photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Skład osobowy SGGW

czwartek 13.02.2020

Znajdź pracownika Wydziału: https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/pracownicy/Sk%C5%82ad%20Osobowy%202019.pdf


Zespół roboczy ds. hospitacji

czwartek 19.12.2019

Dziekan/prodziekan/prodziekan ds. studiów obcojęzycznych
Przedstawiciel jednostki, w której realizowane są zajęcia, których dotyczy hospitacja
Przedstawiciel studentów


Zespół roboczy ds. jakości kształcenia

czwartek 19.12.2019

prof. dr hab. Marta Kupczyńska
dr hab. Tomasz Sadkowski
dr Małgorzata Biegańska
dr hab. Anna Cywińska, prof. SGGW
dr Janusz Bogdan
lek. wet. Ilona Kaszak
dr hab. Bartosz Pawliński
lek. wet. Marcin Mickiewicz
Paula Zdanowicz studentka IV roku FVM
Weronika Monserrat-Rogalska studentka V roku WET


Dyżury dziekańskie

czwartek 17.10.2019

Dyżury dziekańskie (dziekanat, bud. 24, Ip)

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Marta Mendel

Pn. 13.00 – 15.00
Pt. 12.00 – 14.00

Prodziekan ds. Dydaktyki (dziekanat, bud. 24, Ip)
dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw. SGGW

Wt. 08.30 – 10.00
Czw. 9.00 – 11.00

Prodziekan ds. Studiów obcojęzycznych (dziekanat stud. obcojęz., bud. 22, parter)
dr hab. Michał Godlewski prof. nadzw.

Pn. 10.00 – 12.00
Czw. 10.00 – 12.00


ECOVE EAEVE

środa 5.05.2010

ESEVT Establishment status / Aktualny status Wydziału:

CONDITIONAL APPROVAL / ZGODA WARUNKOWA

Last Visitation Report / Ostatni raport pokontrolny

Last Self-Evaluation Report / Ostatni raport oceny własnej


Władze Wydziału

środa 7.10.2009

Dziekan

 

dr hab. Marta Mendel
tel. +48 22 5936001

e-mail

Dyżury

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki:

dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw.
tel. +48 22 5936001

e-mail

Dyżury

 9668-1

 

 

Prodziekan ds. Studiów obcojęzycznych:

dr hab. Michał Godlewski, prof. nadzw.
tel.+48 22 5936009

e-mail

Dyżury

MMGodlewski

 

(aktualizacja, 2019.10.04)


Wydział

środa 7.10.2009

Nasze główne zainteresowania badawcze

1. Morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących.
2. Fizjologiczne mechanizmy i regulacja wzrostu, rozwoju homeostazy organizmów zwierzęcych oraz uwarunkowań ich zdrowia.
3. Badania nad patogennością i diagnostyką wybranych czynników zakaźnych i inwazyjnych oraz mechanizmami odpornościowymi u zwierząt.
4. Wpływ związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska na organizmy zwierząt – szacowanie ryzyka zagrożeń dla ludzi i zwierząt z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych.
5. Wykorzystanie najnowszych metod diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w weterynarii.
6. Etiologia i patologia wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt.
7. Zaburzenia funkcji rozrodczych i gruczołu mlekowego u zwierząt.
8. Implanty w chirurgii zwierząt.
9. Badania nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Działalność dydaktyczna

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW prowadzi studia na kierunku weterynaria w formie studiów stacjonarnych (11 semestrów), niestacjonarnych (4 semestry) oraz stacjonarnych międzynarodowych w języku angielskim (11 semestrów). Słuchacze studiów niestacjonarnych po zakończeniu 4 semestrów nauki są przenoszeni na studia stacjonarne celem kontynuowania nauki. 
Stacjonarne studia w języku angielskim są prowadzone od roku 2007.
W 2000 roku Wydział został zaliczony do wydziałów europejskich akredytowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Uczelni Weterynaryjnych EAEVE. W 2003 i 2008 r. uzyskał pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora nauk weterynaryjnych i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW istnieją 3 studia doktoranckie.
1. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” – kierownik prof. dr hab. Tomasz Motyl
2. „Weterynaryjne nauki kliniczne” – kierownik prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel.
3. „Zdrowe Zwierze-Bezpieczna Żywność”, Zintegrowana Szkoła Doktorancka Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierze-Bezpieczna Żywność” –  kierownik dr hab. Magdalena Król, prof. nadzw.

 

Wydział prowadzi szereg studiów podyplomowych:
1. Choroby psów i kotów
2. Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna
3. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
4. Ochrona Zdrowia Publicznego


PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych