Council – Certificate in Advanced English (CAE) lub równoważnym.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

–          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–          zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych,

–          wykaz publikacji naukowych,

–          autoreferat z elementami życiorysu,

–          oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

–          oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,

–          zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na ww. stanowisku  (skierowanie wydaje Dział Spraw Osobowych)

Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

–          kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,

–          opinię z ostatniego miejsca pracy,

–          świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 w terminie do 22.05. 2013 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone do dnia 24.05.2013 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, przed Dziekanatem.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, telefon: (22) 593 61 11, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c.


Konkurs na stanowsko profesora

środa 13.03.2013

Konkurs w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej


« Poprzednia stronaNastępna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych