photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Katedra Nauk Fizjologicznych

czwartek 8.10.2009

Katedra Nauk Fizjologicznych
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel./fax.: 22 59 362 28
e-mail: knf@sggw.edu.pl


Kierownik Katedry:

dr hab. Tomasz Sadkowski, adiunkt, tel.: 22  59 362 79e-mail: tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl

Sekretariat:

Ewa Smakuszewska, sam. referent, tel.: 22   59 362 30, e-mail: ewa_smakuszewska@sggw.edu.pl

mgr Monika Rendaszko, sam. referent, tel.: 22   59 362 31, e-mail: monika_rendaszko@sggw.edu.pl

 

Zakład Biochemii i Dietetyki

Kierownik Zakładu:

dr hab. Małgorzata Gajewska, prof. uczelni, 22   59 362 47, e-mail: małgorzata_gajewska@sggw.edu.pl

 

Zakład Fizjologii

Kierownik Zakładu:    

dr hab. Tomasz Sadkowski, adiunkt, tel.: 22  59 362 79e-mail: tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl

(aktualizacja: 2021.01.27)

W skład

   

LABORATORIA KATEDRY NAUK FIZJOLOGICZNYCH

Laboratorium funkcjonalnej genomiki z pracownią transkryptomiki zwierzęcej

Laboratorium mikroskopii konfokalnej i cytometrii.

Laboratorium chromatografii wysokosprawnościowej (HPLC)

Laboratorium chromatografii gazowej

Laboratorium analiz mineralnych

     

Katedry Nauk Fizjologicznych (KNF) wchodzą 3 Zakłady: Biochemii, Dietetyki i Fizjologii. Łącznie w KNF zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 17 nauczycieli i 12 pracowników technicznych ( w tym 3 z doktoratem). Do grupy nauczycieli należy 8 profesorów tytularnych, 3 doktorów habilitowanych i 6 doktorów – adiunktów. Aktualnie w KNF realizuje swoje prace doktorskie 21 doktorantów w ramach stacjonarnego studium doktoranckiego pt. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia”. KNF należy do czołowych na Uczelni w zakresie osiągnięć naukowych. Najbardziej wymiernym kryterium dużego potencjału badawczego kadry naukowej KNF jest liczba publikacji w najbardziej renomowanej kategorii czasopism z tzw. listy filadelfijskiej, których łączna liczba za ostatnie 4 lata (od 2004 do 2007r.) wyniosła 153, w tym 48 prac w 2007r. Najważniejsze kierunki badawcze realizowane w KNF to: a) biologia komórek macierzystych, b) regulacja wzrostu i rozwoju organizmów zwierzęcych, c) fizjologia żywienia i dietetyka oraz d) regulacja funkcji narządów w stanach fizjologicznych i patologicznych. KNF jest bardzo dobrze wyposażona w aparaturę naukowo badawczą, skupioną w unikatowych laboratoriach funkcjonalnej genomiki oraz cytometrii i mikroskopii konfokalnej, a także laboratoriach chromatografii cieczowej i gazowej, laboratoriach biologii molekularnej, kultur komórkowych, analiz mineralnych oraz biochemicznych. Pracownicy KNF prowadzą zajęcia dydaktyczne w 16 przedmiotach na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych różnych wydziałów SGGW.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych