photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja d/s Finansowych i Gospodarczych

piątek 8.01.2010

Komisja do spraw Finansowych i Gospodarczych kadencja 2016-2020

 

Przewodniczący –

prof. dr hab. Marcin Bańbura

 

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

Prodziekani:        

dr hab. Michał Godlewski

                              .    

dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw.

Kierownicy Katedr:

 

Członkowie:

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

 

prof. dr hab. Mikołaj Gralak

 

prof. dr hab. Marek Galanty,

 

dr Bartosz Pawliński

 

dr hab. Magdalena Rzewuska

 

dr Jan Wiśniewski

 

inż. Michalina Morawiec

 

Romana Wierzbicka

Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”:

dr  hab. Bartłomiej Bartyzel

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

inż. Anna Chmielewska

Przedstawiciel studentów:

starościna III roku  Ada Rupińska

 

Zadania Komisji:

  • przygotowanie zasad podziału dotacji otrzymywanych przez Wydział i opiniowanie planów rzeczowo-finansowych
  • opiniowanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego
  • opiniowanie planów remontowych i inwestycyjnych oraz sprawozdań z ich realizacji
  • opiniowanie wniosków oraz wnioskowanie o odznaczenia państwowe i resortowe, a także o Odznakę „Zasłużony dla SGGW”
  • ocena stanu obecnego wydziałowej kadry pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
  • ocena warunków socjalno bytowych pracowników oraz warunków BHP
  • składanie własnych wniosków i opinii w sprawach finansowych, gospodarczych i kadrowych
  • inne zadania wniesione przez Przewodniczącego Komisji

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych