photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Koordynatorzy

wtorek 29.09.2020

Koordynator ds. jakości kształcenia  – dr Karolina Barszcz

Koordynator ds. polityki informacyjnej – dr hab. Tomasz Sadkowski

Koordynator ds. programu ERAZMUS – dr Maciej Klockiewicz

Koordynator ds. praktyk zawodowych – dr Natalia Dziekan

Koordynator ds. kontaktów z pracodawcami – dr Michał Tracz

Koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów – dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz

Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych  – mgr Monika Maksymiuk

Koordynator ds. równego traktowania pracowników i studentów – lic. Alina Miroch

Koordynator ds. promocji i współpracy ze szkołami średnimi – dr Norbert Czubaj

Opiekun Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych – dr hab. Tomasz Sadkowski


Schemat struktury SGGW

poniedziałek 20.04.2020

To działa jak mapa myśli – raz przeanalizujesz i za każdym razem jak kolejny raz tu spojrzysz – będziesz wiedzieć co robić 💪

Przedstawiamy Wam schemat struktury Uczelni i Weterynarii po zeszłorocznych zmianach. Nie dla każdego jest to jasne, więc wychodzimy do Was z kompaktową wersją. Jeśli jesteś ciekawską osobą możesz doczytać o szczegółach w tych miejscach:
👉 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: http://prawo.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20181668Lj.pdf

👉 Przewodnik po reformie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/…/przewodnik-po-reformie…

👉 Status SGGW w Warszawie: https://fs.siteor.com/…/Senat/Statut_SGGW_nowy_2019.indd.pdf

Na naszym schemacie oprócz przybliżenia Wam struktury, chcieliśmy też pokazać Wam, że jest wiele miejsc, w których możecie szukać informacji lub pomocy. Zaznaczyliśmy je podkreśleniem (narzędzia komunikacji) lub kolorem pomarańczowym (bezpośredni kontakt).

Dlatego pamiętajcie, że jeśli macie jakieś problemy, ciekawe pomysły, prośby etc. zawsze możecie zgłosić je do podanych organów: Opiekun Roku, Okno Jakości Kształcenia (https://wmwsggw.limequery.com/324248?lang=pl), Samorząd, czy Dziekan.

Infografika do pobrania


Rada Programowa

czwartek 2.04.2020
  Skład Rady Programowej (Kadencja 2020-2024)  
     
1 Zastępca dyrektora IMW ds. kształcenia  dr hab. Magdalena Chłopecka
2 Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego dr Grzegorz Kotomski
3 Nauczyciel akademicki reprezentujący inną dyscyplinę  prof. dr hab. Justyna Więcek
4 Nauczyciel akademicki reprezentujący inną dyscyplinę  dr hab. Mariusz Maciejczak, prof SGGW
5 Wydziałowy Koordynator ds. jakości kształcenia, KNM dr Karolina Barszcz
6 Wydziałowy Koordynator ds. programu  Erasmus+, KNP dr Maciej Klockiewicz
7 KNF dr hab. Tomasz Sadkowski
8 KNF dr hab. Małgorzata Gajewska, prof. SGGW
9 KNP dr hab. Małgorzata Gieryńska
10 KPiDW prof. dr hab. Rafał Sapierzyński
11 KPiDW dr hab. Beata Dolka
12 KHŻiOZP prof. dr hab. Krzysztof Anusz
13 KChMZiK dr Artur Dobrzyński
14 KChDZiK prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
15 KChDZiK prof. dr hab. Romuald Zabielski
16 SZEiEW prof. dr hab. Jarosław Kaba
17 Student 1 Adam Muras – 6 rok
18 Student 2 Artur Banaszkiewicz – 5 rok
19 Student 3 Paulina Moroz – 4 rok
20 Student 4  Magdalena Bombalska – 4 rok
     
  Prodziekan prof. dr hab. Piotr Jurka
  Prodziekan ds. studiów obcojęzycznych dr hab. Michał Godlewski, prof. SGGW
  Dziekan dr hab. Michał Skibniewski

Skład osobowy SGGW

czwartek 13.02.2020

Znajdź pracownika Wydziału/SGGW:

https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/pracownicy/Sk%C5%82ad%20Osobowy%202019.pdf


Zespół roboczy ds. hospitacji

czwartek 19.12.2019

Dziekan/prodziekan/prodziekan ds. studiów obcojęzycznych
Przedstawiciel jednostki, w której realizowane są zajęcia, których dotyczy hospitacja
Przedstawiciel studentów


Zespół roboczy ds. jakości kształcenia 2021-2024

czwartek 19.12.2019

dr Karolina Barszcz – Koordynator ds. Jakości Kształcenia

dr Alicja Majewska
dr Małgorzata Biegańska
dr Anna Gajda
dr Janusz Bogdan
lek. wet. Aleksandra Tomkowicz
dr hab. Bartosz Pawliński
lek. wet. Marcin Mickiewicz
Agnieszka Karczewska studentka II roku WET


Dyżury dziekańskie

czwartek 17.10.2019

http://wmw.sggw.pl/category/wydzial/wladze-wydzialu/


ECOVE EAEVE

środa 5.05.2010

ESEVT Establishment status / Aktualny status Wydziału:

CONDITIONAL APPROVAL / ZGODA WARUNKOWA

Last Visitation Report / Ostatni raport pokontrolny

Last Self-Evaluation Report / Ostatni raport oceny własnej


Władze Wydziału

środa 7.10.2009

Dziekan

 

dr hab. Michał Skibniewski
tel. +48 22 5936000

michal_skibniewski@sggw.edu.pl

Dyżury:
Pn. 13.00 – 15.00
Pt. 12.00 – 14.00

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki:

Prof. dr hab. Piotr Jurka
tel. +48 22 5936001

piotr_jurka@sggw.edu.pl

Dyżury:
Pn. 9:00 – 11:00
Śr. 9:00 – 11:00 

 9668-1

 

 

Prodziekan ds. Studiów obcojęzycznych:

dr hab. Michał Godlewski, prof. nadzw.
tel.+48 22 5936009

michal_godlewski@sggw.edu.pl

Dyżury:
Pn. 10.00 – 12.00
Czw. 10.00 – 12.00

MMGodlewski

(aktualizacja, 2020.10.07)


Wydział

środa 7.10.2009

Nasze główne zainteresowania badawcze

1. Morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących.
2. Fizjologiczne mechanizmy i regulacja wzrostu, rozwoju homeostazy organizmów zwierzęcych oraz uwarunkowań ich zdrowia.
3. Badania nad patogennością i diagnostyką wybranych czynników zakaźnych i inwazyjnych oraz mechanizmami odpornościowymi u zwierząt.
4. Wpływ związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska na organizmy zwierząt – szacowanie ryzyka zagrożeń dla ludzi i zwierząt z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych.
5. Wykorzystanie najnowszych metod diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w weterynarii.
6. Etiologia i patologia wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt.
7. Zaburzenia funkcji rozrodczych i gruczołu mlekowego u zwierząt.
8. Implanty w chirurgii zwierząt.
9. Badania nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Działalność dydaktyczna

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW prowadzi studia na kierunku weterynaria w formie studiów stacjonarnych (11 semestrów), niestacjonarnych (4 semestry) oraz stacjonarnych międzynarodowych w języku angielskim (11 semestrów). Słuchacze studiów niestacjonarnych po zakończeniu 4 semestrów nauki są przenoszeni na studia stacjonarne celem kontynuowania nauki. 
Stacjonarne studia w języku angielskim są prowadzone od roku 2007.
W 2000 roku Wydział został zaliczony do wydziałów europejskich akredytowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Uczelni Weterynaryjnych EAEVE. W 2003 i 2008 r. uzyskał pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora nauk weterynaryjnych i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW istnieją 3 studia doktoranckie.
1. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” – kierownik prof. dr hab. Tomasz Motyl
2. „Weterynaryjne nauki kliniczne” – kierownik prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel.
3. „Zdrowe Zwierze-Bezpieczna Żywność”, Zintegrowana Szkoła Doktorancka Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierze-Bezpieczna Żywność” –  kierownik dr hab. Magdalena Król, prof. nadzw.

 

Wydział prowadzi szereg studiów podyplomowych:
1. Choroby psów i kotów
2. Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna
3. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
4. Ochrona Zdrowia Publicznego


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych