photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Teacher’s contact

Monday 19.10.2015

Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

       
   

Year I semester I / Rok I semestr 1

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal anatomy / Anatomia zwierząt

dr Tomasz SZARA

tomasz_szara@sggw.pl

2

Histology and embroylogy / Histologia i embriologia

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

3

Cell biology / Biologia komórki

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

4

Biology / Biologia

dr. Maciej SZMIDT

maciej.szmidt@ppdi.com

5

Information technology / Technologia informacyjna

dr Krzysztof KARPIO/ dr Tomasz WOŹNIAKOWSKI

krzysztof_karpio@sggw.pl tomasz_wozniakowski@sggw.pl

6

Biophysics/ Biofizyka

dr hab. Michał GODLEWSKI

mickgodl@live.com

7

Latin / Język łaciński

mgr. Mikołaj ANTCZAK

mantczak@piwnica-forma.waw.pl

8

Chemistry / Chemia

Prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

9

Physical training / Wychowanie fizyczne

mgr. Mikołaj ROSA, mgr Sławomir Rosłon

mikolaj_rosa@sggw.pl; slawek.roslon@xtra.co.nz

   

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

10

Molecular physiology of cell / Fizjologia molekularna komórki

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

arkadiusz_orzechowski@sggw.pl

11

Social communication / Komunikowanie społeczne

mgr Grażyna Lemm

g_lemm@yahoo.pl

12

Polish language/Język polski

mgr Agnieszka WÓJCIK, Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

       
   

Year I semester 2 / Rok I semestr 2

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal anatomy / Anatomia zwierząt

dr. Tomasz SZARA

tomasz_szara@sggw.pl

2

Histology and embryology / Histologia i embriologia

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

anna_duszewska@sggw.pl

3

Biochemistry / Biochemia

prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

4

General & veterinary genetics / Genetyka ogólna i   weterynaryjna

dr hab. Anna Duszewska, prof. nadzw

pawel_sysa@sggw.pl

5

Environment protection / Ochrona środowiska

prof.dr hab. Józef MOSIEJ

jozef_mosiej@sggw.pl

6

Biostatistics and archivization / Biostatystyka i metody dokumentacji

dr. hab Jarosław KABA ,prof. nadzw

jaroslaw_kaba@sggw.pl

7

History of veterinary & denontolgy / Historia weterynarii i deontologia

dr. Jan WIŚNIEWSKI

jan_wisniewski1@sggw.pl

8

Agronomy / Agronomia

dr hab Irena SUWARA

irena_suwara@sggw.pl

9

Physical training / Wychowanie fizyczne

mgr. Mikołaj ROSA, mgr Sławomir Rosłon

mikolaj_rosa@sggw.pl; slawek.roslon@xtra.co.nz

10

Polish language/Język polski

mgr Agnieszka WÓJCIK, mgr Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

11

Aquaculture / Akwarystyka

dr. Joanna ZARZYŃSKA

joanna_zarzynska@sggw.pl

12

Deontology of veterinary surgeon / Deontologia lek. wet. klinicysty

dr. Jan WIŚNIEWSKI

jan_wisniewski1@sggw.pl

13

Developmental physiology / Fizjologia rozwoju

prof. dr hab Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

       
   

Year II semester 3 /Rok II semestr 3

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Biochemistry / Biochemia

prof.dr hab Bogdan DĘBSKI

bogdan_debski@sggw.pl

2

Animal physiology / Fizjologia zwierząt

prof. dr hab. Tomasz MOTYL

tomasz_motyl@sggw.pl

3

Animal husbandry and breeding / Chów i hodowla zwierząt

prof. dr hab.Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

4

Technologies in animal production / Technologie w produkcji zwierzęcej

prof. dr hab.Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

5

Ethology, welfare and animal protection / Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

prof dr hab. Tateusz KALETA

tadeusz_kaleta@sggw.pl

6

Veterinary economy / Ekonomika weterynaryjna

dr. Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

7

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK, mgr Beata Czerwińska

wojcik.aga@onet.eu; beata@polanova.edu.pl

8

Microbiology / Mikrobiologia

prof. dr hab. Marian BINEK, dr hab.   Małgorzata Gajewska

marian_binek@sggw.pl; malgorzata_gajewska@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

9

Comparative anatomy / Anatomia porównawcza

dr. Michał SKIBNIEWSKI/ Dr. Maria MAKOWIECKA

michal_skibniewski@sggw.pl maria_makowiecka@sggw.pl

10

Clinical neurophysiology, psychology and psychiatry

   
       
   

Year II semester 4 /Rok II semestr 4

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Animal physiology / Fizjologia zwierząt

prof. dr hab. Tomasz MOTYL, dr Tomasz Sadkowski

tomasz_motyl@sggw.pl; tomasz_sadkowski@sggw.pl

2

Microbiology / Mikrobiologia

prof. dr hab. Marian BINEK, dr hab.   Małgorzata Gajewska

marian_binek@sggw.pl; malgorzata_gajewska@sggw.pl

3

Animal nutrition and feed management / Żywienie zwierząt i paszoznastwo

prof. dr hab. Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

4

Veterinary epidemiology / Epidemiologia weterynaryjna

dr. hab Jarosław KABA prof. nadzw

jaroslaw_kaba@sggw.pl

5

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK

wojcik.aga@onet.eu

6

Immunology / Immunologia

dr Małgorzata GIERYŃSKA

malgorzata_gierynska@sggw.pl

7

Topographical anatomy / Anatomia topograficzna

dr. Michał SKIBNIEWSKI/ Dr. Maria MAKOWIECKA

michal_skibniewski@sggw.p;l maria_makowiecka@sggw.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

8

Physiology of effort / Fizjologia wysiłku

prof. dr hab. Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

9

Training in animal farming (summer vaccation) /                                     Praktyka hodowlana (wakacyjna)

prof. dr hab. Mikołaj GRALAK

mikolaj_gralak@sggw.pl

       
   

Year III semester 5 /Rok III   semestr 5

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name

e-mail:

1

Pathophysiology / Patofizjologia

dr hab. Rafal SAPIERZYŃSKI,

rafal_sapierzynski@sggw.pl

2

Pharmacology / Farmakologia

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

3

Pharmacy / Farmacja

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

4

Parasitology and invasiology / Parazytologia i inwazjologia

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

5

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab. Rafal SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

6

Polish language / Język nowożytny

mgr Agnieszka WÓJCIK

wojcik.aga@onet.eu

7

Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
       
   

Year III semester 6 / Rok III   semestr 6

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Pharmacology / Farmakologia

dr Wojciech KARLIK

wojciech_karlik@sggw.pl

2

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab Rafal SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

3

General surgery and anesthesiology / Chirurgia ogólna i anestezjologia

prof. dr hab Marek GALANTY

marek_galanty@sggw.pl

4

Imaging diagnostics / Diagnostyka obrazowa

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

5

Public health protection during health hazards / Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

6

Parasitology i invasiology / Parazytologia i inwazjologia

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

7

Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

8

Diseases of utilitarian insects / Choroby owadów użytkowych

dr hab Grażyna TOPOLSKA, prof. nadzw

grazyna_topolska@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
 

From symptom to diagnosis / Od objawu do rozpoznania

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

       
   

Year IV semester 7 / Rok IV   semestr 7

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Farm animal diseases / Choroby zwierząt gospodarskich

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

2

Slaughter animal hygiene / Higiena zwierz.rzeźnych

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

3

Pathomorphology / Patomorfologia

dr hab Rafał SAPIERZYŃSKI

rafal_sapierzynski@sggw.pl

4

Feed-stuff hygiene / Higiena środków żywienia zwierząt

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

5

Virusology / Wirusologia

dr hab Marcin BAŃBURA, prof. nadzw

marcin_banbura@sggw.pl

       
   

Year IV semester 8 /Rok IV semestr 8

1

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

2

Horse diseases / Choroby koni

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

3

Slaughter animal hygiene / Higiena zwierz.rzeźnych

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

4

Zoonoses / Zoonozy

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

5

Toxicology / Toksykologia

dr Marta MENDEL

marta_mendel@sggw.pl

6

Andrology and insemination / Andrologia i unasiennanie

dr Ricardo FAUNDEZ

ricardo.faundez@gmail.com

7

Judicial veterinary / Weterynaria sądowa

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

8

Fish diseases / Choroby ryb

prof. dr hab Andrzej SIWICKI

aksiw@infish.com.pl

9

Clinical practice (summer vaccations) /praktyka kliniczna (wakacyjna)

dr Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

10

Vet. inspection practice (summer vaccations)/praktyka w insp. Wet. (wakacyjna)

prof. dr hab Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   
       
   

Year V semester 9 /Rok V semestr 9

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Dog and cat diseases / Choroby psów i kotów

dr Magdalena KALWAS, dr Magdalena Ostrzeszewicz

magdalena_kalwas@sggw.pl; magdalena_zolkiewicz@sggw.pl

2

Dietetics / Dietetyka

prof. dr hab. Piotr OSTASZAWSKI

piotr_ostaszewski@sggw.pl

3

Avian diseases / Choroby ptaków

prof. dr hab. Piotr SZELESZCZUK

piotr_szeleszczuk@sggw.pl

4

Administration and legal aspects in veterinary / Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii

dr Michał TRACZ

michal_tracz@sggw.pl

5

Fur diseases / Choroby zwierząt futerkowych

dr Tadeusz JAKUBOWSKI

tadeusz_jakubowski@sggw.pl

6

Foodstuffs of animal origin hygiene / Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

7

Toxicology of small animals / Toksykologia malych zwierząt

dr Marta MENDEL

marta_mendel@sggw.pl

       
   

Year V semester 10 / Rok V semestr 10

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Veterinary prevention / Prewencja weterynaryjna

prof. dr hab. Romuald ZABIELSKI

rzabielski@plusnet.pl

2

Foodstuffs of animal origin hygiene / Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

3

Milk hygiene / Higiena mleka

prof. dr hab Jacek SZCZAWIŃSKI

jacek_szczawinski@sggw.pl

4

Clinical course-Farm animal diseases / Staż-Choroby zwierzat gospodarskich

dr Bartosz PAWLIŃSKI

bartosz_pawlinski@sggw.pl

5

Clinical course-Dog and cat diseases / Staż-Choroby psów i kotów

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

6

Clinical course-Small animal reproduction / Staż- Rozród małych zw.

dr hab. Piotr JURKA, prof. nadzw

piotr_jurka@sggw.pl

7

Clinical course-Horse diseases / Staż-Choroby koni

prof. dr hab Zdzisław GAJEWSKI

zgajewski@supermedia.pl

8

Clinical practice (summer vaccations)/Praktyka kliniczna (wakacyjna)

dr. Maciej KLOCKIEWICZ

maciej_klockiewicz@sggw.pl

9

Vet. Inspection Practice/praktyka w insp. Wet. (summer vaccations)

prof. Krzysztof ANUSZ

krzysztof_anusz@sggw.pl

10

Clinical course-Avian diseases / Staż-Choroby ptaków

prof. dr hab Piotr SZELESZCZUK

piotr_szeleszczuk@sggw.pl

 

 

 

 

 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

11

Intensive care/Intensywna terapia

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

12

Veterinary oncology / Onkologia weterynaryjna

dr Slawomir Gizinski

slawomir_gizinski@sggw.pl

       
   

Year VI semester 11 / Rok VI semestr 11

 

Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe

Teacher’s name:

e-mail:

1

Clinical course dog and cat surgery

dr Beata DEGORSKA

beata_degorska@sggw.pl

2

Clinical course dog and cat infectius diseases

dr Olga SZALUŚ

malaolga@gmail.com

3

Veterinary diagnostics- rotation

dr M. Parzeniecka

mparzeniecka@gmail.com

       
 

Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne

   

4

Cardiology / Kardiologia

dr Magdalena GARNCARZ

magdalena_garncarz@sggw.pl

5

Negotiations / Negocjacje

mgr Grażyna Lemm

g_lemm@yahoo.pl

6

Orthopedy / Ortopedia

dr. hab Jacek STERNA

jacek_sterna@sggw.pl

7

Exotic animal diseases / Choroby zwierząt egzotycznych

prof dr hab Wojciech BIELECKI

wojciech_bielecki@sggw.pl

8

Clinical case studies / Analiza przypadków klinicznych

dr Magdalena KALWAS

magdalena_kalwas@sggw.pl

9

Obstertics

dr hab. Piotr JURKA, prof. nadzw

piotr_jurka@sggw.pl

10

Introduction to cynology and dogs show

dr Joanna Zarzyńska

joanna_zarzynska@sggw.pl

11

Clinical course of exotic animal diseases (ZOO garden)

dr Agnieszka Czujkowska

azyl@zoo.waw.pl

12

Herd health managment

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

zgajewski@supermedia.pl

13

Mastitis in dairy cattle

Dr Hanna Markiewicz

hanna_markiewicz@sggw.pl

14

Sheep’s diseases

Magdalena Żółkiewicz

magdalena_zolkiewicz@sggw.pl

15

USG

dr Bartosz Pawliński

pawlinski_b@wp.pl

16

Clinical course of small animal surgery

Prof. dr hab. Marek Galanty

marek_galanty@sggw.pl

17

Equine diseases

Prof. Zdzisław Gajewski

zgajewski@supermedia.pl

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych