photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Lab. mikroskopii konfokalnej i cytometrii

wtorek 12.01.2010

Laboratorium mikroskopii konfokalnej i cytometrii.

Mikroskopia konfokalna

a) Mikroskop konfokalny IX70 FV 500 (OLYMPUS); z komorą do badań przyżyciowych komputerem PC – pozwalający na analizę i wizualizację ultrastrukturalną komórek, przy wykorzystaniu różnego typu technik immunofluorescencencyjnych. Dzięki zmotoryzowanemu skanowaniu optycznemu komórek (tkanek) co 25nm i komputerowemu składaniu serii zdjęć możliwe jest tworzenie wizualizacji trójwymiarowych zarówno przyżyciowo, jak i próbek utrwalonych.

b) Mikroskop IX81 z systemem Scan^R i Cell^R (OLYMPUS); z kamerą cyfrową, komorą do badań przyżyciowych, zmotoryzowanym stolikiem i komputerem PC – system pozwalający na jakościową i w pełni zautomatyzowaną analizę dużych populacji komórek(setki tysięcy) w hodowlach komórkowych lub skrawkach tkankowych. Głównym zakresem badawczym, przy użyciu powyższego sprzętu, jest cykl komórkowy, mapowanie tkankowe, dystrybucja, translokacja, kolokalizacja oraz ekspresja białek. Dzięki możliwości przechowywania wykonanych zdjęć możliwe jest wykonywanie badań porównawczych pomiędzy komórkami pod względem biochemicznym i morfologicznym.

c) Mikroskop fluorescencyjny BX61 (OLYMPUS) z systemem Cell^P; z kamerą cyfrową, zmotoryzowanym stolikiem i komputerem PC – pozwala na automatyczne wykonanie serii zdjęć dużej powierzchni próbki na różnych poziomach optycznych do wykorzystania w analizie półilościowej.

d) Mikroskop fluorescencyjny BX60 (OLYMPUS) z systemem Microimage; z kamerą cyfrową i komputerem PC – systemdo półilościowej analizy obrazu różnego typu próbek. Wymiary oraz lokalizacja badanych obiektów są wykonywane wraz z opisem pola powierzchni, saturacją zarówno fluorescencyjnych jak i histochemicznych barwników.

cytometr

e) BD FACSCalibur – cytometr przepływowy wraz z sorterem komórkowym – system pozwalający na rozdzielenie i ukształtowanie strumienia cieczy tak, aby w jednej kropli była jedna komórka. Następnie po wzbudzeniu odpowiedniego fluorochromu system gromadzi, wzmacnia i przekształca emitowaną fluorescencję w sygnał cyfrowy. Na podstawie wstępnej analizy próbki operator urządzenia decyduje, jakie frakcje komórek mają być wydzielone z badanej populacji i zakłada tzw. „bramki” sortujące.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych