photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów stacjonarnych:

piątek 11.10.2019

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 1 ECTS    
Anatomia zwierząt
8    
Histologia i embriologia
5    
Biologia komórki
2    
Biologia
2    
Technologia informacyjna
2    
Biofizyka
2    
Język łaciński
2    
Chemia
3    
Fizjologia molekularna komórki
1    
Wychowanie fizyczne
1    
Fakultet (2x 1 z trzech) – 60h do wyboru
4      
Razem 32      
Moduł I
     
Ekofilozofia
     
Psychologia
     
Bioetyka
     
Moduł II
     
Komunikowanie społeczne
     
Negocjacje
     
Podstawowe elementy prawa
     
Godziny zajęć
     
       
Sem 2.
ECTS    
Anatomia zwierząt
8    
Histologia i embriologia
5    
Biochemia
4    
Genetyka ogólna i weterynaryjna
2    
Ochrona środowiska
2    
Biostatystyka i met. dokumentacji – harmonogram zajęć 2018/2019
2    
Historia weterynarii i deontologia
2    
Agronomia
1    
Język łaciński
     
Wychowanie fizyczne
1    
Fakultet
2    

Razem

29    
Akwarystyka (F)
     
Podstawy chowu i hodowli zwierząt egzotycznych (F)
     
Godziny zajęć
     

 


Sylabusy i plany zajęć – studia stacjonarne

środa 21.11.2018

http://wmw.sggw.pl/wp-content/uploads/7-semestr_30_11_ost.xlsxAktualizacja: 27 listopada 2020 r.

Rozkład grup w semestrze zimowym 2020/21 (COVID-19)

Rok 1       Sylabusy sem. 1      

Plan zajęć sem. 1
(2020.10.16)
Plan zajęć sem. 1 tygodnie 5 i 6
(2020.10.23)
Plan zajęć sem. 1 od 9.11.2020
(2020.11.04)
Plan zajęć sem. 1 od 30.11.2020
(2020.11.25)

Rok 1       Sylabusy sem. 2       Plan zajęć sem. 2
                 
Rok 2       Sylabusy sem. 3      

Plan zajęć sem. 3
Plan zajęć sem. 3 od 6 tyg.
(2020.10.29)
Plan zajęć sem. 3 od 5.11.2020
(2020.11.04)
Plan zajęć sem. 3 od 23.11.2020
(2020.11.23)


Rok 2
      Sylabusy sem. 4       Plan zajęć sem. 4
                 
Rok 3       Sylabusy sem. 5       Plan zajęć sem. 5
Rok 3       Sylabusy sem. 6       Plan zajęć sem. 6
                 
Rok 4       Sylabusy sem. 7      

Plan zajęć sem. 7

Plan zajęć sem. 7 od 30.11.2020
(2020.11.27)

Rok 4       Sylabusy sem. 8       Plan zajęć sem. 8
                 
Rok 5       Sylabusy sem. 9      

Plan zajęć sem. 9

Plan zajęć sem. 9 od 30.11.2020
(2020.11.27)

Rok 5       Sylabusy sem. 10       Plan zajęć sem. 10
                 
Rok 6       Sylabusy sem. 11       Plan zajęć sem. 11

 


Aktualne plany zajęć – semestr zimowy 2018/2019 (z dn. 01.10.2018)

poniedziałek 1.10.2018

Aktualne plany zajęć w semestrze zimowym – rok akademicki 2018/2019 (z dn. 01.10.2018):

Rok I semestr 1

Rok II semestr 3

Rok III semestr 5

Rok IV semestr 7

Rok V semestr 9

Rok VI semestr 11 (plan zmieniony 20.09.2018)

 


Wybory 2016 (zebranie studentów)

piątek 8.01.2016

Ogłoszenie o wyborach

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

w związku z powołaniem nowych władz Uczelni i Wydziału

 

18 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 19.00 w auli I, budynek 24 odbędzie się zebranie studentów w celu:

a) zgłaszania elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów

b) wyboru elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

c) wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

* przy zgłaszaniu elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów niezbędne jest podanie imienia i nazwiska kandydata oraz jego roku studiów , adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego

 

Przewodnicząca Wydziałowej                                           Przewodnicząca Wydziałowej

Komisji Wyborczej                                                             Rady Samorządu Studentów

 

dr hab. Grażyna Topolska                                                  Agnieszka Wichrowska

 


Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów

wtorek 23.09.2014

Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 11 ECTS      
Staż – choroby zwierząt gospodarskich 6      
Choroby wewnętrzne        
Rozród        
Chirurgia zw. gospodarskich        
Choroby zakaźne        
Staż – choroby psów i kotów 6      
Staż – choroby koni 6      
Chirurgia koni        
Choroby zakaźne        
Rozród        
Choroby wewnętrzne        
Staż – weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna zwierząt 1      
Staż – ćwiczenia laboratoryjne z parazytologii 1      
Fakultety – 75h do wyboru: 13      
Choroby zwierząt egzotycznych  (ZAWIESZONY) 4      
xProfile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów 2      
xZarządzanie lecznicą 2      
xBadanie i ocena zwierząt łownych 2      
Choroby małych przeżuwaczy (ZAWIESZONY) 3      
         
xKardiologia w praktyce 2      
Praktyczne rozwiązywanie problemów rozrodu psów i kotów na podstawie przypadków klinicznych 2      
xChirurgia małych zwierząt 4      
Choroby gołębi (ZAWIESZONY) 1      
Choroby ptaków domowych (ZAWIESZONY) 1      
Neonatologia (ZAWIESZONY) 2      
Zarządzanie zdrowiem stada 3      
Anatomia gadów z elementami fizjologii (ZAWIESZONY) 1      
xPodstawy diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt 2      
Medycyna sportowa koni (ZAWIESZONY) 3      
xZabiegi chirurgiczne na narządach rozrodczych 1      
xDiagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich        
xStany nagłe i intensywna terapia u psów i kotów        
xStomatologia małych zwierząt        
xOkulistyka małych zwierząt        
xOnkologia małych zwierząt        
godziny zajęć
       
         


 

 

 


Przedmioty obowiązujące na V roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 9 ECTS

 

   
Choroby psów i kotów
14      
Chirurgia i anestezjologia psów i kotów
4      
Choroby zakaźne psów i kotów
2      
Choroby wewnętrzne psów i kotów
5      
Rozród psów i kotów – harmonogram zajęć 2019/2020
3      
Higiena produktów poch. zw.
4      
Choroby zwierząt futerkowych
1      
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3      
Choroby ptaków
6      
Dietetyka
1      
Fakultety
2      
 
       
Medycyna behawioralna psów i kotów (F)
2      
Kardiologia małych zwierząt (F)
2      
 Toksykologia małych zwierząt (F)
2      
Toksykologia dużych zwierząt (F)
2      
Razem
31
     

Godziny zajęć

       
Sem. 10        
 Biologia i choroby ryb
1      
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
4      
Prewencja weterynaryjna
5      
Higiena mleka
2      
Fakultety
2      
Rozpoznawanie i zwalczanie chorób owadów użytkowych (F)
2      
Ochrona zdrowia gołębi (F)
       
Diagnostyka elektrokardiograficzna u małych zwierząt (F)
2      
Diagnostyka Chorób Zwierząt Egzotycznych (F)
2      
Chirurgia narządów ruchu małych zwierząt (F)
2      
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie stadem
2      
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów (F)
2      
Staż kliniczny parazytologia
       
Staż choroby zwierząt gospodarskich
       
Staż kliniczny położnictwo i rozród zw.gosp.
       
Staż kliniczny chirurgia zw. gosp.
       
 Staż choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
       
Choroby zakaźne zw. gosp
       
Staż choroby psów i kotów
       
Staż choroby wewnętrzne psów i kotów
       
Staż kliniczny rozród psów i kotów
       
Staż choroby zakaźne psów i kotów
       
Staż kliniczny chirurgia psów i kotów
       
Staż kliniczny Choroby koni
       
Staż choroby wewnętrzne koni
6      
Staż rozród koni
       
Staż chirurgia koni
       
Staż choroby zakaźne koni
       
Staż kliniczny choroby ptaków
2      
Staż kliniczny weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
1      
Razem
43
     
Godziny zajęć        
Praktyka kliniczna
       
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
       

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011
Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów
 
SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/
 
Sem. 7 ECTS      
Choroby zwierząt gospodarskich:
       
 – Chirurga
2      
– Choroby zakaźne
4      
– Rozród zwierząt gospodarskich
4      
– Choroby wewnętrzne
5      
Patomorfologia
8      
Higiena środków żywienia zwierząt
2      
Higiena zwierząt rzeźnych
3      
Fakultety – 60h
4      
Farmakologia stosowana – zwierzęta gospodarskie i konie
1      
Farmakologia stosowana – zwierzęta towarzyszące
1      
Immunologia kliniczna
2      
Diagnostyka chorób pasożytniczych wywoływanych przez insekty i kleszcze  (ZAWIESZONY)
1
 
   
Molekularne podstawy zdrowotnego oddziaływania pokarmu
1      
Podstawy diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej stanów nagłych
     
Razem
33
     
godziny zajęć
       

Sem. 8

       
Weterynaria sądowa
2      
Toksykologia
3      
Choroby koni
12      
Choroby wewnętrzne koni
3      
Położnictwo i rozród koni
3      
Chirurgia koni
4      
Choroby zakaźne koni
2      
Higiena zwierząt rzeźnych
4      
Andrologia i unasienianie
3      
Zoonozy
1      
Praktyka kliniczna
5 160    
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2 80    
Razem
32
     
godziny zajęć
       

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 3 ECTS    
Biochemia
6    
Fizjologia zwierząt
6    
Chów i hodowla zwierząt
3    
Technologie w prod. zwierzęcej
2    
Epidemiologia weterynaryjna
2    
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2    
Anatomia porównawcza zwierząt (obowiązkowy)
4    
Język nowożytny
2    
Mikrobiologia – harmonogram zajęć 2019/20
5    
Razem 32    
Godziny zajęć
     
       
Sem. 4 ECTS    
Fizjologia zwierząt
6    
Mikrobiologia – harmonogram zajęć 2019/20
5    
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4    
Ekonomika weterynaryjna – plan zajęć
1    
Immunologia – plan zajęć
4    
Anatomia topograficzna
4    
Język nowożytny
2    
Praktyka hodowlana
1    
Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
     
Fizjologia wysiłku (F)
     
Godziny zajęć
     


 

 

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 5 ECTS    
Patofizjologia
10    
Farmakologia
4    
Farmacja
1    
Parazytologia i inwazjologia
5    
Patomorfologia
8    
Język obcy specjalistyczny
1    
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
3    
Fakultet – 30h do wyboru:
2    
Razem 34    
  Liczba godzin    
Mechanizmy i rozwój lekooporności bakterii (F)
 15h    
Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna chorób skóry psów i kotów (F)
15h    
Wirusologia (F)
15h    
Język angielski specjalistyczny
30h    
Godziny zajęć
   
Sem. 6 ECTS    
Farmakologia
4    
Patomorfologia
8    
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3    
Diagnostyka obrazowa
3    
Ochrona zdrowia publ. w stanach zagr.
2    
Parazytologia i inwazjologia
3    
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
4    
Choroby owadów użytkowych
1    
Język nowożytny specjalistyczny
2    
Fakultety – 30h
2
   
Razem 32    
  Liczba godzin    
Diagnostyka chorób w stadzie świń (F)
15h    
Od objawu do rozpoznania. Algorytmy postępowania diagnostycznego w wybranych zespołach objawowych u psów i kotów (F)
15h    
Język obcy – specjalistyczny (angielski) (F)
     
Postępy w naukach biomedycznych (F)
     
Podstawy diagnostyki genetycznej (F)
     
Godziny zajęć
   


 Studia stacjonarne

środa 4.08.2010

Informacje dostępne są poprzez menu strony


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych