photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Sylabusy i plany zajęć – studia niestacjonarne

piątek 22.02.2019

Aktualizacja: 27 listopada 2020 r.

Rozkład grup w semestrze zimowym 2020/21 (COVID-19)

Rok 1       Sylabusy sem. 1      

Plan zajęć sem. 1
(2020.10.16)
Plan zajęć sem. 1 tygodnie 5 i 6
(2020.10.23)
Plan zajęć sem. 1 od 9.11.2020
(2020.11.04)
Plan zajęć sem. 1 od 30.11.2020
(2020.11.25)

Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3       Plan zajęć sem. 3
Plan zajęć sem. 3 od 6 tyg.
(2020.10.29)
Plan zajęć sem. 3 od 5.11.2020
(2020.11.04)
Plan zajęć sem. 3 od 23.11.2020
(2020.11.23)
Rok 2       Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7      

Plan zajęć sem. 7

Plan zajęć sem. 7 od 30.11.2020
(2020.11.27)

Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9      

Plan zajęć sem. 9

Plan zajęć sem. 9 od 30.11.2020
(2020.11.27)

Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

Sylabusy przedmiotów – studia niestacjonarne

środa 21.11.2018

 

Rok 1       Sylabusy sem. 1       Plan zajęć sem. 1
Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3       Plan zajęć sem. 3
Rok 2       Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7       Plan zajęć sem. 7
Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9       Plan zajęć sem. 9
Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

Aktualne plany zajęć – semestr zimowy 2018/2019 (z dn. 01.10.2018)

poniedziałek 1.10.2018

Aktualne plany zajęć w semestrze zimowym – rok akademicki 2018/2019 (z dn. 01.10.2018):

Rok I semestr 1

Rok II semestr 3

Rok III semestr 5

Rok IV semestr 7

Rok V semestr 9

Rok VI semestr 11 (plan zmieniony 20.09.2018)

 


Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów niestacjonarnych

czwartek 14.09.2017

Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów niestacjonarnych

Sem. 11 ECTS      
Staż – choroby zwierząt gospodarskich 6      
Choroby wewnętrzne        
Rozród        
Chirurgia zw. gospodarskich        
Choroby zakaźne        
Staż – choroby psów i kotów 6      
Staż – choroby koni 6      
Chirurgia koni        
Choroby zakaźne        
Rozród        
Choroby wewnętrzne        
Staż – weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna zwierząt 1    

 

Staż – ćwiczenia laboratoryjne z parazytologii 1    

 

Fakultety – 75h do wyboru: 13

godzin

w+ćw

   
Choroby zwierząt egzotycznych 4 15+15    
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów 2 0+30    
Zarządzanie lecznicą 2 15+15    
Badanie i ocena zwierząt łownych 2 15+15    
Choroby małych przeżuwaczy 3 15+30    
Badanie i ocena zwierząt łownych        
Kardiologia w praktyce 2 0+30    
Praktyczne rozwiązywanie problemów rozrodu psów i kotów na podstawie przypadków klinicznych 2 22+8    
Chirurgia małych zwierząt 4 15+45    
Choroby gołębi 1 15+0    
Choroby ptaków domowych 1 15+0    
Neonatologia 2 30+0    
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie zdrowiem stada 3 0+45    
Anatomia gadów z elementami fizjologii 1 10+5    
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt 2 0+30    
Medycyna sportowa koni 3 0+45    
Zabiegi chirurgiczne na narządach rozrodczych 1 0+10    
Diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich        
Stany nagłe i intensywna terapia u psów i kotów        
Stomatologia małych zwierząt        
Okulistyka małych zwierząt        
Onkologia małych zwierząt        
 
       
         


 

 

 


Przedmioty obowiązujące na V roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 9 ECTS

godziny

w + ćw

   
Choroby psów i kotów
14    

 

Chirurgia i anestezjologia psów i kotów
4      
Choroby zakaźne psów i kotów
2    

 

Choroby wewnętrzne psów i kotów
5    

 

Rozród psów i kotów – harmonogram zajęć 2019/2020
3    

 

Higiena produktów poch. zw.
4      
Choroby zwierząt futerkowych
1      
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3      
Choroby ptaków
6      
Dietetyka
1      
Fakultety
2

30

   
Molekularne Podstawy Zdrowotnego Oddziaływania Pokarmu (F)
1 15    
Medycyna behawioralna psów i kotów (F)
2 30    
Kardiologia małych zwierząt (F)
2 30    
Toksykologia małych zwierząt (F)
2 30    
Toksykologia dużych zwierząt (F)
2 30    
Razem
31
     


       
Sem. 10  

godziny

w + ćw

   
Biologia i choroby ryb
1      
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
4      
Prewencja weterynaryjna
5      
Higiena mleka
2      
Fakultety
2 30    
Rozpoznawanie i zwalczanie chorób owadów użytkowych (F)
2 15+15    
Ochrona zdrowia gołębi (F)
       
Diagnostyka elektrokardiograficzna u małych zwierząt (F)
2 0+30    
Diagnostyka Chorób Zwierząt Egzotycznych (F)
2 0+30    
Chirurgia narządów ruchu małych zwierząt (F)
2 0+30    
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie stadem
2 0+30    
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów (F)
2 0+30    
Staż kliniczny parazytologia
       
Staż choroby zwierząt gospodarskich
       
Staż kliniczny położnictwo i rozród zw.gosp.
       
Staż kliniczny chirurgia zw. gosp.
       
Staż choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
       
Choroby zakaźne zw. gosp
       
Staż choroby psów i kotów
       
Staż choroby wewnętrzne psów i kotów
       
Staż kliniczny rozród psów i kotów
       
Staż choroby zakaźne psów i kotów
       
Staż kliniczny chirurgia psów i kotów
       
Staż kliniczny Choroby koni
       
Staż choroby wewnętrzne koni
6      
Staż rozród koni
       
Staż chirurgia koni
       
Staż choroby zakaźne koni
       
Staż kliniczny choroby ptaków
2      
Staż kliniczny weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
1      
Razem
43
     
         
Praktyka kliniczna
       
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
       

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017
Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów
 
SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/
 
 
Sem. 7 ECTS      
Choroby zwierząt gospodarskich:
     
 
– Chirurga
2    
 
– Choroby zakaźne
4    
 
– Rozród zwierząt gospodarskich
4    
 
– Choroby wewnętrzne
5    
 
Patomorfologia
8    
 
Higiena środków żywienia zwierząt
2    
 
Higiena zwierząt rzeźnych
3    
 
Fakultety – 60h
4
godziny
w + ćw
   
Farmakologia stosowana – zwierzęta gospodarskie i konie
1
0 + 15
 
 
Farmakologia stosowana – zwierzęta towarzyszące
1
0 + 15
 
 
Immunologia kliniczna
2
30 + 0
 
 
Diagnostyka chorób pasożytniczych wywoływanych przez insekty i kleszcze
1
15 + 0
 
 
Molekularne podstawy zdrowotnego oddziaływania pokarmu
1
15 + 0
 
 
Podstawy diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej stanów nagłych
1
30 + 0
 
 
Razem
33
     
 
       

Sem. 8

       
Weterynaria sądowa
2    
 
Toksykologia
3    
 
Choroby koni
12    
 
Choroby wewnętrzne koni
3    
 
Położnictwo i rozród koni
3    
 
Chirurgia koni
4    
 
Choroby zakaźne koni
2    
 
Higiena zwierząt rzeźnych
4    
 
Andrologia i unasienianie
3    
 
Zoonozy
1    
 
Praktyka kliniczna
5 160  
 
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2 80  
 
Razem
32
     
 
       

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 5 ECTS    
Patofizjologia
10  

 

Farmakologia
4  

 

Farmacja
1    
Parazytologia i inwazjologia
5    
Patomorfologia
8    
Język obcy specjalistyczny
1    
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
3    
Fakultet – 30h do wyboru:
2    
Razem 34    
  Liczba godzin    
Zasady oceny wrażliwości bakterii i grzybów na chemioterapeutyki (F) – zawieszony
     
Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna chorób skóry psów i kotów (F)
15h    
Wirusologia (F)
15h    
Język angielski specjalistyczny
     
 
     
Sem. 6 ECTS    
Farmakologia
4    
Patomorfologia
8    
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3    
Diagnostyka obrazowa
3    
Ochrona zdrowia publ. w stanach zagr.
2    
Parazytologia i inwazjologia
3    
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
4    
Choroby owadów użytkowych
1    
Język nowożytny
2    
Fakultety – 30h
2
   
Razem 32    
  Liczba godzin    
Diagnostyka chorób w stadzie świń (F)
15h    
Od objawu do rozpoznania. Algorytmy postępowania diagnostycznego w wybranych zespołach objawowych u psów i kotów (F)
15h    
Język obcy – specjalistyczny (angielski) (F)
     
Postępy w naukach biomedycznych (F)
     
Podstawy diagnostyki genetycznej (F)
     
 
     


 Przedmioty obowiązujące na II roku studiów niestacjonarnych

poniedziałek 28.08.2017

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 3 ECTS    
Biochemia
6    
Fizjologia zwierząt
6    
Chów i hodowla zwierząt
3    
Technologie w prod. zwierzęcej
2    
Epidemiologia weterynaryjna
2    
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2    
Anatomia porównawcza zwierząt (F obowiązkowy)
4    
Język nowożytny
2    
Mikrobiologia
5    
Razem 32    
 
     
       
Sem. 4 ECTS    
Fizjologia zwierząt
6    
Mikrobiologia
5    
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4    
Ekonomika weterynaryjna
1    
Immunologia – plan zajęć
4    
Anatomia topograficzna
4    
Język nowożytny
2    
Praktyka hodowlana
1  

 

Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
     
Fizjologia wysiłku (F)
     
 
     


 

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych