photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Pismo przewodnie

wtorek 13.12.2016

logo SGGW

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
tel. 22 59 34235
www.jakoscksztalcenia.sggw.pl e-mail: jakoscksztalcenia@sggw.pl
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.
Pełnomocnicy Dziekanów
ds. Jakości Kształcenia
w miejscu

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie Raportu z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Państwa wydziałach w roku akademickim 2015/2016. Obowiązek przygotowania raportu wynika z punktu 6 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 1 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Uprzejmie proszę, by w tegorocznym raporcie uwzględnić w szczególności pogłębione analizy dotyczące zidentyfikowanych ryzyk funkcjonowania systemu, w tym:
1. spójności i adekwatności programów kształcenia ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, w szczególności z Polską Ramą Kwalifikacji;
2. informacji zwrotnych kierowanych do studentów, doktorantów i słuchaczy po wystawieniu ocen na różnych poziomach procesu kształcenia: oceny cząstkowe, oceny końcowe, ocena praktyk, oceny pracy dyplomowej;
3. wyceny ECTS, w tym udziału godzin kontaktowych.
Uprzejmie proszę, by raport przesłać w wersji elektronicznej do dnia 15 stycznia 2017 r., zaś podpisany w wersji papierowej przekazać możliwie jak najszybciej. Dokumenty proszę przesłać na adres mailowy: mariusz_maciejczak@sggw.pl.
Korzystając z okazji, w związku z dyskusją na ostatnim posiedzeniu Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, która obradowała w dniu 30.11.2016 r., uprzejmie proszę o uwzględnienie w planach hospitacji na rok ak. 2016/2017 wizytacji na zajęciach prowadzonych w językach obcych dla studentów międzynarodowych oraz wizytacji na studiach podyplomowych. O ile to możliwe, proszę, by hospitacje te miały charakter niezapowiedziany.
Jednocześnie uprzejmie przypominam o obowiązku udostępniania aktualnych informacji ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia dla interesariuszy Państwa wydziałów, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej. Przeprowadzony przegląd zawartości stron internetowych Państwa wydziałów wskazuje na potrzebę aktualizacji wielu treści.

 

Z poważaniem        

maciejczak

 

 

pismo przewodnie

weryfikacja-poradnik

   

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych