photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów stacjonarnych:

piątek 11.10.2019

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 1 ECTS    
Anatomia zwierząt
8    
Histologia i embriologia
5    
Biologia komórki
2    
Biologia
2    
Technologia informacyjna
2    
Biofizyka
2    
Język łaciński
2    
Chemia
3    
Fizjologia molekularna komórki
1    
Wychowanie fizyczne
1    
Fakultet (2x 1 z trzech) – 60h do wyboru
4      
Razem 32      
Moduł I
     
Ekofilozofia
     
Psychologia
     
Bioetyka
     
Moduł II
     
Komunikowanie społeczne
     
Negocjacje
     
Podstawowe elementy prawa
     
Godziny zajęć
     
       
Sem 2.
ECTS    
Anatomia zwierząt
8    
Histologia i embriologia
5    
Biochemia
4    
Genetyka ogólna i weterynaryjna
2    
Ochrona środowiska
2    
Biostatystyka i met. dokumentacji – harmonogram zajęć 2018/2019
2    
Historia weterynarii i deontologia
2    
Agronomia
1    
Język łaciński
     
Wychowanie fizyczne
1    
Fakultet
2    

Razem

29    
Akwarystyka (F)
     
Podstawy chowu i hodowli zwierząt egzotycznych (F)
     
Godziny zajęć
     

 


Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów

wtorek 23.09.2014

Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 11 ECTS      
Staż – choroby zwierząt gospodarskich 6      
Choroby wewnętrzne        
Rozród        
Chirurgia zw. gospodarskich        
Choroby zakaźne        
Staż – choroby psów i kotów 6      
Staż – choroby koni 6      
Chirurgia koni        
Choroby zakaźne        
Rozród        
Choroby wewnętrzne        
Staż – weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna zwierząt 1      
Staż – ćwiczenia laboratoryjne z parazytologii 1      
Fakultety – 75h do wyboru: 13      
Choroby zwierząt egzotycznych  (ZAWIESZONY) 4      
xProfile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów 2      
xZarządzanie lecznicą 2      
xBadanie i ocena zwierząt łownych 2      
Choroby małych przeżuwaczy (ZAWIESZONY) 3      
         
xKardiologia w praktyce 2      
Praktyczne rozwiązywanie problemów rozrodu psów i kotów na podstawie przypadków klinicznych 2      
xChirurgia małych zwierząt 4      
Choroby gołębi (ZAWIESZONY) 1      
Choroby ptaków domowych (ZAWIESZONY) 1      
Neonatologia (ZAWIESZONY) 2      
Zarządzanie zdrowiem stada 3      
Anatomia gadów z elementami fizjologii (ZAWIESZONY) 1      
xPodstawy diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt 2      
Medycyna sportowa koni (ZAWIESZONY) 3      
xZabiegi chirurgiczne na narządach rozrodczych 1      
xDiagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich        
xStany nagłe i intensywna terapia u psów i kotów        
xStomatologia małych zwierząt        
xOkulistyka małych zwierząt        
xOnkologia małych zwierząt        
godziny zajęć
       
         


 

 

 


Przedmioty obowiązujące na V roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 9 ECTS

 

   
Choroby psów i kotów
14      
Chirurgia i anestezjologia psów i kotów
4      
Choroby zakaźne psów i kotów
2      
Choroby wewnętrzne psów i kotów
5      
Rozród psów i kotów – harmonogram zajęć 2019/2020
3      
Higiena produktów poch. zw.
4      
Choroby zwierząt futerkowych
1      
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3      
Choroby ptaków
6      
Dietetyka
1      
Fakultety
2      
 
       
Medycyna behawioralna psów i kotów (F)
2      
Kardiologia małych zwierząt (F)
2      
 Toksykologia małych zwierząt (F)
2      
Toksykologia dużych zwierząt (F)
2      
Razem
31
     

Godziny zajęć

       
Sem. 10        
 Biologia i choroby ryb
1      
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
4      
Prewencja weterynaryjna
5      
Higiena mleka
2      
Fakultety
2      
Rozpoznawanie i zwalczanie chorób owadów użytkowych (F)
2      
Ochrona zdrowia gołębi (F)
       
Diagnostyka elektrokardiograficzna u małych zwierząt (F)
2      
Diagnostyka Chorób Zwierząt Egzotycznych (F)
2      
Chirurgia narządów ruchu małych zwierząt (F)
2      
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie stadem
2      
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów (F)
2      
Staż kliniczny parazytologia
       
Staż choroby zwierząt gospodarskich
       
Staż kliniczny położnictwo i rozród zw.gosp.
       
Staż kliniczny chirurgia zw. gosp.
       
 Staż choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
       
Choroby zakaźne zw. gosp
       
Staż choroby psów i kotów
       
Staż choroby wewnętrzne psów i kotów
       
Staż kliniczny rozród psów i kotów
       
Staż choroby zakaźne psów i kotów
       
Staż kliniczny chirurgia psów i kotów
       
Staż kliniczny Choroby koni
       
Staż choroby wewnętrzne koni
6      
Staż rozród koni
       
Staż chirurgia koni
       
Staż choroby zakaźne koni
       
Staż kliniczny choroby ptaków
2      
Staż kliniczny weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
1      
Razem
43
     
Godziny zajęć        
Praktyka kliniczna
       
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
       

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011
Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów
 
SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/
 
Sem. 7 ECTS      
Choroby zwierząt gospodarskich:
       
 – Chirurga
2      
– Choroby zakaźne
4      
– Rozród zwierząt gospodarskich
4      
– Choroby wewnętrzne
5      
Patomorfologia
8      
Higiena środków żywienia zwierząt
2      
Higiena zwierząt rzeźnych
3      
Fakultety – 60h
4      
Farmakologia stosowana – zwierzęta gospodarskie i konie
1      
Farmakologia stosowana – zwierzęta towarzyszące
1      
Immunologia kliniczna
2      
Diagnostyka chorób pasożytniczych wywoływanych przez insekty i kleszcze  (ZAWIESZONY)
1
 
   
Molekularne podstawy zdrowotnego oddziaływania pokarmu
1      
Podstawy diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej stanów nagłych
     
Razem
33
     
godziny zajęć
       

Sem. 8

       
Weterynaria sądowa
2      
Toksykologia
3      
Choroby koni
12      
Choroby wewnętrzne koni
3      
Położnictwo i rozród koni
3      
Chirurgia koni
4      
Choroby zakaźne koni
2      
Higiena zwierząt rzeźnych
4      
Andrologia i unasienianie
3      
Zoonozy
1      
Praktyka kliniczna
5 160    
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2 80    
Razem
32
     
godziny zajęć
       

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 3 ECTS    
Biochemia
6    
Fizjologia zwierząt
6    
Chów i hodowla zwierząt
3    
Technologie w prod. zwierzęcej
2    
Epidemiologia weterynaryjna
2    
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2    
Anatomia porównawcza zwierząt (obowiązkowy)
4    
Język nowożytny
2    
Mikrobiologia – harmonogram zajęć 2019/20
5    
Razem 32    
Godziny zajęć
     
       
Sem. 4 ECTS    
Fizjologia zwierząt
6    
Mikrobiologia – harmonogram zajęć 2019/20
5    
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4    
Ekonomika weterynaryjna – plan zajęć
1    
Immunologia – plan zajęć
4    
Anatomia topograficzna
4    
Język nowożytny
2    
Praktyka hodowlana
1    
Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
     
Fizjologia wysiłku (F)
     
Godziny zajęć
     


 

 

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 5 ECTS    
Patofizjologia
10    
Farmakologia
4    
Farmacja
1    
Parazytologia i inwazjologia
5    
Patomorfologia
8    
Język obcy specjalistyczny
1    
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
3    
Fakultet – 30h do wyboru:
2    
Razem 34    
  Liczba godzin    
Mechanizmy i rozwój lekooporności bakterii (F)
 15h    
Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna chorób skóry psów i kotów (F)
15h    
Wirusologia (F)
15h    
Język angielski specjalistyczny
30h    
Godziny zajęć
   
Sem. 6 ECTS    
Farmakologia
4    
Patomorfologia
8    
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3    
Diagnostyka obrazowa
3    
Ochrona zdrowia publ. w stanach zagr.
2    
Parazytologia i inwazjologia
3    
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
4    
Choroby owadów użytkowych
1    
Język nowożytny specjalistyczny
2    
Fakultety – 30h
2
   
Razem 32    
  Liczba godzin    
Diagnostyka chorób w stadzie świń (F)
15h    
Od objawu do rozpoznania. Algorytmy postępowania diagnostycznego w wybranych zespołach objawowych u psów i kotów (F)
15h    
Język obcy – specjalistyczny (angielski) (F)
     
Postępy w naukach biomedycznych (F)
     
Podstawy diagnostyki genetycznej (F)
     
Godziny zajęć
   


 Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych