photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Katedra Nauk Fizjologicznych

czwartek 8.10.2009

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

tel./fax.: 8472452

e-mail


Kierownik prof. dr hab. Tomasz Motyl

W skład Katedry Nauk Fizjologicznych (KNF) wchodzą 3 Zakłady: Biochemii, Dietetyki i Fizjologii. Łącznie w KNF zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 17 nauczycieli i 12 pracowników technicznych ( w tym 3 z doktoratem). Do grupy nauczycieli należy 8 profesorów tytularnych, 3 doktorów habilitowanych i 6 doktorów – adiunktów. Aktualnie w KNF realizuje swoje prace doktorskie 21 doktorantów w ramach stacjonarnego studium doktoranckiego pt. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia”. KNF należy do czołowych na Uczelni w zakresie osiągnięć naukowych. Najbardziej wymiernym kryterium dużego potencjału badawczego kadry naukowej KNF jest liczba publikacji w najbardziej renomowanej kategorii czasopism z tzw. listy filadelfijskiej, których łączna liczba za ostatnie 4 lata (od 2004 do 2007r.) wyniosła 153, w tym 48 prac w 2007r. Najważniejsze kierunki badawcze realizowane w KNF to: a) biologia komórek macierzystych, b) regulacja wzrostu i rozwoju organizmów zwierzęcych, c) fizjologia żywienia i dietetyka oraz d) regulacja funkcji narządów w stanach fizjologicznych i patologicznych. KNF jest bardzo dobrze wyposażona w aparaturę naukowo badawczą, skupioną w unikatowych laboratoriach funkcjonalnej genomiki oraz cytometrii i mikroskopii konfokalnej, a także laboratoriach chromatografii cieczowej i gazowej, laboratoriach biologii molekularnej, kultur komórkowych, analiz mineralnych oraz biochemicznych. Pracownicy KNF prowadzą zajęcia dydaktyczne w 16 przedmiotach na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych różnych wydziałów SGGW.

Kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych prof. dr hab. Tomasz Motyl


LABORATORIA KATEDRY NAUK FIZJOLOGICZNYCH

Laboratorium funkcjonalnej genomiki z pracownią transkryptomiki zwierzęcej

Laboratorium mikroskopii konfokalnej i cytometrii.

Laboratorium chromatografii wysokosprawnościowej (HPLC)

Laboratorium chromatografii gazowej

Laboratorium analiz mineralnych


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych