photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Doroczne nagrody PTNW – Gratulacje!

czwartek 18.04.2019

Pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej laureatami Dorocznych Nagród PTNW:


Godziny rektorskie – 30 kwietnia 2019 r.

środa 17.04.2019

Godziny rektorskie – 30 kwietnia 2019 r.


Zaproszenie do badania strat rodzin pszczelich poniesionych w trakcie zimowli 2018/2019

poniedziałek 15.04.2019

Ankieta online: https://www.bee-survey.com/index.php/816265?lang=pl

Ankieta offline: http://wmw.sggw.pl/wp-content/uploads/Ankieta-COLOSS2019_zimowe-straty-pszczół.pdf

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz kolejny prowadzi badanie zimowych strat rodzin pszczelich w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses –zapobieganie stratom rodzin pszczelich). Niektóre wyniki badań prowadzonych po zimie 2018/19 ukażą się w tegorocznych numerach 5-6 polskich czasopism pszczelarskich.

Łącznie w zeszłym roku otrzymaliśmy 307 kwestionariuszy. Straty ogółem wyniosły 14,2%, z uwzględnieniem strat z powodu problemów z matką oraz klęsk żywiołowych.Były one znacznie niższe niż w trakcie poprzedniej zimy 2016/17(21,8%) i osiągnęły średni poziom od czasu, kiedy prowadzimy monitoring. Najmniej rodzin utracili pszczelarze w województwie małopolskim i mazowieckim (5,2% i 8,3%) a najwięcej w woj. pomorskim oraz woj. warmińsko-mazurskim (36,4% i 28,1%). Jednakże liczba respondentów (otrzymanych ankiet) z tych ostatnich dwóch województw była mała i nie można wykluczyć, że odpowiedzieli przede wszystkim ci, którzy utracili wiele rodzin.Natomiast w województwach: lubuskim, łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, mimo znacznej liczby respondentów straty także sięgały powyżej 20%. Straty średnie w skali kraju sięgały 17,5% ale ponad połowa pszczelarzy nie odnotowała strat wyższych niż 10%. Straty wyższe niż 20% zgłosiła ok. ¼ pszczelarzy.

Pszczelarze,których pszczoły korzystały z kukurydzy donosili o dwukrotnie większych stratach (22,2%) niż ci, których pszczoły nie korzystały z takich plantacji(10,3%). W przypadku rzepaku, nie zaobserwowano wyraźnej różnicy.

Wszystkim, którzy dostarczyli nam dane oraz pomagali w ich zbieraniu bardzo dziękujemy.

Po zimie 2016/2017 wprowadziliśmy do naszych metod zbierania danych internetową ankietę.Musimy przyznać, że jest to najbardziej przyjazny dla nas sposób udziału pszczelarzy w badaniu, ponieważ dane z bazy w prosty sposób możemy przenieść do arkusza danych, bez konieczności wielogodzinnego manualnego wprowadzania informacji od poszczególnych pszczelarzy.

Podobnie jak w latach ubiegłych ankietę można wypełnić anonimowo. Ankieta internetowa ma inny wygląd graficzny niż przeznaczona do druku. Ankieta internetowa będzie aktywna od 15 kwietnia do 26 czerwca i jest dostępna pod adresem internetowym:

https://www.bee-survey.com/index.php/816265?lang=pl

Dla tych z Państwa, którzy nie chcą lub nie mogą wypełnić ankiety internetowej załączamy ankietę w wersji do druku, którą po wydrukowaniu i wypełnieniu można przesłać pocztą (adres: PChOU, KPiDW, WMW, SGGW, 02-786 Warszawa, ul Ciszewskiego 8) lub po zeskanowaniu odesłać na adres grazyna_topolska@sggw.pl lub anna_gajda@sggw.pl.

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł.

Kołom i związkom pszczelarskim będziemy bardzo wdzięczni za rozprowadzenie ankiety wśród ich członków.

Bardzo ważne są dla nas dane od Wszystkich Pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny.
Prowadzony przez nas monitoring nie jest w żaden sposób powiązany z badaniami prowadzonymi przez inne instytucje, czy związki zbierające dane bez użycia ankiety COLOSS.
Aby dane mogły być analizowane łącznie z danymi międzynarodowymi powinny do nas trafić najpóźniej w połowie czerwca. Bardzo liczymy na Państwa współpracę i z góry dziękujemy za udział w badaniu.
Z pszczelarskim pozdrowieniem.
Koordynatorzy zbierania danych w Polsce
dr hab.Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW
dr n. wet. Anna Gaj

Konferencja DIAGMOL 2019

czwartek 28.03.2019

Szanowni Państwo,
23 listopada 2019 roku, w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się 20. konferencja z cyklu: „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2019”.

Szanowni Państwo,
w 1996 roku, w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą, Profesor Marek Niemiałtowski zorganizował konferencję „Choroby zakaźne i inwazyjne przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt”, która dała początek późniejszym (od roku 1999), konferencjom z cyklu „DIAGMOL”. 
Ideą Profesora Marka Niemiałtowskiego było stworzenie szerokiego forum wymiany idei i pomysłów naukowych, nawiązywania współpracy i przyjaźni. Dzięki takim spotkaniom możliwe jest także przybliżenie osiągnięć i uhonorowanie wybitnych, polskich naukowców, mających niekwestionowany udział w rozwoju nauki, profesorów: Rudolfa Weigla, Wacława Szybalskiego, Karla Maramoroscha, Władysława J. Kunickiego-Goldfingera, Hilarego Koprowskiego i Adama Jaworskiego. 
Propagowanie osiągnięć światowej nauki, zaangażowanie młodych badaczy i umożliwienie im przedstawienia na forum publicznym wyników swoich prac, to były i są główne cele naszych spotkań. Wielka jest korzyść z wymiany doświadczeń naukowych i nawiązywania osobistych kontaktów i przyjaźni między młodymi naukowcami i uznanymi autorytetami w dziedzinie mikrobiologii, wirusologii, genetyki, immunologii i medycyny.

Z głęboką satysfakcją kontynuujemy tradycję konferencji DIAGMOL, zapoczątkowaną przez Profesora Marka Niemiałtowskiego, naukowca, pomysłodawcę, twórcę i niezastąpionego ich organizatora. W 2019 roku, przypada 20. rocznica tych spotkań. 
Tegoroczna konferencja jest organizowana przez Katedrę Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia Polskiego, Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
Pragnę serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 20., jubileuszowej, konferencji DIAGMOL.

Z wyrazami szacunku,
Dr Małgorzata Gieryńska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


Studia podyplomowe: WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

czwartek 21.03.2019

Wydział Medycyny  Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
w porozumieniu z Krajową Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
ogłasza nabór na Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z zakresu:

WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego,
celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie „weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej”.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę i niedzielę.

Odpłatność za  1 semestr wynosi 1850 zł.

Pozostałe informacje można uzyskać pod nr  tel. :(22) 59 36 172 i na stronie  internetowej www.piwet.pulawy.kslw

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia studium z dniem 1. października 2019 r.

 

Kierownik studium dr Marta Parzeniecka – Jaworska zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

Czas trwania studiów – 4 semestry

 

Telefon kontaktowy: 22 59 36 172e-mail: specjalizacjawdl@sggw.pl

 

Sekretariat studiów: inż. Jolanta Wiśniewska, nr tel. 22 59 36 172, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, budynek 22 pok.146.

 

Wymagane dokumenty:

– Kwestionariusz osobowy kandydata na studia – pobierz kwestionariusz 

– Podanie o przyjęcie na studia wg wzoru Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii – pobierz podanie

– Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

– Zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i przynależności do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nie starsze niż trzy miesiące

– Deklaracja co do pokrycia kosztów studiów podyplomowych przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy – pobierz deklarację 

– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – pobierz formularz 

– Klauzula informacyjna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – pobierz klauzulę informacyjną 

 

Termin naboru – 31 sierpnia 2019 r.

maksymalna liczba miejsc – 40

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 15

Dokumenty można składać w terminie do 31 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem:

– osobiście na adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159C , 02-776 Warszawa, Budynek 22, Pokój 146,  inż. Jolanta Wiśniewska

– poczty tradycyjnej na adres: Podyplomowe studia Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159C , 02-776 Warszawa                                                              

 

Krajowy Kierownik Specjalizacji      

Dziekan

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński       Prof. dr hab. Marcin Bańbura

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – lek. wet. Martyna Puchalska

piątek 1.03.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – lek. wet. Martyna Puchalska

Zeskanowane obrazy


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Marta Bogucka

piątek 1.03.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Marta Bogucka


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr Maciej Błaszczyk

piątek 1.03.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr Maciej Błaszczyk

Zeskanowane obrazy


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – lek. wet. Blanka Wysocka

piątek 1.03.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – lek. wet. Blanka Wysocka

Zeskanowane obrazy


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Bartłomiej Taciak

piątek 1.03.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Bartłomiej Taciak


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych