photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów niestacjonarnych

poniedziałek 28.08.2017

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 3 ECTS Plan zajęć  
Biochemia
6  
Fizjologia zwierząt
6  
Chów i hodowla zwierząt
3  
Technologie w prod. zwierzęcej
2  
Epidemiologia weterynaryjna
2  
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2  
Anatomia porównawcza zwierząt (F obowiązkowy)
4  
Język nowożytny
2  
Mikrobiologia
5  
Razem 32    
 
     
       
Sem. 4 ECTS Plan zajęć  
Fizjologia zwierząt
6  
Mikrobiologia
5  
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4  
Ekonomika weterynaryjna
1  
Immunologia
4  
Anatomia topograficzna
4  
Język nowożytny
2  
Praktyka hodowlana
1  

 

Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
   
Fizjologia wysiłku (F)
   
 
     


 

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych