photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Teacher’s contact

Monday 19.10.2015

Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

       
   

Year I semester I / Rok I semestr 1

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal anatomy / Anatomia zwierząt

dr Tomasz SZARA

tomasz_szara@sggw.pl

2

Histology and embroylogy / Histologia i embriologia

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

3

Cell biology / Biologia komórki

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

4

Biology / Biologia

dr. Maciej SZMIDT

maciej.szmidt@ppdi.com

5

Information technology / Technologia informacyjna

dr Krzysztof KARPIO/ dr Tomasz WOŹNIAKOWSKI

krzysztof_karpio@sggw.pl tomasz_wozniakowski@sggw.pl

6

Biophysics/ Biofizyka

dr hab. Michał GODLEWSKI

mickgodl@live.com

7

Latin / Język łaciński

mgr. Mikołaj ANTCZAK

mantczak@piwnica-forma.waw.pl

8

Chemistry / Chemia

Prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

9

Physical training / Wychowanie fizyczne

mgr. Mikołaj ROSA, mgr Sławomir Rosłon

mikolaj_rosa@sggw.pl; slawek.roslon@xtra.co.nz

   

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

10

Molecular physiology of cell / Fizjologia molekularna komórki

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

arkadiusz_orzechowski@sggw.pl

11

Social communication / Komunikowanie społeczne

mgr Grażyna Lemm

g_lemm@yahoo.pl

12

Polish language/Język polski

mgr Agnieszka WÓJCIK, Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

       
   

Year I semester 2 / Rok I semestr 2

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal anatomy / Anatomia zwierząt

dr. Tomasz SZARA

tomasz_szara@sggw.pl

2

Histology and embryology / Histologia i embriologia

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

3

Biochemistry / Biochemia

prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

4

General & veterinary genetics / Genetyka ogólna i   weterynaryjna

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

pawel_sysa@sggw.pl

5

Environment protection / Ochrona środowiska

prof.dr hab. Józef MOSIEJ

jozef_mosiej@sggw.pl

6

Biostatistics and archivization / Biostatystyka i metody dokumentacji

dr. hab Jarosław KABA ,prof. nadzw

jaroslaw_kaba@sggw.pl

7

History of veterinary & denontolgy / Historia weterynarii i deontologia

dr. Jan WIŚNIEWSKI

jan_wisniewski1@sggw.pl

8

Agronomy / Agronomia

dr hab Irena SUWARA

irena_suwara@sggw.pl

9

Physical training / Wychowanie fizyczne

mgr. Mikołaj ROSA, mgr Sławomir Rosłon

mikolaj_rosa@sggw.pl; slawek.roslon@xtra.co.nz

10

Polish language/Język polski

mgr Agnieszka WÓJCIK, mgr Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

11

Aquaculture / Akwarystyka

dr. Joanna ZARZYŃSKA

joanna_zarzynska@sggw.pl

12

Deontology of veterinary surgeon / Deontologia lek. wet. klinicysty

dr. Jan WIŚNIEWSKI

jan_wisniewski1@sggw.pl

13

Developmental physiology / Fizjologia rozwoju

prof. dr hab Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

       
   

Year II semester 3 /Rok II semestr 3

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Biochemistry / Biochemia

prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

2

Animal physiology / Fizjologia zwierząt

prof. dr hab. Tomasz MOTYL

tomasz_motyl@sggw.pl

3

Animal husbandry and breeding / Chów i hodowla zwierząt

prof. dr hab.Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

4

Technologies in animal production / Technologie w produkcji zwierzęcej

prof. dr hab.Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

5

Ethology, welfare and animal protection / Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

prof dr hab. Tateusz KALETA

tadeusz_kaleta@sggw.pl

6

Veterinary economy / Ekonomika weterynaryjna

dr. Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

7

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK, mgr Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

8

Microbiology / Mikrobiologia

prof. dr hab. Marian BINEK, dr hab.   Małgorzata Gajewska

marian_binek@sggw.pl; malgorzata_gajewska@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

9

Comparative anatomy / Anatomia porównawcza

dr. Michał SKIBNIEWSKI/ Dr. Maria MAKOWIECKA

michal_skibniewski@sggw.pl maria_makowiecka@sggw.pl

10

Clinical neurophysiology, psychology and psychiatry

   
       
   

Year II semester 4 /Rok II semestr 4

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal physiology / Fizjologia zwierząt

prof. dr hab. Tomasz MOTYL, dr Tomasz Sadkowski

tomasz_motyl@sggw.pl; tomasz_sadkowski@sggw.pl

2

Microbiology / Mikrobiologia

prof. dr hab. Marian BINEK, dr hab.   Małgorzata Gajewska

marian_binek@sggw.pl; malgorzata_gajewska@sggw.pl

3

Animal nutrition and feed management / Żywienie zwierząt i paszoznastwo

prof. dr hab. Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

4

Veterinary epidemiology / Epidemiologia weterynaryjna

dr. hab Jarosław KABA prof. nadzw

jaroslaw_kaba@sggw.pl

5

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK

wojcik.aga@onet.eu

6

Immunology / Immunologia

dr Małgorzata GIERYŃSKA

malgorzata_gierynska@sggw.pl

7

Topographical anatomy / Anatomia topograficzna

dr. Michał SKIBNIEWSKI/ Dr. Maria MAKOWIECKA

michal_skibniewski@sggw.p;l maria_makowiecka@sggw.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

8

Physiology of effort / Fizjologia wysiłku

prof. dr hab. Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

9

Training in animal farming (summer vaccation) /                                     Praktyka hodowlana (wakacyjna)

prof. dr hab. Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

       
   

Year III semester 5 /Rok III   semestr 5

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name

e-mail:

1

Pathophysiology / Patofizjologia

dr hab. Rafal SAPIERZYŃSKI,

rafal_sapierzynski@sggw.pl

2

Pharmacology / Farmakologia

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

3

Pharmacy / Farmacja

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

4

Parasitology and invasiology / Parazytologia i inwazjologia

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

5

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab. Rafal SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

6

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK

wojcik.aga@onet.eu

7

Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
       
   

Year III semester 6 / Rok III   semestr 6

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Pharmacology / Farmakologia

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

2

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab Rafal SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

3

General surgery and anesthesiology / Chirurgia ogólna i anestezjologia

prof. dr hab Marek GALANTY

marek_galanty@sggw.pl

4

Imaging diagnostics / Diagnostyka obrazowa

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

5

Public health protection during health hazards / Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

6

Parasitology i invasiology / Parazytologia i inwazjologia

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

7

Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

8

Diseases of utilitarian insects / Choroby owadów użytkowych

dr hab Grażyna TOPOLSKA, prof. nadzw

grazyna_topolska@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
 

From symptom to diagnosis / Od objawu do rozpoznania

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

       
   

Year IV semester 7 / Rok IV   semestr 7

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Farm animal diseases / Choroby zwierząt gospodarskich

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

2

Slaughter animal hygiene / Higiena zwierz.rzeźnych

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

3

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab Rafał SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

4

Feed-stuff hygiene / Higiena środków żywienia zwierząt

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

5

Virusology / Wirusologia

dr hab Marcin BAŃBURA, prof. nadzw

marcin_banbura@sggw.pl

       
   

Year IV semester 8 /Rok IV semestr 8

1

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

2

Horse diseases / Choroby koni

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

3

Slaughter animal hygiene / Higiena zwierz.rzeźnych

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

4

Zoonoses / Zoonozy

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

5

Toxicology / Toksykologia

dr Marta MENDEL

marta_mendel@sggw.pl

6

Andrology and insemination / Andrologia i unasiennanie

dr Ricardo FAUNDEZ

ricardo.faundez@gmail.com

7

Judicial veterinary / Weterynaria sądowa

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

8

Fish diseases / Choroby ryb

prof. dr hab Andrzej SIWICKI

aksiw@infish.com.pl

9

Clinical practice (summer vaccations) /praktyka kliniczna (wakacyjna)

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

10

Vet. inspection practice (summer vaccations)/praktyka w insp. Wet. (wakacyjna)

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
       
   

Year V semester 9 /Rok V semestr 9

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Dog and cat diseases / Choroby psów i kotów

dr Magdalena KALWAS, dr Magdalena Ostrzeszewicz

magdalena_kalwas@sggw.pl; magdalena_zolkiewicz@sggw.pl

2

Dietetics / Dietetyka

prof. dr hab. Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

3

Avian diseases / Choroby ptaków

prof. dr hab. Piotr SZELESZCZUK

piotr_szeleszczuk@sggw.pl

4

Administration and legal aspects in veterinary / Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

5

Fur diseases / Choroby zwierząt futerkowych

dr Tadeusz JAKUBOWSKI

tadeusz_jakubowski@sggw.pl

6

Foodstuffs of animal origin hygiene / Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

7

Toxicology of small animals / Toksykologia malych zwierząt

dr Marta MENDEL

marta_mendel@sggw.pl

       
   

Year V semester 10 / Rok V semestr 10

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Veterinary prevention / Prewencja weterynaryjna

prof. dr hab. Romuald ZABIELSKI

rzabielski@plusnet.pl

2

Foodstuffs of animal origin hygiene / Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

3

Milk hygiene / Higiena mleka

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

4

Clinical course-Farm animal diseases / Staż-Choroby zwierzat gospodarskich

dr Bartosz PAWLIŃSKI

bartosz_pawlinski@sggw.pl

5

Clinical course-Dog and cat diseases / Staż-Choroby psów i kotów

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

6

Clinical course-Small animal reproduction / Staż- Rozród małych zw.

dr hab. Piotr JURKA, prof. nadzw

piotr_jurka@sggw.pl

7

Clinical course-Horse diseases / Staż-Choroby koni

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

8

Clinical practice (summer vaccations)/Praktyka kliniczna (wakacyjna)

dr. Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

9

Vet. Inspection Practice/praktyka w insp. Wet. (summer vaccations)

prof. Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

10

Clinical course-Avian diseases / Staż-Choroby ptaków

prof. dr hab Piotr SZELESZCZUK

piotr_szeleszczuk@sggw.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

11

Intensive care/Intensywna terapia

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

12

Veterinary oncology / Onkologia weterynaryjna

dr Slawomir Gizinski

slawomir_gizinski@sggw.pl

       
   

Year VI semester 11 / Rok VI semestr 11

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Clinical course dog and cat surgery

dr Beata DEGORSKA

beata_degorska@sggw.pl

2

Clinical course dog and cat infectius diseases

dr Olga SZALUŚ

malaolga@gmail.com

3

Veterinary diagnostics- rotation

dr M. Parzeniecka

mparzeniecka@gmail.com

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

4

Cardiology / Kardiologia

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

5

Negotiations / Negocjacje

mgr Grażyna Lemm

g_lemm@yahoo.pl

6

Orthopedy / Ortopedia

dr. hab Jacek STERNA

jacek_sterna@sggw.pl

7

Exotic animal diseases / Choroby zwierząt egzotycznych

prof dr hab Wojciech BIELECKI

wojciech_bielecki@sggw.pl

8

Clinical case studies / Analiza przypadków klinicznych

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

9

Obstertics

dr hab. Piotr JURKA, prof. nadzw

piotr_jurka@sggw.pl

10

Introduction to cynology and dogs show

dr Joanna Zarzyńska

joanna_zarzynska@sggw.pl

11

Clinical course of exotic animal diseases (ZOO garden)

dr Agnieszka Czujkowska

azyl@zoo.waw.pl

12

Herd health managment

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

zgajewski@supermedia.pl

13

Mastitis in dairy cattle

Dr Hanna Markiewicz

hanna_markiewicz@sggw.pl

14

Sheep’s diseases

Magdalena Żółkiewicz

magdalena_zolkiewicz@sggw.pl

15

USG

dr Bartosz Pawliński

pawlinski_b@wp.pl

16

Clinical course of small animal surgery

Prof. dr hab. Marek Galanty

marek_galanty@sggw.pl

17

Equine diseases

Prof. Zdzisław Gajewski

zgajewski@supermedia.pl

 


Year VI

Friday 7.03.2014

Year VI semester 11

 

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Rotation- Laboratory diagnostics

Herd health management

Facultative subjects

Planning Syllabus

Cardiology diagnostics in small animals

Communications and negotiations skills in veterinary practice

Small animal bone and joint surgery

Exotic animal diseases

Small animal oncology

 Neonatology

Small animal dentistry

Clinical cases small animals internal diseases and neurology 

Clinical course of dog and cat surgery,

Clinical course of dog and cat obstetrics,

Management of veterinary practice

Clinical course of exotic animal diseases (ZOO)

Ophthalmology

Neurology clinical cases

Ultrasound diagnostics in companion animals
Principles in Equine Surgery
Mastitis prevention and treatment in dairy herds.
Introduction to cynology and dog shows essentials
Herd health management in small ruminants
Herd health management and clinical cases in cattle
 
Ultrasound diagnostics of the reproductive tract in farm animals
Daily clinical practice
Equine diseases – clinical cases
Common surgical procedures in horses
Surgery of genital organs of dogs and cats (solo castration)    
Intensive care of dogs and cats    
From symptoms to diagnosis – advanced    
Small animal dermatology    

Individual research project, completed with dissertation

   
     

Timetable

 

Year V

Friday 7.03.2014

Year V semester 9

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Dog and cat diseases

 
Internal diseases

 
Infectious diseases  
Surgery and Anaesthesia

 
Animal Reproduction

 

Dietetics

Avian diseases

Administration and legal aspects in veterinary

Fur animal diseases

Hygiene of food of animal origin  MODUL 1

Facultative subjects

Planning Syllabus

Clinical toxicology of large animals

Clinical toxicology of small animals

Timetable  

Year V semester 10

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Veterinary prevention

Hygiene of food of animal origin MODULE 2

Milk hygiene

Rotation -Farm animal diseases

Rotation-Avian diseases

Rotation-Equine diseases

Rotation – Dog and Cat Diseases

Rotation – Laboratory class of parasitology

Clinical practice Module 2 (summer practice)

Veterinary inspection, meat hygiene (summer practice)

Facultative subjects

Planning Syllabus

Ophthalmology in small animals

Differential Diagnostics based on laboratory results

   
Timetable          

 


Year IV

Friday 7.03.2014

Year IV semester 7

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Farm animal diseases

 

Infectious Diseases

Reproduction

 

Surgery

 

Internal medicine

 

Meat hygiene MODULE 1

Pathomorphology MODULE 3

Feed hygiene

Facultative subjects

Planning Syllabus

Radiographic anatomy of dog and cat

Clinical and functional neuroanatomy in respect of neurological examination in dogs and cats

Timetable

 

Year IV semester 8

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Equine diseases

Egiune infectious diseeases  
Equine reproduction  
Equine internal diseases  
Equine surgery  

Meat hygiene Module 2

Zoonoses

General toxicology

Andrology and artificial insemination

Veterinary Jurisprudence

Fish diseases

Clinical practice Module 1 (summer practice)

Vet. inspection practice (summer practice)

Timetable

 

 


Year III

Friday 7.03.2014

Year III semester 5

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Animal pathophysiology

Veterinary Pharmacology MODULE 1

Parasitology and invasiology MODULE 1

Pathomorphology MODULE 1

Polish language MODULE 4

Clinical and laboratory diagnostics MODULE 1

Facultative subjects

   
Bacteriological and mycological laboratory diagnosticsof skin infections indogs and cats

Virology

Timetable

 

Year III semester 6

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Veterinary Pharmacology MODULE 2

Veterinary pharmacy

Pathomorphology MODULE 2

General surgery and anesthesiology

Imaging diagnostic

Response to public health related disasters

Parasitology i invasiology MODULE 2

Clinical and laboratory diagnostics MODULE 2

Bee Diseases

Facultative subjects

   

Advances in biomedical sciences – joint course

 
Timetable

 

 


Year II

Wednesday 26.02.2014

Year II semester 3

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Biochemistry MODULE 2

Animal physiology MODULE 1

Animal husbandry and breeding

Technologies in animal production

Ethology

Veterinary epidemiology
Veterinary economics

Polish language MODULE 2

Microbiology MODULE 1

Facultative subjects

Planning Syllabus

Comparative anatomy

Timetable  

Year II semester 4

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Animal physiology MODULE 2

Microbiology MODULE 2

Animal nutrition and feeding

Polish language MODULE 3

Immunology

Topographic anatomy

Subtotal

   

Facultative subjects

Planning Syllabus

Physiology of exercise

Subtotal

   

Total in semester

   

Husbandry practice (summer practice).

 

Total in semester 4 incl. train ship

   
Timetable  

 


Year I

Tuesday 25.02.2014

Year I semester 1

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Animal anatomy  MODULE 1

Histology and embryology  MODULE 1

Cell biology

Biology

Information technology

Biophysics

Latin

Chemistry

Physical education MODULE 1

Facultative subjects

Planning Syllabus

Intercultural communication

Molecular cell physiology

Polish language

Calculus

Timetable

 

 

Year I semester 2

Obligatory subjects

Planning Syllabus

Animal anatomy  MODULE 2

Histology and embryology  MODULE 2

Biochemistry MODULE 1

General and veterinary genetics

Environment protection

Biostatistics and methods of documentation

History of veterinary and deontology

Agronomy

Physical education MODULE 2

Polish language MODULE 1

Facultative subjects

Planning Syllabus

Aquaculture and exotic animal care

Timetable

 

 


Attention, NEW TIMETABLE

Thursday 27.09.2012


news


Timetable for semester 1,3,5,7,9,11 for academic year 2012/2013
SCHEDULE MAY CHANGE!!!


eEducation

Tuesday 4.10.2011

Create new account

Courses

Animal Welfare 2014

 

Organization of the academic year 2009/2010

Saturday 6.02.2010

Attachment no 1.

Regarding Rectors disposition no. 17,

 29th of Jun 2009,

on organization of academic year 2009/2010

 

 

Organization of the academic year 2009/2010

For the students of Warsaw University of Life Sciences

WULS-SGGW

 

 

§1

 

Solemnly Inauguration of the Academic Year of 2009/2008

will take place on 30th of September 2009 at

11.00 a.m. in “Crystal Hall” (“Aula Kryszalowa”, building no. 9)

3 p.m. (15:00) in the Hall at Faculty of Veterinary Medicine (building no. 24)

 

 

§2

 

The terms concerning stationary studies are as follows:

 

 

 • Students who participated in summer husbandry practice are obliged to pass an exam no later than 6th of October 2009.
 • An organization day for 1st year students is on 2.10.2009

 

 

 1. 1.      Courses:

Winter semester:                   01.10.2009 -22.01.2010

Summer semester:                  15.02.2010-10.06.2010

 

 1. 2.      Examination session

Winter                                    25.01.2010-06.02.2010

Summer                                  11.06.2010-25.06.2010

Autumn                                   06.09.2010-17.09.2010

 

 1. 3.      Break-leaves

Winter                                    24.12.2009-31.2009

Inter semester                        8.02.2010-13.02.2010

Spring                                      01.04.2010-07.04.2010

Days of SGGW                                     14, 15.05.2010

Rector hours                            30.10.2010 from 12 o’clock

 

 1. Details of organization of academic year according to schedule, study program, practice and other obligations will be given by the dean of each faculty after consulting with students’ self-management. It will be announced before the beginning of each semester.
 2.  Details of study program and schedule are announced by the deans to students of each year before the beginning of the academic year.
 3. In order to complete an academic year a student needs to pass an after practice exam and have a mark in an Index. The exam needs to be taken no later than 17th of September 2010

 

 

 

§3

 

The terms concerning nonstationary studies are as follows:

 

 1. Didactic activities are taking place according to schedule of conventions given in attachment no 2.
 2. The deans can change the date of the beginning of the conventions during winter semester as well as the term of the examination session in summer semester basing on an agreement with students’ representative under the condition that the study program will be completed.
 3. Details of dates of  exams are settled by Vice-Deans for nonstationary studies.
 4. Terms of didactic activities,  conventions and exam sessions for studies not mentioned in attachment no.2 are settled by the dean of each faculty or head of the studies.

 

§4

 

The terms concerning postgraduate nonstationary studies are settled by the dean of each faculty or head of the studies.


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych