photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja d/s Dydaktyki i Jakości Kształcenia

piątek 8.01.2010

• Uchwała Rady Wydziału z dnia 28 września 2012 r., w sprawie powołanie Komisji Wydziałowych na kadencję 2012-2016 (Protokół RW nr 1 2012-13 z 28 września 2012).

Przewodniczący: dr hab. Marcin Bańbura, prof. nadzw. SGGW
Kierownicy Katedr:  
Członkowie: prof. dr hab. Romuald Zabielski
  prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
  prof. dr hab. Tadeusz Frymus
  prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski
  prof. dr hab. Anrzej Max
  prof. dr hab. Anna Winnicka,
  dr hab. Bożena Bałasińska prof. nadzw.
  dr hab. Marek Galanty
  dr hab. Grazyna Topolska prof. nadzw.
  dr hab. Jacek Sterna
  dr hab.  Jarosław Kaba
  dr hab. Anna Cywińska
  dr Maciej Klockiewicz
  dr Wojciech Karlik
  dr Kourou Dembele
  dr Michał Skibniewski
  dr Bernard Turek
Opiekunowie poszczególnych roczników studiów  
Doktorant:
Przedstawiciele studentów: Dagmara Migalska
  Anna Iwankowska
  Karolina Małolepszy
  Kacper Guzowski
  Elwira Pietrzykowska
• przy pracach nad wprowadzaniem nowego standardu nauczania prodziekan do spraw dydaktyki może zaprosić do pracy w Komisji osoby prowadzące poszczególne przedmioty

• Uchwała nr 2 D/ 2013-14 Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmiany nazwy i rozszerzenia zakresu działania Komisji do Spraw Dydaktyki na Komisję do Spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Zakres działania:

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym do koordynacji działań projakościowych, w tym wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Jest ciałem niezależnym, mającym prawo do nieskrępowanego formułowania opinii na temat procesu kształcenia. Jej samodzielność oraz doradczy charakter umożliwiają sprawne działanie, a opracowania i materiały dostarczane Władzom Wydziału będą miały wpływ na doskonalenie procesu kształcenia.

Zadania podstawowe Komisji to:

o koordynowanie polityki oraz procedur zapewniania jakości kształcenia;

o wprowadzanie i doskonalenie procedur w zakresie europejskich standardów wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego;

o nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia, w tym prowadzenie hospitacji;

o monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów;

o monitoring kryteriów, procedur i wyników oceny studenckiej zajęć;

o weryfikowanie obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;

o rekomendowanie nowych form i kierunków kształcenia;

o stymulowanie nowych działań podnoszących jakość kształcenia.

o opiniowanie spraw związanych z procesem dydaktycznym na kierunku „weterynaria” na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i zagranicznych prowadzonych w języku angielskim;

o opracowanie programu internacjonalizacji i elastyczności kształcenia;

o opiniowanie i ocena przebiegu procesu dydaktycznego na innych kierunkach studiów w Uczelni, w których biorą udział pracownicy Wydziału;

o podejmowanie inicjatyw służących internacjonalizacji i elastyczności kształcenia;

o przygotowania oferty popularyzacji Wydziału na „Dni SGGW”;

o wysuwanie nauczycieli do nagród za działalność dydaktyczną a także studentów za postępy w nauce;

o ocena warunków socjalno- bytowych studentów wydziału Medycyny Weterynaryjnej;

o ocena i plan rozwoju kształcenia ustawicznego na Wydziale;

o składanie własnych wniosków i opinii w sprawach związanych z dydaktyką;

o popularyzacja Wydziału poprzez oferty dydaktyczne i udział studentów w organizowanych w SGGW i poza uczelnią uroczystościach, imprezach plenerowych itp.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych