photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Wyniki rankingu

środa 14.02.2018

Wyniki rankingu WMW


Sprawozdawcza Sesja Naukowa

poniedziałek 22.01.2018

Sprawozdawcza Sesja Naukowa

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

7.02.2018, godz. 9.15, bud. 24, aula 3

Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką (kierownik: dr hab. Piotr Jurka)

1.

lek. wet. Aleksandra Tomkowicz

Ocena wad wzroku i ich wpływ na trening u psów sportowych rasy Border Collie

2.

lek. wet. Anna Wojtalewicz

Badania przedkliniczne nad opornością wielolekową włókniakomięsaków poiniekcyjnych kotów.

Katedra Nauk Morfologicznych (kierownik: dr Michał Skibniewski)

3.

dr Kaja Urbańska

Autoza – mechanizm represji komórek nowotworowych z użyciem werapamilu i oksamianu sodu

4.

mgr Magdalena Baraniewicz-Kołek

Uzyskiwanie zarodków hybrydowych in vitro między krową bydła domowego (Bos taurus) a bykiem żubra (Bison bonasus)

Katedra Nauk Fizjologicznych (kierownik: prof. dr hab. Tomasz Motyl)

5.

mgr inż. Maciej Białasek

Poznanie nowego mechanizmu interakcji pomiędzy makrofagami a komórkami nowotworowymi: „TRAIN”

6.

lek. wet. Anna Jaśkiewicz

Badania nad rolą autofagii w upośledzonej przez statyny przeżywalności komórek mięśniowych

7.

lek. wet. Łukasz Kiraga

Komórkowe metody diagnozowania przerzutów nowotworowych w płucach myszy BALB/c metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)

Katedra Nauk Przedklinicznych (kierownik: dr Małgorzata Gieryńska)

8.

mgr Agata Anna Cisek

Opracowanie właściwej metody wykonania krzywej standardowej do oznaczeń ilościowych mikroorganizmów techniką Real-Time PCR

9.

mgr Magdalena Bossowska-Nowicka

Obniżenie ekspresji genów i białek katepsyn oraz osłabienie przetwarzania antygenu w komórkach dendrytycznych JAWS II i GM-BM podczas zakażenia wirusem ektromelii

         Przerwa 15 min.

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej (kierownik: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk)

10.

lek. wet. Alicja Miśkiewicz

Ocena wskaźników immunosupresji w chłoniakach u psów

11.

lek. wet. Dorota Wyka

Analiza epidemiologiczna chorób gadów w Polsce: intensywność i ekstensywność inwazji pasożytów krwi  Haemogregarina stepanowi u żółwi błotnych (Emys orbicularis) i żółwi gatunków inwazyjnych (Trachemys sp.)

Katedra Higieny Żywności i Zdrowia Publicznego (kierownik: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW )

12.

lek. wet. Anna Didkowska

Doskonalenie przyżyciowej diagnostyki gruźlicy u żubra europejskiego (Bison bonasus)

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomii Weterynaryjnej (kierownik: dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW)

13.

lek. wet. Marcin Mickiewicz

Występowanie lekooporności u nicieni
żołądkowo-jelitowych kóz w Polsce

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką (kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Gajewski)

14.

dr. Małgorzata Domino

Ocena czynności ściany macicy klaczy w przebiegu zwyrodnienia błony śluzowej (endometrosis)

15.

lek. wet. Olga Drewnowska

Zależność między aktywnością odruchów oka a głębokością znieczulenia ogólnego u koni

Koło Medyków Weterynaryjnych (opiekun: dr hab. Anna Cywińska, prof. SGGW)

16.

Joanna Pasterny

Działalność Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych w 2017 r.

         Podsumowanie i zakończenie sesji

czas przeznaczony na każde wystąpienie – 10 min.


Złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

piątek 5.01.2018

 2019Złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej na międzynarodowych targach innowacji w Kaoshiung na Tajwanie.

Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2017 w Kaohsiung na Tajwanie interdyscyplinarny zespół naukowców z Wydziały Medycyny Weterynaryjnej i Instytutu Fizyki PAN w składzie: Michał M. Goldewski, Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski i Paula Kielbik, otrzymał złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za badania nad nową generacją dwumodalnych nanocząstek do obrazowania nowotworów w kontrastach magnetycznym i fluorescencyjnym.

2020Istotą proponowanego rozwiązania jest stworzenie nowatorskiego narzędzia diagnostycznego, opartego na nietoksycznych nanocząstkach z tlenków metali przejściowych domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich. Nanocząstki te pozwalają na wykrywanie zmian nowotworowych w nieinwazyjnym rezonansie magnetycznym. Później dzięki właściwościom fluorescencyjnym tych samych nanocząstek możliwe jest precyzyjne określenie zasięgu zmiany nowotworowej podczas biopsji lub zabiegu chirurgicznego.

Jest to już 38. nagroda, którą zespoły dr hab. Michała M. Godlewskiego z WMW SGGW i Prof. Dr hab. Marka Godlewskiego z IF PAN otrzymują za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nanotechnologii dla medycyny.

2018


Wybory prodziekana

piątek 15.12.2017

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

 w sprawie dokonanego w dniu 15 grudnia 2017 r.

wyboru

Prodziekana ds. nauki  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 na okres od 1 stycznia 2018 do końca kadencji 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Załącznikiem Nr 2 „Regulamin wyborów w SGGW” zawiadamia, iż:

na zebraniu wyborczym w dniu 15 grudnia 2017  r. elektorzy wchodzący w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów dokonali wyboru

 

Prodziekana ds. nauki w kadencji 2016 – 2020, którym został

Pan Profesor dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 

 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Grażyna Topolska,  prof. nadzw. SGGW


Bluzy wydziałowe

wtorek 12.12.2017

bluzaDrogi Pracowniku, drogi Studencie! Na naszym Wydziale powstała akcja ,,Bluzy”. Do wyboru jest aż 8 wariantów bluz (4 kolory, każdy w dwóch krojach) od firmy Rascal Industry. Do 18 grudnia czekamy na zamówienia pod linkiem: http://www.rascalindustry.pl/produkty/zamow-bluze/warszawa/wydzial-medycyny-weterynaryjnej-sggw,2,48774, rozmiarówkę bluz znajdziecie Państwo tutaj: http://www.rascalindustry.pl/rozmiary,25, mobilne osoby zapraszamy również na wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/268536707006932/, będą się tu pojawiać informacje np. o przymiarkach :-).

Zamówienia już tylko do niedzieli


Zmarła prof. Zofia Bielańska-Osuchowska

wtorek 28.11.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 listopada 2017 roku

zmarła

Ś.p.

Prof. dr hab. Zofia Bielańska-Osuchowska

Doktor honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wybitny specjalista w zakresie histologii, embriologii i biologii komórki zwierzęcej.

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Weterynaryjnego w latach 1964 – 1969.

Wieloletni Kierownik Katedry Histologii i Embriologii.

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Wychowania i Dydaktyki w latach 1965 -1969.

Prezes Rady Fundacji Biologii Komórki i Embriologii, prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego,

wiceprezes Polskiego Towarzystwo Histochemików i Cytochemików.

Przewodnicząca wielu rad naukowych, członek wielu towarzystw naukowych,

stowarzyszeń, organizacji oraz komitetów naukowych PAN.

Autorka licznych podręczników, prac badawczych i publikacji.

Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wyróżniona m. in. Medalem PAN im. M. Oczapowskiego, Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie

oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Żegnamy wybitnego naukowca, cenionego dydaktyka i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

 

Cześć Jej pamięci!

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 1 grudnia 2017 roku o godz. 13.40 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Autokar podstawiony będzie przed budynkiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (nr 24) o godz. 12.30.


Zebranie PTNW

niedziela 12.11.2017

PTNW

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe,

które odbędzie się 23.11.2017 (czwartek) o godz. 14:15

 w sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW,

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, piętro I,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat

„Żeńskie hormony płciowe a autofagia w modelu komórkowym inwolucji gruczołu mlekowego bydła”

wygłosi

dr n. wet. Katarzyna Zielniok

z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski

Pracującym członkom Oddziału Warszawskiego PTNW przypominam o konieczności wnoszenia składek. Składka roczna od 2017r. wynosi 90 zł (nr konta PKO BP: 05 1020 1127 0000 1202 0228 6300).


Konkursy 2017

czwartek 9.11.2017

Konkurs ruszył, jak w zeszłym roku głosowanie poprzez polubienia na naszym FB

Głosujemy do końca roku kalendarzowego

Jeśli ktoś by się jeszcze zdecydował na udział, proszę o przesłanie materiałów

 

Prosimy o przesyłanie do 31.10.2017 r. sprawozdań z zagranicznych praktyk hodowlanych i praktyk klinicznych!

Teksty powinny być w formie edytowalnej (nie jako pdf) i w dwóch wersjach językowych – polskiej

i angielskiej. Umieszczone w pracy zdjęcia muszą być dodane jako załączniki.

Nowością w tym roku jest konkurs z praktyk klinicznych (zasady nadsyłanych prac są analogiczne jak w praktykach hodowlanych).

Im ciekawsze sprawozdanie, tym większa szansa na cenną nagrodę, a prace zawierające wskazówki jak znaleźć i odbyć takie praktyki mogą uzyskać dodatkowo nawet do 25 głosów dziekańskich. Po nadesłaniu wszystkich sprawozdań głosowanie odbędzie się na FB. Powodzenia!

 

Tobolova_s

Na zdj. Renata Tabolova – zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu.


Laboratorium metabolomiki – otwarcie

wtorek 26.09.2017

Szanowni Państwo,

 

Mamy przyjemność zaprosić na uroczyste otwarcie laboratorium metabolomiki weterynaryjnej, które zostało utworzone w Katedrze Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w ramach realizacji dotacji celowej MNiSW. Uroczystość odbędzie się w dniu 28 września 2017 r o godz. 10.00 w budynku nr 24, III piętro.

Po uroczystości zapraszamy na degustację specjalnego „spektometrowego” tortu.

 

 

Serdecznie zapraszam,

Prof. dr hab. Tomasz Motyl


Inauguracja

środa 20.09.2017

DZIEKAN

I  RADA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

w Warszawie

 Mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018

podczas której wykład inauguracyjny wygłosi

dr hab. Magdalena Rzewuska

Uroczystość odbędzie się 29 września 2017 roku o godz.15.00

w Auli I w budynku im. Profesora Wiesława Bareja

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Nowoursynowskiej 159

w Warszawie

 

         Program Uroczystości

♦  Gaude Mater Polonia

♦  Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. Marcina  Bańburę

♦  Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

♦  Immatrykulacja studentów

♦  Wykład inauguracyjny dr hab. Magdaleny Rzewuskiej

pt.„ Rola lekarza weterynarii w ochronie skuteczności antybiotyków”

♦  Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów

♦  Wręczenie nagród JM Rektora SGGW

♦  Wręczenie nagród Ogólnopolskiego Konkursu Studenckich Kół Naukowych PTNW

♦  Gaudeamus


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych