photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

IV edycja Studiów Podyplomowych Ochrona Zdrowia Publicznego

środa 6.10.2010

IV edycja Studiów Podyplomowych Ochrona Zdrowia Publicznego

Informacja ogólne

Studia Podyplomowe Ochrona Zdrowia Publicznego są przeznaczone dla absolwentów weterynarii i medycyny oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Program obejmuje następujące zagadnienia: epidemiologia i medycyna prewencyjna, nowe koncepcje w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, wybrane elementy higieny pasz, rola produkcji pierwotnej w systemach zapewniania jakości, zarządzanie zdrowiem stada – kompleksowe programy weterynaryjne, zmiany w legislacji związanej z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, żywność, żywienie, a zdrowie człowieka, europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych (RASFF), dochodzenie epidemiologiczne, zagrożenia bioterrorystyczne w rolnictwie i produkcji żywności i inne.

Ukończenie studiów – po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy Studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych według wzoru zawartego w odpowiednich przepisach.

Czas trwania: 2 semestry, 150 godzin, (listopad 2010 r. –  listopad 2011 r.)

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Lipiec, sierpień – przerwa wakacyjna.

Przewidywany termin rozpoczęcia Studiów I Zjazd: 27-28 listopada 2010 r.

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej -budynek nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 45

Kierownik Studiów – dr Jan Wiśniewski, tel. 604 551 548,

e mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Sekretariat – mgr Joanna Adamowska, lek. wet. Małgorzata Kozarska

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Tel. 22 5936070, Fax: 22 5936071

E mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Rekrutacja

 • • Kandydaci proszeni są o składanie (nadsyłanie) podań wraz z załącznikami w sekretariacie Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
 • Podania przyjmowane będą do 26 listopada 2010 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa:


Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
telefon: (0-22) 59 360 70.
telefon/faks: (0-22) 59 360 71.
lub
Dr Jan Wiśniewski – kierownik Studiów Podyplomowych
telefon: 0 604 551 548
e-mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Wymagania wobec kandydatów

 • • Ukończenie wyższych studiów, także licencjat

Dokumenty

 • • Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe Ochrona Zdrowia Publicznego (Pobierz)
  • • Kwestionariusz osobowy (Pobierz)
  • • Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, także licencjat
  • • Jedno zdjęcie 35 x 45 mm
  • • Kserokopia dowodu osobistego

Opłaty

 • • Opłata semestralna: 1400 zł, opłata za całość: 2800 zł

Podstawa prawna organizacji Studiów Podyplomowych

 • • Uchwała Nr 41 – 2009/2010 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych (Pobierz)Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych