photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja d/s Dydaktyki i Jakości Kształcenia

piątek 8.01.2010

Komisja do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia – kadencja 2016-2020

 

Przewodniczący

dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw. SGGW

Kierownicy Katedr:

Dr hab. Kszysztof Anusz

 

Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

 

Dr. Małgorzata Gieryńska

 

Dr hab. Jaroław Kaba

 

Prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

Dr Michał Skibniewski

 

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Członkowie:

prof. dr hab. Tadeusz Frymus

 

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

 

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 

prof. dr hab. Anna Winnicka,

 

prof. dr hab. Romuald Zabielski

 

dr hab. Bożena Bałasińska, prof. nadzw.

 

dr hab. Marek Galanty, prof. nadzw.

 

dr hab. Grazyna Topolska, prof. nadzw.

 

dr hab. Jacek Sterna, prof. nadzw

 

dr hab. Anna Cywińska, prof. nadzw

 

dr hab. Michał Godlewski  mickgodl@hotmail.com

 

dr Kourou Dembele Kourou@tlen.pl

 

dr Bernard Turek  bernardturek@gmail.pl

 

dr Maciej Klockiewicz

 

dr Wojciech Karlik

Opiekunowie roczników

dr Natalia Dziekan

 

dr Maria Makowiecka

 

dr Marta Mendel

 

dr Karolina Barszcz

 

dr Tomasz Sadkowski

 

lek. wet. Maria Milczarek

Starości roku

Ada Rupińska

 

Tomasz Dudzik

 

Ada Kulesza

 

Dominika Ostrowska

 

Jakub Pniak

 

Agnieszka Wichrowska

 • przy pracach nad wprowadzaniem nowego standardu nauczania prodziekan do spraw dydaktyki może zaprosić do pracy w Komisji osoby prowadzące poszczególne przedmioty

Zadania Komisji:

 • opiniowanie projektu nauczania według nowego standardu na kolejnych latach studiów
 • opiniowanie spraw związanych z procesem nauczania na kierunku „weterynaria” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • podejmowanie inicjatyw służących internacjonalizacji i elastyczności kształcenia
 • opiniowanie i ocena przebiegu procesu dydaktycznego na innych kierunkach studiów w Uczelni, w których biorą udział pracownicy Wydziału
 • zgłaszanie wybitnych nauczycieli akademickich do nagród za działalność dydaktyczną oraz studentów wykazujących wybitne postępy w nauce
 • ocena warunków socjalno-bytowych studentów wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • ocena i plan kształcenia ustawicznego na wydziale (studia podyplomowe)
 • popularyzacja wydziału poprze oferty dydaktyczne i udział studentów w organizowanych w SGGW i poza uczelnią uroczystościach, imprezach plenerowych itp.
 • składanie własnych wniosków i opinii w sprawach związanych z dydaktyką
 • inne zadania wniesione przez przewodniczącego Komisji

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych