photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH – specjalizacja

poniedziałek 20.06.2016

Wydział Medycyn v Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. w porozumieniu z Krajową Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. ogłasza nabór na Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z zakresu

CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskani a tytułu specjalisty w dziedzinie „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”.

Termin składania dokumentem upływa z dniem 31 sierpień 2016r.

Planowany termin rozpoczęcia studium – październik 2016r.

Kierownik studium prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu I semestru.

Wszystkich zainteresowanych posimy o pisemn zgłaszanie uczestnictwa na adres:

Studia Podyplomowe „Choroby drobiu i ptaków ozdobnych” Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa.

Telefon kontaktowy: 22 59 36166, e-mail: piotr_szeleszczuk(at)sggw.pl

Sekretariat studiów: inż. Jolanta Wiśniewska 22 59 36 172

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994r. (Dz. U. nr 131, póz. 66)

Wniosek powinien zawierać

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy

2. Określenie miejsca zamieszkania

3. Informacje o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk

4. Określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska.

5. Informację o ukończonych kursach specjalistycznych (ksero dokumentów),

6. Informację o publikacjach

Do wniosku należy dołączyć

1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii

2. Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu

3. Deklaracje, co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy wraz z dokładną informacją, na kogo ma być wystawiona faktura

Czas trwania studiów – 4 semestry.

 

Krajowy kierownik specjalizacji   Dziekan
z chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych   Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk   prof. dr hab. Marian Binek

 

 

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych