photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Terminy posiedzeń

czwartek 7.01.2010

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2017/2018

L.p.

Termin składania spraw

Data posiedzenia

Godzina

Tematyka

1.

21.09.17.

27.09.2017

9:15

–        Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału,

 

2.

 

29.09 2017

15:00

–        Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018, Aula im.

J. Gordziałkowskiego.

3.

18.10.17.

25.10.2017.

 

14:15

–        Ocena wydziałowej Rekrutacji w roku 2017/18.

–        Sprawozdanie z funkcjonowania studiów doktoranckich

–        Informacja na temat praktycznego nauczania studentów, ocena realizacji staży klinicznych

4.

15.11.17.

22.11.2017.

14:15

–        Sprawozdanie z przebiegu studiów podyplomowych,

–        .

5.

13.12.17.

20.12.2017.

14:15

–        Zaopiniowanie wniosków o nagrody MNiSzW,

–        Zatwierdzenie wniosków o wyróżnienie Odznaka Honorową „Za zasługi dla SGGW”

6.

18.01.18.

24.01.2018.

14:15

–        Zaopiniowanie wniosków o przyznanie  odznaczeń państwowych i resortowych.

7.

 

7.02.2018.

(środa)

9:15

Sprawozdanie z badań naukowych, prowadzonych na Wydziale w roku 2017, połączone z prezentacją dorobku  naukowego w poszczególnych Katedrach.

8.

15.03.18.

21.03.2018. 

14:15

–        Informacja o działalności dydaktycznej  w Katedrach,

-Przegląd Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

9.

12.04.18.

18.04.2018

14:15

–        Ocena rozwoju kadry naukowej wydziału.

10.

 

12.05.2018.

11.00

–        Nadanie tytułu lekarza weterynarii absolwentom rocznika 2012/2018 , Aula Kryształowa

11.

16.05.18.

23. 05.2018.

14:15

–        Informacja o działalności usługowej prowadzonych w Katedrach

12.

 20.06.18.

27.06.2018.

9:15

–        Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz kosztów eksploatacyjnych na Wydziale w roku 2017.

–        Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018.

 

Harmonogram posiedzeń może ulec zmianie w zależności od poleceń Rektora i Senatu oraz spraw bieżących

 

Na posiedzeniach Rady Wydziału stałymi punktami będą:

  • informacje dziekana,
  • sprawy bieżące, wymagające uchwał Rady Wydziału,
  • opiniowanie spraw osobowych,
  • uchwały nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
  • wnioski o nadanie tytułu,
  • zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia RW,
  • sprawy bieżące i wolne wnioski

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych