photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja d/s Konsultacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

czwartek 13.11.2014

Komisja ds. Konsultacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na okres kadencji 2016-2020

 

Skład Komisji:

I. Przewodniczący

Prodziekan ds. Dydaktyki – Dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw. 

II. Zastępca Przewodniczącego,

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – Prof. dr hab. Marta Kupczyńska

III. Członkowie

III.A. Prodziekan ds. studiów obcojęzycznych

Dr hab. Michał Godlewski

III.B. Kierownicy Katedr

Prof. dr hab. Tomasz Motyl, Kierownik Katedry Fizjologii,

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, Kierownik Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej,

Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką,

Dr hab. Piotr Jurka prof. nadzw., Kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką,

Dr hab. Jarosław Kaba prof. nadzw., Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej,

Dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw., Katedra Higieny Zwierząt i Ochrony Zdrowia Publicznego,

Dr hab. Małgorzata Gieryńska, Katedra Nauk Przedklinicznych,

Dr hab. Michał Skibniewski, Katedra Nauk Morfologicznych.

III.C. Przedstawiciele Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego

Lek. wet. Marek Mastalerek – Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

III.D. Przedstawiciele Administracji Państwowej

Dr Krzysztof Jażdżewski – Zastępca Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

II.F. Przedstawiciel Administracji Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Dr Natalia Dziekan

III.F. Przedstawiciele Pracodawców

Dr Andrzej Kruszewicz – Dyrektor ZOO w Warszawie

Dr inż. Andrzej Mandecki – Dyrektor Stadniny Koni Nowe Jankowice Sp. z O.O.

Mgr inż. Marian Pankowski – Prezes Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego Gałopol Sp. z O.O., Gałów,

IV. F. Przedstawiciele Lekarzy Wolnej Praktyki i Inspekcji Weterynaryjnej

Lek. wet. Jacek Garncarz – małe zwierzęta,

Lek. wet. Paweł Kowalczyk – małe zwierzęta,

Dr Tomasz Kruszyński – drób

Lek. wet. Robert Popławski – duże zwierzęta

Lek. wet. Marek Wysocki – duże zwierzęta

III.G. Przedstawiciele studentów

Katarzyna Opałczyńska – Przewodnicząca Samorządu Studentów Weterynarii

 

Zakres działania:

Komisja ds. Konsultacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia reprezentuje różnych interesariuszy oraz jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym do konsultowania założeń i realizacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Zadanie podstawowe komisji to:

o Przedstawianie oczekiwań od Uczelni i absolwentów, które zaspakajałyby złożone oczekiwania różnych interesariuszy,

o Współpraca z władzami Wydziału i nauczycielami akademickimi, mająca na celu rozwijanie i podnoszeniu jakości kształcenia,

o Konsultowanie programów i zakresu nauczania, rekomendowanie nowych form kształcenia,

o Okresowa ocena funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych