photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Zmiana organizacji roku akademickiego 2018/2019

poniedziałek 26.11.2018

Zgodnie z zarządzeniem Rektora SGGW w Warszawie nastąpiła zmiana w organizacji roku akademickiego 2018/19.

Semestr zimowy trwa do poniedziałku 28.01.2019. włącznie, natomiast zimowa sesja egzaminacyjna została przesunięta o jeden dzień i rozpoczyna się we wtorek 29.01.2019.

Plik pdf do pobrania


Sylabusy przedmiotów – studia niestacjonarne

środa 21.11.2018

 

Rok 1       Sylabusy sem. 1       Plan zajęć sem. 1
Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3       Plan zajęć sem. 3
Rok 2       Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7       Plan zajęć sem. 7
Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9       Plan zajęć sem. 9
Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

Sylabusy przedmiotów – studia stacjonarne

środa 21.11.2018

 

Rok 1       Sylabusy sem. 1       Plan zajęć sem. 1
Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3       Plan zajęć sem. 3
Rok 2       Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7       Plan zajęć sem. 7
Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9       Plan zajęć sem. 9
Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

XLV Przegląd Dorobku Kół Naukowych

wtorek 20.11.2018

Czekamy na abstrakty waszych prac do 22 listopada. Przesyłajcie je na knmw.sggw@gmail.com.

Zatwierdzony przez opiekuna Koła abstrakt należy wysłać razem ze zgłoszeniem na adres enactus@sggw.pl – do dnia 26.11.

 

KOŁO NAUKOWE POWOŁANE DO ORGANIZACJI PDKN 2018:
Międzywydziałowe Koło Naukowe Odpowiedzialnego Biznesu ENACTUS

SKŁAD OSOBOWY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEGLĄDU:
Prorektor ds. Dydaktyki SGGW prof. dr hab. Kazimierz Tomala
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych prof. dr hab. Jan Niemiec
Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego ENACTUS prof. dr hab. Irena Ozimek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Zofia Kraśnicka
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Kacper Wrona

TERMIN PRZEGLĄDU DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH:
14 grudnia 2018 r.

MIEJSCE ORGANIZACJI PDKN:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek nr 6, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW (sesje w budynkach: 3, 5, 6, 7)

ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIA:

enactus@sggw.pl

(należy do 22.11 wysłać abstrakt do zatwierdzenia przez opiekuna Koła na adres knmw.sggw@gmail.com, dopiero zatwierdzony abstrakt należy wysłać razem ze zgłoszeniem na adres enactus@sggw.pl – do 26.11)

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
26 listopada 2018 r. do godz. 23:59

TERMIN NADSYŁANIA KOREKT I OSOBISTEGO DOSTARCZANIA ABSTRAKTÓW Z PODPISEM OPIEKUNA KOŁA NAUKOWEGO:
29 listopada 2018 r. do godz. 23:59

LISTA SEKCJI PDKN:
Bioinżynieria i nauki biologiczne
Człowiek i jego otoczenie
Ekonomia i nauki społeczne
Hodowla i żywienie zwierząt
Inżynieria
Projektowanie i gospodarowanie  przestrzeni
Świat roślin
Świat zwierząt i weterynaria

 

Pliki do pobrania:

Regulamin 45. PDKN

Zał. 1. Informacje organizacyjne PDKN zgłoszenia proszę przesyłać na adres knmw.sggw@gmail.com

Zał. 2. Wzór zgłoszenia i abstraktu

Zał. 3. Wytyczne do oceny

 


Wybory uzupełniające – wyniki

czwartek 18.10.2018

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW zasiądą w niej nowi reprezentanci studentów. Swoją funkcję będą pełnić do końca obecnej kadencji (do 2020 r.).


IVSA Warszawa

czwartek 11.10.2018

IVSA to społeczność studentów weterynarii, którzy chcą się angażować w międzynarodowe projekty, rozwijać swoje pasje i nie boją się wyzwań. Jest nas ponad 30 tysięcy – studentów weterynarii z całego świata, chcących czegoś więcej, niż tylko studiować.

IVSA Warszawa to warszawski oddział tej społeczności. Organizujemy wymiany międzynarodowe (m.in. z Anglią, Słowacją, Francją, Turcją), szkolenia, warsztaty, wykłady i konferencje. W tym momencie szczególną uwagę poświęcamy wykładom o tematyce klinicznej oraz konferencji Ethical Dilemmas in Veterinary Education poświęconej etyce weterynaryjnej. Angażujemy się również w działania charytatywne (kiermasz na rzecz Psiego Raju w Pasłęku i wyjazdy do Schroniska w Korabiewicach).

Do IVSA zapisać mogą się studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na każdym roku studiów.

Co trzeba zrobić, żeby się zapisać do IVSA?

Skontaktuj się ze skarbnikiem oddziału IVSA Warszawa (treasurer.warsaw@gmail.com lub KMZ pokój nr 69). Opłata roczna wynosi 50 zł.

https://www.facebook.com/IVSAWarsaw/

 

 


ERASMUS+ kraje poza UE – NABÓR sem. letni 2018/19

środa 10.10.2018

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje, że nabór na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ do krajów poza UE będzie otwarty pomiędzy 11 października a 25 listopada 2018. Oferta dotyczy studentów i nauczycieli akademickich zainteresowanych wymianą w sem. letnim 2018/19.

http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/erasmus-kraje-poza-ue-nabor-sem-letni-2018-19


Studia na Tajwanie – wymiana akademicka w semestrze letnim 2018/19 – APLIKUJ do 14 października 2018

wtorek 9.10.2018

BWM zaprasza do wzięcia udziału w programie wymiany akademickiej pomiędzy SGGW w Warszawie a National Cheng Kung University w Tainan, w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Szczegóły: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/studia-na-tajwanie-wymiana-akademicka-w-semestrze-letnim-2018-19


I ROK – WYBORY STAROSTY / RADY ROKU

poniedziałek 8.10.2018

12 października 2018 r. o godzinie 14:15 (po wykładzie z anatomii, a przed szkolenie RUSS) odbędą się wybory starosty I roku / rady I roku.

Obecność obowiązkowa (będzie lista obecności)

Porządek zebrania:
1) Sporządzenie listy obecności.
2) Wybór przewodniczącego zebrania wyborczego.
3) Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania.
4) Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
5) Prezentacja kandydatów na stanowisko Starosty Roku (limit: 5 minut na kandydata) –
proponowana kolejność: alfabetyczna.
6) Pytania i dyskusja z kandydatami (limit: 3 minuty na kandydata) – proponowana
kolejność: alfabetyczna.
7) Wybór Starosty Roku:
a. Poinformowanie uczestników zebrania o sposobie głosowania.
b. Głosowanie (I tura),
c. Ogłoszenie wyników głosowania,
d. Ewentualne kolejne tury.
8) Prezentacja kandydatów na stanowisko członka Rady Roku (limit: 3 minuty na
kandydata) – proponowana kolejność: alfabetyczna.
9) Pytania i dyskusja z kandydatami (limit: 3 minuty na kandydata) – proponowana
kolejność: alfabetyczna.
10) Wybór członków Rady Roku:
a. Poinformowanie uczestników zebrania o sposobie głosowania.
b. Głosowanie (I tura),
c. Ogłoszenie wyników głosowania,
d. Ewentualne kolejne tury.
11) Zakończenie zebrania.


Uwaga – Wybory Uzupełniające do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (studenci)

poniedziałek 8.10.2018

Uwaga – Wybory Uzupełniające 

do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

W związku z upływem dwuletniej kadencji przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

dnia 15 października (poniedziałek) 2018 r. o godzinie 16.00 w Audytorium III, budynek 24 odbędzie się zebranie studentów (studiów polsko i anglojęzycznych) WMW w celu:

  • wyłonienia kandydatów na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Bezpośrednio po zebraniu studentów odbędzie się zebranie wyborcze Samorządu Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnego, na którym spośród zgłoszonych kandydatów nastąpi:

  • wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
Grażyna Topolska, Associate Professor

 

Przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Katarzyna Opałczyńska

 


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych