photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Praktyki po IV roku

czwartek 16.05.2019

Uprzejmie informuje, iż zaliczanie praktyk po IV roku odbędzie się zgodnie z zarządzeniem Rektora do dnia 20 września 2019 r.

 

Osoby zaliczające praktyki kliniczne po IV roku w roku akademickim 2018/19 w Klinice Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

Grupa 1. dr Sławomir Giziński

Grupa 2. dr Ewa Kautz

Grupa 3. dr Małgorzata Dziekiewicz  –  Mrugasiewicz

Grupa 4. dr Łukasz Zdrojkowski

Grupa 5. dr Konrad Zalewski

Oceny po IV roku do systemu wpisuje dr Małgorzata Dziekiewicz–Mrugasiewicz.

 

Osoby zaliczające praktyki  kliniczne po IV roku w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką

Grupa 6. dr Beata Degórska

Grupa 7. dr Magdalena Ostrzeszewicz

Grupa 8. dr Artur Dobrzyński

Grupa 9. dr Kamil Kacprzak

Oceny do dr Dziekiewicz-Mrugasiewicz przesyła dr Kourou Dembele.

 

Zaliczanie praktyk po IV odbytych w IW (rzeźnia) w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Osoba odpowiedzialna i wpisuje do systemu dr Jan Wiśniewski.


Praktyki po V roku

czwartek 16.05.2019

Uprzejmie informuje, że zaliczanie praktyk po V roku odbędzie się zgodnie z zarządzeniem Rektora do dnia 20 września 2019 roku.

 

Osoby zaliczające praktyki po V roku w roku akademickim 2018/19

w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką

Grupa 1 –  dr  Kourou Dembele

Grupa 2 –  dr  Magdalena Ostrzeszewicz

Grupa 3 –  dr  Olga Szaluś –  Jordanow

Grupa 4 –  dr  Kamil Kacprzak

Grupa 5 – dr  Artur Dobrzyński

 

Osoby zaliczające praktyki po V roku w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

Grupa 6 – dr Roma Buczkowska

Grupa 7 – dr Bartłomiej Obrochta

Grupa 8 – dr Kamil Górski

Grupa 9 – dr Przemysław Dziekan

Grupa 10 – dr Olga Drewnowska

Oceny do dr Kourou Dembele przesyła dr Kamil Górski.

 

Zaliczanie praktyk po V roku odbytych w IW (przetwórstwo) w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Osoba odpowiedzialna i wpisująca do systemu dr Agnieszka Jackowska – Tracz.


Praktyki w ramach programu Erasmus+

sobota 27.04.2019
Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza do udziału w praktykach w ramach programu Erasmus+
 
Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące, preferowane są 3 miesiące lub dłużej.
 
Praktyka musi być związany z kierunkiem studiów/badań i może odbyć się w dowolnej instytucji, laboratorium, Uczelni Wyższej mieszczącej się krajach biorących udział w programie Erasmus + (kraje UE i stowarzyszone).
 
Udział w programie Erasmus + może być kilkukrotny, musi mieścić się w puli 12 miesięcy mobilności na każdym stopniu studiów.
 
Dofinansowanie miesięczne wynosi, w podziale na grupy krajów:
 
Grupa 1 – 600 EUR –Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
 
Grupa 2 – 550 EUR– Austria, Belgia, Cypr, , Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy
 
Grupa 3 – 500 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy Estonia, Litwa, Łotwa, , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry, Była Jugosławiańska Republika Macedonia (FYROM)
 
Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożą w w BWM zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą mogli otrzymywać wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój – POWER – stypendium jest zwiększone o ok 200 EUR – całość stypendium POWER jest wypłacana w złotówkach, po kursie ustalonym dla projektu.
 
Najbliższa kwalifikacja do finansowania z projektu POWER będzie przeprowadzona wśród zakwalifikowanych studentów po 16 czerwca 2019
 
Dodatkowo przewidziane jest dofinansowanie podróży:
Azory 1 500,-PLN
Turcja, Islandia 1 300,-PLN
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Malta, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia 900,-PLN
Pozostałe kraje europejskie 600,-PLN
 
Podstawą do wzięcia udziału w programie jest nawiązanie kontaktu z instytucją i uzyskanie zgody na odbycie praktyk.
 
Rekrutacja na praktyki organizowana jest centralnie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.
 
Osoby nie posiadające certyfikatu językowego zobowiązane są zgłosić się do BWM najpóźniej do 16 maja 2019 – dla tych osób przewidziany jest egzamin językowy organizowany przez BWM.
 
Studenci posiadający certyfikat językowy lub którzy zdali na maturze język rozszerzony na co najmniej 50% są zwolnieni z egzaminu językowego mogą zgłaszać się do biura do 15 czerwca 2019.
 
 
DOKUMENTY APLIKACYJNE:
 
Formularz kontaktowy
 
Wstępna zgoda instytucji przyjmującej w formie oficjalnego Acceptance Letter lub e-maila z terminem praktyki.
 
Kopia certyfikatu (jeśli kandydat posiada)
 
Kwalifikowane są osoby spełniające wymogi formalne, które złożyły pełną dokumentację aplikacyjną, do wyczerpania posiadanych przez BWM środków finansowych.
 
 
KONTAKT:
 
Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15
 
Joanna Żach
studenci finansowani z POWER
mail: joanna_zach@sggw.pl / erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51
 
Małgorzata Kotlicka
mail: malgorzata_kotlicka@sggw.pl / erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 56
 

CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH – specjalizacja

wtorek 9.04.2019

Pobierz niezbędne dokumenty (program, sylabusy i inne) – kliknij ten link 

Wydział Medycyny  Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w porozumieniu z Krajową Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z zakresu:

CHOROBY DROBIU I PTAKÓW OZDOBNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

 

Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 sierpnia 2019r.

Planowany termin rozpoczęcia studium – wrzesień 2019r.

 

Kierownik studium prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

 

Telefon kontaktowy: 22 59 36166e-mail: piotr_szeleszczuk(at)sggw.pl

Sekretariat studiów: inż. Jolanta Wiśniewska 22 59 36 172

 

Wymagane dokumenty:

– Kwestionariusz osobowy kandydata na studia – pobierz kwestionariusz

– Podanie o przyjęcie na studia wg wzoru Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii – pobierz podanie

– Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

– Zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i przynależności do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nie starsze niż trzy miesiące

– Deklaracja co do pokrycia kosztów studiów podyplomowych przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy – pobierz deklarację

– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – pobierz formularz

– Klauzula informacyjna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – pobierz klauzulę informacyjną

 

Termin naboru – do 31 sierpnia 2019 r.

maksymalna liczba miejsc – 40

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 30

 

Dokumenty można składać w terminie do 31 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem:

– osobiście na adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159C , 02-776 Warszawa, Budynek 22, Pokój 146,  inż. Jolanta Wiśniewska

– poczty tradycyjnej na adres: Podyplomowe studia „CHOROBY DROBIU I PTAKÓW OZDOBNYCH”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159C , 02-776 Warszawa                                                              

Czas trwania studiów – 4 semestry

 

Krajowy kierownik specjalizacji z chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

 

Dziekan
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
prof. dr hab. Marcin Bańbura

 

 

 


Studia podyplomowe: WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

czwartek 21.03.2019

Wydział Medycyny  Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
w porozumieniu z Krajową Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
ogłasza nabór na Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z zakresu:

WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego,
celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie „weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej”.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę i niedzielę.

Odpłatność za  1 semestr wynosi 1850 zł.

Pozostałe informacje można uzyskać pod nr  tel. :(22) 59 36 172 i na stronie  internetowej www.piwet.pulawy.kslw

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia studium z dniem 1. października 2019 r.

 

Kierownik studium dr Marta Parzeniecka – Jaworska zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

Czas trwania studiów – 4 semestry

 

Telefon kontaktowy: 22 59 36 172e-mail: specjalizacjawdl@sggw.pl

 

Sekretariat studiów: inż. Jolanta Wiśniewska, nr tel. 22 59 36 172, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, budynek 22 pok.146.

 

Wymagane dokumenty:

– Kwestionariusz osobowy kandydata na studia – pobierz kwestionariusz 

– Podanie o przyjęcie na studia wg wzoru Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii – pobierz podanie

– Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

– Zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i przynależności do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nie starsze niż trzy miesiące

– Deklaracja co do pokrycia kosztów studiów podyplomowych przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy – pobierz deklarację 

– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – pobierz formularz 

– Klauzula informacyjna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – pobierz klauzulę informacyjną 

 

Termin naboru – 31 sierpnia 2019 r.

maksymalna liczba miejsc – 40

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 15

Dokumenty można składać w terminie do 31 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem:

– osobiście na adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159C , 02-776 Warszawa, Budynek 22, Pokój 146,  inż. Jolanta Wiśniewska

– poczty tradycyjnej na adres: Podyplomowe studia Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159C , 02-776 Warszawa                                                              

 

Krajowy Kierownik Specjalizacji      

Dziekan

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński       Prof. dr hab. Marcin Bańbura

 


Program studiów na WMW

piątek 22.02.2019

Program studiów do pobrania – kliknij ten link


Sylabusy i plany zajęć – studia niestacjonarne

piątek 22.02.2019

Aktualizacja: 4 listopada 2020 r.

Rozkład grup w semestrze zimowym 2020/21 (COVID-19)

Rok 1       Sylabusy sem. 1       Plan zajęć sem. 1
(2020.10.16)
Plan zajęć sem. 1 tygodnie 5 i 6
(2020.10.23)
Plan zajęć sem. 1 od 9.11.2020
(2020.11.04)
Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3       Plan zajęć sem. 3
Plan zajęć sem. 3 od 6 tyg.
(2020.10.29)
Plan zajęć sem. 3 od 5.11.2020
(2020.11.04)
Plan zajęć sem. 3 od 23.11.2020
(2020.11.23)
Rok 2       Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7       Plan zajęć sem. 7
Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9       Plan zajęć sem. 9
Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

Sylabusy przedmiotów – studia niestacjonarne

środa 21.11.2018

 

Rok 1       Sylabusy sem. 1       Plan zajęć sem. 1
Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3       Plan zajęć sem. 3
Rok 2       Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7       Plan zajęć sem. 7
Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9       Plan zajęć sem. 9
Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

Sylabusy i plany zajęć – studia stacjonarne

środa 21.11.2018

Aktualizacja: 4 listopada 2020 r.

Rozkład grup w semestrze zimowym 2020/21 (COVID-19)

Rok 1       Sylabusy sem. 1      

Plan zajęć sem. 1
(2020.10.16)
Plan zajęć sem. 1 tygodnie 5 i 6
(2020.10.23)
Plan zajęć sem. 1 od 9.11.2020
(2020.11.04)

Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3      

Plan zajęć sem. 3
Plan zajęć sem. 3 od 6 tyg.
(2020.10.29)
Plan zajęć sem. 3 od 5.11.2020
(2020.11.04)
Plan zajęć sem. 3 od 23.11.2020
(2020.11.23)


Rok 2
      Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7       Plan zajęć sem. 7
Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9       Plan zajęć sem. 9
Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

 


XLV Przegląd Dorobku Kół Naukowych

wtorek 20.11.2018

Czekamy na abstrakty waszych prac do 22 listopada. Przesyłajcie je na knmw.sggw@gmail.com.

Zatwierdzony przez opiekuna Koła abstrakt należy wysłać razem ze zgłoszeniem na adres enactus@sggw.pl – do dnia 26.11.

 

KOŁO NAUKOWE POWOŁANE DO ORGANIZACJI PDKN 2018:
Międzywydziałowe Koło Naukowe Odpowiedzialnego Biznesu ENACTUS

SKŁAD OSOBOWY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEGLĄDU:
Prorektor ds. Dydaktyki SGGW prof. dr hab. Kazimierz Tomala
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych prof. dr hab. Jan Niemiec
Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego ENACTUS prof. dr hab. Irena Ozimek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Zofia Kraśnicka
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Kacper Wrona

TERMIN PRZEGLĄDU DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH:
14 grudnia 2018 r.

MIEJSCE ORGANIZACJI PDKN:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek nr 6, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW (sesje w budynkach: 3, 5, 6, 7)

ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIA:

enactus@sggw.pl

(należy do 22.11 wysłać abstrakt do zatwierdzenia przez opiekuna Koła na adres knmw.sggw@gmail.com, dopiero zatwierdzony abstrakt należy wysłać razem ze zgłoszeniem na adres enactus@sggw.pl – do 26.11)

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
26 listopada 2018 r. do godz. 23:59

TERMIN NADSYŁANIA KOREKT I OSOBISTEGO DOSTARCZANIA ABSTRAKTÓW Z PODPISEM OPIEKUNA KOŁA NAUKOWEGO:
29 listopada 2018 r. do godz. 23:59

LISTA SEKCJI PDKN:
Bioinżynieria i nauki biologiczne
Człowiek i jego otoczenie
Ekonomia i nauki społeczne
Hodowla i żywienie zwierząt
Inżynieria
Projektowanie i gospodarowanie  przestrzeni
Świat roślin
Świat zwierząt i weterynaria

 

Pliki do pobrania:

Regulamin 45. PDKN

Zał. 1. Informacje organizacyjne PDKN zgłoszenia proszę przesyłać na adres knmw.sggw@gmail.com

Zał. 2. Wzór zgłoszenia i abstraktu

Zał. 3. Wytyczne do oceny

 


« Poprzednia stronaNastępna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych