photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Terminy posiedzeń

piątek 21.09.2018

Harmonogram posiedzeń

Rady Dyscypliny 

Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

w roku akademickim 2020/2021

harmonogram do pobrania

 

L.p.

Termin składania spraw

Data posiedzenia

Godzina

Tematyka

1

12.10.2020

21.10.2020

 

 

2

6.11.2020

18.11.2020

 

14:15

 

3

4.12.2020

16.12.2020

14:15

–        Zaopiniowanie wniosków o nagrody MNiSW,

–        Zatwierdzenie wniosków o wyróżnienie Odznaką Honorową „Za zasługi dla SGGW”

 

 

 

4

8.01.2021

20.01.2021

 

 

14:15

Zaopiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych

5

 

24.02.2021

9:15

Sprawozdanie z badań naukowych, prowadzonych na Wydziale w roku 2020, połączone z prezentacją dorobku  naukowego w poszczególnych Katedrach.

6

5.03.2021

17.03.2021

14:15

 

 

7

9.04.2021

21.04.2021

14:15

–        Poparcie wniosków o nagrody JM Rektora

 

8

 

15.05.2021

11:00

Uroczyste nadanie tytułu lekarza weterynarii absolwentom  rocznika 2015/2016

 

9

7.05.2021

19.05.2021

14:15

–        Ocena rozwoju kadry naukowej

 

10

11.06.2021

 23.06.2021

9:15

 

–        Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz kosztów eksploatacyjnych na Wydziale w roku 2020.

–        Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2021.

 

 

11

10.09.2021

22.09.2021

9:15

 

Harmonogram posiedzeń może ulec zmianie w zależności od poleceń Rektora i Senatu oraz spraw bieżących

 

Na posiedzeniach Rady Dyscypliny Weterynaria stałymi punktami będą:

  • informacje Dyrektora Instytutu,
  • sprawy bieżące, wymagające uchwał Rady Dyscypliny
  • opiniowanie spraw osobowych,
  • uchwały nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
  • wnioski o nadanie tytułu,
  • zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia RD,
  • sprawy bieżące i wolne wnioski

 


 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych