photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Parazytologia – publikacje

poniedziałek 8.12.2014

Długosz E, Cendrowski J, Bąska P, Siwińska A, Wędrychowicz H, Wiśniewski M. Analysis of IL-2 production in hookworm infected hamster using generated polyclonal antibodies. Bull Vet Inst Pulawy 2012, 56, 37-42,

Długosz E, Lenard A, Bąska P, Wędrychowicz H, Wiśniewski M Production of TGF-β1 specific chicken polyclonal antibodies and their use in analysis of cytokine level in hookworm infected hamsters. Bull Vet Inst Pulawy 2011, 55, 663-668,

Długosz E., Wiśniewski M., Wójcik L., Wędrychowicz H. In vitro IL-4, IL-12, and IFN-g production by splenocytes from Ancylostoma ceylanicum infected hamsters. Bull Vet Inst Pulawy 2010, 54, 321-325,

P.Górski, A.Zalewski, K.Kazimierczak, G.Kotomski 2010: Coproscopical investigations of the European otter (Lutra lutra) from Białowieża Primeval Forest. Wiadomości Parazytologiczne 56 (2), 179 – 180

P. Górski, A.Radowańska, D.Jaros, M. Wiśniewski 2006 : Morfologiczne i molekularne porównanie nicieni z rodzaju Uncinaria pasożytujących u lisa (Vulpes vulpes) i psa (Canis familiaris). Wiadomości Parazytologiczne 52 (4), 317 – 320

K. Kazimierczak, P.Górski, Z. Laskowski 2006 : Red fox (Vulpes vulpes) a new host species for acanthocephalan Moniliformis moniliformis (Bremser, 1811) in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 52 (2), 135 – 136

P.Górski, A.Zalewski, M.Łakomy 2006 : Parasites of carnivorous mammals in Białowieża Primeval Forest. Wiadomości Parazytologiczne 52 (1), 49 – 53

P.Górski, M.Łakomy 2004 : Parazytofauna łasicowatych (Mustelidae) Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Parazytologiczne 50 (4), 751

Wiśniewski M, Jaros S, Bąska P, Cappello M, Wędrychowicz H. 2013. Ancylostoma ceylanicum metalloprotease 6 DNA vaccination induces partial protection against hookworm challenge infection. Acta Parasitol. 58(3):376-83.

Wasyl K, Zawistowska-Deniziak A, Bąska P, Wędrychowicz H, Wiśniewski M. Molecular cloning and expression of the cDNA sequence encoding a novel aspartic protease from Uncinaria stenocephala. Exp Parasitol. 134(2):220-7

Siwinska A.M., Baska P., Danilowicz-Luebert E., Januszkiewicz K., Dlugosz E., Wedrychowicz H., Cappello M. and Wisniewski M.. 2013. Cloning and molecular characterization of cDNAs encoding three Ancylostoma ceylanicum secreted proteins. Acta Parasitol. 58(1):112-8

Baska P, Wisniewski M., Krzyzowska M, Dlugosz E, Zygner W., Gorski P., Wedrychowicz H. 2013. Molecular cloning and characterisation of in vitro immune response against astacin-like metalloprotease Ace-MTP-2 from Ancylostoma ceylanicum. Exp Parasitol.13

Wiśniewski M., Długosz E., Bąska P., Wędrychowicz H.. 2006. Poszukiwanie antygenów wzbudzających odporność przeciwko inwazjom tęgoryjców. Wiadomości Parazytologiczne 52(4), 271-276.

Wiśniewski M., Zatorska A., Wędrychowicz H. 2004 Proteazy asparaginianowe tęgoryjców i ich biologiczna rola w układzie pasożyt – żywiciel. Medycyna Weterynaryjna 60 (8): 808-811.

Wędrychowicz H., Wiśniewski M. 2003. Progress in development of vaccines against most important gastrointestinal helminth parastites of humans and animals. Acta Parasitologica 48(4): 239-245.

Zygner W., Wędrychowicz H. Occurrence of hard ticks in dogs from Warsaw area. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2006, 13(2), 355-359.

Zygner W., Gójska O., Rapacka G., Jaros D., Wędrychowicz H. Hematological changes during the course of canine babesiosis caused by large Babesia in domestic dogs in Warsaw (Poland). Veterinary Parasitology, 2007, 145(1-2), 146-151.

Zygner W., Rapacka G., Gójska-Zygner O., Długosz E., Wędrychowicz H. Biochemical abnormalities observed in serum of dogs infected with large Babesia in Warsaw (Poland). Polish Journal of Veterinary Sciences, 2007, 10(4), 245-253.

Zygner W., Jaros S., Wędrychowicz H. Prevalence of Babesia canis, Borrelia afzelii, and Anaplasma phagocytophilum infection in hard ticks removed from dogs in Warsaw (central Poland). Veterinary Parasitology, 2008, 153(1-2), 139-142.

Zygner W., Górski P., Wędrychowicz H. Detection of the DNA of Borrelia afzelii, Anaplasma phagocytophilum and Babesia canis in blood samples from dogs in Warsaw. Veterinary Record, 2009, 164(15), 465-467.

Zygner W., Wędrychowicz H. Influence of anaemia on azotaemia in dogs infected with Babesia canis in Poland. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2009, 53(4), 663-668.

Zygner W., Górski P., Wędrychowicz H. New localities of Dermacentor reticulatus tick (vector of Babesia canis canis) in central and eastern Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2009, 12(4), 549-555.

Zygner W., Bąska P., Wiśniewski M., Wędrychowicz H. The Molecular Evidence of Babesia microti in Hard Ticks Removed from Dogs in Warsaw (central Poland). Polish Journal of Microbiology, 2010, 59(2), 95-97.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Abnormalities in serum proteins in the course of babesiosis in dogs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2011, 55(1), 59-65.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Szmidt K. Zastosowanie winkrystyny i cyklofosfamidu w leczeniu utrzymującej się niedokrwistości i małopłytkowości po inwazji Babesia canis u psa. Życie Weterynaryjne, 2011, 86(5), 374-378.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Długosz E., Wędrychowicz H. Liver enzyme activity in dogs infected with Babesia canis. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2011, 55(3), 423-427.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Strong monovalent electrolyte imbalances in serum of dogs infected with Babesia canis. Ticks and Tick-borne Diseases, 2012, 3(2), 107-113.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Norbury L.J., Wędrychowicz H. Increased AST/ALT ratio in azotaemic dogs infected with Babesia canis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(3), 483-486.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Euthyroid sick syndrome in canine babesiosis caused by Babesia canis. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2012, 56(4), 525-527.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Wesołowska A., Wędrychowicz H. Urinary creatinine to serum creatinine ratio and renal failure index in dogs infected with Babesia canis. Acta Parasitologica, 2013, 58(3), 297-303.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych