photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Pracownia cytometryczna

czwartek 11.10.2012

W pracowni cytometrycznej wykonywane są:

 1. Immunofenotypowanie limfocytów krwi obwodowej, szpiku, mleka i komórek izolowanych z tkanek różnych gatunków zwierząt gospodarskich, towarzyszących i laboratoryjnych. Opracowane metody immunofenotypowania i zakresy wartości prawidłowych dla wielu gatunków zwierząt, w różnych przedziałach wiekowych aktualnie wykorzystywane są przez inne, nowopowstałe pracownie cytometryczne w kraju
 2. Badanie aktywności fagocytarnej i wybuchu tlenowego neutrofilów i monocytów mleka oraz krwi obwodowej różnych gatunków zwierząt
 3. Badanie aktywności proliferacyjnej limfocytów różnych gatunków zwierząt z użyciem CSFE
 4. Wykrywanie cytokin: zewnątrzkomórkowe i wewnątrzkomórkowe w limfocytach różnych gatunków zwierząt
 5. Badanie apoptozy, w tym m.in. ocena aktywacji i przebiegu apoptozy izolowanych plemników psów i kotów oraz analiza wpływu leków podawanych w różnych chorobach na stan układu immunologicznego psów
 6. Ocena aktywacji płytek krwi psów z małopłytkowością

 

 

cytometr

 

 

 

 

  cytometr FACSCalibur  

Pracownia dysponuje cytometrem przepływowym FACSCalibur i FACStrak wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Prowadzimy współpracę z:

 1. Katedrą Nauk Przedklinicznych, Katedrą Chorób Małych Zwierząt i Katedrą Chorób Dużych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz
 2. Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt a także Katedrą Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW
 3. Zakładem Cytologii Klinicznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 4. Zakładem Chorób Świń i Zakładem Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
 5. Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 6. Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 7. Prof. Ewą Szarską z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych