photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Historia

czwartek 17.10.2019

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW wywodzi się bezpośrednio z podwarszawskiej szkoły weterynaryjnej założonej w dniu 17 lipca 1824 r. pod nazwą „Instytut rządowy Weterynaryi w Burakowie pod Warszawą”. Podstawę prawną założenia szkoły stanowił dekret z 1816 r. przewidujący utworzenie praktycznej szkoły weterynarii w Królestwie Polskim. Szkoła podlegała administracyjne i mieściła się w budynkach należących do Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Nauka w szkole weterynaryjnej trwała 2 lata. Absolwenci znajdowali zatrudnienie głównie jako lekarze koni w wojsku. Wybuch powstania listopadowego przerwał działalność szkoły na 10 lat. Ustanowiona w 1840 r. dwuletnia Szkoła Weterynarzy była już samodzielną uczelnią kształcącą kadry weterynaryjne i po kolejnych reorganizacjach i rozszerzeniach programu nauczania została przekształcona w 4 letnie studia. W roku 1889 ranga uczelni wzrosła po przyznaniu jej urzędowego statusu szkoły wyższej. W 1901 r. Uczelnię przeniesiono do nowoczesnego kompleksu budynków na Grochowie, zaprojektowanych specjalnie na jej potrzeby. Wybuch I wojny światowej przerwał działalność dydaktyczno-naukową, którą wznowiono w 1918 r. powołaniem Studium Weterynaryjnego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1927 r. Rada Wydziału Lekarskiego powołała do życia samodzielny Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego czasu notuje się dynamiczny rozwój Wydziału przerwany wybuchem II wojny światowej. Aktywność dydaktyczno-naukową Wydziału wznowiono w roku akademickim 1946-47. Pierwsze lata powojenne wiązały się z odtworzeniem bazy dydaktyczno-naukowej i usunięciem zniszczeń dokonanych nie tyle działaniami wojennymi ile zmianą użytkowania budynków.

W kompleksie budynków na Grochowie w czasie wojny mieścił się m.in. szpital zakaźny. W roku 1952 Wydział Weterynaryjny został przeniesiony z Uniwersytetu Warszawskiego do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W kolejnych latach dokonano kilku reorganizacji Wydziału, ostatnia zalecona przez komisję akredytacyjną Europejskiego Stowarzyszenia Uczelni Weterynaryjnych (European Association of Establishments of Veterinary Education, EAEVE) miała miejsce w 1999 r. 3aOstatnie 10-lecie to okres niezwykle dynamicznego rozwoju potęgowanego przeniesieniem Wydziału do nowoczesnego kampusu na Ursynowie i Wolicy, unowocześnieniem bazy naukowej, diagnostycznej i dydaktycznej i wzmożeniem międzynarodowej wymiany osobowej. W tym czasie zakłady Katedry Nauk Przedklinicznych otrzymały nowoczesne pomieszczenia w budynku przy ul Ciszewskiego, a Katedry Nauk Morfologicznych, Nauk Fizjologicznych i Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, gruntownie odnowione pomieszczenia w budynku nr 24 im. prof. W. Bareja. Katedra Nauk 4Klinicznych uzyskała Klinikę Małych Zwierząt i Klinikę Koni na pobliskiej Wolicy. Prowadzenie zajęć praktycznych na dużych zwierzętach gospodarskich ułatwia odległe o kilkanaście kilometrów Gospodarstwo Obory. W 2000 roku Wydział został zaliczony do wydziałów europejskich akredytowanych przez EAEVE. Od 1992 roku Wydział prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizjologicznych, przedklinicznych i klinicznych a od roku 1993 studia podyplomowe.
Od roku akademickiego 2007-08 na Wydziale prowadzone są studia w języku angielskim dla obcokrajowców.

Na podstawie opracowań prof. dr hab. Jana Tropiło


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych