photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

I edycja Studiów Podyplomowych Specjalizacyjnych „Radiologia Weterynaryjna”

środa 20.10.2010

I edycja Studiów Podyplomowych Specjalizacyjnych „Radiologia Weterynaryjna”

Informacja ogólne

Studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 13.  Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: historii radiologii weterynaryjnej, ochrony radiologicznej oraz technik badania rtg, materiałów rentgenowskich, obróbki fotochemicznej zdjęć rtg a także podstaw anatomii klinicznej. Rozpoznawanie chorób narządów klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej, układu kostno-stawowego. Badania przy pomocy ultradzwięków, budowę aparatu usg, obraz usg, technikę badania, interpretację obrazów usg. Neurodiagnostykę – radiografię, tomografię komputerową, rezonanas magnetyczny. Diagnostykę obrazową u dużych zwierząt – rtg, usg. Podstawy endoskopii, obrazowania u zwierząt egzotycznych oraz ptaków. Obsługę komputera oraz zagadnienia prawne w radiologii.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z „Radiologii weterynaryjnej”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry (styczeń 2011 r. –  styczeń 2013 r) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką  – Wolica

Liczba miejsc: 40

Kierownik Studium –  dr hab. Zdzisław Gajewski prof.nadzw. SGGW

Sekretariat –  mgr Małgorzata Czaplicka


Tel./Fax: 22 5936191

E mail: spsrw@sggw.pl malgorzata_czaplicka@sggw.pl zdzislaw_gajewski@sggw.pl


Rekrutacja

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych została zakończona

Wymagania wobec kandydatów

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii

Dokumenty

a. Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne

b. Kwestionariusz osobowy

c. Deklaracja odnośnie pokrycia kosztów studiów podyplomowych

d. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

e. Jedno zdjęcie 35 x 45 mm

f. Kserokopia dowodu osobistego

g. Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)

Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

Koszt studiów podyplomowych wynosi 2000 zł (dwa tysiące  zł) za 1 jeden semestr.

Terminy wniesienia opłat semestralnych:

Opłata semestralna musi być wniesiona na 14 dni przed terminem pierwszego zjazdu w danym semestrze.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy SGGW w Warszawie.

Dane konta:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Nr konta 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120

Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką  – Wolica najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail).

Dowód wpłaty powinien zawierać:

a. imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata

b. adres wpłacającego

c.  kod księgowy studiów podyplomowych: 507-10-02360040

d.  nazwa studiów podyplomowych


Terminarz zjazdów

Semestr I

1. 15-16 stycznia 2011 r.

2. 5-6 lutego 2011 r.

3. 19-20 marca 2011 r.

4. 16-17 kwietnia 2011 r.

5. 14-15 maja 2011 r.

6. 18-19 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna organizacji studium

a. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767)

b. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. (Dz. U. z 1994 r. nr 131 poz. 667 z późn. zm. )

c. Uchwała Nr 41 – 2009/2010 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych


Krajowy Kierownik – Specjalizacja nr 13 – Radiologia Weterynaryjna – dr Tadeusz NarojekIV edycja Studiów Podyplomowych Ochrona Zdrowia Publicznego

środa 6.10.2010

IV edycja Studiów Podyplomowych Ochrona Zdrowia Publicznego

Informacja ogólne

Studia Podyplomowe Ochrona Zdrowia Publicznego są przeznaczone dla absolwentów weterynarii i medycyny oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Program obejmuje następujące zagadnienia: epidemiologia i medycyna prewencyjna, nowe koncepcje w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, wybrane elementy higieny pasz, rola produkcji pierwotnej w systemach zapewniania jakości, zarządzanie zdrowiem stada – kompleksowe programy weterynaryjne, zmiany w legislacji związanej z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, żywność, żywienie, a zdrowie człowieka, europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych (RASFF), dochodzenie epidemiologiczne, zagrożenia bioterrorystyczne w rolnictwie i produkcji żywności i inne.

Ukończenie studiów – po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy Studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych według wzoru zawartego w odpowiednich przepisach.

Czas trwania: 2 semestry, 150 godzin, (listopad 2010 r. –  listopad 2011 r.)

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Lipiec, sierpień – przerwa wakacyjna.

Przewidywany termin rozpoczęcia Studiów I Zjazd: 27-28 listopada 2010 r.

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej -budynek nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 45

Kierownik Studiów – dr Jan Wiśniewski, tel. 604 551 548,

e mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Sekretariat – mgr Joanna Adamowska, lek. wet. Małgorzata Kozarska

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Tel. 22 5936070, Fax: 22 5936071

E mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Rekrutacja

 • • Kandydaci proszeni są o składanie (nadsyłanie) podań wraz z załącznikami w sekretariacie Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
 • Podania przyjmowane będą do 26 listopada 2010 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa:


Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
telefon: (0-22) 59 360 70.
telefon/faks: (0-22) 59 360 71.
lub
Dr Jan Wiśniewski – kierownik Studiów Podyplomowych
telefon: 0 604 551 548
e-mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

Wymagania wobec kandydatów

 • • Ukończenie wyższych studiów, także licencjat

Dokumenty

 • • Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe Ochrona Zdrowia Publicznego (Pobierz)
  • • Kwestionariusz osobowy (Pobierz)
  • • Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, także licencjat
  • • Jedno zdjęcie 35 x 45 mm
  • • Kserokopia dowodu osobistego

Opłaty

 • • Opłata semestralna: 1400 zł, opłata za całość: 2800 zł

Podstawa prawna organizacji Studiów Podyplomowych

 • • Uchwała Nr 41 – 2009/2010 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych (Pobierz)Podyplomowe Studium Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej IV edycja

piątek 22.01.2010

Podyplomowe Studium Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej IV edycja (more…)


Podyplomowe Studium Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna

piątek 22.01.2010

Nabór jest już zamknięty

Podyplomowe Studium Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza nabór na cztero semestralne Specjalizacyjne   Studia Podyplomowe z dziedziny
WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA  LABORATORYJNA. (more…)

Informacja o opłatach za Studium

czwartek 21.01.2010

Informacja o opłatach za Studium

 Specjalistyczne Podyplomowe Studium Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW , ul. Nowoursynowska 159C,
02-776 Warszawa (more…)

Podyplomowe Studium Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna

czwartek 21.01.2010

Podyplomowe Studium Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza nabór na cztero semestralne Specjalizacyjne   Studia Podyplomowe z dziedziny (more…)

« Poprzednia strona

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych