photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Terminy posiedzeń

czwartek 7.01.2010

Na posiedzeniach Rady Wydziału stałymi punktami będą:

–         informacje dziekana,

–         sprawy bieżące, wymagające uchwał Rady Wydziału,

–         opiniowanie spraw osobowych,

–         uchwały nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,

–         wnioski o nadanie tytułu,

–         zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia RW,

–         sprawy bieżące i wolne wnioski

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2016/2017

L.p.

Termin składania spraw

Data posiedzenia

Godzina

Tematyka

1.

17.09.16

28.09.2016

9:15

–          Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału,

–          Ocena wydziałowej Rekrutacji w roku 2016/17,

2.

 

30.09.2016

11:00

–          Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016, Aula im.

 J. Gordziałkowskiego.

3.

11.10.16

19.10.2016

 

14:15

–          Sprawozdanie z funkcjonowania studiów doktoranckich

–          Powołanie Wydziałowych komisji na kadencję 2016-2020

4.

8.11.16.

16.11.2016

14:15

–          Zaopiniowanie wniosków Dziekana o powołanie  Kierowników Katedr na

Kadencję 2017-2020

–          Sprawozdanie z przebiegu studiów podyplomowych.

5.

6.12.16.

14.12.2016

14:15

–          Zaopiniowanie wniosków o nagrody MNiSzW,

–          Zatwierdzenie wniosków o wyróżnienie Odznaka Honorową „Za zasługi dla SGGW”,

–          Zaopiniowanie wniosków o przyznanie  odznaczeń państwowych i resortowych,

6.

10.01.17.

18.01.2017

14:15

–           Uchwała w sprawie podziału środków finansowych dla Katedr w roku 2017,

7.

 

1.02.2017

9:15

Sprawozdanie z badań naukowych, prowadzonych na Wydziale w roku 2016, połączone z prezentacja dorobku  naukowego w poszczególnych Katedrach.

8.

21.02.17.

1.03.2017 

14:15

–          Informacja o działalności dydaktycznej  w Katedrach,

–          ocena stopnia wdrożenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

9.

21.03.17.

29.03.2017

14:15

–          Ocena rozwoju kadry naukowej wydziału.

10.

11.04.17.

19.04.2017

14:15

–          Poparcie wniosków o nagrody J.M. Rektora.

11.

9.05.2017

24.05.2017

14.15

 – Informacja na temat praktycznego       nauczania studentów, ocena realizacji staży klinicznych

12.

 

27. 05.2017

14:15

–          Nadanie tytułu lekarza weterynarii absolwentom rocznika 2011/2017 , Aula Kryształowa.

13.

21.06.17.

28.06.2017

9:15

–          Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz kosztów eksploatacyjnych na Wydziale w roku 2016,

–          Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017.

Harmonogram posiedzeń może ulec zmianie w zależności od poleceń Rektora i Senatu oraz spraw bieżących.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych