photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Wyślij uwagi dot. jakości kształcenia

piątek 13.12.2019


Raporty/Przeglądy

środa 8.05.2019

Raporty z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie:

Przegląd Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Analiza ankiet studenckich:

Ocena Umiędzynarodowienia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie:

Raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2014)


Jakość kształcenia – dokumenty

środa 8.05.2019

Katalog narzędzi monitorowania jakości kształcenia

Pismo do kierowników katedr (2017)

Symbole efektów kształcenia na kierunku weterynaria

Katalog przedmiotów na kierunku weterynaria


Jakość kształcenia SGGW

środa 8.05.2019


Wypełnianie sylabusów – instrukcja

poniedziałek 2.02.2015

Slajd1Slajd2Slajd3Slajd4Slajd5Slajd6Slajd7Slajd8Slajd9Slajd10Slajd11Slajd12Slajd13Slajd14Slajd15Slajd16Slajd17Slajd18Slajd19Slajd20Slajd21Slajd22Slajd23Slajd24Slajd25Slajd26Slajd27Slajd28Slajd29Slajd30Slajd31

Materiał do pobrania


Wydziałowy system doskonalenia jakości kształcenia

czwartek 26.09.2013

Wydziałowy System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

 

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych