photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych i Ryb

wtorek 20.11.2018
Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych i Ryb
 
Bud.23, przyziemie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

 

Kierownik Zakładu:

dr Artur Żbikowski, tel.: 22 59 36160, e-mail: artur_zbikowski@sggw.edu.pl

 

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk                                profesor                      22 59 361 66

dr hab. Beata Dolka                                                  adiunkt                        22 59 360 35

dr hab. Aleksandra Ledwoń                                    adiunkt                        22 59 361 67

dr hab. Małgorzata Sobczak-Filipiak                    adiunkt                       22 59 361 58

dr Borys Błaszczak                                                   adiunkt dydaktyczny 22 59 360 64

lek. wet. Joanna Turniak                                          asystent                      22 59 361 65

lek wet. Krzysztof Adamczyk                                   asystent                      22 59 361 63

 

Pracownicy niebędący nauczycielami:

mgr Izabela Kowalska                                               sam.referent               22 59 361 64

mgr Małgorzata Słodownik                                      technik                        22 59 361 64

 

Nasze zainteresowania: 

Nasze zainteresowania: diagnostyka chorób ptaków
Działalność naukowa Zakładu obejmuje szeroko zakrojone badania z zakresu diagnostyki, patologii i profilaktyki różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych ptaków gospodarskich, domowych i gołębi.
W pracowniach prowadzona jest również działalność usługowa dla ptaków które obejmują badanie kliniczne, sekcyjne, embriopatologiczne, serologiczne, molekularne i parazytologiczne.
Zakład Chorób Ptaków dysponuje bogato wyposażonymi pracowniami do diagnostyki serologicznej (m.in. czytnik ELISA, płuczki mikropłytkowe), diagnostyki molekularnej (m.in. termocyklery do PCR i Real Time PCR, aparaty do elektroforezy i dokumentacji fotograficznej żelu wraz z oprogramowaniem) i diagnostyki parazytologicznej oraz zwierzętarnię do prowadzenia badań eksperymentalnych.
Zakład wykorzystuje w pełni funkcjonalną i wyposażoną w odpowiedni sprzęt do wykonywania badań anatomopatologicznych zwierząt salę sekcyjną należącą do Zakładu Patomorfologii Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej.
Główne kierunki badań:
1. badania serologiczne surowicy krwi z wykorzystaniem komercyjnych zestawów ELISA w kierunkach: zakażeń adenowirusami (Adeno), zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt (AE), syndromu powiększonej wątroby i śledziony (BLS), choroby Gumboro (IBD), zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV), zakaźnej anemii kurcząt (CAV), zakażeń wirusami białaczki (ALV-Ag, ALV-Ab, ALV-J), rzekomego pomoru drobiu (ND), zakażeń reowirusowych (REO), zakażeń pałeczką Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), zakażeń Mycoplasma gallisepticum i M. synoviae (MG/MS, MG, MS).
2. badania molekularne próbek (wydzieliny, wydaliny, pióra, tkanki, płyny) w kierunku wykrywania materiały genetycznego różnych czynników zakaźnych ptaków (adenowirusy, bornawirusy, cirkowirusy koronawirusy, hepewirusy, birnawirusy, pikornawirusy, reowirusy, herpeswirusy, polyomawirusy, paramyksowirusy, wirusy białaczek, Ornithobacterium rhinotracheale, Histomonas meleagridis, Trichomonas spp., Chlamydophila psittaci, Mycoplasma spp., Mycobacterium spp). oraz określeniu płci u papug.
3. badania parazytologiczne w kierunku wykrywania pasożytów występujących u ptaków (ekto- i endopasożytów ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń Eimeria spp.)

 

 
4. MYKOBAKTERIOZY PTAKÓW, PATOLOGIA ŻUBRÓW ,CHOROBY RYB OZDOBNYCH i HODOWLANYCH
 
Główne kierunki badań:
1. Mykobakteriozy ptaków ozdobnych
2. Patologia żubra
3. Patologia ryb ozdobnych
4. Patologia ryb hodowlanych
 
Poradnia diagnostyki zwierząt egzotycznych

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych