photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów niestacjonarnych

czwartek 14.09.2017

Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów niestacjonarnych

Sem. 11 ECTS   Plan zajęć  
Staż – choroby zwierząt gospodarskich 6    
Choroby wewnętrzne        
Rozród        
Chirurgia zw. gospodarskich        
Choroby zakaźne        
Staż – choroby psów i kotów 6    
Staż – choroby koni 6  

 
Chirurgia koni        
Choroby zakaźne        
Rozród        
Choroby wewnętrzne        
Staż – weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna zwierząt 1  

 

Staż – ćwiczenia laboratoryjne z parazytologii 1  

 

Fakultety – 75h do wyboru: 13

godzin

w+ćw

   
Choroby zwierząt egzotycznych 4 15+15  
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów 2 0+30  
Zarządzanie lecznicą 2 15+15  
Badanie i ocena zwierząt łownych 2 15+15  
Choroby małych przeżuwaczy 3 15+30  
Badanie i ocena zwierząt łownych      
Kardiologia w praktyce 2 0+30  
Praktyczne rozwiązywanie problemów rozrodu psów i kotów na podstawie przypadków klinicznych 2 22+8  
Chirurgia małych zwierząt 4 15+45  
Choroby gołębi 1 15+0  
Choroby ptaków domowych 1 15+0  
Neonatologia 2 30+0  
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie zdrowiem stada 3 0+45  
Anatomia gadów z elementami fizjologii 1 10+5  
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt 2 0+30  
Medycyna sportowa koni 3 0+45  
Zabiegi chirurgiczne na narządach rozrodczych 1 0+10  
Diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich      
Stany nagłe i intensywna terapia u psów i kotów      
Stomatologia małych zwierząt      
Okulistyka małych zwierząt      
Onkologia małych zwierząt      
 
       
         


 

 

 


Przedmioty obowiązujące na V roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 9 ECTS

godziny

w + ćw

Plan zajęć  
Choroby psów i kotów
14    

 

Chirurgia i anestezjologia psów i kotów
4    
Choroby zakaźne psów i kotów
2  

 

Choroby wewnętrzne psów i kotów
5  

 

Rozród psów i kotów
3  

 

Higiena produktów poch. zw.
4    
Choroby zwierząt futerkowych
1    
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3    
Choroby ptaków
6    
Dietetyka
1    
Fakultety
2

30

   
Molekularne Podstawy Zdrowotnego Oddziaływania Pokarmu (F)
1 15  
Medycyna behawioralna psów i kotów (F)
2 30  
Kardiologia małych zwierząt (F)
2 30  
Toksykologia małych zwierząt (F)
2 30  
Toksykologia dużych zwierząt (F)
2 30  
Razem
31
     


       
Sem. 10  

godziny

w + ćw

Plan zajęć  
Biologia i choroby ryb
1    
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
4    
Prewencja weterynaryjna
5    
Higiena mleka
2    
Fakultety
2 30    
Rozpoznawanie i zwalczanie chorób owadów użytkowych (F)
2 15+15  
Ochrona zdrowia gołębi (F)
     
Diagnostyka elektrokardiograficzna u małych zwierząt (F)
2 0+30  
Diagnostyka Chorób Zwierząt Egzotycznych (F)
2 0+30  
Chirurgia narządów ruchu małych zwierząt (F)
2 0+30  
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie stadem
2 0+30  
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów (F)
2 0+30  
Staż kliniczny parazytologia
     
Staż choroby zwierząt gospodarskich
     
Staż kliniczny położnictwo i rozród zw.gosp.
     
Staż kliniczny chirurgia zw. gosp.
       
Staż choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
       
Choroby zakaźne zw. gosp
       
Staż choroby psów i kotów
       
Staż choroby wewnętrzne psów i kotów
     
Staż kliniczny rozród psów i kotów
       
Staż choroby zakaźne psów i kotów
       
Staż kliniczny chirurgia psów i kotów
     
Staż kliniczny Choroby koni
       
Staż choroby wewnętrzne koni
6    
Staż rozród koni
       
Staż chirurgia koni
       
Staż choroby zakaźne koni
       
Staż kliniczny choroby ptaków
2    
Staż kliniczny weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
1    
Razem
43
     
         
Praktyka kliniczna
       
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
       

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017
– Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów
 
SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/
 
 
Sem. 7 ECTS   Plan  
Choroby zwierząt gospodarskich:
     
 
– Chirurga
2  
 
– Choroby zakaźne
4  
 
– Rozród zwierząt gospodarskich
4  
 
– Choroby wewnętrzne
5  
 
Patomorfologia
8  
 
Higiena środków żywienia zwierząt
2  
 
Higiena zwierząt rzeźnych
3  
 
Fakultety – 60h
4
godziny
w + ćw
   
Farmakologia stosowana – zwierzęta gospodarskie i konie
1
0 + 15
 
Farmakologia stosowana – zwierzęta towarzyszące
1
0 + 15
 
Immunologia kliniczna
2
30 + 0
 
Diagnostyka chorób pasożytniczych wywoływanych przez insekty i kleszcze
1
15 + 0
 
Molekularne podstawy zdrowotnego oddziaływania pokarmu
1
15 + 0
 
Podstawy diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej stanów nagłych
1
30 + 0
 
Razem
33
     
 
   
 
 

Sem. 8

       
Weterynaria sądowa
2  
 
Toksykologia
3  
 
Choroby koni
12  
 
Choroby wewnętrzne koni
3  
 
Położnictwo i rozród koni
3  
 
Chirurgia koni
4  
 
Choroby zakaźne koni
2  
 
Higiena zwierząt rzeźnych
4  
 
Andrologia i unasienianie
3  
 
Zoonozy
1  
 
Praktyka kliniczna
5 160  
 
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2 80  
 
Razem
32
     
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 5 ECTS Plan zajęć  
Patofizjologia
10

 

Farmakologia
4

 

Farmacja
1

 
Parazytologia i inwazjologia
5

 
Patomorfologia
8  
Język obcy specjalistyczny
1  
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
3  
Fakultet – 30h do wyboru:
2    
Razem 34    
  Liczba godzin    
Zasady oceny wrażliwości bakterii i grzybów na chemioterapeutyki (F) – zawieszony
   
Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna chorób skóry psów i kotów (F)
15h  
Wirusologia (F)
15h  
Język angielski specjalistyczny
     
 
     
Sem. 6 ECTS    
Farmakologia
4  
Patomorfologia
8  
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3  
Diagnostyka obrazowa
3  
Ochrona zdrowia publ. w stanach zagr.
2  
Parazytologia i inwazjologia
3  
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
4  
Choroby owadów użytkowych
1  
Język nowożytny
2  
Fakultety – 30h
2
   
Razem 32    
  Liczba godzin    
Diagnostyka chorób w stadzie świń (F)
15h  
Od objawu do rozpoznania. Algorytmy postępowania diagnostycznego w wybranych zespołach objawowych u psów i kotów (F)
15h  
Język obcy – specjalistyczny (angielski) (F)
   
Postępy w naukach biomedycznych (F)
   
Podstawy diagnostyki genetycznej (F)
   
 
     


 Przedmioty obowiązujące na II roku studiów niestacjonarnych

poniedziałek 28.08.2017

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 3 ECTS Plan zajęć  
Biochemia
6  
Fizjologia zwierząt
6  
Chów i hodowla zwierząt
3  
Technologie w prod. zwierzęcej
2  
Epidemiologia weterynaryjna
2  
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2  
Anatomia porównawcza zwierząt (F obowiązkowy)
4  
Język nowożytny
2  
Mikrobiologia
5  
Razem 32    
 
     
       
Sem. 4 ECTS Plan zajęć  
Fizjologia zwierząt
6  
Mikrobiologia
5  
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4  
Ekonomika weterynaryjna
1  
Immunologia
4  
Anatomia topograficzna
4  
Język nowożytny
2  
Praktyka hodowlana
1  

 

Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
   
Fizjologia wysiłku (F)
   
 
     


 

 

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów niestacjonarnych:

poniedziałek 21.08.2017

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów:

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 1 ECTS Plan zajęć  
Anatomia zwierząt
8  
Histologia i embriologia
5  
Biologia komórki
2  
Biologia
2  
Technologia informacyjna
2  
Biofizyka
2  
Język łaciński
2  
Chemia
3  
Fizjologia molekularna komórki
1  
Wychowanie fizyczne
1  
Fakultet (2x 1 z trzech) – 60h do wyboru
4      
Razem 32      
Moduł I
     
Ekofilozofia
   
Psychologia
   
Bioetyka
   
Moduł II
     
Komunikowanie społeczne
   
Negocjacje
   
Podstawowe elementy prawa
   
Godziny zajęć
   
       
Sem 2.
ECTS Plan zajęć  
Anatomia zwierząt
8  
Histologia i embriologia
5  
Biochemia
4  
Genetyka ogólna i weterynaryjna
2  
Ochrona środowiska
2  
Biostatystyka i met. dokumentacji – plan zajęć 2018/2019
2  
Historia weterynarii i deontologia
2  
Agronomia
1  
Język łaciński
   
Wychowanie fizyczne
1

 
Fakultet
2    

Razem

29    
Akwarystyka (F)
   
Podstawy chowu i hodowli zwierząt egzotycznych (F)
   
Godziny zajęć
   

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych