photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Indywidualna Ocena Nauczycieli Akademickich 2020

piątek 14.02.2020

Informacje instytutowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich dotyczące przeprowadzenia w trybie powszechnym oceny za okres obejmujący lata 2017-2019.

Na podstawie Zarządzenia Nr 65 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. , Rada Dyscypliny na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020 r. powołała Komisję do dokonania Oceny okresowej Nauczycieli Akademickich zatrudnionych w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej, w składzie:

dr hab. Małgorzata Domino
dr hab. Małgorzata Gajewska prof. uczelni (sekretarz Komisji)
prof. dr hab. Marek Galanty
dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz
dr hab. Magdalena Rzewuska (przewodnicząca Komisji)
dr Tomasz Szara
dr hab. Lucjan Witkowski

Na posiedzeniu instytutowej komisji ds. oceny w dniu 04.02.2020 r. wybrano jej przewodniczącego oraz sekretarza.

Wg § 1 ust. 3 Zarządzenia Nr 65 z dnia 30 grudnia 2019 r.  w pracach Komisji ds. Oceny na życzenie pracownika uczestniczy jako obserwator przedstawiciel związku zawodowego działającego w SGGW.

Dokumenty:

Uchwala nr 74_2016-2017 – regulamin oceny nauczyciela
Zarządzenie Rektora nr 66 – zarządzenie oceny za 2017-2019
ANKIETA – załącznik do Uchwały nr 74 – ocena za 2017-2019
ANKIETA oceny nauczyciela za 2017 -2019 – wersja do edycji DOC
Powołanie Komisji oceniającej

Zasady wypełniania ankiety oceny nauczyciela akademickiego

2017_wykaz czasopism_Część_A
2017_wykaz czasopism_Część_B
2017_wykaz czasopism   Część_C
2019_wykaz_czasopism_i_konferencji_18.12.2019
2019_wykaz_wydawnictw_monografii_naukowych_17.12.2019


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych