photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Teacher’s contact

Monday 28.02.2022

Find an employee of the Faculty / SGGW (Use CTRL+F):

https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/pracownicy/Sk%C5%82ad%20Osobowy%202019.pdf

 

Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

 

 

 

 

   

Year I semester I / Rok I semestr 1

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal anatomy / Anatomia zwierząt

dr Tomasz Szara

tomasz_szara@sggw.edu.pl

2

Histology and embroylogy / Histologia i embriologia

dr hab. Anna Duszewska

anna_duszewska@sggw.edu.pl

3

Cell biology / Biologia komórki

dr hab. Anna Duszewska,

anna_duszewska@sggw.edu.pl

4

Biology / Biologia

dr hab. Anna Duszewska, prof. Uczelni

maciej_szmidt@sggw.edu.pl

5

Information technology / Technologia informacyjna

dr Krzysztof Karpio/ dr Tomasz Woźniakowski

krzysztof_karpio@sggw.edu.pl tomasz_wozniakowski@sggw.edu.pl

6

Biophysics/ Biofizyka

dr hab. Michał Godlewski

michal_godlewski@sggw.edu.pl

7

Latin / Język łaciński

mgr Mikołaj Antczak

mikolaj.antczak@wp.pl

8

Chemistry / Chemia

dr hab. Małgorzata Gajewska

malgorzata_gajewska@sggw.edu.pl

9

Physical training / Wychowanie fizyczne

mgr Mikołaj ROSA

mikolaj_rosa@sggw.edu.pl

10

Copyrights in academia/Ochrona własności intelektualnej Uczelni

dr Michał Tracz

michal_tracz@sggw.edu.p

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

 

 

11

Molecular physiology of cell / Fizjologia molekularna komórki

mgr Rafał Pingwara

rafal_pingwara@sggw.edu.pl

12

Intercultural communication / Komunikowanie społeczne

dr Agata Młynarska-Jurczuk

agata_mlynarska_jurczuk@sggw.edu.pl

13

Polish language/Język polski

mgr Agnieszka WÓJCIK, Beata Czerwińska

Agnieszka Wójcik (biuro@pola.edu.pl) Beata Czerwińska beataczerwinska05@gmail.com

14

Successful learning/Efektywne uczenie

dr hab. Mariusz Maciejczak

mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl

15

Calculus/Rachunki

prof. dr hab. Mikołaj Gralak

mikolaj_gralak@sggw.edu.pl

16

Critical thinking/Myślenie krytyczne/

mgr Małgorzata Zawadka

malgorzatazawadka4@gmail.com

17

English language for university students/Język angielski dla studentów uczelni wyższych

tba

tba

       
       
   

Year I semester 2 / Rok I semestr 2

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal anatomy / Anatomia zwierząt

dr Tomasz Szara

tomasz_szara@sggw.edu.pl

2

Histology and embryology / Histologia i embriologia

dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW

anna_duszewska@sggw.edu.pl

3

Biochemistry / Biochemia

dr hab. Małgorzata Gajewska prof SGGW

malgorzata_gajewska@sggw.edu.pl

4

General & veterinary genetics / Genetyka ogólna i   weterynaryjna

dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW

anna_duszewska@sggw.edu.pl

5

Environment protection / Ochrona środowiska

dr hab. Piotr Bąska

piotr_baska@sggw.edu.pl

6

Biostatistics and archivization / Biostatystyka i metody dokumentacji

dr hab. Michał Czopowicz

michal_czopowicz@sggw.edu.pl

7

History of veterinary & denontolgy / Historia weterynarii i deontologia

dr Jan Wiśniewski

jan_wisniewski1@sggw.edu.pl

8

Agronomy / Agronomia

dr hab Irena Suwara prof. SGGW

irena_suwara@sggw.edu.pl

9

Physical training / Wychowanie fizyczne

mgr Mikołaj Rosa

mikolaj_rosa@sggw.pl

10

Polish language/Język polski

mgr Agnieszka Wójcik, mgr Beata Czerwińska

 

       

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

 

 

11

Aquaculture / Akwarystyka

dr Joanna ZARZYŃSKA

joanna_zarzynska@sggw.edu.pl

12

Breeds and varieties od sdogs and cats/Rasy i odmiany psów I kotów

dr Joanna ZARZYŃSKA

joanna_zarzynska@sggw.edu.pl

13

Successful learning workshops 2/Efektywne uczenie 2 warsztaty

dr hab. M.Maciejczak

mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl

14

Molecular cell physiology/ Fizjologia molekularna komórki rozpoczyna się w roku 2022/2023

mgr Rafał Pingwara

rafal_pingwara@sggw.edu.pl

       
   

Year II semester 3 /Rok II semestr 3

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Biochemistry / Biochemia

dr hab. Małgorzata Gajewska prof. SGGW

malgorzata_gajewska@sggw.edu.pl

2

Animal physiology / Fizjologia zwierząt

dr hab. Tomasz Sadkowski

tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl

3

Animal husbandry and breeding / Chów i hodowla zwierząt

prof. dr hab.Mikołaj Gralak

mikolaj_gralak@sggw.edu.pl

4

Technologies in animal production / Technologie w produkcji zwierzęcej

prof. dr hab.Mikołaj Gralak

mikolaj_gralak@sggw.edu.pl

5

Ethology / Etologia

dr hab. Tateusz Kaleta

tkaleta@gazeta.pl

6

Veterinary economy / Ekonomika weterynaryjna

dr hab. Mariusz Maciejczak

mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl

7

Veterinary epidemiology/Epidemiologia weterynaryjna

dr hab. Michał Czopowicz

michal_czopowicz@sggw.edu.pl

8

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka Wójcik, Beata Czerwińska

Agnieszka Wójcik (biuro@pola.edu.pl) Beata Czerwińska beataczerwinska05@gmail.com

9

Comparative anatomy / Anatomia porównawcza

dr hab. Małgorzata Gappa

malgorzata_gappa@sggw.edu.pl

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

 

 

10

Animal rights – legal protection system/Prawa zwierząt – Systemy ochrony prawnej

dr Michał Tracz

michal_tracz@sggw.edu.pl

11

Medical botany/Botanika lekarska

dr hab. Marta Mendel

marta_mendel@sggw.edu.pl

       
   

Year II semester 4 /Rok II semestr 4

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal physiology / Fizjologia zwierząt

dr hab. Tomasz Sadkowski

tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl

2

Veterinary Microbiology / Mikrobiologia weterynaryjna

prof. dr hab. Marcin Bańbura

marcin_banbura@sggw.edu.pl

3

Animal nutrition and feed management / Żywienie zwierząt i paszoznastwo

prof. dr hab. Mikołaj Gralak

mikolaj_gralak@sggw.edu.pl

4

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka Wójcik, mgr Beata Czerwińska

Agnieszka Wójcik (biuro@pola.edu.pl) Beata Czerwińska (beataczerwinska05@gmail.com)

5

Immunology / Immunologia

dr hab. Małgorzata Gieryńska

malgorzata_gierynska@sggw.pl

6

Topographical anatomy / Anatomia topograficzna

dr hab. Michał Skibniewski

michal_skibniewski@sggw.edu.pl

7

Parasitology and invasiology / Parazytologia i inwazjologia

dr Maciej Klockiewicz

maciej_klockiewicz@sggw.edu.pl

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
       

8

Physiology of exercise / Fizjologia wysiłku

prof. dr hab. Piotr Ostaszewski

piotr_ostaszewski@sggw.edu.pl

9

Physiology of development / Fizjologia rozwoju

mgr Iwona Szopa

_iwona_szopa@sggw.edu.pl

10

Veterinary gerontology/Gerontologia weterynaryjne

Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski

piotr_ostaszewski@sggw.edu.pl

11

Principles of horse handling/Podstay postęowanie z końmi

dr hab. Małgorzata Domino

malgorzata _domino@sggw.edu.pl

12

Clinical anatomy of rodents and rabbits/Anatomia kliniczna gryzoni i zajęczaków

dr Karolina Barszcz

karolina_barszcz@sggw.edu.pl

13

Training in animal farming (summer practice) / Praktyka hodowlana (wakacyjna)

prof. dr hab. Mikołaj Gralak

mikolaj_gralak@sggw.edu.pl

       
   

Year III semester 5 /Rok III   semestr 5

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name

e-mail:

1

Animal Pathophysiology / Patofizjologia

prof. dr hab. Anna Cywińska

anna_cywińska@sggw.edu.pl

2

Veterinary Pharmacology / Farmakologia weterynaryjna

dr Wojciech Karlik

wojciech_karlik@sggw.edu.pl

3

Parasitology and invasiology / Parazytologia i inwazjologia

dr Maciej Klockiewicz

maciej_klockiewicz@sggw.edu.pl

4

Pathomorphology / Patomorfologia

prof.dr hab. Rafal Sapierzyński

rafal_sapierzynski@sggw.edu.pl

5

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka Wójcik, mgr Beata Czerwińska

AgnieszkaWójcik (biuro@pola.edu.pl) Beata Czerwińska( beataczerwinska05@gmail.com)

6

Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

dr Marta Parzeniecka

marta_parzeniecka@sggw.edu.pl

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

 

 

7

Wirusologia weterynaryjna/Veterinary virology

prof. dr hab. Marcin Bańbura

marcin_banbura@sggw.edu.pl

8

Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna zakażeń skóry psów i kotów/Bacteriological and mycological laboratory diagnostics of skin infections in
dogs and cats

dr Ada Schollenberger

ada_schollenberger@sggw.edu.pl

9

One Health w praktyce weterynaryjnej/One Health in veterinary practice

dr hab. Magdalena Rzewuska

magdalena_rzewuska@sggw.edu.pl

   

Year III semester 6 / Rok III   semestr 6

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Pharmacology / Farmakologia

dr Wojciech Karlik

wojciech_karlik@sggw.edu.pl

2

Pharmacy / Farmacja

dr Wojciech Karlik

wojciech_karlik@sggw.edu.pl

3

Pathomorphology / Patomorfologia

prof. dr hab Rafal Sapierzyński

rafal_sapierzynski@sggw.edu.pl

4

General surgery and anesthesiology / Chirurgia ogólna i anestezjologia

dr hab. Jacek Sterna

jacek_sterna@sggw.edu.pl

5

Response to public health related diseasters / Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

dr Michał Tracz

michal_tracz@sggw.edu.pl

6

Meat hygiene module 1

prof dr hab. Krzysztof Anusz

krzysztof_anusz@sggw.edu.pl

7

Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

dr Marta Parzeniecka

marta_parzeniecka@sggw.edu.pl

8

Bee diseases/ Choroby owadów użytkowych

dr Anna Gajda

anna_gajda@sggw.edu.pl

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

 

 

9

Advances in biomedical schences-joint course/Postępy w naukach biomedycznych

dr hab. Michał Godlewski

michal_godlewski@sggw.edu.pl

10

Primary cell cultures in veterinary reasearch/Kultury pierwotne komórek w doświadczeniach weterynaryjnych

dr Anna Słońska-Zielonka

anna_slonska_zielonka@sggw.edu.pl

11

Experimental immunology/Immunologia eksperymentalna

dr hab. Kinga Majchrzak

kinga_majchrzak@sggw.edu.pl

   

Year IV semester 7 / Rok IV   semestr 7

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Farm animal diseases/Choroby zwierząt gospodarskich

dr hab. Bartosz Pawliński

bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl

a

Internal animal diseases/Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich

dr Małgorzata Wierzbicka

malgorzata_wierzbicka@sggw.edu.pl

b

Reproduction of large animals/Rozród zwierząt gospodarskich

dr hab. Bartosz Pawliński

bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl

c

Surgery of large animals/Chirurgia zwierząt gospodarskich

dr hab. Bernard Turek

bernad-turek@sggw.edu.pl

d

Infectious diseases of large animals/Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich

prof. dr hab. Iwona Markowska Daniel

iwona_markowska_daniel@sggw.edu.pl

2

Meat Hygiene module 2/Higiena mięsa 2

prof. dr hab. Krzysztof Anusz

krzysztof_anusz@sggw.edu.pl

3

Patmorfologia/Pathomorphology module 3

prof. dr hab. Rafał Sapierzyński

rafal_sapierzynski@sggw.edu.pl

4

Feed hygiene/Higiena pasz

dr Joanna Zarzyńska

joanna_zarzynska@sggw.edu.pl

5

Diagnostic imaging/ diagnostyka obrazowa zwierząt

dr hab. Małgorzata Domino

malgorzata_domino@sggw.edu.pl

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

 

 

6

Radiographic anatomy of dog and cat/Anatomia radiologiczna psów i kotów

dr hab. Małgorzata Domino

malgorzata_domino@sggw.edu.pl

7

Feed insects diesases/ Choroby owadów karmowych

dr Anna Gajda

anna_gajda@sggw.edu.pl

8

Geriatric care of companion animals/Geriatria psów i kotów

dr Magdalena Kalwas

magdalena_kalwas@sggw.edu.pl

9

Preparing and monitoring of clinical tests/Planowanie i monitorowanie testów klinicznych

dr Piotr Pietrzak

piotr.pietrzak08@gmail.com

10

Management of laboratory animal facility/Zarządzanie zwierzętarnią doświadczalną

lek wet. Łukasz Kiraga

lukasz_kiraga@sggw.edu.pl

   

Year IV semester 8 / Rok IV   semestr 8

 

1

Horse diseases / Choroby koni

dr hab. Bartosz Pawliński

bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl

a

Internal equine diseases/Choroby koni

dr Małgorzata Wierzbicka

malgorzata_wierzbicka@sggw.edu.pl

b

Equine Reproduction /Rozród koni

dr hab. Bartosz Pawliński

bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl

c

Equine surgery /Chirurgia koni

dr Bernard Turek

bernad-turek@sggw.edu.pl

d

Equine Infectious diseases /Chorby zakaźne koni

dr hab. Lucjan Witkowski

lucjan_witkowski@sggw.edu.pl

2

Safety of animal origin foods (1)/Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz

agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl

2

Slaughter animal hygiene / Higiena zwierz.rzeźnych

prof. dr hab Krzysztof Anusz

krzysztof_anusz@sggw.pl

4

Zoonoses / Zoonozy

prof. dr hab Krzysztof Anusz

krzysztof_anusz@sggw.pl

5

Toxicology / Toksykologia

dr hab. Marta Mendel

marta_mendel@sggw.pl

6

Andrology and insemination / Andrologia i unasiennanie

dr hab. Sławomir Giziniski

slawomir_gizinski@sggw.edu.pl

7

Veterinary jurisprudence / Weterynaria sądowa

dr Michał Tracz

michal_tracz@sggw.pl

8

Fish diseases / Choroby ryb

prof. dr hab Andrzej Siwicki

aksiw@infish.com.pl

9.

Advanced imaging techniques/Nowoczesne techniki obrazowania

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

zdzislaw_gajewski@sggw.edu.pl

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

10

Clinical immunology

prof. dr hab. Anna Cywińska

anna_cywinska@sggw.edu.pl

11

Clinical haematology

dr Marek Kulka

marek_kulka@sggw.edu.pl

12

Clinical practice (summer vaccations) /praktyka kliniczna (wakacyjna)

dr Maciej Klockiewicz

maciej_klockiewicz@sggw.pl

13

Vet. inspection practice (summer vaccations)/praktyka w insp. Wet. (wakacyjna)

prof. dr hab Krzysztof Anusz

krzysztof_anusz@sggw.pl

14

Clinical virology/ Wirusologia kliniczna

dr hab. Joanna Cymerys-Bulenda

joanna_cymerys_bulenda@sggw.edu.pl

       
       
   

Year V semester 9 /Rok V semestr 9

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Dog and cat diseases / Choroby psów i kotów

dr Magdalena Ostrzeszewicz

magdalena_zmudzka@sggw.edu.pl

a

Dog and cat infectious diseases/Choroby zakaźne psów i kotów

prof. dr hab. Tadeusz Frymus/dr hab. Olga Szalus-Jordanow

tadeusz_frymus@sggw.edu.pl olga_szalus_jordanow@sggw.edu.pl

b

Dog and cat internal diseases/Chorobyw wewnętrzen psócw i kotów

dr Magdalena Ostrzeszewicz

magdalena_zmudzka@sggw.edu.pl

c

Dog and cat reproduction/Rozród psów i kotów

prof. dr hab. Pior Jurka

piotr_jurka@sggw.edu.pl

d

Dog and cat surgery/Chirurgia psów i kotów

Prof. dr hab. Marek Galanty

marek_galanty@sggw.edu.pl

2

Dietetics / Dietetyka

prof. dr hab. Piotr Ostaszewski

piotr_ostaszewski@sggw.edu.pl

3

Avian diseases / Choroby ptaków

dr Artur Żbikowski

artur_zbikowski@sggw.edu.pl

4

Administration and legal aspects in veterinary / Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii

dr Michał Tracz

michal_tracz@sggw.edu.pl

5

Fur diseases / Choroby zwierząt futerkowych

dr Tadeusz Jakubowski

tadjaku@gmail.com

6

Safety of animal food origin module 2 / Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego 2

dr hab. Agnieszka Jackowska Tracz

agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

 

 

7

Toxicology of small animals / Toksykologia malych zwierząt

dr hab. Marta Mendel

marta_mendel@sggw.edu.pl

8

Toxicology of large animals / Toksykologia dużych zwierząt

dr hab. Marta Mendel

marta_mendel@sggw.edu.pl

9

Veterinary at the border control/Weterynaryjna kontrola graniczna

dr Michał Tracz

michal_tracz@sggw.edu.pl

10

Reptile and amphibian dietetics/ Dietetyka płazów i gadów

dr Joanna Zarzyńska

joanna_zarzynaska@sggw.edu.pl

11

Anaesthesia and pain management in veterinary practice/Anestezja i analgezja w praktyce weterynaryjnej

dr Katarzyna Siewruk

katarzyna_siewruk@sggw.edu.pl

   

Year V semester 10 / Rok V semestr 10

 

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Veterinary prevention/Medycyna prewencyjna

Prof. dr hab. Romuald Zabielski

romuald_zabielski@sggw.edu.pl

2

Milk hygiene /Higiena mleka

dr Joanna Zarzyńska

joanna_zarzynska@sggw.edu.pl

3

Rotation – Farm animal diseases/ Staż-choroby zwierząt gospodarskich

dr hab. Bartosz Pawliński

bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl

4

Rotation – Dog and cat diseases / Staż choroby psów i kotów

dr Magdalena Ostrzeszewicz

magdalena_zmudzka@sggw.edu.pl

5

Rotation – Equine diseases /Staż choroby koni

dr hab. Bartosz Pawliński

bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl

6

Rotation – Avian diseases /Staż choroby ptaków

dr Artur Żbikowski

artur_zbikowski@sggw.edu.pl

7

Rotation – Laboratory class of parasitology/Staż Parazytologia ćwiczenia laboratoryjne

dr Maciej Klockiewicz

maciej@klockiewicz@sggw.edu.pl

 

Block I: Small Animal Electives

   

8

Behavioural medicine of cats and dogs/Medycyna behawioralna psów i kotów

dr Jagna Kudła

jagna.kudla@gmail.com

9

Clinical and laboratory diagnostics in emergency veterinary medicine/Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna w stanach nagłych

dr Agnieszka Wrzesińska

agnieszka.wrzesinska17@gmail.com

10

Differential diagnostics based on laboratory results/Diagnostyka różnicowa na podstawie wyników badań laboratoryjnych

dr hab. Marta Mendel

marta_mendel@sggw.edu.pl

 

Block II: Equine Electives

   

11

Behavioural medicine of horses/Medycyna behawioralna koni

dr Dominika Domańska

dominia_domanska@sggw.edu.pl

12

Seafood quality and safety management/Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności pochodzenia morskiego

dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz

agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl

13

Veterinary of the racing horse/ Weterynaria koni sportowych

prof. dr hab. Anna Cywińska

anna_cywinska@sggw.edu.pl

 

Block III: Farm animal Electives

 

 

14

Veterinary of pig herd/Diagnostyka chorób na fermie trzody chlewnej

dr Piotr Matyba

piotr_matyba@sggw.edu.pl

15

Food safety management/Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz

agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl

16

Nutraceuticals in farm animals/Nutraceutyki w żywieniu zwierzat goposdarskich

Prof. dr hab. Mikołaj Gralak

mikolaj_gralak@sggw.edu.pl

17

Applied pharmacology of farm animals/Farmakologia stosowana- zwierzęta towarzyszące

prof. dr hab. Michał Jank/dr Wojciech Karlik

michal_jank@sggw.edu.pl /wojciech_karlik@sggw.edu.pl

 

Other Electives

 

 

18

Ophthalmology in small animals/Optamologia małych zwierząt

lek. wet. Aleksandra Tomkowicz

aleksandra_tomkowicz@sggw.edu.pl

19

Breed-related disorders/Choroby związane z rasą

dr Magdalena Kalwas-Śliwińska

magdalena_kalwas@sggw.edu.pl; magda.kalwas@gmail.com

20

From symptoms to diagnosis – skin/Od objawów do rozpozanania – choroby skóry

dr hab. Katarzyna Zabielska-Koczywąs

k.zabielska7@gmail.com

21

Veterinary otology/Otologia weterynaryjna

dr hab. Michał Skibniewski

michal_skibniewski@sggw.edu.pl

 

Mandatory practice

 

 

22

Clinical practice module 2 (summer practice)/Praktyka kliniczna (praktyka wakacyjna)

dr Maciej Klockiewicz

maciej_klockiewicz@sggw.edu.pl

23

Veterinary inspection (summer practice)/ Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej (2)

dr Agnieszka Jackowska-Tracz

agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl

       

 

 

Year V semester 11 / Rok VI semestr 11

 

       

1

Rotation – Veterinary laboratory diagnostics/Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna

dr Marta Parzeniecka-Jaworska

marta_parzeniecka@sggw.edu.pl

2

Herd health management/ Zarządzanie zdrowiem stada

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

zdzislaw_gajewski@sggw.edu.pl

 

Block I: Small Animal Electives

 

 

3

Cardiology diagnostics in small animals/Diagnostyka kardiologiczna małych zwierząt

dr Marta Parzeniecka-Jaworska

marta_parzeniecka@sggw.edu.pl

4

Small animal bone and joint surgery/Chirurgia narządu ruchu małych zwierząt

dr hab. Jacek Sterna porf. SGGW

jacek_sterna@sggw.edu.pl

5

Daily clinical practice/Codzienna praktyka kliniczna

dr Marek Kulka

marek_kulka@sggw.edu.pl

6

Legal aspects of medical documentation/Aspekty prawne dokumentacji medycznej

tba

 

7

Clinical course of small animal surgery/Chirurgia małych zwierząt – przypadki kliniczne

dr hab. Beata Degórska

beata_degorska@sggw.edu.pl

8

Managemetn of life -threatening states in small animal anasthesia/Postępowanie w sytuacjach zagrażających życiu w anestezjologii małych zwierząt

dr Agnieszka Wrzesińska

agnieszka.wrzesinska17@gmail.com

9

Small animal dermatology/Dermatologia małych zwierząt

dr hab. Katarzyna Zabielska

katarzyna_zabielska@sggw.edu.pl

10

Rabbits and rodents dentistry/ Stomatologia gryzoni

tba

 

11

Small animal dentistry/Stomatologia małych zwierząt

tba

 

12

Surgery of genital organs of dogs and cats (solo castration)/Chirurgia narządów rozrodczych psów i kotów

prof. dr hab. Piotr Jurka

piotr_jurka@sggw.edu.pl

 

Block II: Large Animal Electives

   

13

Equine diseases – clinical cases/Chroby koni przypadki kliniczne

dr Bernard Turek

bernad_turek@sggw.edu.pl

14

Wellfare and rehabilitation of horses/ dobrostan i rehabilitacja koni

dr hab. Małgorzata Domino

malgorzata_domino@sggw.edu.pl

15

Ultrasound diagnostics of the reproductive tract in farm animals/Diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich

dr hab. Bartosz Pawliński

bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl

16

Horse dentistry/Stomatologia koni

lek wet. Kamil Górski

kamil_gorski@sggw.edu.pl

17

Horse arthroscopy/Artroskopia koni

dr hab. Bernard Turek

bernard_turek@sggw.edu.pl

18

Hoof management in cattle/Korekcja racic u bydła

dr hab. Bartosz Pawliński

bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl

19

Equine geriatrics and chronic diseases/Geriatria i choroby przewlekłe koni

dr Małgorzata Wierzbicka

malgorzata_wierzbicka@sggw.edu.pl

20

Mastitis prevention and treatment in dairy herds/Profilaktyka i terapia mastitis w stadach krów

dr Michał Trela

michal_trela@sggw.edu.pl

 

Block III: Advanced Imaging Electives

 

 

21

Veterinary oncology/Onkologia weterynaryjna

dr hab Sławomir Giziński

slawomir_gizinski@sggw.edu.pl

22

Ultrasound diagnostics in companion animals/Diagnostyka ultrasonograficzna u zwierząt towarzyszących

dr hab Sławomir Giziński

slawomir_gizinski@sggw.edu.pl

23

Horse arthroscopy/Artroskopia koni

dr hab. Bernard Turek

bernard_turek@sggw.edu.pl

24

Imaging diagnostics -clinical cases/Diagnostyka obrazowa przypadki kliniczne

lek wet Tomasz Jasiński

tomasz_jasinski@sggw.edu.pl

 

Block IV: Advanced Internal Medicine Electives

   

25

Management of life-threatening situations in small animal anaesthesia/Postępowanie w sytuacjach zagrażających życiu w anestezjologii małych zwierząt

dr Agnieszka Wrzesińska

agnieszka.wrzesinska17@gmail.com

26

Intensive care of dogs and cats/Stany nagłe i intensywna terapia psów i kotów

dr Magdalena Kalwas-Śliwińska

magdalena_kalwas@sggw.edu.pl; magda.kalwas@gmail.com

27

From symptoms to diagnosis – advanced course/Od objawu do rozpoznania – dla zaawansowanych

dr Magdalena Kalwas-Śliwińska

magdalena_kalwas@sggw.edu.pl; magda.kalwas@gmail.com

28

Clinial endocrinology/Endokrynologia kliniczna

dr Magdalena Kalwas-Śliwińska

magdalena_kalwas@sggw.edu.pl; magda.kalwas@gmail.com

 

Other Electives

   

29

Communication and negotiations skills in veterinary practice/ Komunikacja i negocjacje w praktyce weterynaryjnej

mgr Piotr Giegżno

futura@futura-bhp.com

30

Exotic animals medicine/Choroby zwierząt egzotycznych

dr hab. Aleksandra Ledwoń

aleksandra_ledwon@sggw.edu.pl

31

Clinical course of exotic animal diseases (ZOO)/ Choroby zwierzat egzotycznych kurs kliniczny w ZOO

dr Agnieszka Czujkowska

azyl@zoo.waw.pl

32

Management of veterinary practice/Zarządzanie Praktyką Weterynaryjną

dr hab. Mariusz Maciejczak

mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl

33

Introduction to cynology and dog show essentials/Wstęp do kynologii i zasady wystaw psów

dr Joanna Zarzyńska

joanna_zarzynska@sggw.edu.pl

34

Herd health management in small ruminants/Zarzadzanie zdrowiem stada małych przeżuwaczy

dr Małgorzata Wierzbicka

malgorzata_wierzbicka@sggw.edu.pl

35

Clinical anaesthesiology/Anestezjologia kliniczna

dr Katarzyna Siewruk

katarzyna_siewruk@sggw.edu.pl

36

Legal aspects of medical documentation/Aspekty prawne dokumentacji medycznej

tba

 

 

Reproduction and neonatology of dogs and cats

   

37

Surgery of genital organs of dogs and cats (solo castration)/Chirurgia narządów rozrodczych psów i kotów

prof. dr hab. Piotr Jurka

piotr_jurka@sggw.edu.pl

38

Clinical pediatrics of dogs and cats/Pediatria kliniczna psów i kotów

prof. dr hab. Piotr Jurka

piotr_jurka@sggw.edu.pl

39

Naonatology of dogs and cats/Neonatologia psów i kotów

prof. dr hab. Piotr Jurka

piotr_jurka@sggw.edu.pl

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych