photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

RANKING – STYPENDIA NAUKOWE

czwartek 11.10.2018

Został wykonany ranking dla stypendium naukowego. Podobno jest widoczny status w Państwa eHMS, więc proszę o sprawdzenie.

Będzie możliwość w dziekanacie sprawdzić ranking, więc od jutra (12.10.2018) zapraszam z wypełnionymi wnioskami do pani mgr Moniki Maksymiuk.

Przypominam o załączniku nr 7. Jeśli zmieniali Państwo nr konta lub pierwszy raz starają się Państwo o świadczenia proszę do wniosku załączyć potwierdzenie nr konta bankowego (dowolne potwierdzenie przelewu, ksero umowy z bankiem, jakiś dokument na którym będzie nr konta i Państwa dane).


Biuro Spraw Studenckich zamieściło na stronie nowe wzory druków wniosków stypendialnych. Studenci mogą składać wnioski o stypendium socjalne, specjalne i zapomogi od 08.10.18 r. do 17.10.18 r. (dziekanat, p. Monika Maksymiuk; w godzinach 10:00-12:00).

Wnioski na stypendia Rektora za osiągnięcia (inne niż średnia) należy składać bezpośrednio w biurze spraw studenckich.

http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna

Od dnia 1.10.2018 osobą odpowiedzialną za stypendia studenckie jest pani Monika Maksymiuk, pracownik dziekanatu. W sprawie stypendiów można się kontaktować z p. Moniką codziennie w godzinach 10-12 (osobiście w dziekanacie lub telefonicznie 22 59 360 06).

 


Spotkanie organizacyjne IVSA Warsaw

wtorek 9.10.2018

Zapraszamy młody narybek i starych wyjadaczy na spotkanie organizacyjne najlepszej społeczności studenckiej na świecie – IVSA Warsaw!

Co się będzie działo? 
– przedstawimy koncept IVSA
– porozmawiamy o planach na najbliższy rok
– będzie możliwość zapisania się do IVSA i wniesienia opłaty członkowskiej (25 zł) za najbliższy semestr
– poopowiadamy o naszych ostatnich wyprawach – Singapur i Borneo! Nosacze, słonie pigmejskie, i praca na największej konferencji werterynaryjnej na świecie – o tym wszystkim dowiecie się w czwartek 🙂

Do zobaczenia już w czwartek w sali 69 w Klinice Małych Zwierząt! Nie spóźniajcie się, zaczynamy punktualnie 🙂


Spotkanie organizacyjne IVSA

wtorek 9.10.2018

Zapraszamy młody narybek i starych wyjadaczy na spotkanie organizacyjne najlepszej społeczności studenckiej na świecie – IVSA Warsaw!

Co się będzie działo? 
– przedstawimy koncept IVSA
– porozmawiamy o planach na najbliższy rok
– będzie możliwość zapisania się do IVSA i wniesienia opłaty członkowskiej (25 zł) za najbliższy semestr
– poopowiadamy o naszych ostatnich wyprawach – Singapur i Borneo! Nosacze, słonie pigmejskie, i praca na największej konferencji werterynaryjnej na świecie – o tym wszystkim dowiecie się w czwartek 🙂

Do zobaczenia już w czwartek w sali 69 w Klinice Małych Zwierząt! Nie spóźniajcie się, zaczynamy punktualnie 🙂

https://www.facebook.com/events/109792389919040/


I ROK – konsekwencje braku podpisania umowy

czwartek 4.10.2018

UWAGA I ROK – podpisywanie umów + inne dokumenty

Zgodnie z Regulaminem studiów:
§ 23
1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
1) niepodjęcia studiów.

2. Niepodjęcie studiów stwierdzane jest wówczas, gdy do końca pierwszego pełnego tygodnia zajęć, począwszy od daty rozpoczęcia roku akademickiego określonej właściwym zarządzeniem Rektora, osoba przyjęta na studia w drodze rekrutacji nie dopełni wszystkich następujących czynności:
1) złożenie ślubowania;
2) odbiór legitymacji studenckiej;
3) dostarczenie właściwego orzeczenia lekarskiego (o ile jest ono wymagane); w wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek studenta, Dziekan może przedłużyć termin złożenia wymaganego orzeczenia lekarskiego.

4. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce;
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.


Samorząd Studencki WMW

wtorek 2.10.2018

Kim jesteśmy?

Samorząd studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest silnie działającym organem na terenie naszego Wydziału. Pośredniczymy w kontaktach między władzami uczelni, a studentami weterynarii. Jako Samorząd bierzemy udział w spotkaniach Rady Wydziału, gdzie razem z prowadzącymi i władzami Wydziału decydujemy o ważnych kwestiach mających na celu usprawnienie nauczania i nie tylko. Poza tym organizujemy wiele imprez oraz akcji charytatywnych.

 

Czym się zajmujemy?

Bierzemy czynny udział podczas urządzania Dni SGGW, przygotowując stoisko z zagadkami, nauką podawania leków czy symulacją przeszczepienia serca i z wieloma innymi atrakcjami nie tylko dla najmłodszych oraz uczestniczymy w Dniach otwartych SGGW, gdzie odpowiadamy na pytania maturzystów. Jesteśmy również obecni na Festiwalu Nauki. Poza tym corocznie wraz z IVSA oraz Kołem Naukowym Medyków Weterynaryjnych organizujemy zimową zbiórkę dla zwierząt. Studenci oraz prowadzący mogą podarować karmy, koce oraz zabawki, które następnie przekazujemy na wybrane schronisko.

Dbamy też o dobre humory i rozrywkę. W naszej kwestii leży organizacja Vet Party, czyli otrzęsin dla studentów weterynarii,. W zeszłym roku ruszyliśmy także z nowymi bluzami wydziałowymi.

 

Gdzie można nas spotkać?

Nasze biuro znajduje się w budynku 22 (Klinika Małych Zwierząt) w sali 69. Poza tym jesteśmy dostępni poprzez Fanpage’a www.facebook.com/rwsswmw, gdzie odpisujemy na wszystkie zapytania. Można nas też łapać na korytarzu!

 

Kto jest w samorządzie?

Przewodnicząca: Katarzyna Opałczyńska

Wiceprzewodniczący: Adam Muras

Sekretarz: Tomasz Korzun

Pozostali członkowie samorządu:
II rok: Mateusz Paczóski, Adrianna Kozioł, Patrycja Długozima,
III rok: Gabriela Ulatowska, Joanna Jacaszek,
IV rok: Patrycja Cieciera, Damian Hildebrandt,
V rok: Ada Rupińska, Sabina Kosecka, Ewa Strzęciwilk,
VI rok: Marcin Świtalski

Dni SGGW 2018


Festiwal Nauki 2018

wtorek 2.10.2018

28 września 2018r., w godzinach 19:00-22:00, w ramach Festiwalu Nauki odbyło się spotkanie z naukowcami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Była to wspaniała okazja, aby w luźnej, nieformalnej atmosferze piątkowego wieczoru porozmawiać o naszej pracy, pasjach badawczych, osiągnięciach, porażkach i planach na przyszłość. W czasie spotkania zaprosiliśmy uczestników do  laboratoriów Anatomii Porównawczej i Klinicznej, Fizjologii, Biochemii, Dietetyki, Farmakologii i Toksykologii oraz Parazytologii i Chorób Inwazyjnych.
Do zobaczenia za rok!

fot. Tomasz Sadkowski

Link do galerii dostępny poniżej:

Festiwal Nauki 2018


DIAGMOL 2018

poniedziałek 1.10.2018

Program konferencji do pobrania – kliknij ten link

Komunikat 3

19. Konferencja

„Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2018”

17 listopada 2018r., Aula Kryształowa SGGW w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

17 listopada 2018r., w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się 19. Konferencja Naukowa DIAGMOL 2018. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Konferencję organizuje Katedra Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Podczas tegorocznej konferencji wysłuchacie Państwo wykładów plenarnych, prezentujących aktualne problemy związane z zakażeniami wirusami zapalenia wątroby, złożoność postępowania diagnostycznego w przebiegu ludzkich parazytoz, a także trudności w leczeniu tych chorób, wynikające z narastającej oporności pasożytów na leki oraz zastosowanie metod biologii molekularnej w analizie kariotypu konia.

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe.

Bardzo serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac, które będą opublikowane w książce konferencyjnej. Manuskrypty należy przesyłać na adres: knp@sggw.pl

 

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 1 października 2018 r.

 

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:

– tekst w języku angielskim, maksymalnie do 4 stron formatu A4 (może być mniej)

– tekst: czcionka Times New Roman 12pkt, można załączyć ryciny/zdjęcia, w wydruku będą czarno-białe; streszczenie i piśmiennictwo: czcionka Times New Roman 10pkt

– marginesy 2,5cm

– stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu

– układ strony tytułowej wg załączonych wzorów

Autorów prac prosimy również o przygotowanie plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

 

  • Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne)
  • Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację

 

Zgłoszenia uczestnictwa na Konferencję DIAGMOL 2018 (zarówno bierne jak i czynne uczestnictwo) prosimy przesyłać na adres knp@sggw.pl . Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko, tytuł/stanowisko, instytucja/firma, dokładny adres pocztowy, telefon, e-mail oraz, w przypadku uczestnictwa czynnego, tytuł proponowanej pracy do opublikowania w książce konferencyjnej.

 

Konto księgowe konferencji:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

z dopiskiem subkonto 507-20-023400-Q00058-99

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do wystawienia faktury”, oraz przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji.

 

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej http://diagmol2018.sggw.pl oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r.

 

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.

 

W załączeniu:

Wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory), formularz rejestracyjny dla uczestników, formularz „dane do rejestracji uczestnika”.

Formularz rejestracyjny DIAGMOL 2018

Dane_do_wystawienia faktury

Praca przeglądowa – wzór

Praca oryginalna – wzór

Abstrakt – wzór

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

 

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl.

mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl


Aktualne plany zajęć – semestr zimowy 2018/2019 (z dn. 01.10.2018)

poniedziałek 1.10.2018

Aktualne plany zajęć w semestrze zimowym – rok akademicki 2018/2019 (z dn. 01.10.2018):

Rok I semestr 1

Rok II semestr 3

Rok III semestr 5

Rok IV semestr 7

Rok V semestr 9

Rok VI semestr 11 (plan zmieniony 20.09.2018)

 


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

poniedziałek 1.10.2018

28 września 2018 roku, o godzinie 15:00, w Auli I odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019. 

 

Link do galerii znajduje się poniżej:

Inauguracja 2018


Przetargi

piątek 28.09.2018

w przygotowaniu


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych