photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Katedra Nauk Fizjologicznych

czwartek 8.10.2009

Katedra Nauk Fizjologicznych
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel./fax.: 22 59 362 28
e-mail: knf@sggw.edu.pl


Kierownik Katedry:

dr hab. Tomasz Sadkowski, adiunkt, tel.: 22  59 362 79e-mail: tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl

Sekretariat:

Ewa Smakuszewska, sam. referent, tel.: 22   59 362 30, e-mail: ewa_smakuszewska@sggw.edu.pl

mgr Monika Rendaszko, sam. referent, tel.: 22   59 362 31, e-mail: monika_rendaszko@sggw.edu.pl

 

Zakład Biochemii i Dietetyki

Kierownik Zakładu:

dr hab. Małgorzata Gajewska, prof. uczelni, 22   59 362 47, e-mail: małgorzata_gajewska@sggw.edu.pl

 

Zakład Fizjologii

Kierownik Zakładu:    

dr hab. Kinga Majchrzak-Kuligowska, adiunkt, 22  59 362 57, e-mail: kinga_majchrzak@sggw.pl

(aktualizacja: 2020.10.07)

W skład Katedry Nauk Fizjologicznych (KNF) wchodzą 3 Zakłady: Biochemii, Dietetyki i Fizjologii. Łącznie w KNF zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 17 nauczycieli i 12 pracowników technicznych ( w tym 3 z doktoratem). Do grupy nauczycieli należy 8 profesorów tytularnych, 3 doktorów habilitowanych i 6 doktorów – adiunktów. Aktualnie w KNF realizuje swoje prace doktorskie 21 doktorantów w ramach stacjonarnego studium doktoranckiego pt. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia”. KNF należy do czołowych na Uczelni w zakresie osiągnięć naukowych. Najbardziej wymiernym kryterium dużego potencjału badawczego kadry naukowej KNF jest liczba publikacji w najbardziej renomowanej kategorii czasopism z tzw. listy filadelfijskiej, których łączna liczba za ostatnie 4 lata (od 2004 do 2007r.) wyniosła 153, w tym 48 prac w 2007r. Najważniejsze kierunki badawcze realizowane w KNF to: a) biologia komórek macierzystych, b) regulacja wzrostu i rozwoju organizmów zwierzęcych, c) fizjologia żywienia i dietetyka oraz d) regulacja funkcji narządów w stanach fizjologicznych i patologicznych. KNF jest bardzo dobrze wyposażona w aparaturę naukowo badawczą, skupioną w unikatowych laboratoriach funkcjonalnej genomiki oraz cytometrii i mikroskopii konfokalnej, a także laboratoriach chromatografii cieczowej i gazowej, laboratoriach biologii molekularnej, kultur komórkowych, analiz mineralnych oraz biochemicznych. Pracownicy KNF prowadzą zajęcia dydaktyczne w 16 przedmiotach na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych różnych wydziałów SGGW.

 

   

LABORATORIA KATEDRY NAUK FIZJOLOGICZNYCH

Laboratorium funkcjonalnej genomiki z pracownią transkryptomiki zwierzęcej

Laboratorium mikroskopii konfokalnej i cytometrii.

Laboratorium chromatografii wysokosprawnościowej (HPLC)

Laboratorium chromatografii gazowej

Laboratorium analiz mineralnych

     

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych