photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Badania patomorfologiczne

czwartek 6.11.2014

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

 

Zakład Patomorfologii Zwierząt, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

 

tel. (0-22) 5936152, e-mail: patomorfologia.zwierzat@gmail.com


Zakład Patologii uprzejmie informuje, że w okresie 17.07 – 18.08.2017 nie będą wykonywane badania sekcyjne zwierząt.

Godziny pracy Zakładu Patomorfologii Zwierząt

Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku:

♦  przyjmowanie materiału do badań:            9.00-15.00
♦  wykonywanie biopsji cienkoigłowych:         9.00-14.00

Prosimy aby osoby kierujące zwierzę do sekcji zwłok wzięły ze sobą:

– historię choroby zwierzęcia (karty informacyjne z wizyt)

– książeczkę zdrowia (informacja o szczepieniach, odrobaczeniu)

– wyniki badań (badania krwi, zdjęcie rtg, opis usg, wyniki badań histopatologicznych/cytopatologicznych i inne)

– paszport,

– numer chip, tatuaż (o ile jest nadany).

CENNIK

Opłata za usługowe badania diagnostyczne anatomopatologiczne i histopatologiczne wykonywane przez Zakład Patomorfologii Zwierząt Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

W przypadku sekcji zwłok na łączną opłatę składają się:

♦koszt wykonania sekcji + koszt utylizacji zwłok

♦plus dodatkowo koszt niezbędnych badań dodatkowych (badanie histopatologiczne, badanie bakteriologiczne) – dodatkowo płatne – badanie histopatologiczne 120 zł, badanie mikrobiologiczne 50 zł.

Wyniki sekcji zwłok zostanie przygotowany po upływie 14-31 dni od wykonania sekcji i może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Płatność tylko gotówką

1. Sekcja zwłok konia, krowy 850,-
2. Sekcja zwłok źrebięcia, cielęcia, świni, owcy, kozy 350,-
3. Sekcja zwłok kociąt, szczeniąt (koszt wykonania sekcji + badanie histopatologiczne + utylizacja) 180,-
4. Sekcja zwłok kota 350,-
5. Sekcja zwłok psa (do25 kg) 350,-
Sekcja zwłok psa (powyżej 25kg) 420,-
6. Sekcja prosięcia 120,-
7. Sekcja zwłok zwierząt egzotycznych i nieudomowionych i ryb – (wykonywanie sekcji) w Zakładzie Patologii Zwierząt Egzotycznych, Laboratoryjnych, Nieudomowionych i Ryb  
8. Sekcja zwłok ptaków – przyjmowanie zwłok i  wykonywanie sekcji w Zakładzie Chorób Ptaków  
  Oplata za sekcję zwłok w stanie znacznego rozkładu lub ekshumowanych będzie naliczana podwójnie  
9. Pozostawienie zwłok do utylizacji (według cennika KCHMZ):

  • gryzoń
  20,-
  • miot (szczeniaki lub kociaki)
10,-
  • koty, psy poniżej 5 kg
60,-
  • psy powyżej 5kg
80,-
  • psy powyżej 40kg
150,-
  • pozostałe zwierzęta
5zł/kg
10. Badanie bakteriologiczne 50,-
11. Wydanie opinii biegłego na zlecenie Policji/Prokuratury/Sądów 840,-
12. Badanie histopatologiczne (z wyjątkiem ptaków) Cena obejmuje: 1 guz lub 2 małe wycinki z różnych miejsc/narządów Każdy kolejny guz lub kolejne 2 małe wycinki cena wzrasta o 50% 80,-  
13. Badanie histopatologiczne „na cito” 120,-
14. Badanie histopatologiczne narządów ptaków: Jako jedno badanie liczone jest 5 narządów Powyżej 5 narządów odpowiednio więcej (np. 6 do 10 wycinków =2x140zł, itd.) 140,-  
15. Badanie histopatologiczne „na cito” do 5 narządów Powyżej 5 odpowiednio więcej (np. 6 do 10 2x185zł, itd.) 185,-
16. Badanie cytopatologiczne 75,-
17. Badanie cytopatologiczne „na cito” 90,-

Zwłoki przyjęte do sekcji, po wykonaniu sekcji nie są zwracane*

Pozostałości zwierząt po przeprowadzonej sekcji są poddawane utylizacji.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Skierowania:

sekcja zwłok

badanie histopatologiczne/cytopatologiczne

badanie histopatologiczne ptaków

badanie histopatologiczne guza sutka psaBrak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych