photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Sylabusy i plany zajęć – studia niestacjonarne

piątek 22.02.2019

 

Rok 1       Sylabusy sem. 1       Plan zajęć sem. 1
Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3       Plan zajęć sem. 3
Rok 2       Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7       Plan zajęć sem. 7
Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9       Plan zajęć sem. 9
Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

Sylabusy przedmiotów – studia niestacjonarne

środa 21.11.2018

 

Rok 1       Sylabusy sem. 1       Plan zajęć sem. 1
Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3       Plan zajęć sem. 3
Rok 2       Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7       Plan zajęć sem. 7
Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9       Plan zajęć sem. 9
Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

Aktualne plany zajęć – semestr zimowy 2018/2019 (z dn. 01.10.2018)

poniedziałek 1.10.2018

Aktualne plany zajęć w semestrze zimowym – rok akademicki 2018/2019 (z dn. 01.10.2018):

Rok I semestr 1

Rok II semestr 3

Rok III semestr 5

Rok IV semestr 7

Rok V semestr 9

Rok VI semestr 11 (plan zmieniony 20.09.2018)

 


Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów niestacjonarnych

czwartek 14.09.2017

Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów niestacjonarnych

Sem. 11 ECTS   Plan zajęć  
Staż – choroby zwierząt gospodarskich 6    
Choroby wewnętrzne        
Rozród        
Chirurgia zw. gospodarskich        
Choroby zakaźne        
Staż – choroby psów i kotów 6    
Staż – choroby koni 6  

 
Chirurgia koni        
Choroby zakaźne        
Rozród        
Choroby wewnętrzne        
Staż – weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna zwierząt 1  

 

Staż – ćwiczenia laboratoryjne z parazytologii 1  

 

Fakultety – 75h do wyboru: 13

godzin

w+ćw

   
Choroby zwierząt egzotycznych 4 15+15  
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów 2 0+30  
Zarządzanie lecznicą 2 15+15  
Badanie i ocena zwierząt łownych 2 15+15  
Choroby małych przeżuwaczy 3 15+30  
Badanie i ocena zwierząt łownych      
Kardiologia w praktyce 2 0+30  
Praktyczne rozwiązywanie problemów rozrodu psów i kotów na podstawie przypadków klinicznych 2 22+8  
Chirurgia małych zwierząt 4 15+45  
Choroby gołębi 1 15+0  
Choroby ptaków domowych 1 15+0  
Neonatologia 2 30+0  
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie zdrowiem stada 3 0+45  
Anatomia gadów z elementami fizjologii 1 10+5  
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt 2 0+30  
Medycyna sportowa koni 3 0+45  
Zabiegi chirurgiczne na narządach rozrodczych 1 0+10  
Diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich      
Stany nagłe i intensywna terapia u psów i kotów      
Stomatologia małych zwierząt      
Okulistyka małych zwierząt      
Onkologia małych zwierząt      
 
       
         


 

 

 


Przedmioty obowiązujące na V roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 9 ECTS

godziny

w + ćw

Plan zajęć  
Choroby psów i kotów
14    

 

Chirurgia i anestezjologia psów i kotów
4    
Choroby zakaźne psów i kotów
2  

 

Choroby wewnętrzne psów i kotów
5  

 

Rozród psów i kotów
3  

 

Higiena produktów poch. zw.
4    
Choroby zwierząt futerkowych
1    
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3    
Choroby ptaków
6    
Dietetyka
1    
Fakultety
2

30

   
Molekularne Podstawy Zdrowotnego Oddziaływania Pokarmu (F)
1 15  
Medycyna behawioralna psów i kotów (F)
2 30  
Kardiologia małych zwierząt (F)
2 30  
Toksykologia małych zwierząt (F)
2 30  
Toksykologia dużych zwierząt (F)
2 30  
Razem
31
     


       
Sem. 10  

godziny

w + ćw

Plan zajęć  
Biologia i choroby ryb
1    
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
4    
Prewencja weterynaryjna
5    
Higiena mleka
2    
Fakultety
2 30    
Rozpoznawanie i zwalczanie chorób owadów użytkowych (F)
2 15+15  
Ochrona zdrowia gołębi (F)
     
Diagnostyka elektrokardiograficzna u małych zwierząt (F)
2 0+30  
Diagnostyka Chorób Zwierząt Egzotycznych (F)
2 0+30  
Chirurgia narządów ruchu małych zwierząt (F)
2 0+30  
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie stadem
2 0+30  
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów (F)
2 0+30  
Staż kliniczny parazytologia
     
Staż choroby zwierząt gospodarskich
     
Staż kliniczny położnictwo i rozród zw.gosp.
     
Staż kliniczny chirurgia zw. gosp.
       
Staż choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
       
Choroby zakaźne zw. gosp
       
Staż choroby psów i kotów
       
Staż choroby wewnętrzne psów i kotów
     
Staż kliniczny rozród psów i kotów
       
Staż choroby zakaźne psów i kotów
       
Staż kliniczny chirurgia psów i kotów
     
Staż kliniczny Choroby koni
       
Staż choroby wewnętrzne koni
6    
Staż rozród koni
       
Staż chirurgia koni
       
Staż choroby zakaźne koni
       
Staż kliniczny choroby ptaków
2    
Staż kliniczny weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
1    
Razem
43
     
         
Praktyka kliniczna
       
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
       

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017
– Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów
 
SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/
 
 
Sem. 7 ECTS   Plan  
Choroby zwierząt gospodarskich:
     
 
– Chirurga
2  
 
– Choroby zakaźne
4  
 
– Rozród zwierząt gospodarskich
4  
 
– Choroby wewnętrzne
5  
 
Patomorfologia
8  
 
Higiena środków żywienia zwierząt
2  
 
Higiena zwierząt rzeźnych
3  
 
Fakultety – 60h
4
godziny
w + ćw
   
Farmakologia stosowana – zwierzęta gospodarskie i konie
1
0 + 15
 
Farmakologia stosowana – zwierzęta towarzyszące
1
0 + 15
 
Immunologia kliniczna
2
30 + 0
 
Diagnostyka chorób pasożytniczych wywoływanych przez insekty i kleszcze
1
15 + 0
 
Molekularne podstawy zdrowotnego oddziaływania pokarmu
1
15 + 0
 
Podstawy diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej stanów nagłych
1
30 + 0
 
Razem
33
     
 
   
 
 

Sem. 8

       
Weterynaria sądowa
2  
 
Toksykologia
3  
 
Choroby koni
12  
 
Choroby wewnętrzne koni
3  
 
Położnictwo i rozród koni
3  
 
Chirurgia koni
4  
 
Choroby zakaźne koni
2  
 
Higiena zwierząt rzeźnych
4  
 
Andrologia i unasienianie
3  
 
Zoonozy
1  
 
Praktyka kliniczna
5 160  
 
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2 80  
 
Razem
32
     
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 5 ECTS Plan zajęć  
Patofizjologia
10

 

Farmakologia
4

 

Farmacja
1

 
Parazytologia i inwazjologia
5

 
Patomorfologia
8  
Język obcy specjalistyczny
1  
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
3  
Fakultet – 30h do wyboru:
2    
Razem 34    
  Liczba godzin    
Zasady oceny wrażliwości bakterii i grzybów na chemioterapeutyki (F) – zawieszony
   
Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna chorób skóry psów i kotów (F)
15h  
Wirusologia (F)
15h  
Język angielski specjalistyczny
     
 
     
Sem. 6 ECTS    
Farmakologia
4  
Patomorfologia
8  
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3  
Diagnostyka obrazowa
3  
Ochrona zdrowia publ. w stanach zagr.
2  
Parazytologia i inwazjologia
3  
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
4  
Choroby owadów użytkowych
1  
Język nowożytny
2  
Fakultety – 30h
2
   
Razem 32    
  Liczba godzin    
Diagnostyka chorób w stadzie świń (F)
15h  
Od objawu do rozpoznania. Algorytmy postępowania diagnostycznego w wybranych zespołach objawowych u psów i kotów (F)
15h  
Język obcy – specjalistyczny (angielski) (F)
   
Postępy w naukach biomedycznych (F)
   
Podstawy diagnostyki genetycznej (F)
   
 
     


 Przedmioty obowiązujące na II roku studiów niestacjonarnych

poniedziałek 28.08.2017

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 3 ECTS Plan zajęć  
Biochemia
6  
Fizjologia zwierząt
6  
Chów i hodowla zwierząt
3  
Technologie w prod. zwierzęcej
2  
Epidemiologia weterynaryjna
2  
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2  
Anatomia porównawcza zwierząt (F obowiązkowy)
4  
Język nowożytny
2  
Mikrobiologia
5  
Razem 32    
 
     
       
Sem. 4 ECTS Plan zajęć  
Fizjologia zwierząt
6  
Mikrobiologia
5  
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4  
Ekonomika weterynaryjna
1  
Immunologia
4  
Anatomia topograficzna
4  
Język nowożytny
2  
Praktyka hodowlana
1  

 

Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
   
Fizjologia wysiłku (F)
   
 
     


 

 

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów niestacjonarnych:

poniedziałek 21.08.2017

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów:

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 1 ECTS Plan zajęć  
Anatomia zwierząt
8  
Histologia i embriologia
5  
Biologia komórki
2  
Biologia
2  
Technologia informacyjna
2  
Biofizyka
2  
Język łaciński
2  
Chemia
3  
Fizjologia molekularna komórki
1  
Wychowanie fizyczne
1  
Fakultet (2x 1 z trzech) – 60h do wyboru
4      
Razem 32      
Moduł I
     
Ekofilozofia
   
Psychologia
   
Bioetyka
   
Moduł II
     
Komunikowanie społeczne
   
Negocjacje
   
Podstawowe elementy prawa
   
Godziny zajęć
   
       
Sem 2.
ECTS Plan zajęć  
Anatomia zwierząt
8  
Histologia i embriologia
5  
Biochemia
4  
Genetyka ogólna i weterynaryjna
2  
Ochrona środowiska
2  
Biostatystyka i met. dokumentacji – plan zajęć 2018/2019
2  
Historia weterynarii i deontologia
2  
Agronomia
1  
Język łaciński
   
Wychowanie fizyczne
1

 
Fakultet
2    

Razem

29    
Akwarystyka (F)
   
Podstawy chowu i hodowli zwierząt egzotycznych (F)
   
Godziny zajęć
   

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych