photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja d/s Finansowych, Gospodarczych i Rozwoju Kadr

piątek 8.01.2010

Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym do koordynacji działań służących zapewnieniu finansowania i sprawnego administrowania jednostką. Jest ciałem niezależnym, mającym prawo do nieskrępowanego formułowania opinii na temat perspektyw i rozwoju Wydziału. Opracowania i materiały dostarczane Władzom Wydziału będą miały wpływ na sprawne administrowanie jednostki. Skład na kadencję 2012-2016

Przewodniczący prof. dr hab. Marian Binek
Kierownicy Katedr:
Członkowie: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
prof. dr hab. Romuald Zabielski
prof. dr hab. Bogdan Dębski
prof dr hab. Mikołaj Gralak,
dr hab. Marcin Bańbura, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Marek Galanty, prof. nadzw. SGGW
dr Bartosz Pawliński
dr Magdalena Rzewuska
inż. Michalina Morawiec
Romana Wierzbicka
Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność” dr hab. Piotr Jurka
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: inż. Anna Chmielewska
Przedstawiciel studentów: Anna Iwankowska


Zadania podstawowe Komisji to:

o przygotowanie zasad podziału dotacji otrzymywanych przez Wydział i opiniowanie planów rzeczowo- finansowych;

o opiniowanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

o opiniowanie planów remontów i inwestycyjnych oraz sprawozdań z ich realizacji

o opiniowanie wniosków oraz wnioskowanie o odznaczenia państwowe i resortowe, a także o Odznakę” Zasłużony dla SGGW”;

o ocena stanu obecnego wydziałowej kadry pracowników nie będących nauczycielami akademickimi;

o ocena warunków socjalno-bytowych pracowników oraz warunków BHP;

o składanie własnych wniosków i opinii w sprawach finansowych, gospodarczych i kadrowych
Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych