photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Nic o Nas bez Nas

środa 4.01.2017

Nieobecni głosu nie mają

Przypominamy, że 5 stycznia odbędą się wybory delegatów na zjazd lekarzy weterynarii WILW, wg poniższego harmonogramu

nr OW

nazwa Okręgu Wyborczego

Termin, data, godzina

miejsce

10

WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

5 stycznia 2017 r., godz. 11.00

Audytorium 3, budynek 24 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 159, Warszawa

11

WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

5 stycznia 2017 r., godz. 12.00

Audytorium 3, budynek 24 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 159, Warszawa


Godziny rektorskie

poniedziałek 26.12.2016

2 stycznia do godziny 12.00 obowiązują godziny rektorskie


Zmarł dr Jacek Krzemiński

wtorek 20.12.2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 grudnia 2016 roku

Zmarł Nasz Drogi Kolega

Ś.p.

DR NAUK WETERYNARYJNYCH

JACEK KRZEMIŃSKI

Wieloletni Pracownik Dziekanatu

Pogrążeni w smutku, żegnamy dobrego, skromnego, życzliwego człowieka,

promieniującego ciepłem i optymizmem.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Cześć Jego pamięci

 

Dziekan, Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Pracownicy Dziekanatu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 grudnia (czwartek ) o godz. 13. w kościele pod wezwaniem Św. Józefata przy ul. Powązkowskiej 90


Bezprzewodowy dostęp do sieci na terenie kampusu

piątek 16.12.2016

Centrum Informatyczne SGGW ma przyjemność poinformować, że w ostatnim czasie  uruchomiona została nowa usługa informatyczna – EDUROAM, dzięki której pracownicy, doktoranci oraz studenci SGGW mogą w sposób:

 • bezprzewodowy,
 • bezpieczny,
 • bezpłatny,
 • prosty

korzystać w niektórych budynkach Uczelni z zasobów Internetu.

Gdzie EDUROAM jest dostępny?

Pierwszy etap wdrożenia sieci bezprzewodowej objął niektóre budynki Uczelni. Listę budynków Uczelni, w których EDUROAM jest dostępny umieszczono na stronie http://eduroam.sggw.pl/pl/instrukcje.

Docelowo bezprzewodowa sieć będzie dostępna we wszystkich budynkach Uczelni.

Warto pamiętać, że osoby korzystające z EDUROAM bez konieczności dodatkowej rejestracji będą mogły uzyskać dostęp do sieci Internet  także na innych Uczelniach w Polsce oraz zagranicą.

Dodatkowe informacje dotyczące usługi EDUROAM można uzyskać na stronach  http://eduroam.sggw.pl/ i https://www.eduroam.pl/

Co trzeba zrobić, żeby uruchomić EDUROAM?

Uruchomienie EDUROAM na swoim urządzeniu nie jest skomplikowane i wymaga jedynie poświęcenia kilku minut. Instrukcja rejestracji i uruchomienia EDUROAM na Twoim urządzeniu została opisana na stronie:

http://eduroam.sggw.pl/pl/instrukcje

Co robić, jak EDUROAM nie działa?

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem EDUROAM należy skontaktować się z Pomocą Informatyczną.

Centrum Informatyczne SGGW

 1. Nowoursynowska 166, budynek nr 1

tel. 22-59-35550
e-mail: pomoc_ci(at)sggw.pl
www: ci.sggw.pl


Pismo przewodnie

wtorek 13.12.2016

logo SGGW

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
tel. 22 59 34235
www.jakoscksztalcenia.sggw.pl e-mail: jakoscksztalcenia@sggw.pl
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.
Pełnomocnicy Dziekanów
ds. Jakości Kształcenia
w miejscu

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie Raportu z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Państwa wydziałach w roku akademickim 2015/2016. Obowiązek przygotowania raportu wynika z punktu 6 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 1 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Uprzejmie proszę, by w tegorocznym raporcie uwzględnić w szczególności pogłębione analizy dotyczące zidentyfikowanych ryzyk funkcjonowania systemu, w tym:
1. spójności i adekwatności programów kształcenia ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, w szczególności z Polską Ramą Kwalifikacji;
2. informacji zwrotnych kierowanych do studentów, doktorantów i słuchaczy po wystawieniu ocen na różnych poziomach procesu kształcenia: oceny cząstkowe, oceny końcowe, ocena praktyk, oceny pracy dyplomowej;
3. wyceny ECTS, w tym udziału godzin kontaktowych.
Uprzejmie proszę, by raport przesłać w wersji elektronicznej do dnia 15 stycznia 2017 r., zaś podpisany w wersji papierowej przekazać możliwie jak najszybciej. Dokumenty proszę przesłać na adres mailowy: mariusz_maciejczak@sggw.pl.
Korzystając z okazji, w związku z dyskusją na ostatnim posiedzeniu Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, która obradowała w dniu 30.11.2016 r., uprzejmie proszę o uwzględnienie w planach hospitacji na rok ak. 2016/2017 wizytacji na zajęciach prowadzonych w językach obcych dla studentów międzynarodowych oraz wizytacji na studiach podyplomowych. O ile to możliwe, proszę, by hospitacje te miały charakter niezapowiedziany.
Jednocześnie uprzejmie przypominam o obowiązku udostępniania aktualnych informacji ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia dla interesariuszy Państwa wydziałów, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej. Przeprowadzony przegląd zawartości stron internetowych Państwa wydziałów wskazuje na potrzebę aktualizacji wielu treści.

 

Z poważaniem        

maciejczak

 

 

pismo przewodnie

weryfikacja-poradnik

   

 


Konkurs – głosowanie

wtorek 8.11.2016

Zgodnie z zapowiedzią zbliżamy się do finału naszego wakacyjnego konkursu związanego z praktykami zagranicznymi.

Wpłynęły cztery prace konkursowe opisujące praktyki hodowlane, aczkolwiek dużo jest w nich praktyki klinicznej.

Głosowanie odbywa się na naszym fanpagu. Głosujemy do  11.12.2016 włącznie. Liczy się ilość polubień wpisu.

poniżej linki do sprawozdań

GB

Indonezja

Belgia

Zjednoczone Emiraty Arabskie

FB

Zapraszam


„Nasi absolwenci”

wtorek 27.09.2016

Przemówienie przedstawiciela absolwentów rocznika 2010-2016 ,

Lek. wet. Ada Kalinowska

Jego Magnificencjo Panie Rektorze,

Panie Dziekanie,

Wysoka Rado Wydziału,

Drodzy profesorowie i nauczyciele akademiccy,

Kochani goście,

Świeżo upieczeni Absolwenci!

 

Mam zaszczyt wypełnić swą mową ten ranek

W imieniu kolegów i mych koleżanek.

A skoro nasz rocznik jest tak wyjątkowy

To wplatam ciut wiersza do swojej przemowy.

 

Na wstępie podkreślę, że młode doktory

Nie mogą uwierzyć wszak aż do tej pory,

Że sen ich się ziścił bo studia skończone

I każdy iść może już w dowolną stronę.

 

Lecz co to… tę radość niekiedy przeplata

Poczucie, że odejść stąd to jednak strata.

Gdy człek nie raz tęskno nasz wydział wspomina

Na buzi rysuje się niepewna mina.

 

Bo prawda to, kierunek nieludzki, straszny!

Nie sypiasz, wciąż kujesz, już w tydzień dość masz Ty.

Wypruwasz arterie, wypacasz roztwory.

A pacjent i tak zdechł bo na coś był chory..

 

I trójki w indeksie rodzina nie ceni

Bo w temacie wety są całkiem zieleni.

 

Lecz mimo tych wszystkich niedoskonałości

Sentyment wciąż czujesz do tych ćwiczeń z kości

Do budowy tkanek w zeszycie mazanych.

Do ez tych gorących w agarze maczanych.

Do złamań poprzecznych u konia i kota,

Do stażu z rozrodu – po pachy robota!

 

Więc niech mi ktoś wmówi, że po tych wojażach

Dziś nie drgnie coś we wszystkich weterynarzach.

Bo chociaż nie cierpisz kierunku nad życie

To na myśl o studiach przyspiesza serc bicie.

 

Czas teraz na szczere me słowa uznania

Dla nauczyciela co studenta gania.

To on nam nad głową z tym bacikiem stoi

On sprawia, że student wciąż nie zdać się boi

To dzięki Wam drodzy nauczyciele

Z nas teraz doktory, a nie jakieś ciele!

 

My wdzięczni uczelni i naszym dziekanom,

Że godne warunki nauki nam dano.

 

A jaka by była ta dola studenta,

Gdyby nie dziekanat i jego dziewczęta?

 

I jakby ten człowiek znów na nogi stawał

Gdy opiekun roku by ręki nie dawał?

 

Tym samym oświadczyć chcę wszystkim zebranym,

Że sukces studenta to Wam zawdzięczamy!

Mówię też do licznych absolwentów gości

Niczym byśmy byli bez waszej miłości.

 

Czas teraz na kwiaty wręczane w podzięce

Wszystkim kierownikom bezpośrednio w ręce.

Tu wiersz już zakończę by w prozę się schować

Bo z niczym tych katedr nie mogłam zrymować…


INAUGURACJA

poniedziałek 26.09.2016

logo wydzialSGGW2

DZIEKAN I RADA

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Mają zaszczyt zaprosić

na inaugurację roku akademickiego 2016/2017

podczas której wykład inauguracyjny wygłosi

dr hab. Wojciech Zygner

z Katedry Nauk Przedklinicznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uroczystość rozpocznie się 30 września 2016 roku o godz.11.00

w Auli I w budynku im. Profesora Wiesława Bareja

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Nowoursynowskiej 159

w Warszawie

 

Program :

 • Gaude Mater Polonia
 • Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału
 • Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
 • Immatrykulacja studentów
 • Wykład inauguracyjny dr hab. Wojciecha Zygnera

        „Dlaczego u psów z babeszjozą występuje upośledzenie funkcji nerek?”.

 • Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów
 • Nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla  Społeczności Akademickiej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie”
 • Wręczenie medali 200-lecia SGGW i nagród JM Rektora SGGW
 • Wręczenie nagród Ogólnopolskiego Konkursu Studenckich Kół Naukowych PTNW
 • Gaudeamus

WYKŁADY NAUKOWE – zapraszamy

czwartek 22.09.2016

KNOW_WMW_PTNW

Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Leading National Research Centre, Scientific Consortium „Healthy Animal – Safe Food”

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

 mają przyjemność zaprosić na cykl wykładów,

które odbędą się w Budynku nr 24 im. prof. Bareja,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

 

Dr TOMASZ RYGIEL (Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny):.  „Tumor microenvironment – good and bad neighborhoods” – 26 września 2016 r., godz. 14:00, Audytorium 3

 

Dr LUCA CASSETTA (Uniwersytet w Edynburgu, zespół naukowy prof. J.W. Pollarda): „Breaking Bad in Cancer: when the immune system is working for your enemy” –

27 września 2016 r., godz. 14:00, Audytorium 3

 

Prof. ALBERTO BOFFI (Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie): „Advanced tools targeted therapies”- 28 września 2016 r., godz. 14:00, Audytorium 3 oraz „Protein engineering in drug delivery” – 29 września 2016 r. , godz. 14:00, Audytorium 3

 

– Prof. ALI GURE (Uniwersytet Bilkent, Turcja): dwa wykłady „Microarray technology for gene expression analysis” – 3 i 4 października br., godz. 14:00, sala nr 12

 

Prof. ANGELIKA SCHNIEKE (Technische Universität München, Niemcy): „Dolly@20: The sheep got the glory but the pigs are doing the work” – 7 października br., godz. 13:00, Aula 1

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


1,4 mln euro na walkę z nowotworami

poniedziałek 29.08.2016

fot. Marek Wrotnowski.


Magdalena Król, prof. nadzw. z naszego Wydziału zdobyła grant Europejskiej Rady ds. Badań na walkę z nowotworami.

Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) do tej pory przyznała w programie Horyzont 2020 polskim naukowcom piętnaście grantów, w tym jedynie jeden w dziedzinie Nauk o Życiu, dlatego zdobycie grantu przez prof. Magdalenę Król z SGGW jest niezwykle ważnym osiągnięciem. Ponieważ projekt ten został wyjątkowo wysoko oceniony, ERC wytypowało go do promowania na swojej stronie internetowej. Zespół kierowany przez Magdalenę Król otrzyma na badania naukowe ponad 1,4 mln euro. Projekt będzie realizowany przez pięć lat.

 Projekty naukowe prowadzone przez Magdalenę Król są nowatorskim podejściem do badania nowotworów. Celem projektu ERC jest wyjaśnienie odkrytego przez Magdalenę Król zjawiska, że komórki układu odpornościowego przekazują komórkom nowotworowym pewien rodzaj białek. Prof. Król będzie chciała wykorzystać ten mechanizm aby wewnątrz białka „przemycić” czynniki antynowotworowe, precyzyjnie dostarczane do guzów nowotworowych przez komórki immunologiczne. Metoda ta ma szansę znaleźć zastosowanie szczególnie w leczeniu małych przerzutów nowotworowych będących ważnym problemem klinicznym.

Głównym celem Programu grantów finansowanych przez  Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) jest zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań przekraczających granice dzisiejszej wiedzy, poprzez wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim, bowiem w rywalizacji biorą udział tylko czołowi naukowcy z najlepszych jednostek naukowych Europy. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski oraz prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Statystyki pokazują, że wyniki aż 20% grantów przyznanych przez ERC doprowadziły do prawdziwego przełomu w nauce, a wyniki 50% grantów miały ogromny wkład w postęp nauki. Kandydaci ubiegający się o granty „ERC Starting Grant”, muszą wykazać się potencjałem niezależności badawczej oraz dowieść dojrzałość naukową wcześniejszymi osiągnięciami i istotnymi publikacjami w czołowych, międzynarodowych, multidyscyplinarnych lub specjalistycznych czasopismach naukowych. Granty wspierają powstawanie nowych doskonałych grup badawczych


« Poprzednia stronaNastępna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych