photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja d/s Konsultacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

czwartek 13.11.2014

Komisja ds. Konsultacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016.

Uchwała nr 1 D/ 2013-14 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z 25 września 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw Konsultacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skład Komisji:

I. Przewodniczący

1. Prodziekan ds. Dydaktyki – dr hab. Marcin Bańbura, prof. nadzw. SGGW

II. Zastępca Przewodniczącego,

2. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – dr hab. Marta Kupczyńska, prof. nadzw. SGGW,

III. Członkowie

III.A. Prodziekan ds. studiów obcojęzycznych

3. prof. dr hab. Roman Zabielski

III.B. Kierownicy Katedr

4. Prof. dr hab. Tomasz Motyl, Kierownik Katedry Fizjologii,

5. Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, Kierownik Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej,

6. Prof. dr hab. Roman Lechowski, Kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką,

7. Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką,

8. Dr hab. Jarosław Kaba, Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej,

III.C. Przedstawiciele Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego

9. Lek. wet. Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

10. dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. SGGW – Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

III.D. Przedstawiciele Administracji Państwowej

11. dr Jan Prandota – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

III.E. Przedstawiciele Pracodawców

12. Dr Andrzej Kruszewicz – Dyrektor ZOO w Warszawie

13. Dr inż. Andrzej Mandecki – Dyrektor Stadniny Koni Nowe Jankowice Sp. z O.O.

14. mgr inż. Marian Pankowski – Prezes Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego Gałopol Sp. z O.O., Gałow ,

IV. F. Przedstawiciele Lekarzy Wolnej Praktyki i Inspekcji Weterynaryjnej

15. Lek. wet. Stanisław Bednarski – duże zwierzęta,

16. Lek. wet. Jacek Garncarz – małe zwierzęta,

17. Dr Antoni Gibowicz – Pełnomocnik Zarządu „Sokołów S.A.” ds. Zarządzania Jakością

18. lek. wet. Paweł Kowalczyk – małe zwierzęta,

19. dr Tomasz Kruszyński – drób

20. lek. wet. Robert Popławski – duże zwierzęta

21. lek. wet. Marek Wysocki – duże zwierzęta

III.G. Przedstawiciele studentów

22. Anna Iwankowska – Przewodnicząca Samorządu Studentów Weterynarii

Zakres działania:

Komisja ds. Konsultacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia reprezentuje różnych interesariuszy oraz jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym do konsultowania założeń i realizacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Zadanie podstawowe komisji to:

o Przedstawianie oczekiwań od Uczelni i absolwentów, które zaspakajałyby złożone oczekiwania różnych interesariuszy,

o Współpraca z władzami Wydziału i nauczycielami akademickimi, mająca na celu rozwijanie i podnoszeniu jakości kształcenia,

o Konsultowanie programów i zakresu nauczania, rekomendowanie nowych form kształcenia,

o Okresowa ocena funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych