photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów stacjonarnych

niedziela 30.09.2018

Przedmioty obowiązujące na V roku studiów 2018/2019

Sem. 9 ECTS

godziny

w + ćw

   
Choroby psów i kotów
14      
Chirurgia i anestezjologia psów i kotów
4      
Choroby zakaźne psów i kotów
2      
Choroby wewnętrzne psów i kotów
5      
Rozród psów i kotów
3      
Higiena produktów poch. zw.
4      
Choroby zwierząt futerkowych
1      
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3      
Choroby ptaków
6      
Dietetyka
1      
Fakultety
2

30

   
 
       
Medycyna behawioralna psów i kotów (F)
2 30    
Kardiologia małych zwierząt (F)
2 30    
 Toksykologia małych zwierząt (F)
2 30    
Toksykologia dużych zwierząt (F)
2 30    
Razem
31
     

Godziny zajęć

     
Sem. 10  

godziny

w + ćw

   
 Biologia i choroby ryb
1      
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
4      
Prewencja weterynaryjna
5      
Higiena mleka
2      
Fakultety
2 30    
Rozpoznawanie i zwalczanie chorób owadów użytkowych (F)
2 15+15    
Ochrona zdrowia gołębi (F)
       
Diagnostyka elektrokardiograficzna u małych zwierząt (F)
2 0+30    
Diagnostyka Chorób Zwierząt Egzotycznych (F)
2 0+30    
Chirurgia narządów ruchu małych zwierząt (F)
2 0+30    
Choroby wewnętrzne bydła i zarządzanie stadem
2 0+30    
Profile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów (F)
2 0+30    
Staż kliniczny parazytologia
       
Staż choroby zwierząt gospodarskich
       
Staż kliniczny położnictwo i rozród zw.gosp.
       
Staż kliniczny chirurgia zw. gosp.
       
 Staż choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
       
Choroby zakaźne zw. gosp
       
Staż choroby psów i kotów
       
Staż choroby wewnętrzne psów i kotów
       
Staż kliniczny rozród psów i kotów
       
Staż choroby zakaźne psów i kotów
       
Staż kliniczny chirurgia psów i kotów
       
Staż kliniczny Choroby koni
       
Staż choroby wewnętrzne koni
6      
Staż rozród koni
       
Staż chirurgia koni
       
Staż choroby zakaźne koni
       
Staż kliniczny choroby ptaków
2      
Staż kliniczny weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
1      
Razem
43
     
Godziny zajęć      
Praktyka kliniczna
       
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
       

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów

wtorek 23.09.2014

Przedmioty obowiązujące na VI roku studiów 2018/2019

Sem. 11 ECTS      
Staż – choroby zwierząt gospodarskich 6      
Choroby wewnętrzne        
Rozród        
Chirurgia zw. gospodarskich        
Choroby zakaźne        
Staż – choroby psów i kotów 6      
Staż – choroby koni 6      
Chirurgia koni        
Choroby zakaźne        
Rozród        
Choroby wewnętrzne        
Staż – weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna zwierząt 1      
Staż – ćwiczenia laboratoryjne z parazytologii 1      
Fakultety – 75h do wyboru: 13

godzin

w+ćw

   
Choroby zwierząt egzotycznych  (ZAWIESZONY) 4 15+15    
xProfile laboratoryjne w diagnostyce różnicowej chorób psów i kotów 2 0+30    
xZarządzanie lecznicą 2 15+15    
xBadanie i ocena zwierząt łownych 2 15+15    
Choroby małych przeżuwaczy (ZAWIESZONY) 3 15+30    
         
xKardiologia w praktyce 2 0+30    
Praktyczne rozwiązywanie problemów rozrodu psów i kotów na podstawie przypadków klinicznych 2 22+8    
xChirurgia małych zwierząt 4 15+45    
Choroby gołębi (ZAWIESZONY) 1 15+0    
Choroby ptaków domowych (ZAWIESZONY) 1 15+0    
Neonatologia (ZAWIESZONY) 2 30+0    
Zarządzanie zdrowiem stada 3 0+45    
Anatomia gadów z elementami fizjologii (ZAWIESZONY) 1 10+5    
xPodstawy diagnostyki ultrasonograficznej małych zwierząt 2 0+30    
Medycyna sportowa koni (ZAWIESZONY) 3 0+45    
xZabiegi chirurgiczne na narządach rozrodczych 1 0+10    
xDiagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich        
xStany nagłe i intensywna terapia u psów i kotów        
xStomatologia małych zwierząt        
xOkulistyka małych zwierząt        
xOnkologia małych zwierząt        
godziny zajęć
     
         


 

 

 


Przedmioty obowiązujące na I roku studiów stacjonarnych:

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów 2018/2019

Sem. 1 ECTS    
Anatomia zwierząt
8    
Histologia i embriologia
5    
Biologia komórki
2    
Biologia
2    
Technologia informacyjna
2    
Biofizyka
2    
Język łaciński
2    
Chemia
3    
Fizjologia molekularna komórki
1    
Wychowanie fizyczne
1    
Fakultet (2x 1 z trzech) – 60h do wyboru
4      
Razem 32      
Moduł I
     
Ekofilozofia
     
Psychologia
     
Bioetyka
     
Moduł II
     
Komunikowanie społeczne
     
Negocjacje
     
Podstawowe elementy prawa
     
Godziny zajęć
   
       
Sem 2.
ECTS    
Anatomia zwierząt
8    
Histologia i embriologia
5    
Biochemia
4    
Genetyka ogólna i weterynaryjna
2    
Ochrona środowiska
2    
Biostatystyka i met. dokumentacji
2    
Historia weterynarii i deontologia
2    
Agronomia
1    
Język łaciński
     
Wychowanie fizyczne
1    
Fakultet
2    

Razem

29    
Akwarystyka (F)
     
Podstawy chowu i hodowli zwierząt egzotycznych (F)
     
Godziny zajęć
   

 


Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011
Przedmioty obowiązujące na IV roku studiów 2018/2019
Sem. 7 ECTS      
Choroby zwierząt gospodarskich:
       
 – Chirurga
2      
– Choroby zakaźne
4      
– Rozród zwierząt gospodarskich
4      
– Choroby wewnętrzne
5      
Patomorfologia
8      
Higiena środków żywienia zwierząt
2      
Higiena zwierząt rzeźnych
3      
Fakultety – 60h
4
godziny
w + ćw
   
Farmakologia stosowana – zwierzęta gospodarskie i konie
1
0 + 15
   
Farmakologia stosowana – zwierzęta towarzyszące
1
0 + 15
   
Immunologia kliniczna
2
30 + 0
   
Diagnostyka chorób pasożytniczych wywoływanych przez insekty i kleszcze  (ZAWIESZONY)
1
 
   
Molekularne podstawy zdrowotnego oddziaływania pokarmu
1
15 + 0
   
Podstawy diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej stanów nagłych
30 + 0 
   
Razem
33
     
godziny zajęć
   
 

Sem. 8

       
Weterynaria sądowa
2      
Toksykologia
3      
Choroby koni
12      
Choroby wewnętrzne koni
3      
Położnictwo i rozród koni
3      
Chirurgia koni
4      
Choroby zakaźne koni
2      
Higiena zwierząt rzeźnych
4      
Andrologia i unasienianie
3      
Zoonozy
1      
Praktyka kliniczna
5 160    
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2 80    
Razem
32
     
godziny zajęć
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów 2018/2019

Sem. 3 ECTS    
Biochemia
6    
Fizjologia zwierząt
6    
Chów i hodowla zwierząt
3    
Technologie w prod. zwierzęcej
2    
Epidemiologia weterynaryjna
2    
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2    
Anatomia porównawcza zwierząt (obowiązkowy)
4    
Język nowożytny
2    
Mikrobiologia
5    
Razem 32    
Godziny zajęć
   
       
Sem. 4 ECTS    
Fizjologia zwierząt
6    
Mikrobiologia
5    
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4    
Ekonomika weterynaryjna
1    
Immunologia
4    
Anatomia topograficzna
4    
Język nowożytny
2    
Praktyka hodowlana
1    
Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
     
Fizjologia wysiłku (F)
     
Godziny zajęć
   


 

 

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na III roku studiów 2018/2019

Sem. 5 ECTS    
Patofizjologia
10    
Farmakologia
4    
Farmacja
1    
Parazytologia i inwazjologia
5    
Patomorfologia
8    
Język obcy specjalistyczny
1    
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
3    
Fakultet – 30h do wyboru:
2    
Razem 34    
  Liczba godzin    
Mechanizmy i rozwój lekooporności bakterii (F)
 15h    
Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna chorób skóry psów i kotów (F)
15h    
Wirusologia (F)
15h    
Język angielski specjalistyczny
30h    
Godziny zajęć
   
Sem. 6 ECTS    
Farmakologia
4    
Patomorfologia
8    
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3    
Diagnostyka obrazowa
3    
Ochrona zdrowia publ. w stanach zagr.
2    
Parazytologia i inwazjologia
3    
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
4    
Choroby owadów użytkowych
1    
Język nowożytny specjalistyczny
2    
Fakultety – 30h
2
   
Razem 32    
  Liczba godzin    
Diagnostyka chorób w stadzie świń (F)
15h    
Od objawu do rozpoznania. Algorytmy postępowania diagnostycznego w wybranych zespołach objawowych u psów i kotów (F)
15h    
Język obcy – specjalistyczny (angielski) (F)
     
Postępy w naukach biomedycznych (F)
     
Podstawy diagnostyki genetycznej (F)
     
Godziny zajęć
   


 Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych