photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą

piątek 8.01.2010

Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym do koordynacji działań służących rozwojowi nauki i współpracy badawczej w ramach krajowych i zagranicznych projektów. Jest ciałem niezależnym, mającym prawo do nieskrępowanego formułowania opinii na temat jakości prowadzonych na Wydziale badań, perspektyw ich rozwoju oraz kształcenia młodej kadry. Jej samodzielność oraz doradczy charakter umożliwiają sprawne działanie, a opracowania i materiały dostarczane Władzom Wydziału będą miały wpływ na rozwój naukowy jednostki. Skład na kadencję 2012-2016

Przewodniczący prof. dr hab. Tomasz Motyl
Kierownicy Katedr:
Członkowie: prof. dr hab. Romuald Zabielski
prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski
prof. dr hab. Tomasz Stadejek
prof. dr hab. Halina Wędrychowicz

dr hab. Rafał Sapierzyński
dr hab. Felix Toka
dr hab. Magdalena Król
dr Anna Gieryńska
dr Magdalena Kalwas
dr Karol Pawłowski
dr Tomasz Sadkowski
dr Bernard Turek
dr Joanna Zarzyńska
Doktorant: mgr inż. Dariusz Kamola
Opiekun Koła Naukowego dr hab. Anna Cywińska
Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność” dr hab.  Piotr Jurka
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: inż. Anna Chmielewska
Przedstawiciel studentów: Karolina Małolepszy

Zadania podstawowe Komisji to:

•  ocena jakości badań naukowych prowadzonych na Wydziale;
•  ocena współpracy z zagranicą w sferze badań naukowych;
•  przygotowanie raportu o stanie obecnym i drogach rozwoju badań w najbliższych latach;
•  opiniowanie sprawozdań z badań naukowych;
•  opiniowanie wniosków o nagrody dla pracowników za działalność badawczą;
•  opiniowanie i strategia rozwoju studiów doktoranckich;
•  ocena dorobku i wyników doktorantów ubiegających się o stypendia za wyniki w nauce;
•  ocena funkcjonowania Koła Naukowego studentów Medycyny Weterynaryjnej;
•  przygotowanie ofert popularyzujących wydział w podczas uroczystości organizowanych w SGGW i innych;
•  ocena i plan rozwoju upowszechniania wiedzy i współpracy z zagranicą;
•  składanie własnych wniosków i opinii w sprawach związanych z działalnością badawczą;


przygotowywanie ankiet i danych na temat działalności wydziału branych pod uwagę w kategoryzacji jednostek naukowych


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych