photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zakład Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej

wtorek 20.11.2018
Zakład Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej
     
Bud.22, I  piętro
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
     
Kierownik Zakładu:    
Dr Marta Parzeniecka – Jaworska adiunkt 22 59 36 170
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński prof. zw. 22 59 36 168
prof. dr. hab. Tomasz Stadejek prof. zw. 22 59 36 221
dr Magdalena Garncarz adiunkt 22 59 36 170
dr Karol Pawłowski adiunkt 22 59 36 135
dr Marek Kulka adiunkt 22 59 36 150
lek.wet. Beata Giercuszkiewicz – Hecold                     asystent 22 59 36 135
Mgr inż. Monika Orłowska sam. technolog 22 59 36 171
Lek. wet. Małgorzata Cegiełkowska st. technik 22 59 36 171
Doktoranci:    
lek. wet.  Kinga  Biernacka   22 59 36 227
lek. wet. Piotr Niewitecki                                            22 59 36 227
lek. wet. Aleksandra Woźniak     22 59 36 227
lek. wet. Dagmara Miłek                   22 59 36 227
lek. wet. Oktawia Szpinda   22 59 36 170
     
Informacja o zakresie i cenniku usług   


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych