photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Wykład Profesora Kobusa Eloffa „Success stories in using plant extracts for animal health in South Africa”

poniedziałek 10.06.2019

ZAPROSZENIE

na wykład

 

„Success stories in using plant extracts for animal health in South Africa”

Profesora Kobusa Eloffa z University of Pretoria, RPA

 

Prof. Kobus Eloff jest twórcą interdyscyplinarnego programu poświęconego stosowaniu roślin leczniczych na Wydziale Nauk Weterynaryjnych, na Uniwersytecie w Pretorii, w Republice Południowej Afryki. Wprowadzony przez niego program ma na celu przybliżenie przyszłym lekarzom weterynarii możliwości wykorzystania fitoterapii w oparciu o obecny stan wiedzy oraz dane etno-weterynaryjne. Większość poruszanych zagadnień dotyczy leczenia chorób zwierząt produkcyjnych wywoływanych przez czynniki zakaźne i inwazyjne.

Jest autorem przeszło 315 publikacji naukowych, które były cytowane ponad 12.000 razy!

Prof. Eloff jest znakomitym nauczycielem, wspaniałym mówcą i czarującym człowiekiem!

Gorąco namawiam Państwa do skorzystania z unikalnej szansy poznania wybitnego gościa i wysłuchania inspirującego wykładu, który odbędzie się 18 czerwca, o godzinie 12.00 w Sali nr 2072, w budynku 23.

dr hab. Marta Mendel


Praca dla lekarzy weterynarii

poniedziałek 10.06.2019
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII W ŁODZI
 
poszukuje
 
LEKARZY WETERYNARII
 
do pracy na terenie województwa łódzkiego
 
Dane kontaktowe:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Łodzi – stanowisko ds. pracowniczych:
tel. 42 635 14 11

Wizytacja EAEVE

czwartek 23.05.2019

W dniach 13-17 maja br Wydział Medycyny Weterynaryjnej poddawany był ocenie European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).

Przez trzy dni członkowie zespołu wizytującego odwiedzali kolejno wszystkie jednostki organizacyjne i spotykali się z pracownikami i studentami sprawdzając zgodność danych zawartych w raporcie samooceny i stanem faktycznym. Ocenie poddane były wszystkie aspekty związane z kształceniem na naszym Wydziale, od warunków socjalnych i infrastruktury dydaktycznej po system zapewnienia jakości kształcenia i zgodność naszego programu studiów z wymogami unijnymi.

W uwagach końcowych przedstawionych kolegium dziekańskiemu przez przewodniczącego zespołu, Profesora Hansa Dietza, Dyrektora Szkoły Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Kopenhadze, zawarte zostały zarówno uwagi krytyczne jak i podkreślono te obszary naszej działalności dydaktycznej, które zasługują na szczególne uznanie.

Zespół nie stwierdził poważnych niezgodności (non-compliances) z wymogami Unijnymi i EAEVE i będzie wnioskował o nadanie naszemu Wydziałowi pełnej akredytacji. Drobniejsze uchybienia możliwe są do naprawienia w stosunkowo krótkim czasie.

Możemy sobie pogratulować!


Warsztaty – African Swine Fever – the Role of Science Advice

środa 22.05.2019

PROGRAM WARSZTATÓW – kliknij aby pobrać

Szanowni Państwo,

Na prośbę prof. Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa PAN, przesyłam informację dotyczącą warsztatów “African Swine Fever – the Role of Science Advice” organizowanych przez Polską Akademię Nauk we współpracy z siecią International Network for Government Science Advice (INGSA) oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP , które odbędą się 6 czerwca 2019 r. w Warszawie.

W imieniu organizatorów zachęcam do zgłoszenia udziału w tym spotkaniu.

Więcej informacji można znaleźć są na stronie PAN:  

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2621-african-swine-fever-the-role-of-science-advice

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Turnau

Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN


Zmarł Prof. dr hab. Gustaw Kulasek

wtorek 21.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 maja 2019 roku

zmarł Prof. dr hab. Gustaw Kulasek

Emerytowany nauczyciel akademicki Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Kierownik Zakładu Dietetyki.

Wybitny specjalista w zakresie fizjologii zwierząt o bogatym dorobku naukowym, obejmującym problematykę procesów trawiennych i metabolizmu zwierząt gospodarskich, nowych metod analityki chemicznej i modeli badawczych, bezpiecznego wykorzystywania rolniczych produktów odpadowych i roślinnych bioaktywnych związków w żywieniu zwierząt.

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych.

Odznaczony m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Odszedł wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Człowiek życzliwy i serdeczny.

Cześć Jego Pamięci!     

     

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Pracownicy Katedry Nauk Fizjologicznych


DIAGMOL 2019 – komunikat 2

czwartek 16.05.2019

Komunikat 2

 

Szanowni Państwo,

23 listopada 2019 roku, w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się 20. konferencja z cyklu: „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2019”.

Z głęboką satysfakcją kontynuujemy tradycję konferencji DIAGMOL, zapoczątkowaną przez Profesora Marka Niemiałtowskiego, naukowca, pomysłodawcę, twórcę i niezastąpionego ich organizatora. W 2019 roku, przypada 20. rocznica tych spotkań.

Propagowanie osiągnięć światowej nauki, zaangażowanie młodych badaczy i umożliwienie im przedstawienia na forum publicznym wyników swoich prac, to były i są główne cele naszych spotkań. Wielka jest korzyść z wymiany doświadczeń naukowych i nawiązywania osobistych kontaktów i przyjaźni między młodymi naukowcami i uznanymi autorytetami w dziedzinie mikrobiologii, wirusologii, genetyki, immunologii i medycyny.

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że tegorocznymi wykładowcami będą m.in. Prof. Barry T. Rouse, University of Tennessee, USA, Prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tegoroczna konferencja jest organizowana przez Katedrę Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia Polskiego, Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 20., jubileuszowej, konferencji DIAGMOL.

  • Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne);
  • Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację;

Zapraszam Państwa do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w książce konferencyjnej. Prace należy przesyłać na adres knp@sggw.pl do dnia 15 września br.

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:

– tekst w języku angielskim, maksymalnie do 4 stron formatu A4 (może być mniej)

– tekst: czcionka Times New Roman 12pkt, można załączyć ryciny/zdjęcia, w wydruku będą czarno-białe; streszczenie i piśmiennictwo: czcionka Times New Roman 10pkt

– marginesy 2,5cm

– stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu

– układ strony tytułowej wg załączonych wzorów

Autorów prac prosimy również o przygotowanie na konferencję plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

 

KONTO KSIĘGOWE KONFERENCJI:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

z dopiskiem subkonto 507-20-023400-R00027-99

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do wystawienia faktury”, oraz przesłanie mailem kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji;

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji będzie dostępny na stronie internetowej: http://diagmol2019.sggw.pl (obecnie strona jest w budowie).

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej konferencji oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r.

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.

W załączeniu:

Formularz „dane do wystawienia faktury” oraz wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory).

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl.

mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl


Praktyki po IV roku

czwartek 16.05.2019

Uprzejmie informuje, iż zaliczanie praktyk po IV roku odbędzie się zgodnie z zarządzeniem Rektora do dnia 20 września 2019 r.

 

Osoby zaliczające praktyki kliniczne po IV roku w roku akademickim 2018/19 w Klinice Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

Grupa 1. dr Sławomir Giziński

Grupa 2. dr Ewa Kautz

Grupa 3. dr Małgorzata Dziekiewicz  –  Mrugasiewicz

Grupa 4. dr Łukasz Zdrojkowski

Grupa 5. dr Konrad Zalewski

Oceny po IV roku do systemu wpisuje dr Małgorzata Dziekiewicz–Mrugasiewicz.

 

Osoby zaliczające praktyki  kliniczne po IV roku w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką

Grupa 6. dr Beata Degórska

Grupa 7. dr Magdalena Ostrzeszewicz

Grupa 8. dr Artur Dobrzyński

Grupa 9. dr Kamil Kacprzak

Oceny do dr Dziekiewicz-Mrugasiewicz przesyła dr Kourou Dembele.

 

Zaliczanie praktyk po IV odbytych w IW (rzeźnia) w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Osoba odpowiedzialna i wpisuje do systemu dr Jan Wiśniewski.


Wizyta Komisji EAEVE na naszym Wydziale

poniedziałek 13.05.2019

W dniach 13-17 maja 2019 Wydział Medycyny Weterynaryjnej będzie gościł Komisję Europejskiego Stowarzyszenia ds. Nauczania Weterynarii: The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).

Zadaniem Komisji jest ocena jakości kształcenia na naszym Wydziale i stwierdzenie, czy spełnia ono normy przyjęte w Unii Europejskiej. Podstawą oceny będzie przygotowany przez Wydział Raport Samooceny, jak również efekty wizytacji, na które składają się ocena stanu faktycznego oraz wnioski z rozmów z Pracownikami i Studentami. Będzie to bardzo ważne wydarzenie w życiu Wydziału i dołożymy wszelkich starań, aby wyniki wizytacji spełniły nasze nadzieje i oczekiwania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem wizyty na stronie Wydziału.

Pragniemy zwrócić uwagę, że we wtorek 14 maja Komisja będzie odwiedzać kolejno wszystkie Katedry oraz Kliniki Małych i Dużych Zwierząt.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach z poszczególnymi grupami Pracowników i Studentów, które odbędą się w czwartek 16 maja. Harmonogram:

8:30-09:30 Spotkanie z nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi

9:30-10:30 Spotkanie ze doktorantami i stażystami

10:45-11:15 Spotkanie z personelem pomocniczym (pracownicy techniczni, laboratoryjni, administracyjni, personel pomocniczy szpitala)

11:15-12:15 Spotkanie ze studentami (kilku studentów z każdego roku, włącznie ze studentami Studiów Obcojęzycznych)

12:15-13:00 Sesja otwarta dla pracowników i studentów – indywidualne poufne rozmowy

Wszystkie czwartkowe spotkania odbędą się w Sali Rady Wydziału w budynku 24.

EAEVE Visitation May 2019 TIMETABLE – plik do pobrania

 


Zebranie PTNW

niedziela 12.05.2019

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział w Warszawie
http://warszawa.ptnw.pl/
https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 
w poniedziałek, 5 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 
w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat “African swine fever: working better for control”

wygłosi Dr. Marisa Arias

Director
Centro de Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria,
EU and FAO Reference Centre for ASF,
Valdeolmos, 28130 Madrid, Hiszpania

Przewodniczący Oddziału
Arkadiusz Orzechowski


DUO OTM 2-letnie bezpłatne studia magisterskie (tylko absolwenci)

niedziela 12.05.2019

2-letnie bezpłatne studia magisterskie o profilu praktycznym dla najlepszych!

DUO OTM

Kod projektu: POWR.03.01.00-00-DU02/18

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Ocena Technologii Medycznych – co to takiego?

Sprawdź na www.duo-otm.wum.edu.pl

Staże u potencjalnych pracodawców zapewnione

Wykłady ekspertów zagranicznych

Ocena Technologii Medycznych – co to takiego?

Sprawdź na www.duo-otm.wum.edu.pl

Staże u potencjalnych pracodawców zapewnione

Wykłady ekspertów zagranicznych


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych