photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Nagrody PTNW dla naszego Wydziału

wtorek 17.04.2018

Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

za piśmienniczą twórczość naukową w roku 2017

 

Kategorie prac oryginalnych

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda III stopnia

Szulc-Dąbrowska L, Struzik J, Cymerys J, Winnicka A, Nowak Z, Toka FN, Gieryńska M. The in Vitro Inhibitory Effect of Ectromelia Virus Infection on Innate and Adaptive Immune Properties of GM-CSF-Derived Bone Marrow Cells Is Mouse Strain-Independent. Frontiers in Microbiology 2017 19;8:2539. doi: 10.3389/fmicb.2017.02539. eCollection 2017. IF=4,076, MNiSW – 35 pkt.

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

Stefanie R. Bailey, Michelle H. Nelson, Kinga Majchrzak, Jacob S. Bowers, Megan M. Wyatt, Aubrey S. Smith, Lillian R. Neal, Keisuke Shirai, Carmine Carpenito, Carl H. June, Michael J. Zilliox, Chrystal M. Paulos. Human CD26high T cells elicit tumor immunity against multiple malignancies via enhanced migration and persistence. Nature Communications, 2017, Dec 6;8(1):1961. IF=12,124, MNiSW – 45 pkt.

Nagroda II stopnia

Bulkowska Małgorzata, Rybicka Agata, Senses Kerem M, Ulewicz Katarzyna, Witt Katarzyna, Szymańska Joanna, Taciak Bartłomiej, Klopfleisch Robert, Hellmen Eva, Dolka Izabella, Gure Ali O., Mucha Joanna, Mikow Mariusz, Giziński Sławomir, Król Magdalena. MicroRNA expression patterns in canine mammary cancer show significant differences between metastatic and non-metastatic tumours. BMC Cancer 2017; 17:728, DOI 10.1186/s12885-017-3751-1; IF=3,288, MNiSW – 30 pkt.

W kategorii za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

Nagroda II stopnia

1. Kielbik P, Kaszewski J, Rosowska J, Wolska E, Witkowski BS, Gralak MA, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Biodegradation of the ZnO:Eu nanoparticles in the tissues of adult mouse after alimentary application. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2017, Tom 13, strony: 843-852. IF=5,720, MNiSW – 40 pkt.

2. Jarosław Kaszewski, Emanuel Borgstrom, Bartłomiej S. Witkowski, Łukasz Wachnicki, Paula Kiełbik, Anna Slonska, Malgorzata A. Domino, Urszula Narkiewicz, Zdzislaw Gajewski, Jean-François Hochepied, Michał M. Godlewski, Marek Godlewski. Terbium content affects the luminescence properties of ZrO2:Tb nanoparticles for mammary cancer imaging in mice. Optical Materials, 2017, Tom 74, strony: 16-26. IF=2,238, MNiSW – 35 pkt.

3. Lipiński W, Kaszewski J, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Wide band-gap oxides nanoparticles as potential drug carriers. Medycyna Weterynaryjna, 2017, Tom 73(10), strony: 657-660. IF=0,161, MNiSW – 15 pkt.

4. Kiełbik P, Kaszewski J, Witkowski BS, Gajewski Z, Gralak MA, Godlewski MM. Cytometric analysis of Zn-based nanoparticles for biomedical applications. Rozdział w książce – “Microscopy and imaging science: practical approaches to applied research and education” Microscopy Book Series #7, 2017. Redakcja: A. Mendez-Vilas. Wydawca: Formatex Research Center (Hiszpania); strony: 89-96.

Kategorie prac przeglądowych

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Wyróżnienie

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, Autofagia, czyli wielkie sprzątanie. Kosmos (Problemy Nauk Biologicznych) 2017, 66: 153-166, MNiSW -12.

Kategoria monografii

W kategorii za wyróżniającą się monografię naukową

Nagroda I stopnia

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, “Cytokines in Skeletal Muscle Growth and Decay” – Rozdział 5 w monografii naukowej zatytułowanej “The Plasticity of Skeletal Muscle. From Molecular Mechanisms to Clinical Applications”. Pod redakcją Ed. Kunihiro Sakuma, Springer Nature, 2017, 113-140, ISBN 978-981-10-3291-2, ISBN 978-981-10-3292-9 (eBook), DOI 10.1007/978-981-10-3292-9

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne:

Nagroda I stopnia

Izabella Dolka, Anna Gruk-Jurka, Piotr Jurka, Beata Dolka, Joanna Bonecka. Disseminated hyaline ring granuloma in the omentum of a dog. Acta Veterinaria Scandinavica 2017; 59: 25. IF=1,472; MNiSW – 35 pkt.

Wyróżnienie

Dolka I, Giżejewska A, Giżejewski Z, Kołodziejska-Lesisz J, Kluciński W. Pulmonary adiaspiromycosis in the Eurasian beaver (Castor fiber) inhabiting Poland. Polish Journal Veterinary Sciences 2017; 20(3): 615-617. IF=0.697; MNiSW – 20 pkt.


Zmarła dr Katarzyna Piotrowska

poniedziałek 9.04.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku zmarła
 
 

lek. wet. Katarzyna Piotrowska

 

wieloletni pracownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają pogrążeniu w smutku koleżanki i koledzy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 

Cześć Jej pamięci!

 

Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 13.04.2018 o godz. 13:30 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie przy ul. Hlonda 1, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (wjazd od ul. Odrowąża).

Autokar podstawiony będzie przed budynkiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (nr 24) o godz. 12.45.PTNW zaprasza

niedziela 25.03.2018

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe,

które odbędzie się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, sala Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, I piętro

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat

Anatomia kliniczna malformacji Chiariego u psów

w dniu 28.03.2018 r. (środa), godz. 10:00

wygłosi

 lek. wet. Norbert Czubaj

z Zakładu Anatomii Porównawczej i Klinicznej Katedry Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski


Deszcz medali

środa 14.03.2018

Deszcz medali za innowacyjne pomysły na wykorzystanie nanocząstek w terapii i diagnostyce na międzynarodowych targach wynalazków w Bangkoku na Tajlandii i Walencji w Hiszpanii.

Podczas Międzynarodowego Dnia Wynalazczości (Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition IPITEx 2018) w Bangkoku oraz na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji interdyscyplinarny zespół naukowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Instytutu Fizyki PAN w składzie: Michał M. Godlewski, Marek Godlewski, Zdzisław Gajewski, Paula Kiełbik, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski, Waldemar Lipiński, Bartłomiej Witkowski i Aleksandra Ożgowska, otrzymali liczne medale nagrody i wyróżnienia za badania nad nowymi generacjami dwumodalnych nanocząstek do obrazowania nowotworów w kontrastach magnetycznym i fluorescencyjnym oraz zastosowaniem nanocząstek jako nośników leków i substancji bioaktywnych do terapii nowotworów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych.

Istotą pierwszego z proponowanych rozwiązań jest stworzenie nowatorskich narzędzi diagnostycznych, opartych o nietoksyczne nanocząstki z tlenków metali przejściowych domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich, które pozwalają na wykrywanie zmian nowotworowych w nieinwazyjnym rezonansie magnetycznym. Później dzięki właściwościom fluorescencyjnym tych samych nanocząstek możliwe jest precyzyjne określenie zasięgu zmiany nowotworowej podczas biopsji lub zabiegu chirurgicznego.

Rozwiązanie to nagrodzone zostało:

Złotym medalem Narodowego Departamentu Nauki Tajlandii

Nagrodą Brytyjskiego Towarzystwa Wynalazców i Innowatorów

Specjalną nagrodą Kanadyjskiej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej

Drugie rozwiązanie opiera się o zdolność biodegradowalnych nanocząstek tlenkowych do pokonywania bariery krew-mózg wraz z doczepioną cząstką bioaktywną. Potencjalnie pozwoli to na znaczną redukcję dawki leków przeciwnowotworowych stosowanych w chemioterapii guzów mózgu oraz na przemieszczenie substancji bioaktywnych stosowanych w terapii wspomagającej chorób neurodegeneracyjnych bezpośrednio do neuronów mózgu.

Rozwiązanie to otrzymało:

Brązowy medal Narodowego Departamentu Nauki Tajlandii

Złoty medal Filipińskiej Organizacji Młodych Wynalazców

Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji

Nagrodę specjalną Targów Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji

Medal Mołdawskiej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej

Badania te prowadzone są w ramach interdyscyplinarnej współpracy naukowo-wdrożeniowej pomiędzy laboratoriami badawczymi grupy prof. dr hab. Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki PAN, Laboratoriami projektów Weterynaryjnego Centrum Badawczego i Centrum Badań Biomedycznych Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką oraz laboratoriami Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Daje to w sumie już 46 wspólnych nagród i medali, dla zespołów dr hab. Michała M. Godlewskiego z WMW SGGW i Prof. dr hab. Marka Godlewskiego z IF PAN za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nanotechnologii dla medycyny.

 


Wyniki rankingu

środa 14.02.2018

Wyniki rankingu WMW


Sprawozdawcza Sesja Naukowa

poniedziałek 22.01.2018

Sprawozdawcza Sesja Naukowa

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

7.02.2018, godz. 9.15, bud. 24, aula 3

Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką (kierownik: dr hab. Piotr Jurka)

1.

lek. wet. Aleksandra Tomkowicz

Ocena wad wzroku i ich wpływ na trening u psów sportowych rasy Border Collie

2.

lek. wet. Anna Wojtalewicz

Badania przedkliniczne nad opornością wielolekową włókniakomięsaków poiniekcyjnych kotów.

Katedra Nauk Morfologicznych (kierownik: dr Michał Skibniewski)

3.

dr Kaja Urbańska

Autoza – mechanizm represji komórek nowotworowych z użyciem werapamilu i oksamianu sodu

4.

mgr Magdalena Baraniewicz-Kołek

Uzyskiwanie zarodków hybrydowych in vitro między krową bydła domowego (Bos taurus) a bykiem żubra (Bison bonasus)

Katedra Nauk Fizjologicznych (kierownik: prof. dr hab. Tomasz Motyl)

5.

mgr inż. Maciej Białasek

Poznanie nowego mechanizmu interakcji pomiędzy makrofagami a komórkami nowotworowymi: „TRAIN”

6.

lek. wet. Anna Jaśkiewicz

Badania nad rolą autofagii w upośledzonej przez statyny przeżywalności komórek mięśniowych

7.

lek. wet. Łukasz Kiraga

Komórkowe metody diagnozowania przerzutów nowotworowych w płucach myszy BALB/c metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)

Katedra Nauk Przedklinicznych (kierownik: dr Małgorzata Gieryńska)

8.

mgr Agata Anna Cisek

Opracowanie właściwej metody wykonania krzywej standardowej do oznaczeń ilościowych mikroorganizmów techniką Real-Time PCR

9.

mgr Magdalena Bossowska-Nowicka

Obniżenie ekspresji genów i białek katepsyn oraz osłabienie przetwarzania antygenu w komórkach dendrytycznych JAWS II i GM-BM podczas zakażenia wirusem ektromelii

         Przerwa 15 min.

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej (kierownik: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk)

10.

lek. wet. Alicja Miśkiewicz

Ocena wskaźników immunosupresji w chłoniakach u psów

11.

lek. wet. Dorota Wyka

Analiza epidemiologiczna chorób gadów w Polsce: intensywność i ekstensywność inwazji pasożytów krwi  Haemogregarina stepanowi u żółwi błotnych (Emys orbicularis) i żółwi gatunków inwazyjnych (Trachemys sp.)

Katedra Higieny Żywności i Zdrowia Publicznego (kierownik: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW )

12.

lek. wet. Anna Didkowska

Doskonalenie przyżyciowej diagnostyki gruźlicy u żubra europejskiego (Bison bonasus)

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomii Weterynaryjnej (kierownik: dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW)

13.

lek. wet. Marcin Mickiewicz

Występowanie lekooporności u nicieni
żołądkowo-jelitowych kóz w Polsce

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką (kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Gajewski)

14.

dr. Małgorzata Domino

Ocena czynności ściany macicy klaczy w przebiegu zwyrodnienia błony śluzowej (endometrosis)

15.

lek. wet. Olga Drewnowska

Zależność między aktywnością odruchów oka a głębokością znieczulenia ogólnego u koni

Koło Medyków Weterynaryjnych (opiekun: dr hab. Anna Cywińska, prof. SGGW)

16.

Joanna Pasterny

Działalność Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych w 2017 r.

         Podsumowanie i zakończenie sesji

czas przeznaczony na każde wystąpienie – 10 min.


Złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

piątek 5.01.2018

 2019Złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej na międzynarodowych targach innowacji w Kaoshiung na Tajwanie.

Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2017 w Kaohsiung na Tajwanie interdyscyplinarny zespół naukowców z Wydziały Medycyny Weterynaryjnej i Instytutu Fizyki PAN w składzie: Michał M. Goldewski, Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski i Paula Kielbik, otrzymał złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za badania nad nową generacją dwumodalnych nanocząstek do obrazowania nowotworów w kontrastach magnetycznym i fluorescencyjnym.

2020Istotą proponowanego rozwiązania jest stworzenie nowatorskiego narzędzia diagnostycznego, opartego na nietoksycznych nanocząstkach z tlenków metali przejściowych domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich. Nanocząstki te pozwalają na wykrywanie zmian nowotworowych w nieinwazyjnym rezonansie magnetycznym. Później dzięki właściwościom fluorescencyjnym tych samych nanocząstek możliwe jest precyzyjne określenie zasięgu zmiany nowotworowej podczas biopsji lub zabiegu chirurgicznego.

Jest to już 38. nagroda, którą zespoły dr hab. Michała M. Godlewskiego z WMW SGGW i Prof. Dr hab. Marka Godlewskiego z IF PAN otrzymują za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nanotechnologii dla medycyny.

2018


Wybory prodziekana

piątek 15.12.2017

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

 w sprawie dokonanego w dniu 15 grudnia 2017 r.

wyboru

Prodziekana ds. nauki  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 na okres od 1 stycznia 2018 do końca kadencji 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Załącznikiem Nr 2 „Regulamin wyborów w SGGW” zawiadamia, iż:

na zebraniu wyborczym w dniu 15 grudnia 2017  r. elektorzy wchodzący w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów dokonali wyboru

 

Prodziekana ds. nauki w kadencji 2016 – 2020, którym został

Pan Profesor dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 

 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Grażyna Topolska,  prof. nadzw. SGGW


Bluzy wydziałowe

wtorek 12.12.2017

bluzaDrogi Pracowniku, drogi Studencie! Na naszym Wydziale powstała akcja ,,Bluzy”. Do wyboru jest aż 8 wariantów bluz (4 kolory, każdy w dwóch krojach) od firmy Rascal Industry. Do 18 grudnia czekamy na zamówienia pod linkiem: http://www.rascalindustry.pl/produkty/zamow-bluze/warszawa/wydzial-medycyny-weterynaryjnej-sggw,2,48774, rozmiarówkę bluz znajdziecie Państwo tutaj: http://www.rascalindustry.pl/rozmiary,25, mobilne osoby zapraszamy również na wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/268536707006932/, będą się tu pojawiać informacje np. o przymiarkach :-).

Zamówienia już tylko do niedzieli


Zmarła prof. Zofia Bielańska-Osuchowska

wtorek 28.11.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 listopada 2017 roku

zmarła

Ś.p.

Prof. dr hab. Zofia Bielańska-Osuchowska

Doktor honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wybitny specjalista w zakresie histologii, embriologii i biologii komórki zwierzęcej.

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Weterynaryjnego w latach 1964 – 1969.

Wieloletni Kierownik Katedry Histologii i Embriologii.

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Wychowania i Dydaktyki w latach 1965 -1969.

Prezes Rady Fundacji Biologii Komórki i Embriologii, prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego,

wiceprezes Polskiego Towarzystwo Histochemików i Cytochemików.

Przewodnicząca wielu rad naukowych, członek wielu towarzystw naukowych,

stowarzyszeń, organizacji oraz komitetów naukowych PAN.

Autorka licznych podręczników, prac badawczych i publikacji.

Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wyróżniona m. in. Medalem PAN im. M. Oczapowskiego, Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie

oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Żegnamy wybitnego naukowca, cenionego dydaktyka i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

 

Cześć Jej pamięci!

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 1 grudnia 2017 roku o godz. 13.40 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Autokar podstawiony będzie przed budynkiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (nr 24) o godz. 12.30.


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych