photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Studia doktoranckie – rekrutacja

środa 20.06.2012

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na

STUDIA DOKTORANCKIE
które trwać będą  od  01. 10.  2012 roku do 30. 09. 2016 roku

WARUNKI REKRUTACJI

Dziedzina: nauki weterynaryjne (weterynaryjne nauki kliniczne)
Osoby zainteresowane podjęciem w/w studiów proszone są o składanie do 22 czerwca 2012 roku do Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa następujących dokumentów.

1. Podanie wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia tych studiów, określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4. CV.
5. 3 podpisane  fotografie.
6. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych , potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
7. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów ( jeśli mają charakter dwustopniowy-ze studiów   I  i II stopnia).
8. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach  i motywacji kandydata  do pracy naukowej.
9.  Informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat.
10. Opis zainteresowań naukowych kandydata.
11. Informację o aktywności naukowej kandydata w  szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych.
12. Planowaną tematykę rozprawy doktorskiej.
13. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora, gotowego podjąć się nad nim opieki naukowej.
14. Informacja opiekuna naukowego o posiadanych środkach finansowych na realizację pracy doktorskiej.
15. Informacja czy kandydat będzie się ubiegał o miejsce w domu studenckim.

Kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w dniu 27 czerwca (środa) 2012 r. w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej o  godz. 915.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną wiadomości Kandydata z zakresu specjalności oraz znajomości języka obcego (preferowany język angielski ).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studiów prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski z  Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-789 Warszawa, tel. 692 510 700.


Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Marian Binek


Stypendia – doktorat i habilitacja

środa 6.06.2012


Wybory 2012

środa 29.02.2012

WYBORY!!!

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,że zebranie wyborcze doktorantów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej mające na celu wybranie: elektorów do wyboru Dziekana WMW odbędzie się 6 marca 2012 (wtorek) w Auli I, w budynku 24, o godzinie 13.00

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. Hanna Leontowicz

Warszawa, 28 luty, 2012 r.


Wybory 2012

piątek 17.02.2012

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że

zebranie wyborcze wszystkich doktorantów

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

mające na celu wybranie:

elektora do wyboru Rektora SGGW

odbędzie się 21 lutego 2012 (wtorek)

w pokoju 2111 w budynku 23, o godzinie 0900


Przewodniczący WKW

Prof dr hab Hanna Leontowicz


Stypendia DAAD

poniedziałek 1.03.2010

DAADBiuro Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o możliwości ubiegania się o stypendia DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) w Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Oferta jest skierowana do doktorantów i profesorów SGGW.


Konferencja Adeptów Fizjologii

piątek 26.02.2010

napisglowny 

 

Konferencja Adeptów Fizjologii: Układ trawienny w zdrowiu i chorobie: molekuły i integracja

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo!

 Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić do uczestnictwa w VII Krajowej Konferencji Adeptów Fizjologii Przewodu Pokarmowego, która odbędzie się w dniach 21 – 22 maja 2010 roku w Krakowie.

 Tematem konferencji będą najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie fizjologii, biologii molekularnej, biochemii oraz doświadczeń klinicznych w stanie zdrowia i stanach patologicznych układu trawiennego.

Spotkania młodych fizjologów zostały zapoczątkowane w roku 2002 i od tej pory odbywają się cyklicznie w ośrodkach akademickich całego kraju. Są adresowane do młodych pracowników naukowych; magistrantów, doktorantów oraz ich opiekunów  i umożliwiają wymianę cennych doświadczeń, poglądów oraz nawiązanie współpracy pomiędzy młodymi adeptami nauk fizjologicznych, biologicznych oraz klinicznych z różnych ośrodków naukowych naszego kraju.

Po raz kolejny mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić do pięknego, starego i urokliwego Krakowa, wierząc, iż uczestnictwo w konferencji zaowocuje nie tylko cennymi doświadczeniami naukowymi, ale również miłymi wspomnieniami z pobytu w dawnej stolicy Polski.

 

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny

 

dnia 15 marca 2010 roku upływa termin nadsyłania abstraktów
 

 

 


PROGRAM WYMIANY NAUKOWEJ POMIĘDZY SZWAJCARIĄ, A NOWYMI PAŃSTWAMI UE

poniedziałek 8.02.2010

SZWAJCARIAW 2009 roku został uruchomiony program stypendialny w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch na lata 2009-2016. „Zadaniem tego programu jest  zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez stymulację i rozwój  naukowy pracowników jednostek naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią”. Termin składania aplikacji upływa 1 kwietnia 2010 o północy. Więcej informacji TUTAJ.

lista uprawnionych polskich instytucji
lista szwajcarskich instytucji partnerskich


Informacja od firmy Alab

piątek 5.02.2010

alab_logo_smallSzanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o istotnej zmianie dotyczącej dystrybucji produktów Invitrogen w Polsce. (more…)


Zebranie wyborcze dla doktorantów

wtorek 2.02.2010

zebranieDnia 18 lutego (czwartek) o godz. 13.15 w Auli Kryształowej odbędzie się  zebranie wyborcze dla wszystkich doktorantów na którym zostanie dokonany wybór 1 przedstawiciela do Senatu Akademickiego SGGW.


« Poprzednia strona

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych