photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów niestacjonarnych

środa 30.08.2017

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 9 ECTS

godziny

w + ćw

   
Choroby psów i kotów
14    

 

Chirurgia i anestezjologia psów i kotów
4      
Choroby zakaźne psów i kotów
2    

 

Choroby wewnętrzne psów i kotów
5    

 

Rozród psów i kotów – harmonogram zajęć 2019/2020
3    

 

Higiena produktów poch. zw.
4      
Choroby zwierząt futerkowych
1      
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3      
Choroby ptaków
6      
Dietetyka
1      
Fakultety
2

30

   
Molekularne Podstawy Zdrowotnego Oddziaływania Pokarmu (F)
1 15    
Medycyna behawioralna psów i kotów (F)
2 30    
Kardiologia małych zwierząt (F)
2 30    
Toksykologia małych zwierząt (F)
2 30    
Toksykologia dużych zwierząt (F)
2 30    
Razem
31
     


       
Sem. 10  

godziny

w + ćw

   
Biologia i choroby ryb
1      
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
4      
Prewencja weterynaryjna
5      
Higiena mleka
2      
Fakultety
2 30    
Rozpoznawanie i zwalczanie chorób owadów użytkowych (F)
2 15+15    
Ochrona zdrowia gołębi (F)
       
Diagnostyka elektrokardiograficzna u małych zwierząt (F)
2 0+30    
Diagnostyka Chorób Zwierząt Egzotycznych (F)
2 0+30    
Chirurgia narządów ruchu małych zwierząt (F)
2 0+30    
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie stadem
2 0+30    
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów (F)
2 0+30    
Staż kliniczny parazytologia
       
Staż choroby zwierząt gospodarskich
       
Staż kliniczny położnictwo i rozród zw.gosp.
       
Staż kliniczny chirurgia zw. gosp.
       
Staż choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
       
Choroby zakaźne zw. gosp
       
Staż choroby psów i kotów
       
Staż choroby wewnętrzne psów i kotów
       
Staż kliniczny rozród psów i kotów
       
Staż choroby zakaźne psów i kotów
       
Staż kliniczny chirurgia psów i kotów
       
Staż kliniczny Choroby koni
       
Staż choroby wewnętrzne koni
6      
Staż rozród koni
       
Staż chirurgia koni
       
Staż choroby zakaźne koni
       
Staż kliniczny choroby ptaków
2      
Staż kliniczny weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
1      
Razem
43
     
         
Praktyka kliniczna
       
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
       

 

 

 

 

PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych