photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Konferencja: RYNEK PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH W POLSCE – TERAŹNIEJSZOŚĆ I SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

czwartek 6.12.2018

Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

i

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

zapraszają na konferencję:

 

RYNEK PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH W POLSCE –

TERAŹNIEJSZOŚĆ I SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

 

Konferencja odbędzie się 10 stycznia 2019 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

W trakcie konferencji odbędą się trzy sesje tematyczne:

  • Produkty lecznicze weterynaryjne – nowa rzeczywistość w świetle rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych
  • Lekooporność pasożytów przeżuwaczy
  • One health: badania oporności bakterii izolowanych od zwierząt jako element działania środowiska weterynaryjnego na rzecz walki z lekoopornością

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać do 03 stycznia 2019 r. na adres e-mail: konferencja.ptnw@gmail.com.

Opłatę za udział w konferencji, w wysokości 650 PLN prosimy wpłacić na konto ZG PTNW: 81 1160 2202 0000 0000 5515 6747 do dnia 03.01.2019 r.

Bieżące informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ptnw.pl


Zmiana organizacji roku akademickiego 2018/2019

poniedziałek 26.11.2018

Zgodnie z zarządzeniem Rektora SGGW w Warszawie nastąpiła zmiana w organizacji roku akademickiego 2018/19.

Semestr zimowy trwa do poniedziałku 28.01.2019. włącznie, natomiast zimowa sesja egzaminacyjna została przesunięta o jeden dzień i rozpoczyna się we wtorek 29.01.2019.

Plik pdf do pobrania


Odsłonięcie obelisku

poniedziałek 26.11.2018

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 23 listopada odbyła się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego dwóch wybitych pracowników Wydziału, prof. dr hab. Józefa Kulczyckiego i płk. Dr Konrada Millaka. 23 listopada 1927 opiekowali się oni  Kasztanką, ulubioną klaczą Marszałka Józefa Piłsudskiego, która uległa wypadkowi podczas transportu do Mińska Mazowieckiego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przybyli goście, m.in. Prorektor SGGW ds. Nauki, Prof. dr hab. Marian Binek, Kanclerz SGGW, dr inż. Władysław Skarżyński, Prezes PTNW, Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, Burmistrz Mińska Mazowieckiego, Pan Marcin Jakubowski, Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskej, Pan Leszek Celej, Prezes WILW, lek. wet. Marek Mastalerek, Prezes KILW, lek. wet. Jacek Łukaszewicz, przedstawiciele Łomżyńskieg oddziału PTNW, dr Emilian Kudyba i dr Andrzej Czerski  oraz liczne grono pracowników SGGW.

Swoją obecnością zaszczycili nas również emerytowani   profesorowie – prof. dr hab. Ewa Sitarska, Prof. dr hab. Jerzy Kita, Prof. dr hab. Henryk Kobryń, prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski, Prof. dr hab. Paweł Sysa.

Wartę honorową przy obelisku zaciągnęli członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim

 


Uwaga – Wybory Uzupełniające do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

środa 21.11.2018

Uwaga – Wybory Uzupełniające do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

W celu uzupełnienia liczby członków Rady Wydziału reprezentujących nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi

 

dnia 4 grudnia  (wtorek) 2018 r. o godzinie 15.00

w Audytorium nr 3, w budynku 24

 

odbędzie się zebranie nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w celu

 

wyboru 6 przedstawicieli do Rady Wydziału

na okres do końca obecnej (2016-2020) kadencji 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej  

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW


PACZKI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH NA LITWIE

wtorek 20.11.2018

Za oknem jesień, a my już myślimy o Świętach. Chcielibyśmy pomóc Świętemu Mikołajowi i obdarować naszych podopiecznych bożonarodzeniowymi upominkami.

Jeśli chcielibyście dołączyć do naszej akcji przygotowywania paczek – będziemy wdzięczni za pomoc rzeczową.

Akcja polega na zbiórce żywności

Byłoby zasadne, aby paczka- zawierała następujące produkty:
·      1 kg ryżu,
·      1 kg kaszy
·      1 kg mąki,
·      1 kg cukru,
·      1 l. oleju,
·      makaron,
·      konserwy mięsne
·      puszka ananasów, puszka brzoskwiń,
·      czekolada, ptasie mleczko, kakao, ciastka
·      herbata, kawa
·      kostki rosołowe
·      puszki

 W paczce dołączamy opłatek oraz Życzenia Świąteczne
 
Produkty należy składać w: Związku Nauczycielstwa Polskiego SGGW p.26

tel.: 22 59 313-14 sznp@sggw.pl

W terminie do końca listopada 2018  


Bioasekuracja

wtorek 20.11.2018

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Biologicznego

Pobierz plik pdf z Ogólnymi Zasadami Bezpieczeństwa Biologicznego obowiązującymi na WMW SGGW w Warszawie.

 

Poniższe zasady obowiązują we wszystkich jednostkach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Bezpieczeństwo Biologiczne oznacza podejmowanie kroków mających na celu ochronę ludzi i zwierząt przed chorobami oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu. Program bezpieczeństwa biologicznego pomaga chronić również osoby odwiedzające i otoczenie wydziału.

Według definicji FAO Bezpieczeństwo Biologiczne jest dość szerokim zagadnieniem obejmującym strategię i zintegrowane podejście, które obejmuje politykę i regulacje prawne (w tym instrumenty i działania), które analizują ryzyko w sektorze bezpieczeństwa żywności, zdrowia i życia zwierząt oraz zdrowia roślin, w tym związanego z nim zagrożenia dla środowiska i zarządzania. Bezpieczeństwo biologiczne dotyczy rozprzestrzeniania szkodników roślin, pasożytów i chorób zwierząt, chorób odzwierzęcych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) i ich produktów a także wprowadzenia inwazyjnych obcych gatunków i genotypów. Bezpieczeństwo biologiczne jest to całościowa koncepcja mająca bezpośrednie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, w tym różnorodności biologicznej.
W ramach Programu Bezpieczeństwa Biologicznego przeanalizowano występowanie wszystkich powyższych zagrożeń.

Zapobieganie i kontrola zakażeń
Kontrola zakażeń jest jednym z podstawowych elementów programu bioasekuracji wpływającym na funkcjonowanie wszystkich jednostek wydziałowych zarówno naukowych jak i klinicznych. Bez dobrych praktyk w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych, niemożliwe jest zapewnienie prawidłowej opieki pacjentom zgłaszającym się do kliniki. Procedury stosowane na WMW mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych ludzi i zwierząt. Opracowane standardowe procedury operacyjne (SPO) dostosowane są do zagrożeń występujących w tym specyficznym środowisku.

Cele stosowania standardowych procedur operacyjnych SPO
– Ochrona personelu, studentów i klientów przed chorobami odzwierzęcymi.
– Stworzenie bezpiecznego środowiska dla pacjentów znajdujących się pod opieką jednostek wydziałowych.
– Edukacja studentów poprzez demonstrację i praktyczne zastosowanie prawidłowych zasad bioasekuracji.
– Wpływ na klientów i otoczenie wydziału w zakresie właściwej profilaktyki chorób odzwierzęcych.
– Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek wydziałowych.

Priorytety SPO
Najważniejszym zadaniem SPO jest zapobieganie rozprzestrzenianiu chorób pomiędzy pacjentami, z pacjentów na personel, personelu na pacjentów i pomiędzy personelem.
• Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) – poprawa higieny poprzez stosowanie podstawowych zasad GHP takich jak mycie rąk, stosowanie odzieży ochronnej, izolacja, ograniczenie bezpośredniego kontaktu z chorymi zwierzętami i właściwa utylizacja materiału zakaźnego.
• Przerwanie dróg zakażenia – poprzez codzienne prawidłowe stosowanie SPO i zrozumienie dróg rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. Tworzenie barier dla zakażeń bezpośrednich i pośrednich. Określenie dróg przemieszczania pacjentów oraz personelu w taki sposób aby zapobiegać rozprzestrzenianiu czynników chorobotwórczych.
• Informowanie za pomocą znaków ostrzegawczych o występujących zagrożeniach.

Definicje
Choroba zakaźna: choroby, która może przenosić się pomiędzy zwierzętami lub ludźmi i zwierzętami.
Preparat dezynfekcyjny (dezynfektant, środek biobójczy): środek chemiczny, który zabija lub uniemożliwia wzrost mikroorganizmów. Stosowany na powierzchniach pomieszczeń, sprzętach i urządzeniach. (podłogi, stoły, sprzęt do pielęgnacji pacjenta)
Dezynfekcja: proces, który jest stosowany w celu zmniejszenia liczby mikroorganizmów do poziomu, który nie jest szkodliwy dla zdrowia.
Odzież ochronna (robocza): odzież, obuwie i odzież wierzchnia, które są noszone tylko podczas pracy.
Często dotykane powierzchnie: powierzchnie o szczególnym znaczeniu w rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych, dotykane przez różne osoby z dużą częstotliwością takie jak włączniki światła i wentylacji, krany, uchwyty do spłukiwania wody, klamki, poręcze, telefony, przyciski w windach, klawiatury, przyciski na urządzeniach.
Bariera epizootyczna: materiały i procedury wykorzystywane w celu zapobiegania przenoszeniu drobnoustrojów pomiędzy pacjentami a personelem oraz zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym drobnoustrojami chorobotwórczymi powierzchni, odzieży i sprzętu. Bariera epizootyczna jest stosowana w strefach w których występuje zagrożenie Klasy 4 a także w przypadku opieki nad pacjentami szczególnie narażonymi na infekcje takimi jak: zwierzęta młode, z obniżoną odpornością i z rozległymi ranami lub oparzeniami. UWAGA: należy stosować w odpowiedni sposób odzież i sprzęt ochronny jednorazowy aby zapobiec kontaminacji skóry i często dotykanych powierzchni.
Bakterie wieloantybiotykooporne (Multiple Drug Resistance): bakterie, które rozwinęły zdolność do przetrwania w obecności antybiotyków. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe występuje, gdy bakterie są w stanie zmniejszyć lub wyeliminować
skuteczność leków, środków chemicznych lub innych czynników przeznaczonych do leczenia lub zapobiegania infekcji. Często, antybiotyki, które pozostają skuteczne przeciw bakteriom mogą być toksyczne dla zwierząt. (Przykłady bakterii opornych na działanie antybiotyków to niektóre szczepy Salmonella enterica, metycylinoporny gronkowiec złocisty MRSA, wankomycynooporne Entercocci.
Zakażenia szpitalne: miejscowe lub ogólnoustrojowe infekcje, wynikające z niepożądanego działania lub obecności czynnika zakaźnego lub toksyny, który nie był obecny ani w czasie inkubacji w momencie przyjęcia do szpitala. (Każde zakażenie, które nie występowało w formie jawnej, bądź w okresie inkubacji w czasie przyjęcia chorego do szpitala/innej placówki. )
Sprzęt ochrony osobistej: to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
Sterylizacja: usuwanie wszystkich form drobnoustrojów, w tym przetrwalników z przedmiotów i materiałów.
Zakażenie: wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych i przełamanie odporności organizmu.
Zakażenie miejscowe: miejsce występowania infekcji znajduje się w pobliżu wrót zakażenia. Sepsa (posocznica): zespół objawów towarzyszących uogólnionemu zakażeniu organizmu.
Personel: wszystkie osoby pracujące na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w jakimkolwiek charakterze, niezależnie od tego czy są to pracownicy techniczni, lekarze weterynarii, pracownicy naukowi, dydaktyczni, studenci czy wolontariusze.
Zoonozy (choroby odzwierzęce): zakaźne (lub pasożytnicze) choroby zwierząt, bądź przez zwierzęta roznoszone, przenoszące się na człowieka lub odwrotnie. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni lub surowce pochodzenia zwierzęcego, rzadziej drogą powietrzną.

Klasyfikacja zagrożeń
Klasa 1 – Nie stwarzające zagrożenia. Stosowanie normalnych procedur.
Czynniki chorobotwórcze, zwykle nie przenoszące się pomiędzy zwierzętami i nie stwarzające zagrożenia dla ludzi.

Klasa 2 – Stwarzające niewielkie zagrożenie. Stosowanie normalnych procedur.
Czynniki chorobotwórcze, które mogą przenosić się pomiędzy zwierzętami ale nie powodują poważnych chorób, w tym infekcje powodowane przez bakterie wrażliwe na antybiotyki.

Klasa 3 – Stwarzające zagrożenie. Konieczne zastosowanie środków ochronnych.
Czynniki chorobotwórcze, które mogą przenosić się pomiędzy zwierzętami i powodują poważne choroby, w tym infekcje powodowane przez bakterie oporne na antybiotyki.
Czynniki chorobotwórcze stanowiące niewielkie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Klasa 4 – Stwarzające zagrożenie. Wymagające izolacji.
Czynniki chorobotwórcze o wysokiej zaraźliwości oraz stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Instrukcje
Instrukcja 1 – mycia i dezynfekcji powierzchni

1.Częstotliwość: Po zakończeniu pracy
2.Czynności:
-usunąć mechanicznie zanieczyszczenia stałe
-zebrać resztki za pomocą szczotki lub zgarniaczki
-oczyścić syfony w kratkach ściekowych
-spłukać ciepłą wodą o temperaturze ok. 30-40°C
-umyć powierzchnie ręcznie lub pianowo
-spłukać powierzchnie wodą
-nanieść środek dezynfekujący
-opłukać powierzchnie wodą
3.Odpowiedzialność:
Odpowiedzialny za systematyczne i skuteczne mycie i dezynfekcję jest pracownik – po zakończeniu czynności przeprowadza ocenę wizualną i zapisuje wynik w karcie kontroli.
4.Stosowane środki:
Środek do mycia: ……………..
– stężenie płynu roboczego ……………%
– temperatura stosowania: ………………… °C
– czas działania środka ……………………….. minut
Środek do dezynfekcji: ………………………..
– stężenie płynu roboczego …………… %
– temperatura stosowania: …………………..°C
– czas działania środka ……………………….. minut

 

KARTA WIZUALNEJ OCENY KONTROLI CZYSTOŚCI

Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
Mycie rąk jest najważniejszą czynnością zmniejszającą ryzyko rozprzestrzeniania drobnoustrojów chorobotwórczych. Ręce należy myć:
• Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.
• Przed i po kontakcie z każdym pacjentem
• Po kontakcie z materiałem biologicznym takim jak: krew, płyny ustrojowe, wydzieliny, wydaliny czy skażonymi przedmiotami
• Po zdjęciu rękawiczek
• Pomiędzy różnymi zabiegami wykonywanymi u tego samego pacjenta, aby uniknąć przeniesienia zakażenia na inne części ciała.
• Po pracy z próbkami laboratoryjnymi
• Po czyszczeniu klatek lub boksów
• Przed posiłkami i przerwami
• Przed i po skorzystaniu z toalety

Zalecany sposób mycia rąk:
• Ręce opłukać pod bieżącą wodą.
• Pobrać mydło z dozownika i zgodnie z podaną techniką myć ręce przez około 30 sekund.
• Spłukać ręce wodą.
• Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem.
• Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku na zużyte ręczniki. Uwaga: Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki.

Technika mycia rąk
• Pocieranie wewnętrznych części dłoni.
• Pocieranie wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni, a następnie w zmienionej kolejności – wewnętrzną częścią lewej dłoni o grzbietową – dłoni prawej.
• Pocieranie wewnętrznych części dłoni z przeplecionymi palcami, aż do zagłębień między palcami.
• Pocieranie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni z palcami złączonymi, a następnie odwrotnie.
• Obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie odwrotnie.
• Obrotowe pocieranie wewnętrznej części lewej dłoni złączonymi palcami dłoni prawej, a następnie odwrotnie.

Dezynfekcja rąk
Zalecana metoda dezynfekcji rąk:
• Nałożyć środek dezynfekcyjny na dłoń.
• Rozprowadzić po powierzchni obu dłoni i nadgarstków.
• Pozostawić do wyschnięcia i nie spłukiwać.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia i zachowania czystości rąk, personel WMW oraz studenci mający kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym powinni mieć krótkie paznokcie i nie powinni nosić na rękach biżuterii.

Preparaty myjące i dezynfekcyjne
Do wykonywania zabiegów mycia należy stosować preparaty przeznaczone do higieny komunalnej lub w służbie zdrowia.
Do wykonywania zabiegów dezynfekcji należy stosować wyłącznie preparaty o udowodnionym działaniu biobójczym wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych publikowanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na stronie www.urpl.gov.pl.
Ulotki Informacyjne oraz Karty Charakterystyki Produktu preparatów chemicznych należy dołączyć do dokumentacji mycia i dezynfekcji.
Pracownicy korzystający z produktów chemicznych mają obowiązek zapoznania się z informacjami w Ulotkach Informacyjnych oraz Kartach Charakterystyki Produktu.

Stanowiska dezynfekcji butów
Ważnym czynnikiem wpływającym na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych jest przemieszczanie się osób i różnego rodzaju transport osób i sprzętów w otoczeniu chorego. Drobnoustroje znajdujące się na podłogach mogą być przenoszone na podeszwach i kołach na duże odległości.
W celu przerwania tej drogi zakażenia tam gdzie to jest niezbędne należy stosować maty nasączone preparatem dezynfekcyjnym a jeśli stosowane są buty ochronne należy stosować baseny lub pojemniki z roztworem preparatu dezynfekcyjnego.
Roztwór dezynfekcyjny powinien być regularnie zmieniany zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sytuacji kiedy ulegnie znacznemu zanieczyszczeniu, tak aby pozostawał skuteczny przez cały okres stosowania.
W pobliżu stanowiska dezynfekcji butów należy umieścić instrukcję dezynfekcji butów oraz sposób monitorowania aktywności roztworu preparatu dezynfekcyjnego. Instrukcja powinna również zawierać informację o sposobie wymiany lub uzupełnienia roztworu lub sposób poinformowania osoby odpowiedzialnej za te czynności.
Każda osoba korzystająca ze stanowiska dezynfekcji zobowiązana jest do przestrzegania instrukcji, sprawdzania stopnia zużycia roztworu i w razie potrzeby jego wymiany lub poinformowania osoby odpowiedzialnej.

Instrukcja stosowania środków ochrony osobistej
Pracownicy i studenci w miarę możliwości powinni dbać o swoje własne bezpieczeństwo i swoje zdrowie, jak również zdrowie osób, z którymi będą pracować. Powinni używać przy pracy zabezpieczeń osobistych i urządzeń ochronnych oraz zaznajomić się z instrukcjami obsługi i konserwacji przedmiotów ochrony osobistej i utrzymywać je w należytym porządku, w tym przeprowadzać drobne konserwacje. Należy używać środków ochrony osobistej wyłącznie w przeznaczonym do tego celu oraz wykorzystywać je efektywnie i oszczędnie.
Ubiór personelu i studentów powinien być zadbany i dopasowany do sytuacji ponieważ wpływa również na wizerunek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Odzież ochronna – zwykle biały fartuch lekarski lub spodnie i bluza. Nie należy stosować tej samej odzieży ochronnej do pracy w różnych strefach zagrożenia biologicznego.

Odzież ochronna jednorazowa – zwykle fartuch biały flizelinowy lub foliowy z długimi rękawami, zapinany lub wiązany na plecach; rękawiczki lateksowe diagnostyczne lub sterylne chirurgiczne; foliowe ochraniacze na buty. Ponadto jeśli to jest konieczne maseczka lub półmaska respiratorowa oraz okulary ochronne lub osłona twarzy (przyłbica)

Opieka nad pacjentami zakaźnie chorymi (bariera epizootyczna)
Podczas opieki nad pacjentami powinny być zachowane środki ostrożności odpowiednie do rodzaju wykonywanych procedur i rodzaju narażenia na czynniki biologiczne. Niniejsze wytyczne stosuje się przy pracy z materiałem biologicznym takim jak tkanki lub płyny ustrojowe, podczas obsługi żywych zwierząt, sprzątania klatek lub boksów zajmowanych przez zwierzęta z chorobami zakaźnymi lub podejrzanymi o występowanie choroby zakaźnej, sekcji zwłok lub badania tuszy zwierzęcia, które zmarło z podejrzeniem choroby zakaźnej.

• Używać odzież ochronną (fartuch laboratoryjny lub kombinezon) oraz rękawice podczas opieki nad pacjentami chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną (klasa zagrożenia 3 lub 4).
• Podczas wykonywania czynności przy których dochodzi do rozpryskiwania materiału biologicznego, powstawania pyłu lub powstawania aerozolu stosować rękawice, maski chirurgiczne i okulary ochronne.
• Jeżeli rękawica ulegnie rozdarciu, przebiciu lub wystąpi inny uraz, należy usunąć rękawiczki i jeśli jest możliwa dalsza bezpieczna praca należy założyć nowe rękawice.
• Stworzenie możliwość mycia butów lub stosowanie jednorazowych ochraniaczy na buty w miejscach o zagrożeniu klasy 3 i 4 ułatwia zapobieganie rozprzestrzenianiu materiału zakaźnego na całym wydziale.
• W zależności od okoliczności i rodzaju zagrożenia może być konieczne zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci osłony twarzy lub respiratorów.
Informowanie za pomocą znaków ostrzegawczych o występujących zagrożeniach.
Na wydziale przyjęto system informowania o zagrożeniach polegający na oznakowaniu niektórych stref liniami w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym.
Linia czerwona oznacza strefy, w których występuje zagrożenie związane z materiałem biologicznym klasy 3 lub 4 oraz materiałem nieznanym np: próbki do badań.
Linia żółta oznacza strefy, w których występuje zagrożenie związane z materiałem biologicznym klasy 1 lub 2.
Linia zielona oznacza strefy, wewnątrz strefy czerwonej lub żółtej wolne od zagrożeń biologicznych.

Ponadto zastosowano znaki graficzne zakazu, ostrzegawcze i nakazu określające najważniejsze zasady postępowania w wydzielonych strefach.
Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony.
Uwaga – materiał biologiczny


17 listopada – Dzień Studenta

piątek 16.11.2018

Dzień Studenta obchodzony jest od 1941 roku – ustanowiony został na pamiątkę krwawo stłumionego protestu czechosłowackich studentów przeciwko inwazji nazistów 1939 roku. Święto to jednak nie ma dziś wyłącznie charakteru nostalgicznego, jest raczej okazją do afirmacji tego, co większość nazywa najpiękniejszym okresem w życiu.


DIAGMOL 2018

środa 7.11.2018

Program konferencji do pobrania – kliknij ten link (2018.11.07)

Komunikat 5

 

19. Konferencja

„Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2018”

17 listopada 2018r., Aula Kryształowa SGGW w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu  17 listopada 2018 r., w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166, odbędzie się 19. Konferencja Naukowa DIAGMOL 2018 „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”. 

 

Program konferencji oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo poniżej lub odwiedzając stronę konferencji http://diagmol2018.sggw.pl

 

Jak co roku wystąpiliśmy do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, która przyznała 2 punkty edukacyjne diagnostom laboratoryjnym uczestniczącym w konferencji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej. Pozwoli to na zapoznanie się z tematyką i zakresem badań Uczestników konferencji.

W związku z tym prosimy wszystkich Autorów zgłoszonych prac, o przygotowanie plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

 

W załączeniu przesyłam program konferencji DIAGMOL 2018 wraz z listą prezentacji ustnych podczas sesji Młodzi Naukowcy.

 

Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne);

 

Zgłoszenia udziału w konferencji DIAGMOL 2018 prosimy przesyłać w terminie do 15 listopada b.r. na adres knp@sggw.pl, podając imię i nazwisko, tytuł/stanowisko, instytucja/firma, dokładny adres pocztowy, telefon, e-mail.

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

 

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl.

Mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl

 


Komunikat 3

Szanowni Państwo,

17 listopada 2018r., w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się 19. Konferencja Naukowa DIAGMOL 2018. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Konferencję organizuje Katedra Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Podczas tegorocznej konferencji wysłuchacie Państwo wykładów plenarnych, prezentujących aktualne problemy związane z zakażeniami wirusami zapalenia wątroby, złożoność postępowania diagnostycznego w przebiegu ludzkich parazytoz, a także trudności w leczeniu tych chorób, wynikające z narastającej oporności pasożytów na leki oraz zastosowanie metod biologii molekularnej w analizie kariotypu konia.

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe.

Bardzo serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac, które będą opublikowane w książce konferencyjnej. Manuskrypty należy przesyłać na adres: knp@sggw.pl

 

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 1 października 2018 r.

 

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:

– tekst w języku angielskim, maksymalnie do 4 stron formatu A4 (może być mniej)

– tekst: czcionka Times New Roman 12pkt, można załączyć ryciny/zdjęcia, w wydruku będą czarno-białe; streszczenie i piśmiennictwo: czcionka Times New Roman 10pkt

– marginesy 2,5cm

– stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu

– układ strony tytułowej wg załączonych wzorów

Autorów prac prosimy również o przygotowanie plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

 

  • Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne)
  • Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację

 

Zgłoszenia uczestnictwa na Konferencję DIAGMOL 2018 (zarówno bierne jak i czynne uczestnictwo) prosimy przesyłać na adres knp@sggw.pl . Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko, tytuł/stanowisko, instytucja/firma, dokładny adres pocztowy, telefon, e-mail oraz, w przypadku uczestnictwa czynnego, tytuł proponowanej pracy do opublikowania w książce konferencyjnej.

 

Konto księgowe konferencji:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

z dopiskiem subkonto 507-20-023400-Q00058-99

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do wystawienia faktury”, oraz przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji.

 

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej http://diagmol2018.sggw.pl oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r.

 

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.

 

W załączeniu:

Wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory), formularz rejestracyjny dla uczestników, formularz „dane do rejestracji uczestnika”.

Formularz rejestracyjny DIAGMOL 2018

Dane_do_wystawienia faktury

Praca przeglądowa – wzór

Praca oryginalna – wzór

Abstrakt – wzór

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

 

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl.

mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl


Uroczystość odsłonięcia obelisku

wtorek 6.11.2018

Wielce Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, którzy sprawowali weterynaryjną opiekę nad Kasztanką Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość odbędzie się 23 listopada br. o godz. 12.00 przed budynkiem Kliniki Małych Zwierząt od strony ul. Nowoursynowskiej.

Pozostaje z należytym poważaniem

Prof. dr hab. Marcin Bańbura


Msza w intencji Poległych i Zmarłych Członków Społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

czwartek 25.10.2018

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza

26.10.2018 r  o  godz. 18.30  na   Mszę św. w intencji Poległych i Zmarłych
Członków Społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która zostanie
odprawiona w Kościele  Akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w
Warszawie

02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
tel./fax.: 022 593 10 37
www.wychowankowiesggw.pl


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych