photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Pismo przewodnie

poniedziałek 22.06.2015

logo SGGW

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Warszawa, dnia 22.06.2015 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z par. 11.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014 poz. 1370), gdzie w lit. a. czytamy: „Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, odnoszący się do całego procesu kształcenia, uwzględnia w szczególności sposób weryfikowania efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów” od 2013 r. prowadzona jest w SGGW weryfikacja zakładanych efektów kształcenia.

Uprzejmie informuję, iż z dniem dzisiejszym udostępniony został Elektroniczny System Weryfikacji Założonych Efektów Kształcenia dla studiów I i II stopnia. System dostępny jest na platformie eHMS. W załączeniu przesyłam Poradnik w którym przekazano wskazówki dla nauczycieli akademickich dotyczące przeprowadzania weryfikacji oraz analizy wyników weryfikacji dla pełnomocników dziekanów ds. jakości kształcenia.

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji zainteresowanym, z uwagą, iż weryfikacji za pomocą systemu należy dokonać dla wszystkich przedmiotów zrealizowanych w roku akademickim 2014/2015 do dnia 31 października 2015r.

Jednocześnie informuję, iż weryfikacja dla studiów III stopnia, studiów podyplomowych oraz przedmiotów oferowanych w ramach programu Erazmus prowadzona jest na dotychczasowych zasadach.

Maciejczak podpis

 

 

 

pismo przewodnie

weryfikacja – poradnik

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych