photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Antygeny szczepionkowe Ancylostoma ceylanicum

wtorek 9.12.2014

Określenie skuteczności wybranych antygenów szczepionkowych Ancylostoma ceylanicum w zwalczaniu tęgoryjczycy na modelu laboratoryjnym A. ceylanicum – chomik

Dr inż. Marcin Wiśniewski

Nicienie pasożytnicze z rodziny Ancylostomatidae wywołują wiele schorzeń, które dotykają zarówno ludzi jak i zwierzęta. Gatunki, Ancylostoma duodenale, A. ceylanicum i Necator americanus, które wykazują największą ekstensywność w populacji ludzkiej, są powodem cierpienia około 750 mln ludzi na kuli ziemskiej, z czego około 50 tys. rocznie umiera. Najbardziej rozpowszechnione inwazje dotykają kraje Azji południowej, gdzie obejmują blisko 40% populacji. Inni przedstawiciele tej rodziny przyczyniają się do ogromnych strat zarówno wśród zwierząt domowych  (pies, kot), jak i zwierząt gospodarczych (bydło, owce, kozy). Inwazje tych nicieni mają najczęściej przebieg chroniczny, rzadko prowadzą do śmierci żywicieli, lecz bardzo często, szczególnie u dzieci, prowadzą do fizycznego wyniszczenia organizmu, a w konsekwencji do zaburzeń w rozwoju fizycznym i psychicznym, w tym także do znacznego opóźnienia w rozwoju intelektualnym.

Wykazano, że inwazje nicieni żołądkowo – jelitowych, przebiegające najczęściej w formie subklinicznej, są wiodącą przyczyną zaburzeń prawidłowego rozwoju zwierząt zarówno okresie wzrostu jak i później w wieku produkcyjnym. Obecność pasożytów prowadzi do przewlekłych zaburzeń w przewodzie pokarmowym, czego konsekwencją są zaburzenia trawienia i wchłaniania, co z jednej strony odbija się na stanie zdrowia zwierząt, a z drugiej bardzo obniża wykorzystanie paszy. Wielokrotnie udowodniono na całym świecie, że inwazje nicieni żołądkowo – jelitowych obniżają produkcyjność zwierząt.

Jak dotąd nie opracowano skutecznej szczepionki przeciwko nicieniom pasożytniczym z omawianej rodziny. Obecnie w naszym Zakładzie prowadzone są badania nad określeniem skuteczności wybranych antygenów szczepionkowych, które podawane są jako białka rekombinowane lub jako szczepionki cDNA. Rekombinowane antygeny pasożytów eukariotycznych uzyskiwane są prokariotycznych i eukariotycznych układach ekspresyjnych z wykorzystaniem obecnie dostępnych technik biologii molekularnej.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych