photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Czy grzyby plotkują?

piątek 18.04.2014

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe,

która odbędzie się w sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

pierwsze piętro, budynek nr 24 im. Prof. Wiesława Bareja

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

w dniu 29.04.2014 r. (wtorek) o godz. 12.15

referat:

„Czy grzyby plotkują?”

wygłosi:

Dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak, profesor nadzwyczajny SGGW, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie


Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski

Członkom Oddziału Warszawskiego PTNW przypominam o konieczności wnoszenia składek. Obecnie składka wynosi 60 pln rocznie (nr konta PKO BP 05 1020 1127 0000 1202 0228 6300).


Afrykańskie parazyty

piątek 13.12.2013

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW zaprasza na spotkanie z dr Maciejem Klockiewiczem, pracownikiem Zakładu Parazytologii i Inwazjologii, który jako wolontariusz Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej współfinansowanego przez MSZ RP uczestniczył w realizacji projektu: „Merytoryczne wsparcie nauczania w zakresie parazytologii – kontynuacja”. Beneficjentem projektu była Livestock Training Agency Tengeru w Tanzanii. Spotkanie odbędzie się w 19.12.2013 (czwartek), o godz. 15.00 w sali seminaryjnej 2110 w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii (bud. 23., II p. wejście C),Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Ciszewskiego 8, Warszawa.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie: http://science_for_development.sggw.pl/


Genotypowanie

wtorek 26.11.2013

Szanowni Państwo,

Firma K. K.Techniki Elektroforetyczne Sp z o. o., Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Seminarium metodologicznym połączonym z dyskusją nt możliwości interdyscyplinarnej współpracy badawczej które odbędzie się w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 24, w dniu 28.11.2013 (czwartek) o godz 13:30.

Temat Seminarium: Genotypowanie niejednorodnego materiału biologicznego metodą MSSCP (20 minut + dyskusja)

Prelegent: Dr Krzysztof Kucharczyk , K. K.Techniki Elektroforetyczne Sp z o. o.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji nt możliwości rozwijania interdysyplinarynych projektów badawczych z zakresu produkcji spożywczej oraz ochrony zdrowia człowieka i zwierząt.

Zapraszamy


ZAPROSZENIE

piątek 20.09.2013

Samodzielna Pracownia

Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

Zapraszają na seminarium poświęcone chorobom koni

Seminarium odbędzie się w dniu 7 października 2013 r. w sali nr 50

(parter) budynku Kliniki Małych Zwierząt (22)

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

o godzinie 12.15

wykładowcą będzie prof. Mark V Crisman DVM, MS, DipACVIM

z Veterinary Technical Services (Equine) Zoetis, USA


Tematy wykładów:

  1. Vaccination in foals – prof. M. Crisman (USA)
  2. prezentacja Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych
  3. Parasite resistance in horses – prof. M. Crisman (USA)


Kierownik Pracowni Prezes PTH Przewodniczący Oddziału PTNW
dr hab. Jarosław Kaba prof. dr hab. Jerzy Kita prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

Sesja naukowa

środa 15.05.2013

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział w Warszawie
zaprasza na sesję naukową zatytułowaną
Nowe spojrzenie na komórki satelitowe mięśni szkieletowych”,
która odbędzie się w sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
pierwsze piętro, budynek nr 24 im. Prof. Wiesława Bareja
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
w dniu 22 maja 2013 r. (środa) o godz. 10.00
referaty wygłoszą:

1. Lek. wet. Anna Ciecierska (Doktorantka Studium Doktoranckiego: „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” przy Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej SGGW).
Profile transkryptomiczne komórek satelitowych mięśni szkieletowych buhajów o różnej użytkowości
2. Dr n. wet. Anna Burdzińska (Anna Burdzińska1, Robert Crayton2, Bartosz Dybowski2, Kamila Gala1, Michał Fabisiak3, Piotr Radziszewski2, Leszek Pączek1.
1 –  Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 59, 02-006, Warszawa;
2 – Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Lindleya 4, 02-006, Warszawa;
3 – Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa).
Perspektywy zastosowania transplantacji komórkowych w leczeniu nietrzymania moczu u psów na podstawie badań na dużym modelu
zwierzęcym
3. Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski (Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW)
Szkic molekularnego mechanizmu upośledzającego regenerację mięśni
szkieletowych
Przewodniczący Oddziału
Arkadiusz OrzechowskiSesja naukowa

środa 15.05.2013

Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN

i ow Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

serdecznie zapraszają na sesję naukową,

która odbędzie się w dniu 17 maja 2013 r.

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

w ramach Dni SGGW.


Sesja naukowa pt:”Kwas masłowy w prewencji i terapii

– Aula I w budynku 24 Im. J. Gordziałkowskiego

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, godz. 14:00


Tematyka:

1. Źródła i fizjologiczna rola kwasu masłowego w organizmie ludzi i zwierząt – prof. R. Zabielski, SGGW

2. Rola kwasu masłowego w żywieniu przeżuwaczy – prof. Z.M. Kowalski, UR w Krakowie

3. Badania nad zastosowaniem maślanu w prewencji i terapii w medycynie człowieka – dr A. Kiciak, CMKP w Warszawie, Biolek SA


Komórki macierzyste

piątek 18.01.2013

18 stycznia o 14.15 w auli IV w naszym budynku odbędzie się dostępny dla wszystkich wykład na temat zastosowania komórek macierzystych w weterynarii.


SPOTKANIE

wtorek 27.11.2012

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz firma Emapol zapraszają pracowników SGGW, doktorantów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane w dniu: 04.12.2012 od godz. 11.00 -13.15 na spotkanie, które odbędzie się w : Sali nr 010 przyziemie (obok Zakładu Chorób Ptaków) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Budynek 23 ul. Ciszewskiego 8 Warszawa
Temat spotkania:
1. Przełomowa technologia systemów BIOLOG (Identyfikacja i charakterystyka fenotypowa mikroorganizmów) Wykładowca: Dr Kulsum Jassat, Biolog, Oxford, Wielka Brytania
2. Zastosowanie mikromacierzy fenotypowych PM BIOLOG (Phenotype Microarrays) w badaniach nad charakterystyką metabolizmu bakterii (analiza puli genów plazmidowych, przypisywanie funkcji potencjalnym regulatorom transkrypcji) oraz zastosowanie płytek ECOPLATE Biolog w charakterystyce mikrobiocenoz środowisk lodowcowych. Wykładowca: Dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, Zakład Biochemii Drobnoustrojów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Polska.
3. Charakterystyka oferty bakteriologicznej Emapol – przedstawiciel firmy Emapol


<zaproszenie>


Zapraszamy na seminarium

środa 19.09.2012

Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN

Katedra Chorób Wewnętrznych z Klinika Koni, Psów i Kotów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Katedra Nauk FizjologicznychWydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW


Uprzejmie zapraszają w ramach warsztatów dla młodych pracowników naukowych

na seminarium pt:

Model zwierzęcy w ludzkiej medycynie doświadczalnej

Seminarium odbędzie się w dniu 5 października 2012 roku o godz. 1100

w Sali Rady Wydziału w budynku 24

Porządek seminarium:

11.00 Duży model zwierzęcy w kardiologii eksperymentalnej. Urszula Pasławska, Józef Nicpoń, Agnieszka Noszczyk-Nowak

11.20 Kardioprotekcyjny wpływ suplementu diety zawierającego: DHA, lecytynę, Wit A i E, uzyskanego z nowej generacji jaj kurzych. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Józef Nicpoń, Urszula Pasławska

11.40 Eksperymentalny zespół metaboliczny u świń. Robert Pasławski, Józef Nicpoń, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Szuba

12.00 Pies jako model zwierzęcy do badań genomicznych – badanie kardiologiczne i klasyfikacja stopnia niewydolności serca u osobników z przewlekłą zwyrodnieniową choroba zastawki dwudzielnej. Magdalena Garncarz, Michał Jank, Magdalena Łój, Marta Parzeniecka-Jaworska

12.20 Pies jako model zwierzęcy do badań genomicznych – profile transkrytpomiczne krwi obwodowej psów z niewydolnością serca – potencjalne zastosowanie w kardiologii  człowieka. Magdalena Łój, Magdalena Garncarz, Michał Jank, Marta Parzeniecka-Jaworska


Znani wykładowcy

wtorek 28.02.2012

W roku akademicki 2011/1012 odwiedzą nas znani i cenieni na świecie fachowcy w swoich dziedzinach, min:

PD, Dr med. Vet., Ph.D., DEA Bianca CARSTANJEN FU Berlin (Niemcy). Dr Carstanjen prowadzi na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

– General surgery with anesthesiology

– Imaging diagnostics

– Equine surgery.

Więcej informacji na stronie Kliniki koni« Poprzednia stronaNastępna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych