photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zakład Chorób Ptaków

wtorek 20.11.2018
Zakład Chorób Ptaków      
           
Bud.23, przyziemie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
 
           
Kierownik Zakładu:          
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk prof. nadzw. 22 59 36 166      
dr Beata Dolka adiunkt 22 59 36 035      
dr Artur Żbikowski adiunkt 22 59 36 160      
lek. wet. Joanna Nerc                                       asystent 22 59 36 165      
Mgr Małgorzata Słodownik technik 22 59 36 164      
mgr Izabela Kowalska  sam. ref. 22 59 36 164      
Doktoranci:          
lek.wet. Monika Rogala    22 59 36 165      
lek.wet. Krzysztof Adamczyk   22 59 36 163      
lek. wet. Adrian Żurek   22 59 36 163      
         
Nasze zainteresowania: diagnostyka chorób ptaków
Działalność naukowa Zakładu obejmuje szeroko zakrojone badania z zakresu diagnostyki, patologii i profilaktyki różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych ptaków gospodarskich, domowych i gołębi.
W pracowniach prowadzona jest również działalność usługowa dla ptaków które obejmują badanie kliniczne, sekcyjne, embriopatologiczne, serologiczne, molekularne i parazytologiczne.
Zakład Chorób Ptaków dysponuje bogato wyposażonymi pracowniami do diagnostyki serologicznej (m.in. czytnik ELISA, płuczki mikropłytkowe), diagnostyki molekularnej (m.in. termocyklery do PCR i Real Time PCR, aparaty do elektroforezy i dokumentacji fotograficznej żelu wraz z oprogramowaniem) i diagnostyki parazytologicznej oraz zwierzętarnię do prowadzenia badań eksperymentalnych.
Zakład wykorzystuje w pełni funkcjonalną i wyposażoną w odpowiedni sprzęt do wykonywania badań anatomopatologicznych zwierząt salę sekcyjną należącą do Zakładu Patomorfologii Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej.
Główne kierunki badań:
1. badania serologiczne surowicy krwi z wykorzystaniem komercyjnych zestawów ELISA w kierunkach: zakażeń adenowirusami (Adeno), zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt (AE), syndromu powiększonej wątroby i śledziony (BLS), choroby Gumboro (IBD), zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV), zakaźnej anemii kurcząt (CAV), zakażeń wirusami białaczki (ALV-Ag, ALV-Ab, ALV-J), rzekomego pomoru drobiu (ND), zakażeń reowirusowych (REO), zakażeń pałeczką Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), zakażeń Mycoplasma gallisepticum i M. synoviae (MG/MS, MG, MS).
2. badania molekularne próbek (wydzieliny, wydaliny, pióra, tkanki, płyny) w kierunku wykrywania materiały genetycznego różnych czynników zakaźnych ptaków (adenowirusy, bornawirusy, cirkowirusy koronawirusy, hepewirusy, birnawirusy, pikornawirusy, reowirusy, herpeswirusy, polyomawirusy, paramyksowirusy, wirusy białaczek, Ornithobacterium rhinotracheale, Histomonas meleagridis, Trichomonas spp., Chlamydophila psittaci, Mycoplasma spp., Mycobacterium spp). oraz określeniu płci u papug.
3. badania parazytologiczne w kierunku wykrywania pasożytów występujących u ptaków (ekto- i endopasożytów ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń Eimeria spp.)


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych