photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

I edycja Studiów Podyplomowych Specjalizacyjnych „Radiologia Weterynaryjna”

środa 20.10.2010

I edycja Studiów Podyplomowych Specjalizacyjnych „Radiologia Weterynaryjna”

Informacja ogólne

Studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 13.  Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: historii radiologii weterynaryjnej, ochrony radiologicznej oraz technik badania rtg, materiałów rentgenowskich, obróbki fotochemicznej zdjęć rtg a także podstaw anatomii klinicznej. Rozpoznawanie chorób narządów klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej, układu kostno-stawowego. Badania przy pomocy ultradzwięków, budowę aparatu usg, obraz usg, technikę badania, interpretację obrazów usg. Neurodiagnostykę – radiografię, tomografię komputerową, rezonanas magnetyczny. Diagnostykę obrazową u dużych zwierząt – rtg, usg. Podstawy endoskopii, obrazowania u zwierząt egzotycznych oraz ptaków. Obsługę komputera oraz zagadnienia prawne w radiologii.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z „Radiologii weterynaryjnej”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry (styczeń 2011 r. –  styczeń 2013 r) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką  – Wolica

Liczba miejsc: 40

Kierownik Studium –  dr hab. Zdzisław Gajewski prof.nadzw. SGGW

Sekretariat –  mgr Małgorzata Czaplicka


Tel./Fax: 22 5936191

E mail: spsrw@sggw.pl malgorzata_czaplicka@sggw.pl zdzislaw_gajewski@sggw.pl


Rekrutacja

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych została zakończona

Wymagania wobec kandydatów

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii

Dokumenty

a. Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne

b. Kwestionariusz osobowy

c. Deklaracja odnośnie pokrycia kosztów studiów podyplomowych

d. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

e. Jedno zdjęcie 35 x 45 mm

f. Kserokopia dowodu osobistego

g. Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)

Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

Koszt studiów podyplomowych wynosi 2000 zł (dwa tysiące  zł) za 1 jeden semestr.

Terminy wniesienia opłat semestralnych:

Opłata semestralna musi być wniesiona na 14 dni przed terminem pierwszego zjazdu w danym semestrze.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy SGGW w Warszawie.

Dane konta:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Nr konta 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120

Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką  – Wolica najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail).

Dowód wpłaty powinien zawierać:

a. imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata

b. adres wpłacającego

c.  kod księgowy studiów podyplomowych: 507-10-02360040

d.  nazwa studiów podyplomowych


Terminarz zjazdów

Semestr I

1. 15-16 stycznia 2011 r.

2. 5-6 lutego 2011 r.

3. 19-20 marca 2011 r.

4. 16-17 kwietnia 2011 r.

5. 14-15 maja 2011 r.

6. 18-19 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna organizacji studium

a. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767)

b. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. (Dz. U. z 1994 r. nr 131 poz. 667 z późn. zm. )

c. Uchwała Nr 41 – 2009/2010 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych


Krajowy Kierownik – Specjalizacja nr 13 – Radiologia Weterynaryjna – dr Tadeusz NarojekIV edycja Studiów Podyplomowych Ochrona Zdrowia Publicznego

środa 6.10.2010

IV edycja Studiów Podyplomowych Ochrona Zdrowia Publicznego

Informacja ogólne

Studia Podyplomowe Ochrona Zdrowia Publicznego są przeznaczone dla absolwentów weterynarii i medycyny oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Program obejmuje następujące zagadnienia: epidemiologia i medycyna prewencyjna, nowe koncepcje w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, wybrane elementy higieny pasz, rola produkcji pierwotnej w systemach zapewniania jakości, zarządzanie zdrowiem stada – kompleksowe programy weterynaryjne, zmiany w legislacji związanej z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, żywność, żywienie, a zdrowie człowieka, europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych (RASFF), dochodzenie epidemiologiczne, zagrożenia bioterrorystyczne w rolnictwie i produkcji żywności i inne.

Ukończenie studiów – po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy Studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych według wzoru zawartego w odpowiednich przepisach.

Czas trwania: 2 semestry, 150 godzin, (listopad 2010 r. –  listopad 2011 r.)

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Lipiec, sierpień – przerwa wakacyjna.

Przewidywany termin rozpoczęcia Studiów I Zjazd: 27-28 listopada 2010 r.

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej -budynek nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 45

Kierownik Studiów – dr Jan Wiśniewski, tel. 604 551 548,

e mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Sekretariat – mgr Joanna Adamowska, lek. wet. Małgorzata Kozarska

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Tel. 22 5936070, Fax: 22 5936071

E mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Rekrutacja

 • • Kandydaci proszeni są o składanie (nadsyłanie) podań wraz z załącznikami w sekretariacie Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
 • Podania przyjmowane będą do 26 listopada 2010 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa:


Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
telefon: (0-22) 59 360 70.
telefon/faks: (0-22) 59 360 71.
lub
Dr Jan Wiśniewski – kierownik Studiów Podyplomowych
telefon: 0 604 551 548
e-mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Wymagania wobec kandydatów

 • • Ukończenie wyższych studiów, także licencjat

Dokumenty

 • • Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe Ochrona Zdrowia Publicznego (Pobierz)
  • • Kwestionariusz osobowy (Pobierz)
  • • Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, także licencjat
  • • Jedno zdjęcie 35 x 45 mm
  • • Kserokopia dowodu osobistego

Opłaty

 • • Opłata semestralna: 1400 zł, opłata za całość: 2800 zł

Podstawa prawna organizacji Studiów Podyplomowych

 • • Uchwała Nr 41 – 2009/2010 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych (Pobierz)« Poprzednia strona

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych