photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Specjalizacyjne studia podyplomowe „Choroby psów i kotów”

środa 12.03.2014

Specjalizacyjne studia podyplomowe
„Choroby psów i kotów”

Charakterystyka:
Studia rozpoczną się w październiku 2014 i są adresowane do lekarzy weterynarii „pierwszego kontaktu” pracujących w lecznicach dla psów i kotów przynajmniej przez 2 lata. Ich celem jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat rozpoznawania i zwalczania najczęstszych problemów zdrowotnych tych gatunków zwierząt. Zajęcia (ogółem przynajmniej 240 godzin) odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (po 16 godzin), zasadniczo po 2 – 3 zjazdy w semestrze. Ponadto program obejmuje 160 godzin staży praktycznych w klinikach uczelnianych i lecznicach prywatnych.  Ukończenie studiów uprawnia do zdawania egzaminu specjalizacyjnego przed Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Tadeusz Frymus, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, tadeusz_frymus@sggw.pl
Sekretariat studiów: lek. wet. Maria Milczarek, Zakład Biochemii, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, tel. 22/59362-38, maria_milczarek@wp.pl
Czas trwania studiów: 6 semestrów
Zasady naboru: złożenie podania, kserokopii dowodu osobistego, życiorysu z przebiegiem pracy zawodowej, odpisu dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych (a w przypadku jego braku – uwierzytelnionej kserokopii), aktualnego zaświadczenia z okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu oraz kserokopii dokumentujących ewentualne publikacje i odbyte szkolenia.

Termin składania dokumentów: do 31.08.2014.
Liczba miejsc: 40
Opłata: 1800 zł za semestr
Miejsce składania dokumentów: pocztą na adres kierownika lub budynek Kliniki Chorób Małych  Zwierząt, pokój 123 albo 131.

Plan zjazdów

 


PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych