photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Plan zajęć – czerwona strefa Covid-19

sobota 17.10.2020

Szanowni Państwo Studenci WMW,

w związku z wejściem Warszawy do strefy czerwonej z dniem 17 października 2020 informuję, że prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej zajęcia praktyczne dla roczników II-VI będą się odbywały według obowiązującego planu. Zmianie ulegnie jedynie plan zajęć dla roku I,  w którym przedmioty prowadzone do tej pory w grupach audytoryjnych będą kontynuowane w formie zdalnej. W związku z powyższym proszę studentów roku I o śledzenie informacji na stronie internetowej Wydziału.

Zmieniony plan zajęć dla I roku http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

                     Michał Skibniewski


Szkolenie BHP

środa 14.10.2020

Szanowni Państwo,

w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/  ustawione zostały następujące terminy:

 • szkoleń BHP: 21.10.-4.11.2020 dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
 • Szkolenie Biblioteczne (dla wszystkich) 14.10.-30.11.2020.

 

Konieczna jest realizacja szkoleń BHP i bibliotecznego w terminach wskazanych powyżej.

 

Aby zrealizować szkolenie BHP należy:

 • wejść na stronę https://szkolenia.sggw.pl/
 • wybrać w prawym górnym rogu (Zaloguj się)
 • w panelu logowania wybrać „Zaloguj się używając swojego konta CAS” (szary guzik z ikoną Windows – logowanie za pomocą usługi Office 365)
 • w menu pionowym po lewej stronie wybrać „Strona główna”
 • wyszukać Wydział …………..
 • wybrać kierunek i formę studiów (1S/2S = 1st./2st. stacjonarne albo 1Z/2Z= 1st./2st. niestacjonarne), rocznik (2020) i semestr (Z-zimowy), szkolenie (BHP)
 • zapoznać się z informacjami i rozpocząć realizację kursu zwracając uwagę na elementy menu po lewej stronie (moduły).

 

Uwaga. do realizacji szkolenia niezbędna jest aktywacja Flash.

 

mgr Monika Maksymiuk
Specjalista administracyjny
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


Stypendia Rektora

poniedziałek 12.10.2020

Wnioski o stypendium rektora 

za średnią ocen studenci składają

w Dziekanacie

po ogłoszeniu list rankingowych.

 

Za osiągnięcia, naukowe, artystyczne, sportowe
i średnią ocen (obwiązuje jeden wniosek) studenci składają do dnia 20.10.20 r.

w Biurze Spraw Studenckich

w budynku nr 8 pok. nr 4 w godz. 9.00 – 15.00

Wnioski, regulaminy, itp.: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna


Wykład: The COVID-19 Pandemic – what we think we know and still need to find out?

czwartek 8.10.2020
Barry T. Rouse, University of Tennessee
 
The COVID-19 Pandemic – what we think we know and still need to find out?
 
Wykład polecany przez dr. hab. Małgorzatę Gieryńską
Kierownika Katedry Nauk Przedklinicznych IMW SGGW
 

Rozkład grup w semestrze 2020/21 (COVID-19)

wtorek 29.09.2020

Plik do pobrania: http://wmw.sggw.pl/wp-content/uploads/Rozkład-grup.xlsx


Hybrydowy plan zajęć w semestrze zimowym 2020/21

wtorek 29.09.2020

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/


ZAPISY NA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO semestr zimowy 2020/2021

poniedziałek 28.09.2020

Zapisy na zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego na semestr zimowy 2020/2021 odbędą się poprzez stronę internetową wf.sggw.pl w dniach 30 września, 1, 2 października 2020 roku do godz. 10.00 (zakładka: „zapisy”). Zapisy na WF dotyczą wszystkich kierunków semestrów, które w planie dydaktycznym mają przewidziane zajęcia WF niezależnie od formy prowadzenia zajęć (stacjonarne – zdalne).

Na zajęcia stacjonarne zapisują się tylko studenci I roku pierwszego semestru (studia licencjackie oraz jednolite (Weterynaria stacjonarna, Weterynaria wieczorowa). Zajęcia trwają 15 tygodni dydaktycznych, odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są na terenie obiektów sportowych. Pozostałe semestry (2,3 i 5) oraz wszystkie osoby z warunkiem, różnicami programowymi, zaliczają zajęcia WF online. W przypadku problemów z logowaniem prosimy kontaktować się bezpośrednio (na dyżur) lub mailowo z prowadzącym grupę dydaktyczną.

Przed zapisaniem się do grup, prosimy o upewnienie się w dziekanacie czy mają Państwo zajęcia WF w planie studiów, w rozpoczynającym się semestrze i w jakiej formie jest on realizowany.

Student ma możliwość wybrania dnia, godziny i rodzaju zajęć z WF – ilość miejsc w grupach ograniczona. W związku z sytuacją epidemiczną i ograniczeniami sanitarnymi zajęcia dydaktyczne z WF dedykowane są konkretnie do poszczególnych kierunków – patrz plan dydaktyczny. Prosimy o zapisywanie się tylko do tych grup.

Zajęcia WF stacjonarne zaczynają się od poniedziałku 05.10.2020 roku – punktualnie według podanych godzin, prosimy o wcześniejsze przybycie w celu przygotowania się (10 minut przed rozpoczęciem zajęć) – wymagana odzież sportowa oraz zmiana obuwia (grupy pływania – czepek, kostium pływacki, klapki). Zajęcia z dnia 01.10 oraz 02.10 zostaną odrobione pod koniec semestru (według planu studiów każdy student jest zobowiązany do odbycia w semestrze 30 godzin, tj. 15 zajęć). W zaistniałej epidemicznej sytuacji studenci proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebywania na terenie obiektów sportowych i samego uczestnictwa w zajęciach WF (informacja na stronie SWFiS w zakładce – zasady przebywania na terenie obiektów sportowych w trakcie zajęć WF).

Zajęcia online dla 2,3 i 5 semestru zaczynają się po utworzeniu grup w aplikacji MS TEAMS, w pierwszym tygodniu semestru. Sposób prowadzenia i zaliczania zajęć online ustala prowadzący grupę.

Studenci, którzy nie zapisali się w wyżej wymienionych dniach na WF, proszeni są o kontakt mailowy z prowadzącym grupę lub opiekunem kierunku. Wykładowca wskaże dalsze kroki postępowania.

Zapisy do grup osób niepełnosprawnych, rehabilitacyjnych oraz teoretycznych odbędą się u prowadzących w pierwszym tygodniu zajęć. W trakcie logowania przez internet lub MS TEAMS wysyłamy zwolnienie lekarskie lub dokumentację medyczną do wglądu prowadzącego. Imię i nazwisko prowadzącego umieszczone będzie w planie dydaktycznym.

Lista kierunków, które mają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

Semestr Zimowy 2020/2021

Studia I stopnia – inżynierskie, licencjackie

 • Rolnictwo (s.2) – zajęcia online
 • Rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności (s. 2) – zajęcia online
 • Inżynieria Ekologiczna (s.3) – zajęcia online
 • Biotechnologia (s. 1) – zajęcia stacjonarne – (utworzonych 6 grup)
 • Budownictwo (s. 3) – zajęcia online
 • Inżynieria i Gospodarka Wodna (s. 3) – zajęcia online
 • Leśnictwo (s. 3) – zajęcia online
 • Gospodarka Przestrzenna (s. 3) – zajęcia online
 • Ekonomia (s.1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (5)
 • Finanse i Rachunkowość (s. 1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (5)
 • Logistyka (s.1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (5)
 • Zarządzanie (s. 1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (4)
 • Turystyka i Rekreacja – studia I stopnia (s. 1) – zajęcia stacjonarne – do decyzji studenta* (3)
 • Turystyka i Rekreacja – studia II stopnia (s. 1) – zajęcia online
 • Turystyka i Rekreacja – studia zaoczne (s. 1) – zajęcia online
 • Informatyka (s.3) – zajęcia online
 • Informatyka i Ekonometria (s. 3) – zajęcia online
 • Pedagogika (s.3) – zajęcia online
 • Socjologia (s.1) – zajęcia stacjonarne (8)
 • Inżynieria Systemów Biotechnicznych (s. 3) – zajęcia online
 • Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (s.5) – zajęcia online
 • Weterynaria (s.1) – zajęcia stacjonarne (utworzonych 16 grup łącznie z #)
 • Weterynaria wieczorowe (s.1) – zajęcia stacjonarne #
 • Weterynaria anglojęzyczna (s. 1) – zajęcia stacjonarne (5)
 • Zootechnika (s.5) – zajęcia online
 • Hodowla i Ochronna Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (s. 3) – zajęcia online
 • Bioinżynieria Zwierząt (s. 3) – zajęcia online

UWAGA

Zajęcia dla kierunków Wydziału Ekonomicznego odbywają się stacjonarnie lub zdalnie.

Decyzją Dziekana Wydziału studenci pierwszego semestru dokonują wyboru formy zajęć WF (stacjonarnie lub online).

Deklaracja obowiązuje do końca semestru zimowego 2020/2021 i jest niezmienna.

 


FAKULTETY – I ROK

poniedziałek 28.09.2020

Studenci I roku,

30.09.2020 o godz. 8.00 ruszają zapisy na fakultety. Należy wybrać 2 spośród dostępnych.

 

Dodatkowo zostali Państwo podzieleni automatycznie na 5 grup na spotkania z Władzami Wydziału w dniach 1-2.10.2020.

Grupa 1 nazwiska: od A do Gien…

Grupa 2 nazwiska: od Gł.. do Kowa…

Grupa 3 nazwiska: od Koz… do Peras….

Grupa 4 nazwiska: od Pią… do Stasz…

Grupa 5 nazwiska: od Step… do Żu…

Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

 

mgr Monika Maksymiuk
Specjalista administracyjny
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


Special Issue „Pathogenesis of Alzheimer’s Disease”

poniedziałek 28.09.2020

Dear Colleagues,

This special issue is focused on the effort to sum up contemporary knowledge referred to pathogenesis of Alzheimer’s Disease (AD). More than a century ago, German psychiatrist, professor of neuropathology, Alois Alzheimer described the most serious form of an age-related progressive neurodegenerative disorder in human beings. In the familial form, mutations in three major genes (amyloid precursor protein (APP) gene, presenilin1 (PSEN1) gene and presenilin 2 (PSEN2) gene are indicated. In turn, it is widely accepted that sporadic form of AD (more than 95% cases) is multifactorial and the prevalence is significantly higher at > 65 years and older. Overall, genetic complexity, epigenetic control and metabolic turmoils make the view of disease ambiguous and hard to find the causal relationships between different possible molecular etiologic factors. Extracellular senile plagues (beta-amyloid deposits), and intracellular neurofibrillary tangles (hyperphosphorylated tau-protein) are the most prominent characteristic markers of AD. Because of growing elderly the WHO prognosis for 2050 is more than 115 million individuals will be affected. The severity of AD is that affected people are sedentary and totally dependent on nursing care. Today, AD is the most expensive disease. 21st of September is the International Alzheimer’s Disease Day making this opportunity to encourage various specialists for submissions.

Prof. Dr. Arkadiusz Orzechowski
Prof. Agueda A. Rostagno
Guest Editors

https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/AlzheimerPathogenesis


StartBook – Przewodnik dla nowych studentów – Wyjątkowy rok akademicki 2020/2021

piątek 25.09.2020

Pobierz StartBook

W StartBooku zebraliśmy najważniejsze informacje
i adresy przydatne dla nowych studentów SGGW. Z uwagi
na bieżące decyzje MNiSW i zalecenia sanitarne dotyczące
podwyższonego ryzyka epidemicznego niektóre założenia
mogą ulec zmianie. Aktualnych komunikatów na temat
funkcjonowania Uczelni szukajcie na stronie www.sggw.pl
oraz internetowych stronach wydziałów.


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych