photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

The organization of the academic year 2019/2020

Tuesday 9.07.2019

Download PDF file 


The organization of the academic year 2018/2019 – Annex No. 1 to Order No. 15

Monday 26.11.2018

Download pdf file


FVM Academic syllabus & timetable

Thursday 27.09.2018

Academic year 2018/2019

Year 1   Syllabus S1   Timetable S1

Year 1   Syllabus S2   Timetable S2

Year 2   Syllabus S3   Timetable S3

Year 2   Syllabus S4   Timetable S4

Year 3   Syllabus S5   Timetable S5

Year 3   Syllabus S6   Timetable S6

Year 4   Syllabus S7   Timetable S7

Year 4   Syllabus S8   Timetable S8

Year 5   Syllabus S9   Timetable S9

Year 6   Syllabus S10   Timetable S10

Year 6   Syllabus S11   Timetable S11


Teacher’s contact

Monday 19.10.2015

Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

       
   

Year I semester I / Rok I semestr 1

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal anatomy / Anatomia zwierząt

dr Tomasz SZARA

tomasz_szara@sggw.pl

2

Histology and embroylogy / Histologia i embriologia

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

3

Cell biology / Biologia komórki

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

4

Biology / Biologia

dr. Maciej SZMIDT

maciej.szmidt@ppdi.com

5

Information technology / Technologia informacyjna

dr Krzysztof KARPIO/ dr Tomasz WOŹNIAKOWSKI

krzysztof_karpio@sggw.pl tomasz_wozniakowski@sggw.pl

6

Biophysics/ Biofizyka

dr hab. Michał GODLEWSKI

mickgodl@live.com

7

Latin / Język łaciński

mgr. Mikołaj ANTCZAK

mantczak@piwnica-forma.waw.pl

8

Chemistry / Chemia

Prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

9

Physical training / Wychowanie fizyczne

mgr. Mikołaj ROSA, mgr Sławomir Rosłon

mikolaj_rosa@sggw.pl; slawek.roslon@xtra.co.nz

   

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

10

Molecular physiology of cell / Fizjologia molekularna komórki

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

arkadiusz_orzechowski@sggw.pl

11

Social communication / Komunikowanie społeczne

mgr Grażyna Lemm

g_lemm@yahoo.pl

12

Polish language/Język polski

mgr Agnieszka WÓJCIK, Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

       
   

Year I semester 2 / Rok I semestr 2

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal anatomy / Anatomia zwierząt

dr. Tomasz SZARA

tomasz_szara@sggw.pl

2

Histology and embryology / Histologia i embriologia

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

3

Biochemistry / Biochemia

prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

4

General & veterinary genetics / Genetyka ogólna i   weterynaryjna

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

pawel_sysa@sggw.pl

5

Environment protection / Ochrona środowiska

prof.dr hab. Józef MOSIEJ

jozef_mosiej@sggw.pl

6

Biostatistics and archivization / Biostatystyka i metody dokumentacji

dr. hab Jarosław KABA ,prof. nadzw

jaroslaw_kaba@sggw.pl

7

History of veterinary & denontolgy / Historia weterynarii i deontologia

dr. Jan WIŚNIEWSKI

jan_wisniewski1@sggw.pl

8

Agronomy / Agronomia

dr hab Irena SUWARA

irena_suwara@sggw.pl

9

Physical training / Wychowanie fizyczne

mgr. Mikołaj ROSA, mgr Sławomir Rosłon

mikolaj_rosa@sggw.pl; slawek.roslon@xtra.co.nz

10

Polish language/Język polski

mgr Agnieszka WÓJCIK, mgr Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

11

Aquaculture / Akwarystyka

dr. Joanna ZARZYŃSKA

joanna_zarzynska@sggw.pl

12

Deontology of veterinary surgeon / Deontologia lek. wet. klinicysty

dr. Jan WIŚNIEWSKI

jan_wisniewski1@sggw.pl

13

Developmental physiology / Fizjologia rozwoju

prof. dr hab Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

       
   

Year II semester 3 /Rok II semestr 3

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Biochemistry / Biochemia

prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

2

Animal physiology / Fizjologia zwierząt

prof. dr hab. Tomasz MOTYL

tomasz_motyl@sggw.pl

3

Animal husbandry and breeding / Chów i hodowla zwierząt

prof. dr hab.Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

4

Technologies in animal production / Technologie w produkcji zwierzęcej

prof. dr hab.Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

5

Ethology, welfare and animal protection / Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

prof dr hab. Tateusz KALETA

tadeusz_kaleta@sggw.pl

6

Veterinary economy / Ekonomika weterynaryjna

dr. Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

7

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK, mgr Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

8

Microbiology / Mikrobiologia

prof. dr hab. Marian BINEK, dr hab.   Małgorzata Gajewska

marian_binek@sggw.pl; malgorzata_gajewska@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

9

Comparative anatomy / Anatomia porównawcza

dr. Michał SKIBNIEWSKI/ Dr. Maria MAKOWIECKA

michal_skibniewski@sggw.pl maria_makowiecka@sggw.pl

10

Clinical neurophysiology, psychology and psychiatry

   
       
   

Year II semester 4 /Rok II semestr 4

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal physiology / Fizjologia zwierząt

prof. dr hab. Tomasz MOTYL, dr Tomasz Sadkowski

tomasz_motyl@sggw.pl; tomasz_sadkowski@sggw.pl

2

Microbiology / Mikrobiologia

prof. dr hab. Marian BINEK, dr hab.   Małgorzata Gajewska

marian_binek@sggw.pl; malgorzata_gajewska@sggw.pl

3

Animal nutrition and feed management / Żywienie zwierząt i paszoznastwo

prof. dr hab. Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

4

Veterinary epidemiology / Epidemiologia weterynaryjna

dr. hab Jarosław KABA prof. nadzw

jaroslaw_kaba@sggw.pl

5

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK

wojcik.aga@onet.eu

6

Immunology / Immunologia

dr Małgorzata GIERYŃSKA

malgorzata_gierynska@sggw.pl

7

Topographical anatomy / Anatomia topograficzna

dr. Michał SKIBNIEWSKI/ Dr. Maria MAKOWIECKA

michal_skibniewski@sggw.p;l maria_makowiecka@sggw.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

8

Physiology of effort / Fizjologia wysiłku

prof. dr hab. Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

9

Training in animal farming (summer vaccation) /                                     Praktyka hodowlana (wakacyjna)

prof. dr hab. Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

       
   

Year III semester 5 /Rok III   semestr 5

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name

e-mail:

1

Pathophysiology / Patofizjologia

dr hab. Rafal SAPIERZYŃSKI,

rafal_sapierzynski@sggw.pl

2

Pharmacology / Farmakologia

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

3

Pharmacy / Farmacja

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

4

Parasitology and invasiology / Parazytologia i inwazjologia

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

5

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab. Rafal SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

6

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK

wojcik.aga@onet.eu

7

Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
       
   

Year III semester 6 / Rok III   semestr 6

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Pharmacology / Farmakologia

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

2

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab Rafal SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

3

General surgery and anesthesiology / Chirurgia ogólna i anestezjologia

prof. dr hab Marek GALANTY

marek_galanty@sggw.pl

4

Imaging diagnostics / Diagnostyka obrazowa

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

5

Public health protection during health hazards / Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

6

Parasitology i invasiology / Parazytologia i inwazjologia

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

7

Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

8

Diseases of utilitarian insects / Choroby owadów użytkowych

dr hab Grażyna TOPOLSKA, prof. nadzw

grazyna_topolska@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
 

From symptom to diagnosis / Od objawu do rozpoznania

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

       
   

Year IV semester 7 / Rok IV   semestr 7

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Farm animal diseases / Choroby zwierząt gospodarskich

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

2

Slaughter animal hygiene / Higiena zwierz.rzeźnych

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

3

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab Rafał SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

4

Feed-stuff hygiene / Higiena środków żywienia zwierząt

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

5

Virusology / Wirusologia

dr hab Marcin BAŃBURA, prof. nadzw

marcin_banbura@sggw.pl

       
   

Year IV semester 8 /Rok IV semestr 8

1

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

2

Horse diseases / Choroby koni

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

3

Slaughter animal hygiene / Higiena zwierz.rzeźnych

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

4

Zoonoses / Zoonozy

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

5

Toxicology / Toksykologia

dr Marta MENDEL

marta_mendel@sggw.pl

6

Andrology and insemination / Andrologia i unasiennanie

dr Ricardo FAUNDEZ

ricardo.faundez@gmail.com

7

Judicial veterinary / Weterynaria sądowa

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

8

Fish diseases / Choroby ryb

prof. dr hab Andrzej SIWICKI

aksiw@infish.com.pl

9

Clinical practice (summer vaccations) /praktyka kliniczna (wakacyjna)

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

10

Vet. inspection practice (summer vaccations)/praktyka w insp. Wet. (wakacyjna)

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
       
   

Year V semester 9 /Rok V semestr 9

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Dog and cat diseases / Choroby psów i kotów

dr Magdalena KALWAS, dr Magdalena Ostrzeszewicz

magdalena_kalwas@sggw.pl; magdalena_zolkiewicz@sggw.pl

2

Dietetics / Dietetyka

prof. dr hab. Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

3

Avian diseases / Choroby ptaków

prof. dr hab. Piotr SZELESZCZUK

piotr_szeleszczuk@sggw.pl

4

Administration and legal aspects in veterinary / Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

5

Fur diseases / Choroby zwierząt futerkowych

dr Tadeusz JAKUBOWSKI

tadeusz_jakubowski@sggw.pl

6

Foodstuffs of animal origin hygiene / Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

7

Toxicology of small animals / Toksykologia malych zwierząt

dr Marta MENDEL

marta_mendel@sggw.pl

       
   

Year V semester 10 / Rok V semestr 10

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Veterinary prevention / Prewencja weterynaryjna

prof. dr hab. Romuald ZABIELSKI

rzabielski@plusnet.pl

2

Foodstuffs of animal origin hygiene / Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

3

Milk hygiene / Higiena mleka

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

4

Clinical course-Farm animal diseases / Staż-Choroby zwierzat gospodarskich

dr Bartosz PAWLIŃSKI

bartosz_pawlinski@sggw.pl

5

Clinical course-Dog and cat diseases / Staż-Choroby psów i kotów

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

6

Clinical course-Small animal reproduction / Staż- Rozród małych zw.

dr hab. Piotr JURKA, prof. nadzw

piotr_jurka@sggw.pl

7

Clinical course-Horse diseases / Staż-Choroby koni

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

8

Clinical practice (summer vaccations)/Praktyka kliniczna (wakacyjna)

dr. Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

9

Vet. Inspection Practice/praktyka w insp. Wet. (summer vaccations)

prof. Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

10

Clinical course-Avian diseases / Staż-Choroby ptaków

prof. dr hab Piotr SZELESZCZUK

piotr_szeleszczuk@sggw.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

11

Intensive care/Intensywna terapia

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

12

Veterinary oncology / Onkologia weterynaryjna

dr Slawomir Gizinski

slawomir_gizinski@sggw.pl

       
   

Year VI semester 11 / Rok VI semestr 11

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Clinical course dog and cat surgery

dr Beata DEGORSKA

beata_degorska@sggw.pl

2

Clinical course dog and cat infectius diseases

dr Olga SZALUŚ

malaolga@gmail.com

3

Veterinary diagnostics- rotation

dr M. Parzeniecka

mparzeniecka@gmail.com

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

4

Cardiology / Kardiologia

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

5

Negotiations / Negocjacje

mgr Grażyna Lemm

g_lemm@yahoo.pl

6

Orthopedy / Ortopedia

dr. hab Jacek STERNA

jacek_sterna@sggw.pl

7

Exotic animal diseases / Choroby zwierząt egzotycznych

prof dr hab Wojciech BIELECKI

wojciech_bielecki@sggw.pl

8

Clinical case studies / Analiza przypadków klinicznych

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

9

Obstertics

dr hab. Piotr JURKA, prof. nadzw

piotr_jurka@sggw.pl

10

Introduction to cynology and dogs show

dr Joanna Zarzyńska

joanna_zarzynska@sggw.pl

11

Clinical course of exotic animal diseases (ZOO garden)

dr Agnieszka Czujkowska

azyl@zoo.waw.pl

12

Herd health managment

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

zgajewski@supermedia.pl

13

Mastitis in dairy cattle

Dr Hanna Markiewicz

hanna_markiewicz@sggw.pl

14

Sheep’s diseases

Magdalena Żółkiewicz

magdalena_zolkiewicz@sggw.pl

15

USG

dr Bartosz Pawliński

pawlinski_b@wp.pl

16

Clinical course of small animal surgery

Prof. dr hab. Marek Galanty

marek_galanty@sggw.pl

17

Equine diseases

Prof. Zdzisław Gajewski

zgajewski@supermedia.pl

 


THE FACULTY TEACHING QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT SYSTEM (FTQAIS)

Wednesday 11.03.2015


Attention, NEW TIMETABLE

Thursday 27.09.2012


news


Timetable for semester 1,3,5,7,9,11 for academic year 2012/2013
SCHEDULE MAY CHANGE!!!


eEducation

Tuesday 4.10.2011

Create new account

Courses

Animal Welfare 2014

 

Organization of the academic year 2009/2010

Saturday 6.02.2010

Attachment no 1.

Regarding Rectors disposition no. 17,

 29th of Jun 2009,

on organization of academic year 2009/2010

 

 

Organization of the academic year 2009/2010

For the students of Warsaw University of Life Sciences

WULS-SGGW

 

 

§1

 

Solemnly Inauguration of the Academic Year of 2009/2008

will take place on 30th of September 2009 at

11.00 a.m. in “Crystal Hall” (“Aula Kryszalowa”, building no. 9)

3 p.m. (15:00) in the Hall at Faculty of Veterinary Medicine (building no. 24)

 

 

§2

 

The terms concerning stationary studies are as follows:

 

 

 • Students who participated in summer husbandry practice are obliged to pass an exam no later than 6th of October 2009.
 • An organization day for 1st year students is on 2.10.2009

 

 

 1. 1.      Courses:

Winter semester:                   01.10.2009 -22.01.2010

Summer semester:                  15.02.2010-10.06.2010

 

 1. 2.      Examination session

Winter                                    25.01.2010-06.02.2010

Summer                                  11.06.2010-25.06.2010

Autumn                                   06.09.2010-17.09.2010

 

 1. 3.      Break-leaves

Winter                                    24.12.2009-31.2009

Inter semester                        8.02.2010-13.02.2010

Spring                                      01.04.2010-07.04.2010

Days of SGGW                                     14, 15.05.2010

Rector hours                            30.10.2010 from 12 o’clock

 

 1. Details of organization of academic year according to schedule, study program, practice and other obligations will be given by the dean of each faculty after consulting with students’ self-management. It will be announced before the beginning of each semester.
 2.  Details of study program and schedule are announced by the deans to students of each year before the beginning of the academic year.
 3. In order to complete an academic year a student needs to pass an after practice exam and have a mark in an Index. The exam needs to be taken no later than 17th of September 2010

 

 

 

§3

 

The terms concerning nonstationary studies are as follows:

 

 1. Didactic activities are taking place according to schedule of conventions given in attachment no 2.
 2. The deans can change the date of the beginning of the conventions during winter semester as well as the term of the examination session in summer semester basing on an agreement with students’ representative under the condition that the study program will be completed.
 3. Details of dates of  exams are settled by Vice-Deans for nonstationary studies.
 4. Terms of didactic activities,  conventions and exam sessions for studies not mentioned in attachment no.2 are settled by the dean of each faculty or head of the studies.

 

§4

 

The terms concerning postgraduate nonstationary studies are settled by the dean of each faculty or head of the studies.


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych