photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Wydział

środa 7.10.2009

Nasze główne zainteresowania badawcze

1. Morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących.
2. Fizjologiczne mechanizmy i regulacja wzrostu, rozwoju homeostazy organizmów zwierzęcych oraz uwarunkowań ich zdrowia.
3. Badania nad patogennością i diagnostyką wybranych czynników zakaźnych i inwazyjnych oraz mechanizmami odpornościowymi u zwierząt.
4. Wpływ związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska na organizmy zwierząt – szacowanie ryzyka zagrożeń dla ludzi i zwierząt z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych.
5. Wykorzystanie najnowszych metod diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w weterynarii.
6. Etiologia i patologia wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt.
7. Zaburzenia funkcji rozrodczych i gruczołu mlekowego u zwierząt.
8. Implanty w chirurgii zwierząt.
9. Badania nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Działalność dydaktyczna

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW prowadzi studia na kierunku weterynaria w formie studiów stacjonarnych (11 semestrów), niestacjonarnych (4 semestry) oraz stacjonarnych międzynarodowych w języku angielskim (11 semestrów). Słuchacze studiów niestacjonarnych po zakończeniu 4 semestrów nauki są przenoszeni na studia stacjonarne celem kontynuowania nauki. Opłata za studia niestacjonarne 3000 zł za semestr.
Stacjonarne studia w języku angielskim są prowadzone od roku 2007, roczna opłata za studia wynosi 6500 Euro.
W 2000 roku Wydział został zaliczony do wydziałów europejskich akredytowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Uczelni Weterynaryjnych EAEVE. W 2003 i 2008 r. uzyskał pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora nauk weterynaryjnych i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW istnieją 4 studia doktoranckie.
1. Weterynaryjne nauki kliniczne — rozpoznawanie i leczenie chorób koni, psów, kotów i innych gatunków zwierząt. Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski;
2. Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia. Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Motyl;
3. Mikrobiologia, toksykologia, ksenobiotyki oraz biologia czynników zakaźnych i inwazyjnych. Od 1.10.2008 r. Ksenobiotyki oraz biologia czynników zakaźnych i inwazyjnych. Kierownik: prof. dr hab. Marek Niemiałtowski.
4. Choroby zakaźne, mikrobiologia i parazytologia – ochrona zwierząt przed chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi. Kierownik: prof. dr hab. Marian Binek.

Wydział prowadzi szereg studiów podyplomowych:
1. Choroby psów i kotów
2. Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna
3. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
4. Ochrona Zdrowia Publicznego


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych