photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Dyżury dziekańskie

czwartek 17.10.2019

Dyżury dziekańskie (dziekanat, bud. 24, Ip)

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Marta Mendel

Pn. 13.00 – 15.00
Pt. 12.00 – 14.00

Prodziekan ds. Dydaktyki (dziekanat, bud. 24, Ip)
dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw. SGGW

Wt. 08.30 – 10.00
Czw. 9.00 – 11.00

Prodziekan ds. Studiów obcojęzycznych (dziekanat stud. obcojęz., bud. 22, parter)
dr hab. Michał Godlewski prof. nadzw.

Pn. 10.00 – 12.00
Czw. 10.00 – 12.00


ECOVE EAEVE

środa 5.05.2010

ESEVT Establishment status / Aktualny status Wydziału:

CONDITIONAL APPROVAL / ZGODA WARUNKOWA

Last Visitation Report / Ostatni raport pokontrolny

Last Self-Evaluation Report / Ostatni raport oceny własnej


Władze Wydziału

środa 7.10.2009

Dziekan

 

dr hab. Marta Mendel
tel. +48 22 5936001

e-mail

Dyżury

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki:

dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw.
tel. +48 22 5936001

e-mail

Dyżury

 9668-1

 

 

Prodziekan ds. Studiów obcojęzycznych:

dr hab. Michał Godlewski, prof. nadzw.
tel.+48 22 5936009

e-mail

Dyżury

MMGodlewski

 

(aktualizacja, 2019.10.04)


Wydział

środa 7.10.2009

Nasze główne zainteresowania badawcze

1. Morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących.
2. Fizjologiczne mechanizmy i regulacja wzrostu, rozwoju homeostazy organizmów zwierzęcych oraz uwarunkowań ich zdrowia.
3. Badania nad patogennością i diagnostyką wybranych czynników zakaźnych i inwazyjnych oraz mechanizmami odpornościowymi u zwierząt.
4. Wpływ związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska na organizmy zwierząt – szacowanie ryzyka zagrożeń dla ludzi i zwierząt z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych.
5. Wykorzystanie najnowszych metod diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w weterynarii.
6. Etiologia i patologia wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt.
7. Zaburzenia funkcji rozrodczych i gruczołu mlekowego u zwierząt.
8. Implanty w chirurgii zwierząt.
9. Badania nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Działalność dydaktyczna

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW prowadzi studia na kierunku weterynaria w formie studiów stacjonarnych (11 semestrów), niestacjonarnych (4 semestry) oraz stacjonarnych międzynarodowych w języku angielskim (11 semestrów). Słuchacze studiów niestacjonarnych po zakończeniu 4 semestrów nauki są przenoszeni na studia stacjonarne celem kontynuowania nauki. 
Stacjonarne studia w języku angielskim są prowadzone od roku 2007.
W 2000 roku Wydział został zaliczony do wydziałów europejskich akredytowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Uczelni Weterynaryjnych EAEVE. W 2003 i 2008 r. uzyskał pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora nauk weterynaryjnych i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW istnieją 3 studia doktoranckie.
1. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” – kierownik prof. dr hab. Tomasz Motyl
2. „Weterynaryjne nauki kliniczne” – kierownik prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel.
3. „Zdrowe Zwierze-Bezpieczna Żywność”, Zintegrowana Szkoła Doktorancka Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierze-Bezpieczna Żywność” –  kierownik dr hab. Magdalena Król, prof. nadzw.

 

Wydział prowadzi szereg studiów podyplomowych:
1. Choroby psów i kotów
2. Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna
3. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
4. Ochrona Zdrowia Publicznego


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych